Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Nieuwsbrief 2021 nr. 6

FASO-Nieuwsbrief 2021 nr. 6

30 oktober 2021

Beste lezer,

 

Voor het eerst in anderhalf jaar hadden we voldoende kopij! Normaliter zouden we direct na de zomervakantie uitbundig verslag doen van een hoeveelheid aan activiteiten die voor het najaar gepland staan, maar door de onzekerheden rond ‘Corona’ was dat dit jaar niet het geval. Maar te zien aan de hoeveelheid kopij die we nu binnen gekregen hebben, lijkt het ergste voorbij te zijn, maar voorzichtigheid blijft geboden. Na de bestuurlijke informatie volgt een ‘In Memoriam’ voor Peter Greve, bij velen binnen de FASO bekend als componist en muziekvriend. Bij de binnengekomen kopij veel nieuws en informatie over activiteiten door en voor de jeugd zoals ‘Woudschoten’, het laureaat concert van Het Britten, het Euregio Jeugdorkest, Young Artist in Residence bij het NJO en ‘De gelaarsde Kat’. Het Nijmeegs Symfonieorkest viert het - uitgestelde - 70-jarig jubileum met concerten in Zutphen en Nijmegen met o.m. een nieuwe compositie van Niels Hak - ‘Stroom’ - op het programma! En verder nog veel meer om te lezen.

Voor nu veel leesplezier en tot ziens in december.

 

De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel  

Impressie FASO-Speeldag 2021

In Memoriam Peter Greve

‘BTHVN-event’ over samenwerking amateurs en professionals

Nieuws van het Euregio Jeugdorkest

Operaconcert Flos Campi

Stichting Divertimento weer gestart

Concertreeks van het Autunno Ensemble

Coraline Groen Young Artist in Residence bij NJO

Zomercursus Woudschoten 2021

Het Britten Jeugd Strijkorkest weer live voor publiek in de Spiegel

‘De gelaarsde Kat’ nog springlevend

Jubileumconcerten 70 jaar Symfonieorkest Nijmegen (SON)

Nieuws van Huismuziek

De FASO-Nieuwsbrief 2e helft van 2021

 


logo

Van de bestuurstafel  

 

De eerste FASO-activiteit na de zomer was een speeldag waar deelnemers van tien FASO-orkesten en een harmonie-orkest aanwezig waren. Onder leiding van Albert van Eeghen werd een hele zaterdag heerlijk gemusiceerd. Zie het verslag hier beneden.

De tweede FASO-activiteit zal een algemene ledenvergadering zijn, op zaterdag 13 november in Bussum. De details over de ALV volgen tijdig in een bestuursbericht. Graag deze datum vrijhouden!

Ook op het gebied van de internationale samenwerking gebeurde al veel sinds de zomer. De Duitse zusterorganisatie van de FASO, de BDLO, had een indrukwekkende bijeenkomst georganiseerd in Dresden (en omgeving). Onderwerp was ‘Passion Meets Profession’ oftewel samenwerking tussen amateurs en professionals met als titel ‘BTHVN Event’. Ook van deze ‘Event’ vindt u hieronder een verslag.

Verder kunt u zich, als orkest of als individu, nog steeds inschrijven voor het Europees Orkesten Festival in mei 2022 in Plovdiv/Bulgarije. Wat kunt u daar verwachten? Concerten, workshops (internationaal samengesteld), sociale bijeenkomsten, tijd om Plovdiv te ontdekken en vooral kennismaken met orkestspelers uit andere delen van Europa. Voor meer informatie zie: www.europeanorchestrafestival.org

 


ave

Impressie FASO-Speeldag 2021

 

