Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Nieuwsbrief 2021 nr. 7

FASO-Nieuwsbrief 2021 nr. 7

18 maart 2021

Beste lezer,

Waren we in de vorige Nieuwsbrief (2021-6) nog voorzichtig optimistisch, nu moeten we dat optimisme alweer behoorlijk dempen. Op het moment van schrijven is juist bekend geworden dat de ‘avondlockdown’ tot en met 14 januari verlengd wordt. Dit betekent dat het grootste deel van onze activiteiten weer niet kan doorgaan en dat is ook te merken aan de geringe kopij vanuit onze orkesten. We vestigen onze hoop dan ook maar op het gezegde ‘na regen komt zonneschijn’….

We beginnen deze Nieuwsbrief met speciale aandacht te vragen voor de vacatures in het FASO-bestuur die dringend ingevuld moeten worden. Verder berichten wij over het Europees Orkesten Festival, het Leerorkest (dat 300 harpen zoekt!), Muziekschatten in Hilversum, het ‘Jonge Concertgebouworkest’, het Nieuwjaarsconcert van het NBE, Festival ‘Nieuwe Noten’ in Maastricht, Huismuziek (actief als altijd!) en de Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest die in 2022 vol optimisme het 50-jarig bestaan gaat vieren.      

Rest ons, u allen, ondanks alle beperkingen, mooie feestdagen en een goed, gezond en muzikaal jaar 2022 toe te wensen.

 

Tot ziens in 2022: de redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel  

European Orchestra Festival 2022

Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest

Het Leerorkest: Hoe help je 300 kinderen aan een harp?

Muziekschatten in Hilversum

Concertgebouworkest Young zoekt talenten

Vijftigste Nieuwjaarsconcert NBE

Festival Nieuwe Noten bij CoMA Maastricht

Cursussen en Webinars van Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2022

 


logo faso

De FASO van de toekomst: spannende nieuwe wegen

Van de bestuurstafel  

 

Op 13 november hield de FASO een ALV. Vanwege de corona-situatie werd de vergadering online gehouden, maar het was niettemin een heel prettige vergadering met een zeer nuttige uitwisseling van ideeën. Een heel belangrijk onderwerp was de toekomst van de FASO. Tijden veranderen en de FASO moet en wil daar in meegaan.

Het bestuur had al eerder gesproken met vertegenwoordigers van de kernpunten van de FASO: bibliotheek (bladmuziek), jeugdbeleid en hedendaagse muziek. Onderwerpen die daarbij ter sprake kwamen waren:

- digitalisering; 

- wat is de vraag van de leden op dit moment?;

- betere toegankelijkheid van eigentijdse muziek en

- wat is nodig voor een goed jeugdbeleid van de orkesten?

De doelstelling van de FASO is het ondersteunen en het stimuleren van de symfonische orkestmuziek. Daar is wel voldoende ‘menskracht’ voor nodig. Binnen het bestuur zijn er op dit moment al twee vacatures, van penningmeester en algemeen bestuurslid (jeugdbeleid) en in april volgend jaar zal er ook een opvolger voor de secretaris moeten komen (alle vacatures vanwege het aflopen van bestuurstermijnen).

Het bestuur komt heel graag in contact met mensen die als bestuursleden de toekomst van de FASO vorm willen geven. Dan denken wij niet alleen aan gelouterde bestuursleden van orkesten maar zeker ook aan leden van orkesten. FASO-bestuurslid zijn is dankbaar werk. Er is veel te doen maar het is ook heel interessant om te doen want wij ondersteunen dat wat voor ons allemaal belangrijk is: de orkestmuziek.

Uiteraard willen wij graag eens met u te praten als u geïnteresseerd bent of als u een tip voor ons heeft. Misschien is er iemand in uw netwerk die een goede penningmeester is (bijvoorbeeld) die niet bij een orkest hoort, maar die dit wel een interessante klus zou vinden. Al onze contactadressen zijn te vinden op www.faso.eu.

