Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Nieuwsbrief 2022 nr. 6

FASO-Nieuwsbrief 2022 nr. 6

22 oktober 2022

Beste lezer,

 

Voor deze eerste Nieuwsbrief na de lange ‘droogteperiode’ vanwege de zomervakantie, hebben wij een goedgevulde herfst-editie voor U, met veel informatie en aankondigingen. Heel verheugend, maar daar zag het in eerste instantie helemaal niet naar uit. Twee weken vóór het verstrijken van de deadline hadden we namelijk nog helemaal geen kopij van onze orkesten over het nieuwe seizoen! Door een persoonlijke actie van de hoofdredacteur kwam er uiteindelijk toch voldoende kopij binnen. Daarover meer in onderstaande oproep (‘noodkreet’) van de redactie. In deze Nieuwsbrief naast bestuursnieuws en een terugblik op de FASO-Speeldag, nu dus wel aankondigingen van meerdere FASO-orkesten van hun komende - interessante - concerten. Daarnaast kijkt Nelleke Geusebroek terug op het verrassende Festival ‘Nieuwe Noten’ in Eindhoven en kijken we met Kamerata Zuid vooruit op hun nieuwe concert-tour ‘Grijs Gedraaid’. Met de rubriek ‘Muzieknieuws in het kort’ en ‘Huismuziek’ wordt deze editie gecompleteerd.

Voor nu wensen wij u veel leesplezier en veel muziekplezier in aanloop naar en tijdens de komende concerten.

De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 

Inhoud

Oproep c.q. ‘Noodkreet’ van de redactie

Van de bestuurstafel

Terugblik op FASO-Speeldag 2022

Betuws Symfonie Orkest vierde 25-jarig bestaan

Sinfonietta Voorschoten met feestelijk afscheidsconcert

“Haast - een Utrechts Sprookje “ t.g.v. Utrecht 900 jaar

Festival Nieuwe Noten in Maastricht

Najaarsconcert Symfonieorkest Nijmegen (SON)

Kamerata Zuid met ‘Grijs Gedraaid’

Orkestvereniging Amersfoort met concert voor Contrabas

Kennemer Jeugd Orkest: van Barok tot Bartók

Concerten Bragi in Groningen en Zwolle

Herfstconcert Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Concert Alkmaars Symfonieorkest

Muzieknieuws in het kort

Online aanbod bij HUISMUZIEK: webinars, zoomworkshops en videolessen

 


arme schrijver

Oproep c.q. ‘Noodkreet’ van de redactie

 

Zoals in het redactioneel stukje hierboven vermeld, hadden we twee weken vóór het verstrijken van de deadline nog helemaal geen kopij van onze orkesten over hun activiteiten in het nieuwe seizoen. Op de FASO-website daarentegen stonden behoorlijk veel concert- aankondigingen die dus NIET naar onze redactie gegaan waren. Vreemd, want om het nieuws op de FASO-website te kunnen lezen, moet men eerst inloggen; het nieuws in de FASO-Nieuwsbrief komt zomaar per e-mail bij u binnen! Tenminste, als u zich heeft ingeschreven OF als de secretaris van uw orkest zo alert is om de NB aan de leden door te sturen. En daar blijkt het helaas nog heel vaak aan te schorten. Als redactie vinden wij: dat moet toch een ‘fluitje-van-een-cent' zijn. Vandaar onze dringende oproep aan de secretarissen om onze Nieuwsbrief, waar we veel werk, tijd en kennis/kunde in stoppen aan ‘de hele wereld’ door te sturen. Wat betreft de kopij van deze Nieuwsbrief: de hoofdredacteur heeft de orkesten die al met hun aankondigingen op de FASO-website stonden op persoonlijke titel benaderd met het verzoek deze aankondigingen ook aan de Nieuwsbrief te sturen, waarna er eindelijk kopij binnen kwam. We willen benadrukken dat de FASO-Nieuwsbrief er is voor de leden van de orkesten, maar voor het grootste deel door die leden tot stand moet komen. Zonder kopij geen Nieuwsbrief. Nieuws van buiten onze koepel is vaak interessant, maar zou niet de hoofdmoot van de FASO-Nieuwsbrief moeten zijn, zoals in de afgelopen edities vaak het geval was. De redactie overweegt zelfs om aan het einde van dit seizoen met de NB te stoppen. Wij laten deze beslissing afhangen van de ‘oogst’ aan kopij voor de komende Nieuwsbrieven. In het voorjaar zullen wij balans opmaken en onze beslissing met u delen. We hopen van harte dat we in de toekomst niet meer om kopij hoeven ‘te zeuren’.