Door Corona moest de 5e FASO-Speeldag een jaar worden uitgesteld. Maar de speeldag op 11 september j.l. maakte weer veel goed. Onder de enthousiaste en vakkundige leiding van Albert van Eeghen werd de hele dag hard gewerkt aan The Wand of Youth van Edward Elgar. Als ontspannende tussendoortjes gaf de dirigent interessante achtergrondinformatie over deze compositie die zich ook goed leent voor kinderconcerten. (alvast ter info: op 16 november wordt dit werk door het Zeister Philharmonisch Orkest - met verhaal - uitgevoerd).

speeldag

Vanwege de vereiste anderhalve meter afstand moest het aantal deelnemers in de Tuinzaal van Akoesticum in Ede tot 35 beperkt blijven. Helaas waren er op het allerlaatste moment ook nog een aantal afvallers vanwege ziekte etc. Het lukte gelukkig nog wel om een paar vervangers te vinden en met 29 deelnemers uit het hele land (van Groningen tot Brabant!) werd het een klein maar fijn orkest. De foto’s en video-opnames bevestigen dat mooie resultaat. Met grote dank aan Frank Peelen die de hele dag ondersteuning bood. En fijn ook dat het FASO-bestuur bijna voltallig acte de presence gaf na afloop.

Het bestuur greep deze gelegenheid aan om met een paar cadeau’s afscheid te nemen van Wilma van der Heide als bestuurslid. Zeer passend omdat Wilma samen met Bekkie Doornweerd en Inge van Herk de organisatoren zijn van deze en vorige FASO-speeldagen. Heel veel dank aan de organisatoren en aan de dirigent voor deze fantastische dag. Een dag die heel goed weergeeft waar het in de FASO om gaat: samen muziek maken .

Wilma van der Heide en Nelleke Geusebroek

 


pg
Peter Greve

In Memoriam Peter Greve

 

Componist en vriend Peter Greve overleed op 10 september 2021. Zijn overlijdensbericht start met een voor Peter treffende zin: “Peter heeft zijn laatste reis weloverwogen en kalm aanvaard”.   

 

Peter Greve werd in 1931 in Den Haag geboren. Zijn muzikale opleiding was zeer breed en veelzijdig. Naast piano (onder meer van Léon Orthel) bekwaamde hij zich in trompet, theorie en dirigeren. Zijn opleidingen hierin genoot hij voor een deel in Engeland. Parallel studeerde hij scheikunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij afstudeerde en promoveerde. Na zijn studie werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker in de farmaceutische industrie en in overheidsdienst, maar bleef parttime actief in de muziek. Zijn werk als chemicus bracht hem over de hele wereld als adviseur voor diverse nationale en internationale organisaties waaronder de Europese Unie en de WHO. Voor zijn grote verdiensten op dit werkgebied werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bij zijn pensionering in 2002 ging een langgekoesterde wens in vervulling en werd hij fulltime musicus. Hij was werkzaam als componist, arrangeur, dirigent en pianist. Zijn muzikale nalatenschap is ondergebracht in De stichting Peter Greve: www.petergreve.nl

Aan de FASO schonk hij een aantal werken w.o. zijn pianoconcert in fis voor piano en orkest. Op de ALV van de FASO in 2014 presenteerde Peter  op bezielende wijze zijn lezing met als thema ‘Aantrekkelijk programmeren’.

Naast zijn composities zijn ook zijn talloze bewerkingen - gebaseerd op klassieke werken uit de Renaissance tot het begin van de 20e eeuw - zeer de moeite waard om te ontdekken en te spelen met als voorbeelden:

* Parade - Satie (orkest)

* Liederen en Dansen van de Dood - Moessorgski (bariton en orkest)

* Liederen voor mezzo-sopraan - Moessorgski en

* Six Épigraphes antiques - Debussy (orkest)

Dit laatste werk wordt op 27 november a.s. door het orkest van Toonkunst Bussum o.l.v. Yiogo Moutsiaras uitgevoerd in haar ‘Franse programma’.

We gedenken Peter als een goede vriend en begenadigd musicus.