Om de kosten voor de aangesloten orkesten laag te houden wil de FASO het werk (grotendeels) doen met vrijwilligers; gemaakte onkosten worden natuurlijk betaald.

Nelleke Geusebroek

 


logo eof

European Orchestra Festival 2022

 

Het Europees Orkesten Festival (dat in 2021 werd uitgesteld) wordt gehouden van 5 tot 8 mei 2022.

De omgeving waar het festival gehouden wordt is de moeite van het reizen zeker waard, namelijk de historisch buitengewoon interessante stad Plovdiv, in Bulgarije.

Uiteraard is het momenteel heel moeilijk om definitieve beslissingen te nemen over de plannen rond dit twaalfde Europese Orkesten Festival gezien de beperkingen door de corona-maatregelen in diverse landen. De hoop is er dat amateurmusici elkaar internationaal weer kunnen opzoeken en ontmoeten. 

Het orkestenfestival is heel bijzonder, als orkest om je te laten horen maar ook om als individu deel te nemen. Alle deelnemers kiezen individueel voor workshops, er zijn concerten en tijdens de sociale bijeenkomsten kunnen de deelnemers horen waar orkestleden uit andere delen van Europa mee bezig zijn.

De organisatoren (European Orchestra Federation - EOFed) gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn.  Voor inlichtingen kunt u terecht bij ondergetekende: secretaris@faso.eu

Zij is vice-voorzitter van de EOFed en uit dien hoofde mede-organisator van het Festival.

Voor uitvoerige informatie zie: www.europeanorchestrafestival.org

Nelleke Geusebroek

 


logo rjso

Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest

 

Terugkijkend op het jaar 2020, kunnen we natuurlijk stellen dat dit jaar zeer bijzonder was. Ook voor onze vereniging is de impact van corona groot geweest. Veel  voor onze orkesten vanzelfsprekende zaken waren niet of alleen in een andere vorm mogelijk. Gelukkig hebben we ons goed aan de nieuwe werkelijkheid kunnen aanpassen en zijn we zo veel mogelijk door blijven gaan met muziek maken. Ook de repetities gingen zo veel mogelijk - online of in kleinere groepen - door. Uiteindelijk waren onze orkesten toch nog zestien keer te zien en te horen, zowel live als online. 

Zo organiseerde de vereniging op 31 oktober j.l. voor beginnende muzikanten tussen de 8 en 12 jaar de Strijkersdag. Circa 25 aspiranten kregen de gelegenheid een dag lang mee te repeteren met de juniorenorkesten en hun dirigenten. Zo konden ze op een laagdrempelige manier ervaren hoe het is om met een groot jeugdorkest mee te spelen. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk optreden voor familie en andere geïnteresseerden. Het (muziek)plezier spatte er vanaf.

Verder goed nieuws voor de Vereniging: de vaste repetitieruimte - het kerkgebouw aan de Noordmolenwerf - krijgt een nieuw leven als ‘De Muziekwerf’ en daardoor blijft deze ruimte behouden.

Zaterdag 18 december organiseert de Vereniging twee kerstconcerten in de Prinsekerk. Vanwege de corona-maatregelen is een verdeling in twee groepen gemaakt en zodanig gepland dat alles om 17.00 uur afgelopen is.  

Om 13.30 begint het Junioren Kerstconcert met optredens van Young Rijnmond Strings, het Harbour School Orkest, het Rotterdams Jeugd Strijkers Ensemble en het Rotterdams Junioren Orkest en om 15.00 volgen het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest en het Rotterdams Studenten Orkest met als solist de fluitist Federico Altare

Voor beide concerten gaat de kaartverkoop vanwege de beperkte capaciteit van de zaal via de orkestleden. QR-code verplicht.

Het vijftig jarig bestaan van de vereniging wordt volgend jaar gevierd op zaterdag 18 juni. Alle orkesten van de Vereniging zullen die dag optreden op verschillende publiek-toegankelijke locaties.

 


hm
harp

Het Leerorkest: Hoe help je 300 kinderen aan een harp?