In die zin alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

NB De laatste editie van de Nieuwsbrief van deze jaargang verschijnt op 10 december; de deadline voor het aanleveren van de kopij is 26 november.

 

De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 


logo

Van de bestuurstafel

 

Symposium ‘De Toekomst van de amateur-orkesten’

De FASO organiseert op zaterdag 11 februari 2023 een symposium ‘De Toekomst van de amateur-orkesten’. Een van de sprekers zal zijn: Ferenc van Damme, participatie-strateeg uit Overijssel. Reserveer de datum vast. Nadere informatie volgt.

De FASO probeert voor en namens alle amateur symfonie- en strijkorkesten een begaanbare weg te vinden in de onrust van vandaag. Een samenleving die steeds complexer wordt; sneller, individueler in een steeds meer digitale omgeving. Orkesten kennen de problemen: leden leggen zich minder makkelijk vast, sommige bladmuziek is erg duur, drukke agenda’s van leden en invallers, hoe trekken en houden wij nieuwe leden.  Hierover willen wij nadenken en spreken op 11 februari 2023. 

Bestuursleden gezocht: 

secretaris, voorzitter en algemene bestuursleden

De FASO zoekt bestuursleden. Bestuursleden die juist nu, in deze spannende tijd van grote en snelle veranderingen, het lef hebben om initiatieven te nemen in die veranderingen. 

De FASO is niet meer en niet minder dan een vereniging van alle orkestverenigingen. We hebben al onze bibliotheken samengevoegd tot een van de grootste orkestbibliotheken van Europa. Samen kunnen we zorgen dat er een mooie toekomst is voor ons. Meld je daarom aan bij het huidige bestuur (secretaris@faso.eu) . Alle functies zijn bespreekbaar.

Maar het bestuur van de FASO heeft een probleem: de functie van secretaris is vacant en de functie van voorzitter komt volgend jaar vrij. De penningmeester is pas begonnen, dus die ‘kan nog een poosje mee’. De FASO zoekt daarom met spoed nieuwe bestuursleden. We zoeken mensen met passie voor orkestmuziek, die niet bang zijn voor veranderingen, die plezier hebben in samenwerken en die landelijk de belangen van de amateurorkesten willen behartigen.

Binnen het bestuur is ruimte voor vertegenwoordigers van een van de speerpunten van de FASO: jeugdbeleid en eigentijdse muziek. Grijp je kans als je vindt dat dat meer aan de orde moeten komen!

 

Nelleke Geusebroek, waarnemend secretaris

 


entree

Terugblik op FASO-Speeldag 2022

 

Op zaterdag 3 september jl. kwamen drieëndertig enthousiaste deelnemers, dirigent en hulptroepen in de Doopsgezinde Kerk in Bussum bij elkaar om een dag gezamenlijk te musiceren. Voorzitter Jan Sier heette de deelnemers welkom en  Frank Peelen en Wilma van der Heide gaven de nodige huishoudelijke aanwijzingen. Onder de enthousiaste en vakkundige leiding van Albert van Eeghen werd de hele dag hard gewerkt aan Ouverture in C van Fanny Hensel-Mendelssohn en Kamarinskaja van Mikhail Glinka. Het ‘strijkersgilde’ van in totaal 21 musici zorgde voor een mooie strijkersklank. Door de inspanningen van de dirigent, de elf blazers en de paukenist werd het een mooi geheel. Dirigent Albert wist met zijn prachtige verhalen over de beide componisten en composities voor ontspanning te zorgen.

faso speeldag

Ondanks wat kleine hiccups over de partijverdeling bij de blazers en de maatcijfers en letters bij Kamarinskaja kon er goed doorgewerkt worden, hetgeen ook nodig was, want m.n. Kamarinskaja is een pittig werk, zeker om op één dag in te studeren.