 

Wilma van der Heide

 

 


bdlo
Ang
(foto: Angelika Luft)

Nieuws uit buurland Duitsland

‘BTHVN-event’ over samenwerking amateurs en professionals

 

Het ‘BTHVN-event’ (BTHVN staat voor 'Beethoven') van de BDLO (Duitse federatie voor amateurorkesten) bestond uit twee onderdelen: een orkest en een conferentie. Beide activiteiten maakten gebruik van een Europees- en een wereldwijd orkesten-netwerk, respectievelijk EOFed en WFAO. FASO is lid van de EOFed, de European Orchestra Federation.

 

Het orkest gaf een wonderbaarlijk goed concert na slechts twee dagen oefenen onder leiding van Marcus Stenz. In het orkest speelden musici uit alle delen van de wereld mee. Na het concert werden de eerste EOFed-Awards uitgereikt. De eerste ging naar Thorn Manus Reymert (Noor maar gestudeerd in Tilburg) die een geweldig jeugdstrijkorkest in Noorwegen heeft opgezet en tot bloei heeft gebracht. Hij is zich heel bewust van de maatschappelijke functie van het muziek maken. De tweede Award ging naar Nicola Malagugini, een professionele contrabas-speler, die midden in de coronatijd het eerste amateurorkest in Sicilië uit de grond heeft gestampt.

 

Met deze Awardwinnaars zitten we al direct bij de maatschappelijke relevantie van muziek maken. Daarover ging het ook vaak tijdens de conferentie. Ghana, Peru, Oost-Europa of Nederland; het is een groot verschil. Er zijn landen met te weinig instrumenten, te weinig docenten, te weinig geld. Elkaar vertellen hoe je orkesten organiseert en welke oplossingen je ziet kan helpen. De ‘late starter orchestras’ bijvoorbeeld weten mensen te verleiden om muziekles te nemen en die kunnen dan vrijwel direct lid van een orkest worden, daarbij vaak gecoacht door amateurs. Deze orkesten hebben daardoor een aanwas waar menig orkest alleen maar van kan dromen.

 

De amateursector heeft de professionals natuurlijk hard nodig: muziekleraren, versterkers, componisten (denk aan open score composities voor beginners in orkesten) en dirigenten. Een discussie-onderwerp was daarom de opleiding van de dirigenten. Bij deze paneldiscussie was de hybride vorm van de conferentie goed te zien, de panelleden zaten in Dresden en de voorzitter van de discussie zat in Spanje. Het succes van de conferentie zat hem vooral in de inzet en de bijdrage van alle (!) deelnemers en van de organisatie. De techniek hielp enorm.

 

Nelleke Geusebroek

Vice-voorzitter EOFed

 


mm

Nieuws van het Euregio Jeugdorkest

 

Ook het Euregio Jeugdorkest (EJO) mag weer het podium op. De jonge muzikanten staan te popelen om te beginnen aan de concertreeks met als titel Music, Maestro! Inmiddels is de nieuwe stichting Vrienden van het Euregio Jeugdorkest opgericht. Deze groep gaat zich inzetten om sponsorgelden bijeen te brengen, financiële middelen te zoeken en projecten op te zetten rondom het orkest. Helaas moest ook het najaarsprogramma van 2020 worden geschrapt en werden er subsidies ingetrokken. Dankzij een crowdfunding campagne is er inmiddels al weer een behoorlijke som binnengehaald met heel veel dank aan de donateurs en sponsors.

Onder het motto 'Music, Maestro!' heeft dirigent Hans Casteleyn een mooi programma samengesteld van feeërieke én ook virtuoze muziek die zeker tot de verbeelding spreekt. De jeugdige toptalenten openen het concert met de stoere Prelude tot Akte III uit Lohengrin van Wagner, daarna volgen De middagheks van Dvorak, Prélude à l'après-midi d'un faune van Debussy en Danse Macabre van Saint-Saëns, allemaal muziek met een verhaal. In de donkere sfeer gaan ze verder met Nacht op de kale berg van Moessorgski in een orkestratie van Rimsky-Korsakov om dan te eindigen met Adventures on Earth uit ET van John Williams.

