Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Nieuwsbrief 2022 nr. 2

FASO-Nieuwsbrief 2022 nr. 2

5 maart 2022

Beste lezer,

 

Eindelijk mogen we weer - bijna gewoon - aan de slag! Het redactionele stukje van de vorige Nieuwsbrief (2022-1 van 22 januari) sloten we af met de zin: “We hopen dan weer met een Nieuwsbrief te kunnen komen, boordevol met orkestactiviteiten en zien uw kopij daarvan en daarover graag tegemoet”. Jammer genoeg is dit nog niet het geval en daarom hebben de vier redactieleden ook deze keer weer een stukje geschreven, elk met een eigen insteek. Maar de essentie van deze Nieuwsbrief moet toch zijn: Nieuws vanuit de FASO-leden, voor de FASO-leden. Vandaar nogmaals de dringende oproep: voorzie ons van kopij! Er is zoveel te melden, doe het dan ook, a.u.b.!!, aan: redactie@faso.eu

Ondanks het ‘gemopper’ hierboven hopen we dat we u met deze Nieuwsbrief toch een interessante uitgave kunnen aanbieden - mede dankzij de redactieleden - met als eerste items: mededelingen vanuit het bestuur en nieuws over de FASO-Speeldag. Graag aandacht voor de oproep voor een nieuwe secretaris. Voor de jeugd staan er twee interessante projecten op stapel, namelijk De Jeugd Inspiratiedag van de KNMO en De Zomercursus Woudschoten. Graag deze nieuwsitems verder verspreiden. Het Euregio Jeugdorkest is ook weer opgestart maar zoekt ondersteuning en het NBE blijft gewoon ‘aan de weg timmeren’, net zoals Vereniging Huismuziek.

Voor nu veel leesplezier,

 

De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel

FASO-Speeldag 2022 op zaterdag 2 september

Zomercursus Woudschoten 2022

Jeugdinspiratiedag KNMO

Vrouwelijke componisten in de FASO-bibliotheek

Nederlands Blazers Ensemble weer op tournee

Nieuws van het Euregio Jeugdorkest

Herinneringen aan Tera de Marez Oyens

Rond en in het Concertgebouw

Muziek instuderen tijdens je slaap

Nieuws van Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2022