Op zes spelers na waren de drieëndertig aanwezige deelnemers afkomstig van FASO-lidorkesten uit het hele land. Verheugend was dat enkele deelnemers via de KNMO aan deze studiedag deelnamen.

Na de inspannende lange ochtendrepetitie stond een voortreffelijke lunch klaar!

In de lunchpauze werd Frank Peelen als oud-penningmeester extra in het zonnetje gezet met speech, fotoboek en bloemen vanwege zijn formidabele staat van dienst voor de FASO. Niet alleen als penningmeester maar ook vanwege zijn grote verdiensten in het jeugdbeleid (met o.a. de Brabantse strijkersdagen).

Na een korte pauze volgde een geslaagde slotpresentatie. Na diverse dankbetuigingen en attenties voor dirigent en organisatoren werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Dirigent Albert was erg tevreden over het muzikale resultaat, de organisatie (Wilma van der Heide, Bekkie Doornweerd en Inge van Herk) en de communicatie.

Van de grote verzameling bladmuziek (privé collectie), waaruit iedereen iets mee naar huis mocht nemen werd gretig gebruik gemaakt. 

Dank gaat uit naar Frank Peelen, Jan Sier en Jorine Lamsma voor hun hulp en ondersteuning.

Wij hopen volgend jaar in de eerste week van september opnieuw zo’n mooie dag te kunnen organiseren in dit sfeervolle kerkje in Bussum!

 

Bekkie Doornweerd en Wilma van der Heide; foto's: Frank Peelen

 


logo bso

Betuws Symfonie Orkest vierde 25-jarig bestaan

 

Het Betuws Symfonie Orkest (BSO) bestaat dit jaar 25 jaar. In het kader van dit jubileum verzorgde het orkest op 15 en 16 oktober jl. twee bijzondere lustrum concerten, met als soliste de jonge, zeer talentvolle hoorniste Megan Brouwer (1999). Zij speelde het prachtige en door velen gewaardeerde 1e hoornconcert van Richard Strauss. 

Daarnaast stonden de Fantasie-ouverture Romeo en Juliet van Tchaikovski - een symfonisch gedicht vol liefde en drama - en de bekende Negende Symfonie van Antonin Dvorák: 'Uit de nieuwe wereld' op het programma.

Het BSO bestaat uit 45 enthousiaste amateur musici uit de hele Betuwe en treedt zeer regelmatig op. Zoals afgelopen juni met Frank Groothof en vele kinderen uit school- en wijkorkesten in de regio. Ook voor jonge aanstormende talenten als Megan Brouwer is het samenwerken met het orkest een enorm goede ervaring aan het begin van hun muziekcarrière.

bso

Het orkest staat onder leiding van dirigent Nicholas Devons, die  - heel bijzonder - ook 25 jaar aan het orkest is verbonden.

 


logo s
Breth
Hendrik Jan Brethouwer

Hendrik Jan Brethouwer na 20 jaar voor de laatste keer voor het orkest

Sinfonietta Voorschoten met feestelijk afscheidsconcert

 

Sinfonietta Voorschoten neemt op zondagmiddag 6 november met een feestelijk concert afscheid van  dirigent Hendrik Jan Brethouwer. Meer dan 20 jaar heeft hij het orkest met veel passie en energie geleid. Voor deze gelegenheid is daarom gekozen voor een energiek programma, vol feestelijke dankbaarheid met hier en daar een vleugje weemoed.

Het concert begint met de Hongaarse dansen 1, 3 en 10 van Johannes Brahms, waarna Robin Veldman soleert in het 1e vioolconcert van Max Bruch. Zij studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en is onder andere violiste bij het European Union Youth Orchestra.

Na de pauze speelt het orkest symfonie nr. 4 - de Italiaanse - van Felix Mendelssohn.

Plaats en tijd: Het Kruispunt, Schoolstraat 2 in Voorschoten, 14.30 uur.