In oktober zijn er al een aantal concerten gegeven; nu volgen nog:

* zaterdag 20 november, 20.30 uur, Concertzaal Tilburg

* zondag 21 november, 14.30 uur Chassé Breda

* zondag 12 december, 15 uur, Warande Turnhout
 

Info: www.euregiojeugdorkest.com

 


flos

Operaconcert Flos Campi

 

Na anderhalf jaar onder de radar te hebben gespeeld is er eindelijk weer een concert van Flos Campi en wel op zaterdag 6 november in de Boskapel in Nijmegen. Er wordt uitsluitend opera muziek ten gehore gebracht met als soliste de sopraan Irene Hoogveld.

Op het programma staan aria’s als: ‘Lied an den Mond’ uit Rusalka van Dvořák, ‘Casta Diva’ uit Norma van Bellini, ‘Un bel di, vedremo’ uit Madame Butterfly van Puccini en ‘O mio babbino’ uit Gianni Schicchio en uit Cavaleria Rusticana van Mascagni de aria ‘Voi la sapete’.

Het orkest speelt de drie opera ouvertures uit Norma, La Traviata (Verdi) en Cavaleria Rusticana.

Irene Hoogveld behaalde in 2017 cum laude haar bachelordiploma bij ArteZ en vervolgens twee jaar later haar Master op de Guildhall School of Music & Drama in Londen, ook cum laude.

Aan dit opera concert levert ook het koor van Flos Campi een bijdrage. De coronatijd maakte koorzang lang onmogelijk waardoor een aantal leden afhaakte. Onder de bezielende leiding van de nieuwe, jonge dirigent Emmanouil Levendis, komt het koor er weer bovenop. Wel is er dringend behoefte aan nieuwe zangers en zangeressen. (Repetities op woensdagavonden in het SSGN gebouw aan de IJsbeerstraat in Nijmegen).

 

Concert: 6 november, Boskapel, Graafseweg 276, Nijmegen, aanvang 20 uur. Entree inclusief pauzedrankje: € 15,- / scholieren + studenten € 10,- / kinderen € 2,-

Kaartverkoop uitsluitend via de website van Flos Campi: www.floscampi.nl

Geldige Corona QR code vereist.

 


div

Stichting Divertimento weer gestart

 

Stichting Divertimento heeft zes strijkorkesten voor verschillende leeftijden en niveaus, een blazersensemble, een studentenkoor en een talentontwikkelingsprogramma onder haar hoede. Voorts worden jaarlijks muziekkampen georganiseerd. In 2020 richtte Divertimento de Muziekschool Haarlem Zuid-West op.

De stichting is dit seizoen weer gestart met de jeugdorkesten. Ook kunnen weer twee nieuwe projecten voor volwassenen worden aangekondigd:

In januari/februari 2022 salonmuziek en mei/juni 2022 Haydn celloconcert met soliste Carin Nelson. Voor beide projecten is er nog plaats voor violisten en altviolisten, de celli zijn inmiddels al ruim vertegenwoordigd.

Vanaf januari starten alle nieuwe jeugd-projecten met een theoriecursus met examen en certificaat op elk niveau, van basis tot gevorderd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in Divertimento Start, Jong Divertimento, Divertimento Zuid-West, Divertimento Jeugdblazersensemble, Divertimento Jeugdstrijkorkest en Divertimento Talent.

Leerlingen die willen leren samenspelen in een orkest zonder dirigent vanuit de kamermuziekgedachte zijn van harte welkom.