 

Het Leerorkest, opgericht in 2006, is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van cultuur, educatie en participatie, dat zich richt op kinderen die niet vanzelfsprekend met muziek en muziekles te maken krijgen. Gestart in de Bijlmer zijn er inmiddels meerdere Leerorkesten, zelfs een op Aruba, en hebben tot nu toe tienduizend kinderen gratis muziekles gehad. Verreweg de meeste instrumenten die hiervoor nodig zijn komen van de Stichting Instrumentendepot Leerorkest, die op het moment zo’n tienduizend instrumenten bezit. Meer en meer bleken kinderen interesse te hebben in de harp. Deze instrumenten zijn groot, duur en kwetsbaar, en moeilijk te transporteren. Er zijn wel instap-modellen, maar die zijn nog relatief kostbaar en zwaar. Tot nu toe moest het Leerorkest steeds moeite doen om aspirant harpisten te verleiden een ander instrument te kiezen. Marco de Souza, de oprichter van het Leerorkest, legde dit probleem voor aan Remy van Kesteren, de bekende harpist. Die schakelde op zijn beurt Joris Beets in. Het resultaat is de Harp-E, een revolutionair harp-ontwerp, mét de ambitie om op korte termijn 300 exemplaren hiervan beschikbaar te krijgen voor het Leerorkest. Harpiste Lavinia Meijer verzuchtte een aantal jaar geleden al in gesprek met Marco de Souza: “Eigenlijk zouden we een soort Ikea-harp moeten hebben”. Dat komt nu héél dichtbij!

De verdere ontwikkeling kunt u lezen in het artikel hierover van Rik van Pelt in de kersverse Bouwbrief van Bouwerskontakt, dat een onderdeel is van Huismuziek. Hoe help je 300 kinderen aan een harp?  
Ben je handig en zou je willen meehelpen met het bouwen van de harpen? Meld je dan aan bij het Leerorkest. Een prachtig initiatief!

 


schatten

Muziekschatten in Hilversum

 

De Hilversumse omroep was van de jaren veertig tot de jaren zeventig de grootste opdrachtgever voor componisten. Musici en componisten van diverse pluimage werden aangetrokken en van hun veelzijdigheid, originaliteit en vakmanschap werd graag gebruik gemaakt.

Vanaf de begintijd van de radio - in de jaren twintig - tot de jaren vijftig speelde men de composities en de vele arrangementen live tijdens de uitzendingen.

Uiteraard stelde dit de hoogste eisen aan de musici. Hilversum was decennia lang het belangrijkste muziekcentrum van Nederland. Helaas zijn talloze opnamen verloren gegaan, maar de partituren zijn er nog. Al vanaf de jaren twintig zijn zowel partituren als partijen in Hilversum goed bewaard.

De NTR en NPORadio4 hebben samen, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de omroepensembles, een uitgebreide podcast gemaakt. Hierin zijn een kleine twintig pareltjes uit de collectie Muziekschatten opgenomen.

Elke week wordt een podcast toegevoegd aan de 18-delige serie in samenwerking met de Stichting Omroep Muziek (SOM). De muziek is ook te horen in afwisselend de programma’s Podium en Avondconcert op NPORadio4.

 


logo young

Europees jeugdorkest in augustus 2022

Concertgebouworkest Young zoekt talenten

 

Van 4 tot 21 augustus 2022 organiseert het Concertgebouworkest de 3e editie van het Concertgebouworkest Young, een jeugdorkest voor Europese musici tussen 14 en 17 jaar. Tijdens deze twee en een halve week krijgen de deelnemers orkestrepetities, masterclasses en kamermuziek coachings onder leiding van musici van het Concertgebouworkest.

Daarnaast worden er concerten gegeven in o.a. het Concertgebouw Amsterdam en in een zaal elders in Europa. Het volledige Young summer camp, inclusief accommodatie, alle maaltijden en de reis is gratis voor alle deelnemers.
Jonge musici kunnen auditie doen door middel van een video waarin ze zichzelf introduceren en waarin ze een solostuk, excerpts en toonladders spelen. Als laatste onderdeel moet ook een korte Video Essay worden opgenomen. Alle informatie over de auditie is te vinden op de website.