Kaarten: €17,50, kinderen t/m 16 jaar € 5,-

In de voorverkoop zijn kaarten à € 15,- te bestellen via sinfoniettavoorschoten@gmail.com

Informatie over het concert, de kaartverkoop en de soliste: www.sinfoniettavoorschoten.nl

 

Sinfonietta kijkt ook alweer verder vooruit. Op dinsdagavond 29 november krijgt onze wekelijkse repetitie het karakter van een open repetitie. Iedereen die benieuwd is hoe het eraan toegaat in een orkest is welkom, mét of zonder instrument. Kom je met je instrument? Laat het ons van tevoren weten, dan sturen we je de bladmuziek. We repeteren in Het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten.

Inloop vanaf 19.30 uur; repetitie van 19.45 tot 22.15 uur.

 


ad hoc

Ad Hoc Orkest Utrecht met nieuw sprookje

“Haast - een Utrechts Sprookje “ t.g.v. Utrecht 900 jaar

 

Het Ad Hoc Orkest Utrecht, een amateurorkest, bestaat al bijna 50 jaar. Het heeft de traditie om muziek te brengen op plaatsen waar mensen niet zo gemakkelijk in aanraking komen met klassieke muziek.

De aanleiding voor het nieuwe programma is geweest de viering van: ‘Utrecht 900 jaar’.

Reinier Bavinck is bereid gevonden een beeldende compositie te maken met als leidraad een tekst van Heleen van den Hoven, één van onze eigen violistes.

Dit programma wordt gespeeld in een zorginstelling en voor leerlingen en alle betrokkenen van de Mytylschool Ariane de Ranitz.

De Utrechtse Muziekschool gaat bij dit concert met een verteller bijspringen. Zo wordt het sprookje, vooral voor de jonge luisteraar, aantrekkelijk. Het sprookje zal tijdens de concerten voorafgaand aan de muziek worden verteld en in het programmaboekje na te lezen zijn.

 

Concert:  woensdag 9 november in De Utrechtse Muziekschool (DUMS) vooral gericht op kinderen en  20 november in de Wilhelminakerk als benefietconcert voor de kerk.

Reserveren is niet nodig en toegang is gratis.

Vrijwillige bijdrage voor de Wilhelminakerk na afloop van het concert.

www.adhocorkest.nl

 


nieuwe noten

Festival Nieuwe Noten in Maastricht

 

Het festival ‘Nieuwe Noten’ vond plaats op 1 oktober in het mooie Maastricht. Hoezo Nieuwe Noten? Dit gaat over composities van moderne componisten, noten van inzenders die meededen aan de compositiewedstrijd van CoMA, noten van de deelnemers aan de workshops. In die workshops werden moderne werken uitgevoerd, door een koor en door een orkest maar er waren ook workshops waarin de deelnemers zelf de noten bepaalden. Die deelnemers waren leden van CoMA-orkesten in Nederland maar ook uit Engeland. CoMA staat voor Contemporary Music For All. In Engeland zijn veel van die orkesten, binnen de FASO zijn het er twee: in Maastricht en in Eindhoven. Beide orkesten waren ook te horen in het festival.

Deze CoMA-orkesten zijn geen standaard symfonieorkesten en dat geeft heel veel mogelijkheden. Als componisten kunnen schrijven met niet alleen een bepaald instrument voor ogen maar op basis van de hoogte en omvang van een aantal instrumenten is er veel gewonnen voor orkesten met een flexibele samenstelling. Dit wordt ‘open score’ muziek genoemd; de partijen zijn geschreven met bepaalde sleutel ervoor maar zonder de partij expliciet te benoemen. Voor veel jeugdorkesten zal dit heel bekend voorkomen. Hoe fijn is het als je zodoende ook als gitarist mee kunt spelen in een orkest, of als derde/vierde fluitist? Nog mooier is het als dat onorthodox samengestelde orkest wel heel spannende muziek speelt.