Info: www.stichtingdivertimento.nl

 


aut

Concertreeks van het Autunno Ensemble

 

Het Autunno Ensemble is een strijkorkest bestaande uit ongeveer twintig zeer ervaren amateurmusici aangevuld met enkele beroepsmusici. De geschiedenis van het ensemble gaat terug tot het begin van de jaren zestig toen uit het midden van het Utrechts Studenten Concert zich een groep strijkers formeerde die op een zo hoog mogelijk niveau barokmuziek wilde spelen. Na een aantal jaren werd het aangevuld met musici uit andere steden en ging het ensemble verder als Nederlands Barok Ensemble. Omdat het repertoire zich geleidelijk had uitgebreid tot muziek voor strijkers uit latere periodes werd die naam gewijzigd in Autunno Ensemble. Deze naam komt voort uit de werkwijze die het ensemble hanteert: een korte tournee in de herfst. Het Autunno Ensemble, dat onder leiding staat van dirigent Marien van Staalen, geeft weer diverse uitvoeringen met als solist de violist Pieter van Loenen.

Het programma vermeldt:

Mozart - Divertimento in D, KV 136
Warlock - Serenade
Hartmann - Concerto Funebre voor viool en strijkorkest
Pärt - Wallfahrtslied
Dohnányi - Serenade in C, op. 10.

Dit programma wordt uitgevoerd op onderstaande data:

* Woensdag 3 november in Doorn, Maartenskerk 20 uur
* Donderdag 4 november in Amsterdam, Amstelkerk 20.15 uur
* Vrijdag 5 november in Zeist, Kerk van de Evangelische Broedergemeente 20.15 uur
* Zondag 7 november in Voorst, Dorpskerk (in het dorp Voorst) 15 uur.
Het is op dit moment nog onzeker of er kaartverkoop aan de zalen mag plaatsvinden, daarom zijn de kaarten te koop via de volgende mailadressen:
Doorn, Amsterdam en Voorst: entree@autunno-ensemble.nl ( entree 18,50)
Zeist: chrisengelsman@hotmail.com (entree 25,-)

 


coraline
Coraline Groen (foto Veerle Bastiaanssen)

Coraline Groen Young Artist in Residence bij NJO

 

De Young artist in residence van de NJO Muziekzomer Gelderland 2022 is bekend. Tijdens een feestelijke avond in Theater Orpheus in Apeldoorn nam violiste Coraline Groen uit handen van Mat Meijs, secretaris van het BNG Cultuurfonds, de BNG Bank Muziekprijs 2021 in ontvangst.

Dit nieuws werd op 11 oktober jl. gebracht aan vrijwilligers, Vrienden van het NJO en medewerkers in Theater Orpheus in Apeldoorn. Voor die gelegenheid verzorgde Coraline enkele korte optredens samen met Robbrecht van Cauwenberghe op bajan en Rik Kuppen op piano. Hiermee gaf ze het publiek al een eerste inkijkje in de plannen die ze voor het jaarlijkse zomerfestival heeft.

prijs

Ze krijgt de ruimte om diverse eigen voorstellingen te ontwikkelen. Al jaren steunt het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, dans en muziek. Het bedrag dat aan de prijs is gekoppeld, maakt het mogelijk om projecten, die de young artist met ondersteuning van Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON) ontwikkelt, te kunnen realiseren.

Sinds 2008 selecteert het Nationaal Jeugdorkest voor elke NJO Muziekzomer Gelderland een young artist in residence. Dit is altijd een uitzonderlijk getalenteerde, jonge, Nederlandse musicus. Voorgangers van Coraline Groen zijn onder meer Remy van Kesteren (harp, 2011), Emmy Storms (viool, 2012), Andrea Vasi (piano, 2014), Shin Sihan (viool, 2016), Thomas Dulfer (fagot, 2019) en Kika Sprangers (saxofoon, 2020 & 2021).
Coraline Groen (25) nam deel aan de NJO Muziekzomer in 2019 met ensemble De Formule, dat een indrukwekkende theatrale voorstelling ontwikkelde rond het pianokwintet van Sjostakovitsj. Ook was Coraline enkele jaren lid van het Nationaal Jeugdorkest (NJO), waaronder als aanvoerder. Coraline won diverse prijzen, zoals de Oskar Back prijs en wordt beschouwd als één van de topviolisten van haar generatie. Zij werd in 2020 aangenomen als tweede violist bij het Koninklijk Concertgebouworkest.

