Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Nieuwsbrief 2020 nr. 7

FASO-Nieuwsbrief 2020 nr. 7

Beste lezer,

 

Op het moment dat dit stukje ‘van de redactie’ geschreven wordt, is juist bekend geworden dat er een grote lockdown komt t/m 19 januari 2021 en dat daardoor onze hele sector (naast al die andere sectoren) weer compleet plat komt te liggen. We hadden gehoopt het jaar 2020 beter te kunnen afsluiten, maar vooralsnog is het dus weer: van alles uitstellen. De in deze Nieuwsbrief aangekondigde activiteiten zullen daardoor ook weer vervallen, maar we hebben als redactie gemeend deze NB toch met deze aankondigingen te doen uitgaan, omdat we hiermee ons respect willen tonen aan de mensen die ondanks alle problemen, toch zijn doorgegaan met hun activiteiten. Met de presentatie van hun nieuwe Cd heeft het ‘Het Britten’ laten zien dat ze niet bij de pakken zijn gaan neerzitten. Ook Huismuziek gaat via ‘een omweg’ door met organiseren van hun activiteiten. De andere, uitgestelde activiteiten, wensen we een positief vervolg toe in het nieuwe jaar 2021.

De prominente plaats die Wilma van der Heide in deze Nieuwsbrief inneemt is meer dan verdiend: 12 jaar inzet als FASO bestuurslid! Jammer genoeg, door de omstandigheden,  heeft zij nog geen behoorlijk afscheid kunnen nemen. Maar hopelijk maakt het artikel over haar dit enigszins goed. We wensen Wilma alle goeds voor de komende tijd.

Rest ons, u allen, ondanks alle beperkingen, mooie feestdagen en een goed, gezond en muzikaal jaar 2021 toe te wensen.

 

Tot ziens in 2021: de redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel  

Afscheid van Wilma van der Heide als bestuurslid

Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazersensemble

Nieuw album van ‘Het Britten’

Limburgs Jeugd Symfonie Orkest verplaatst jubileumjaar

Stift Midwinterfestival

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2021