Er was een workshop waarin dat schrijven voor een flexibel orkest voor componisten werd toegelicht aan de hand van de opgestuurde composities. Deskundige instructie van met name Wim Henderickx, hoofdvakdocent compositie in Amsterdam en Leuven. Hij zet zijn studenten aan tot het schrijven voor amateurs waar wij als FASO erg blij mee zouden moeten zijn. Er is een poging geweest tot samenwerking met moderne componisten vanuit FASO/Huismuziek/CoMA die niet helemaal tot wasdom is gekomen; mogelijkheden voor de toekomst?

Van de vele workshops wil ik er nog twee uitlichten. De eerste was een workshop waarin gewerkt werd aan de hand van beelden en geluiden uit de stad (dat wil zeggen de directe omgeving van het Conservatorium in Maastricht). De deelnemers hieraan gaven een prachtige presentatie aan het eind van de middag. Het was improvisatie met voldoende houvast om spanning en tempo erin te houden. Het was een erg mooi geheel van beelden en geluiden. Een andere workshop was voor kinderen die tekeningen hadden gemaakt over wind en regen; zij gingen dat uitbeelden met zelfgemaakte instrumenten. Ook hier voldoende inspiratie maar ook praktische begeleiding om, met slechts een paar uur voorbereiding, er een echte compositie van te maken. De deelnemers hadden er lol in en waren trots op het resultaat.

Namen van deelnemende componisten en orkesten die ik hier heb ontmoet en die ons echt veel inspiratie kunnen geven: teveel om op te noemen! Als je hier meer over wilt weten kijk dan even op https://www.comamaastricht.nl/nl/festival-nieuwe-noten/ .

Rest mij Anne Marie Muysken en haar helpers te bedanken voor de fantastische organisatie en het warme welkom. 

 

Nelleke Geusebroek

 


poster son

Twee giganten op het concertpodium

Najaarsconcert Symfonieorkest Nijmegen (SON)

 

Met het Tweede Pianoconcert van Johannes Brahms en de Tiende Symfonie van Dmitri Sjostakovitsj brengt het SON bij dit concert twee muzikale giganten op het podium. Beiden fenomenale componisten én - in hun tijd - briljante pianisten.

Het Symfonieorkest Nijmegen is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de grotere amateurorkesten in Nederland, waardoor grote symfonieën zoals die van Sjostakovitsj ten gehore kunnen worden gebracht.

De Giganten zijn te horen op 5 november in de Hanzehof te Zutphen en op 9 november in De Vereeniging te Nijmegen. Beide concerten staan o.l.v. Frans-Aert Burghgraef; solist op piano is Martin Oei.

Entreeprijzen Zutphen inclusief servicekosten € 23,65; scholieren/studenten/CJP € 14,15; kinderen t/m/ 12 jaar € 6,65; Voorverkoop via de websites van De Hanzehof, van De Vereeniging, het orkest en via SON-leden.

Entreeprijzen Nijmegen inclusief pauzedrankje en servicekosten € 27,75 Scholieren/studenten/CJP € 16,25; kinderen t/m 12 jaar € 8,75

www.symfonieorkestnijmegen.nl

son

Korte toelichting door Pieter de Oude

In het Tweede Pianoconcert van Brahms  nodigt de hoorn ons  met een simpel do-re-mi uit om mee te gaan op een fascinerende muzikale wandeling. Langs bergen en dalen, want we lopen immers naast Brahms, die zich dagelijks liet inspireren door de natuur. Na de hoornist neemt ook de pianist ons direct mee op de tocht vol poëzie en virtuositeit. Vanuit de laagste bes van de piano ontwikkelt zich de thematiek van het eerste deel van het concert in een groots symfonisch samenspel van solist en orkest, dat meer dan eens is aangeduid als een symfonie voor piano en orkest. De pianist Brahms integreerde het instrument in het orkest, echter zonder de uitgesproken kwaliteiten van het klavier te vergeten. Telkens als de piano aan het woord is, wordt er weer een nieuw ritmisch of klank-technisch aspect gepresenteerd.

De Tiende Symfonie van Sjostakovitsj ontstond pas zes jaar na zijn Negende, in 1953 na de dood van Stalin.