Informatie NJO Muziekzomer Gelderland: www.muziekzomer.nl.

Informatie BNG Bank Cultuurfonds: www.bngbank.nl/cultuurfonds.

 


wouds

Zomercursus Woudschoten 2021

 

Dinsdag 10 augustus mocht Zomercursus Woudschoten weer plaats vinden, na het gemis van vorig jaar! De 73 deelnemers werden vooraf getest op Corona en daarna door de docenten ontvangen en rondgeleid en kon Zomercursus Woudschoten 2021 beginnen zoals het altijd begint: kamers inrichten, oude vrienden weer zien en druk beginnen met studeren. Muziek door het hele klooster en genietende kinderen is heerlijk om te beleven. Tien dagen vol met ensembles van allerlei niveaus en muziekgenres. Het project moest onder Corona-voorwaarden plaats vinden en daardoor leefden we met z’n allen in een ‘bubbel’, waardoor snel hechte vriendschappen gesloten werden en er een bijzondere sfeer heerste. Het C-woord werd niet uitgesproken.

’s Avonds waren er verschillende programma’s, zoals kamerorkest repetities, spel-avonden en een filmavond. En ’s morgens weer gewekt worden door een muzikaal wekcorvee van de deelnemers.

 

Op de dag van de uitvoeringen mocht een deel van het concertprogramma live gegeven worden; een ander deel werd live gestreamd. Het kamermuziek gedeelte werd in alle concertzaaltjes gespeeld terwijl alle ouders, grootouders, vrienden, kennissen, oud-deelnemers, sponsoren, etc. thuis op de bank konden genieten van de supermooie kwartetten, trio’s, sextetten, nonetten, en nog veel meer moois. Na een korte pauze, was het avondprogramma live te beluisteren. Nog een paar ensembles en daarna de twee soloconcerten: ‘Poème voor viool en orkest’ van Chausson en het ‘Klarinetconcert’ van Veale. De solisten werden begeleid door twee kamerorkesten, gevormd uit de deelnemers. Tot slot werd de avond voor het publiek afgesloten met het tutti orkest. Toen het publiek naar huis was, konden de deelnemers de bonte avond induiken! Hoe dat is afgelopen, kan ik hier niet schrijven… Kom volgend jaar zelf en voel wat Zomercursus Woudschoten doet met jou en de muziek!

 

Wij kijken terug op een tiendaagse vol met fantastische muziek en vooral ook heel blije kinderen die eindelijk weer eens helemaal in de muziek konden duiken, samen met hun leeftijdsgenoten. Vol trots kijken we terug op deze cursus waar zoveel musici, docenten, staf, algehele leiding veel werk hebben verricht om deze 59e Zomercursus plaats te laten vinden op de manier zoals het dit jaar moest zijn. En voor nu alvast de oproep: kom volgend jaar naar Zomercursus Woudschoten van 9-19 augustus 2022! Info: www.zomercursuswoudschoten.nl

 

Laura Prause-ten Veen

 


Fran
Francisca Galante, altviool (foto Marco Slot)
Val
Valentijn Jeukendrup, cello (foto Marco Slot)

BRITTEN’s got Talent

Het Britten Jeugd Strijkorkest weer live voor publiek in de Spiegel

 

Zondagmiddag 3 oktober stond het Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser op het podium van theater de Spiegel in Zwolle, met de eerste prijswinnaars van het Britten Concours 2021 en de Servische celliste Maja Bogdanovic. Eindelijk kon er, na alle afgelastingen door ‘Corona’ weer in een groot theater voor publiek gespeeld worden. Wat een feest!