Daarnaast moet iedere musicus officieel worden voorgedragen door een iemand die haar of hem goed kent, bijvoorbeeld een muziekleraar.

Het is ook mogelijk een (verborgen) talent voor te dragen door het sturen van een e-mail naar young@concertgebouworkest.nl. Meer informatie over het auditieproces, de praktische organisatie van Young en enkele veel gestelde vragen is te vinden op bovenstaande website.


logo nbe

Vijftigste Nieuwjaarsconcert NBE

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) speelt op 1 januari 2022 de 50ste (!) editie van het traditionele Nieuwjaarsconcert in Het Concertgebouw. Om dit gouden jubileumconcert extra luister bij te zetten kunnen er in de komende weken achttien video's van absolute NBE-toppers uit Nieuwjaarsconcerten door de jaren heen bekeken worden.
Elke week plaatst het BSO een serie van zes video's, achtereenvolgens onder de noemer van De Klassiekers, Special Guests en Muziek van over de hele wereld. Stemmen kan op één van de zes video's van alle drie genres. Uit elke ronde komt een winnende publieksfavoriet, die te horen zal zijn tijdens het Nieuwjaarsconcert 2022.
Informatie: www. nbe.nl 

 


flyer coma

Festival Nieuwe Noten bij CoMA Maastricht

 

In Nieuwsbrief 2021-5 van 18 september maakten wij al melding van dit Festival dat op 5 maart 2022 door CoMA Maastricht t.g.v. hun 10-jarig bestaan, georganiseerd wordt. De aan het Festival verbonden compositiewedstrijd - financieel mede ondersteund door de FASO -  loopt op dit moment. Het programma voor deze derde Festivaldag in Maastricht is inmiddels ook bekend. In de bijgaande flyer vindt u alle gegevens van dit bijzondere project.

Info: www.comamaastricht.nl


hm

Cursussen en Webinars van Huismuziek

Muziekcursussen

 

Film- en musicalmuziek voor cello-ensemble

19 februari 2022, Akoesticum, Ede

Moessorgski Schilderijententoonstelling voor blazersensemble

9-10 april 2022, Akoesticum, Ede HOORNIST GEZOCHT

Jubileumviering Huismuziek 70 jaar

14 mei 2022, Akoesticum, Ede

B.A.C.H. canons en fuga’s NIEUW

11 juni 2022, Akoesticum, Ede

Muziekweek van Aznavour tot Zelenka

17-22 juli 2022 Eigentijdserf, Westelbeers

Kamermuziekvijfdaagse

24-28 juli 2022, Eigentijdserf, Westelbeers

 

Webinars deelnemen of terugkijken

15 december - Uit het geheugen musiceren Bart Spanhove

19 januari - Muziek kan je vertellen Bart Spanhove

23 februari - Breinvriendelijk oefenen Bart Spanhove

9 maart - Efficiënt orkestpartijen instuderen voor strijkers Inger van Vliet

19 januari - Muziek kan je vertellen Bart Spanhove

23 februari - Breinvriendelijk oefenen Bart Spanhove

9 maart- Efficiënt orkestpartijen instuderen voor strijkers Inger van Vliet

22 maart - Dirigeren, een introductie Alexej Pevzner

6 april - Moderne muziek op je lessenaar Vincent Martig

25 april - Van muziekdoos tot CD - de geschiedenis van opnames Mimi Mitchell

 

Huismuziek | Postbus 9 | 6800 AA  Arnhem

T: 026 - 845 07 88 | M: 06-46487148

www.huismuziek.nl | info@huismuziek.nl

 


logo faso

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2022

 
nummer             deadline                verschijnt op
2022-1 8 januari 22 januari
2022-2 19 februari 5 maart
2022-3 2 april 16 april
2022-4 14 mei 28 mei
2022-5 25 juni 9 juli