In deze klassieke symfonie portretteert de componist vooral zichzelf in vier delen: een veelomvattend eerste deel in sonatevorm, een wild scherzo, een vriendelijk deel met een liefdesthema en een grote finale met een langzame inleiding. Al tijdens de première in Leningrad in december 1953 viel het recensenten op dat de componist zijn muzikale handtekening had geplaatst, vooral in het vierde deel. Een autobiografisch muzikaal motief bestaande uit de noten D-Es-C-H (D van Dimitri en SCH van Sjostakovitsj in Duitse spelling waarbij de H de noot B aanduidt). Maar na gedegen studie blijkt dat erg veel muzikaal materiaal in alle delen van de symfonie aan dit motief verwant zijn, vaak moeilijk herkenbaar. Het slot van werk mondt uit in een absolute vlaag van ikke-en-de-rest-kan-stikke van een anders zo bescheiden toonkunstenaar.

N.B.: Uitvoerige beschrijvingen van deze twee ‘gigantische’ werken verschijnen in de volgende edities van de Nieuwsbrief. Om naar uit te kijken!

 


kamzuid

Kamerata Zuid met ‘Grijs Gedraaid’

 

Kamerata Zuid speelt met klassiek en heeft een goedgevulde concertagenda, waarbij in zowel de kleinere intieme zalen als in de grote landelijke theaters wordt gespeeld.

Zo staat december in het teken van 'Grijs Gedraaid, genieten voor Generaties'. Met een landelijke tour verbindt Kamerata jong en oud door muziek, beweging en creatie.

De middag wordt geopend met muziek van zangeres Karsu of van Marcel Veenendaal, zanger van Di-rect. Zij brengen eigen nummers afgewisseld door klassieke stukken en Oudhollandse liedjes zoals ‘Het Dorp’. Meezingen mag. Daarna komt het publiek in beweging onder begeleiding van danser en choreograaf Andrew Greenwood van Switch2Move. Met zijn bewegingsprogramma zet hij de deur open voor onderling contact tussen jong en oud. Het einde van de voorstelling bestaat uit een verrassende creatieve activiteit onder leiding van Eva Durlacher van Gouden Boeken: welke muziek heb jij vroeger grijs gedraaid en welke herinneringen komen boven?

Grijs gedraaid is te horen en te zien in: Haarlem, Steenwijk, Winterswijk, Uden, Tilburg, Assen, Roosendaal, Heerlen, Arnhem, Oosterhout, Helmond, Leeuwarden, Breda, Hoorn, Beverwijk en Hoogeveen.

Voor data en locaties zie: www.kameratazuid.nl

 


sj
Servaas Jessen

Orkestvereniging Amersfoort met concert voor Contrabas

 

Op 26 november geeft de Orkestvereniging Amersfoort (OVA) een concert in de St. Franciscus Xaveriuskerk, Het Zand 29 in Amersfoort.

Op het programma staan een orkestbewerking van de ‘grote’ Toccata en Fuga van Bach (BWV 565), het prachtige Nimrod uit de Enigma Variaties van Elgar, de 5e Symfonie van Beethoven en het Concert in B-mineur voor contrabas en orkest van Bottessini.

Solist is Servaas Jessen, Amersfoorter van oorsprong.

De contrabas als solo-instrument komt weinig voor, dus een unieke kans om daarvan eens te komen genieten.

Kaarten zijn te koop via de website van het orkest:

www.orkestverenigingamersfoort.nl.

Aanvang: 20 uur.

 


kjo

Kennemer Jeugd Orkest: van Barok tot Bartók

 

Het Kennemer Jeugd Orkest geeft op 20 november een najaarsconcert  in de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 in Haarlem; aanvang 15 uur.
Dit belooft een sfeervolle matinee te worden op een herfstige zondag met als thema: Van Barok tot Bartók.
Op het programma staan de volgende stukken:
Ouverture Arrival of the Queen of Sheba – Händel  

Orkestsuite no 3 in D –  Bach
Harpconcert in G, twee delen – Wagenseil

Minuetto serio – Kodály
Roemeense Dansen –  Bartók

Kaartjes zijn online verkrijgbaar:
https://www.kennemerjeugdorkest.nl/agenda/najaarsconcert-2022/

(kinderen krijgen korting; drankje in de pauze inbegrepen)
 


bragi

Concerten Bragi in Groningen en Zwolle

 

Groninger Studenten Muziekgezelschap (G.S.M.G.) Bragi is de oudste en grootste studentenmuziekvereniging van Groningen. Bragi is opgericht in 1882 en draagt al 141 jaar bij aan het klassieke muziekleven in en rond Groningen.