 

Vóór die tijd, afgelopen juni, kwam jong talent uit heel Nederland naar Zwolle voor het Britten Altviool- en Celloconcours. Het sterke deelnemersveld van 54 deelnemers leverde vijf krachtige en talentvolle eerste prijs winnaars op die samen met Het Britten tijdens het concert van 3 oktober mochten optreden met hun verplichte werk van het concours. Als slotstuk van het concert voerde meestercelliste Maja Bogdanovic het beroemde en meeslepende celloconcert van Edward Elgar in een bewerking voor strijkorkest en cello uit.

 

Britten concoursen 2022:

Het Britten Vioolconcours 2022 vindt plaats op 12 en 13 maart 2022 in Zwolle.

Het Britten Contrabasconcours 2022 vindt plaats op 19 maart 2022 in Zwolle.

Voor alle informatie en aanmelden zie: www.hetbritten.nl

 

 


dgk

Uitvoeringen in Hilversum en Hoogeveen

‘De gelaarsde Kat’ nog springlevend

 

De compositie 'De gelaarsde Kat' - met vertelstem - van Dirk van der Niet uit Huizen werd in 2017 in opdracht van Toonkunst Bussum (TKB) geschreven met ondersteuning van de FASO. De première vond plaats op 18 februari 2018 in Spant! in Bussum, een week later gevolgd door een reprise in de Regenboogkerk in Hilversum. T.g.v. het 20-jarig jubileum van deze kerk kreeg de vereniging de uitnodiging om ‘De gelaarsde Kat’ weer als familieconcert voor het voetlicht te brengen. En zo voerde het orkest van TKB op zaterdag 23 oktober het werk voor de derde keer uit. Met groot succes, voor een uitverkochte zaal. Zoals gebruikelijk bij de Kinderconcerten in Bussum, was er ook nu na afloop voor de jeugd weer een instrumentenparade met bekijken en (deels) uitproberen van instrumenten.

 

De gelaarsde Kat in Hoogeveen

Het Drents Symfonieorkest (DSO) voerde in 2019 ‘De Kat’ twee maal in Assen uit; de geplande reprise in Hoogeveen kon destijds door ‘Corona’ niet doorgaan. En nu wordt - op zondag 31 oktober - ‘De gelaarsde Kat’ als eerste concert na de verplichte Corona-stilte uitgevoerd met creatieve dansen door Ivana Dinic en Carel de Vries als verteller.
Dit concert is onderdeel van de Jeugdtheaterdag die op 31 oktober in de Tamboer in Hoogeveen gehouden zal worden in het kader van Oktober Kindermaand en zal die middag 2 keer ten gehore worden gebracht.

 

Muziek in de FASO-bibliotheek te huur

De bladmuziek van ‘De Kat’ is voor alle FASO-orkesten beschikbaar in de FASO-bibliotheek.

De bezetting van dit, goed speelbare werk,  is als volgt:

Strijkers: viool 1/2, altviool, cello, CB

Hout: 2 fl, 2 ob, 2 klar, 2 fg

Koper: 3 hrn, 1 trpt, 1 trb, 1 tuba

Slagwerk: pk, 2 percussie

Het werk kan ook bij de componist besteld worden via: www.mansarda.nl  

Een aanrader voor kinder- en familieconcerten!

 


Uitvoeringen in Zutphen en Nijmegen met nieuwe compositie van Niels Hak

Jubileumconcerten 70 jaar Symfonieorkest Nijmegen (SON)

 

Het SON werd in 1950 als kamerorkest opgericht en bestond in 2020 derhalve 70 jaar. De jubileum viering moest door ‘Corona’ verschoven worden en dat gaat nu, in november, gebeuren onder het motto: Jubileum Concerten 2.0! Het uitgestelde programma - gedirigeerd door Frans-Aert Burghgraef - is er een om van te watertanden en ziet er als volgt uit:

• Niels Hak ( 1994) - ‘Stroom’

• Jean Sibelius (1865 - 1957) - Vioolconcert met Noa Wildschut als soliste

• Felix Mendelssohn (1809 - 1847) - Symfonie no. 3 ‘Schotse Symfonie’

Het concert begint met de première van ‘Stroom’, een werk van de Nederlandse componist Niels Hak. Het stuk is geschreven in opdracht van het Symfonieorkest Nijmegen ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het orkest. De componist heeft zich laten inspireren door de langs Nijmegen stromende rivier de Waal. Het orkest wil met ‘Stroom’ de stad Nijmegen een uniek cadeau aanbieden.

De jonge, talentvolle Noa Wildschut soleert in het vioolconcert van de Finse componist Jean Sibelius. Op haar jonge leeftijd heeft Noa zich al grote faam verworven met haar vele optredens op podia in binnen- en buitenland. Zij is ook geregeld te gast in diverse televisieprogramma’s.

Na de pauze sluit dit jubileumconcert af met de ‘Schotse’ symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy, een optimistisch stuk dat we in deze tijd goed kunnen gebruiken. Met deze symfonie blijven we in Noord-Europese regionen, passend bij het vioolconcert van Sibelius.

Concert data:

* Zondag 14 november 2021, Hanzehof Zutphen, aanvang 14.30 uur

* Dinsdag 16 november 2021, De Vereeniging Nijmegen, aanvang 20.15 uur

Kaartverkoop:

• Concert Nijmegen in voorverkoop bij SON leden en via de website:  www.symfonieorkestnijmegen.nl

• Concert Zutphen via website Hanzehof: www.hanzehof.nl

 


hm

Nieuws van Huismuziek

 

Muziekcursussen

 

Music Mix weekend

15-16 januari 2022,

Fredeshiem, Steenwijk

Klezmerorkest

New Orleans Band NIEUW     

 

‘Hush, no more’, opera highlights van Purcell

15-16 januari 2022,

Akoesticum, Ede

 

Barokimprovisatie NIEUW

22-23 januari 2022,

Fredeshiem, Steenwijk

 

Minifestival Franse barokmuziek met Ensemble Odyssee NIEUW

13 februari 2022,

Akoesticum, Ede

 

Film- en musicalmuziek voor cello-ensemble

19 februari 2022,

Akoesticum, Ede

 

Music Mix weekend

19-20 maart 2022,

Fredeshiem, Steenwijk
De tango van Astillero
Balkanbeats

 

Dubbelkorige muziek voor instrumentalisten

26-27 maart 2022,

Fredeshiem, Steenwijk

 

Moessorgski Schilderijententoonstelling voor blazersensemble

9-10 april 2022,

Akoesticum, Ede

 

Jubileumviering Huismuziek 70 jaar

14 mei 2022,

Akoesticum, Ede

 

B.A.C.H. canons en fuga’s NIEUW

11 juni 2022,

Akoesticum, Ede

 

Muziekweek van Aznavour tot Zelenka

17-22 juli 2022

Eigentijdserf, Westelbeers

 

Kamermuziekvijfdaagse

24-28 juli 2022,

Eigentijdserf, Westelbeers

 

Webinars deelnemen of terugkijken

1 november     Italiaanse barokversieringen Robert de Bree

15 november   Barokdans Rachel Farr

29 november   Duitse barokversieringen Robert de Bree

15 december   Uit het geheugen musiceren Bart Spanhove

19 januari        Muziek kan je vertellen Bart Spanhove
23 februari       Breinvriendelijk oefenen Bart Spanhove

9 maart            Efficiënt orkestpartijen instuderen voor strijkers Inger van Vliet

 

Huismuziek | Postbus 9 | 6800 AA  Arnhem

T: 026 - 845 07 88 | M: 06-46487148

www.huismuziek.nl | info@huismuziek.nl

 

 


logo faso

De FASO-Nieuwsbrief 2e helft van 2021

 

 

Nummer        Deadline        Verschijningsdatum       
7 - 2021 4 december 18 december