Elk jaar verzorgt de vereniging meerdere succesvolle concerten met zeer diverse programma’s voor een breed publiek. Dit jaar staat er weer bijzonder programma op de lessenaar. Het orkest voert de vijfde symfonie van Dmitri Shostakovich uit. Daarnaast zal het Symfoniekoor samen met het orkest delen uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach uitvoeren. Het A-capellakoor verleent hierbij zijn medewerking.

Deze concerten vinden plaats op 9 december in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen en op zondagmiddag 11 december in de Plantagekerk in Zwolle. Het A-capellakoor zal ook zijn medewerking verlenen aan een kerkdienst op 6 november in de Lutherse kerk in Groningen. Daarnaast brengt het koor op 3 en 4 februari 2023 het programma "Come Away, Death" ten gehore, een programma rondom het thema de dood. Het belooft weer een bijzonder jaar te worden voor Bragi.

Info: www.bragi.nl

 


en
Emma Naegele

Herfstconcert Heemsteeds Philharmonisch Orkest

 

Op zondag 20 november om 20 uur geeft het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPhO) in de Pinksterkerk in Heemstede een herfstconcert. Soliste is de 17-jarige celliste Emma Naegele. Zij speelt het wereldberoemde celloconcert van Edward Elgar.

Dit celloconcert ging in première in oktober 1919 met solist Felix Salmond en het London Symphony Orchestra. Elgar dirigeerde zelf. Hij schreef het concert in zijn tuinhuisje toen hij herstellende was van een zware operatie. Elgar noteerde een melodie direct nadat hij bijkwam na de operatie.

Deze melodie werd later het hoofdthema van het celloconcert. Het stuk weerspiegelt de angst, wanhoop en desillusie die Elgar voelde na het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Emma Naegele heeft al een imposante CV opgebouwd. Vanaf haar vijfde jaar speelt ze cello en ze studeert inmiddels in België.

Het HPhO voert ook de Tweede symfonie van Tsjaikovski uit, ook wel bekend als ‘Klein Rusland’ en gecomponeerd in 1872. Het is één van zijn vrolijkere composities en al vanaf de première een succes. Hij was er zelf niet helemaal tevreden over en herschreef de opening en verkortte de finale. De symfonie begint met prachtige soli voor hoorn en fagot en is gebaseerd op Oekraïense volksliederen. 

Kaarten (€ 17,50) en meer info:  www.hpho.nl

 


aso

Concert Alkmaars Symfonieorkest

 

Op zondagmiddag 20 november speelt het Alkmaars Symfonieorkest het najaarsconcert. Het orkest opent met de Ouverture Coriolan Op.62 van Ludwig van Beethoven. Het 14 jarige viooltalent Michelle Kumara soleert in het Vioolconcert nr. 1 op.26 van Max Bruch en  tenslotte kan het publiek genieten van Symfonie nr. 7 - de ‘Unvollendete’ - van Franz Schubert. Het geheel staat onder leiding van dirigent Coen Stuit. Het concert vindt plaats in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a in Alkmaar en begint om 15.00 uur. Kaarten voor dit concert kosten €15,00;  kinderen en studenten € 7,50.

Reserveren via: www.alkmaars-symfonieorkest.nl. of kopen aan de kassa (geen pin).


muziek

Muzieknieuws in het kort

 

Adams Internationaal Festival voor dubbelrietblazers

Festival volledig in het teken van de hobo en fagot met concerten, masterclasses, workshops door internationale musici en activiteiten rond rietenbouw, ademhaling, samenspel, ergonomische houding, de kunst van het studeren en tal van andere thema’s. Voor alle leeftijden, zowel (semi-) professionele als amateurmuzikanten.

Locatie: Ittervoort - Adams Muziekcentrale 

Vrijdag 28 oktober 2022 – aanvang 9.30 uur

Zaterdag 29 oktober 2022 – aanvang 9.30 uur

Informatie: www.adams-music.com/festivals/adams_double_reed_festival

 

Jubileum Concert Prinses Christina Concours

Het Prinses Christina Concours viert feest! Dit jaar bestaat het concours 55 jaar en dat vieren we graag samen met onze muzikale talenten én natuurlijk met ons publiek, met een wervelend jubileumconcert op 30 oktober in Amare Den Haag.

Het jubileumconcert wordt uitgevoerd door prijswinnaars van het Prinses Christina Concours en Jeugdorkest Nederland, onder leiding van dirigent Jurjen Hempel. Jeugdorkest Nederland (JON) is het landelijk jeugdsymfonieorkest voor aanstormend muzikaal talent (14 t/m 20 jaar), waarin ook veel voormalige prijswinnaars van het PCC spelen. De presentatie is in handen van Paula Udondek.

 

Nieuw bij Christina Concours: feedback via studievideo

De inschrijving voor het Prinses Christina Klassiek Concours 2023 is gestart! Jonge muzikanten uit Nederland en Vlaanderen van 12 tot en met 19 jaar (zangers tot en met 21 jaar) zijn welkom om deel te nemen. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor deelnemers om voorafgaand aan hun optreden tijdens het regioconcours vrijblijvend een studievideo in te sturen om zo alvast feedback te krijgen van de vakjury. Verdere informatie in een volgende Nieuwsbrief.

 


logo hm

Online aanbod bij HUISMUZIEK: webinars, zoomworkshops en videolessen

.

Webinars

Deelnemen of terugkijken of beide.

Tijden: doordeweekse avond om 20.00 uur. Duur: 60 minuten. 
Leren dirigeren - Alexej Pevzner, 15 november
De veelzijdige contrabas - Aristotelis Potamianos, 30 november

Interactieve Zoomworkshops (Nieuw!)

Schrijf je hier tijdig in want er is beperkt plaats.
Oefentips voor violisten - Inger van Vliet, v.a. 18 januari (4 lessen)
Houding en oefentips voor cellisten - Willemijn Knödler, v.a. 19 januari (4 lessen)

Houding en adem - Pauliina Lievonen,  v.a. 24 januari (4 lessen)

 

Videolessen
De geschiedenis van de Sonate

Introductie in Zuid-Amerikaanse ritmiek (Nieuw!)

 

Cursussen

Wintermuziek met kerst (Nieuw!)
Docenten: Christine Brandenburg en Miranda Rademaker
24-27 december 2022

Back on track met de klassieke Spaanse gitaar (Nieuw!)      
Docenten: Peter Constant en Marion Schaap
14 januari 2023, Akoesticum

Consortmuziek voor strijkers (Nieuw!)
Docent: Mimi Mitchell
21-22 januari 2023, Buitengoed Fredeshiem

Enigma variates van Edward Elgar   
Docent: Ingrid Slangen
22 januari 2023, Akoesticum

Geluidsversterking voor beginners (Nieuw!) 
Docent: Arnoud van der Laan
4 februari 2023, Akoesticum

Oliveros & Pärt, twee eigenzinnige componisten      
Docenten: Katharina Gross en Arnold Marinissen
26 maart 2023, Akoesticum

Altviool voor violisten (Nieuw!)

Docent: Miriam van Dixhoorn
1 april 2023, Akoesticum

Fluit en harp: een hemelse combinatie? (Nieuw!)       
Docenten: Judith Jamin en Francien Post
15 april 2023, Akoesticum

Muziekweek van Aznavour tot Zelenka  
Docenten: Elske Tinbergen, Peter van Os, Ines Leijen, Susanne Gersch-Bremmers, Coert Bremmers

16-21 juli 2023, Eigentijdserf

Kamermuziekvijfdaagse
Docenten: Lineke Lever, Willemijn Knödler, Vincent Martig, Miranda Rademaker,
24-28 juli 2023

 

Huismuziek | Postbus 9 | 6800 AA  Arnhem

T: 026 - 845 07 88 | M: 06-46487148

www.huismuziek.nl | info@huismuziek.nl