Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Nieuwsbrief 2020 nr. 7

FASO-Nieuwsbrief 2020 nr. 7

Beste lezer,

 

Op het moment dat dit stukje ‘van de redactie’ geschreven wordt, is juist bekend geworden dat er een grote lockdown komt t/m 19 januari 2021 en dat daardoor onze hele sector (naast al die andere sectoren) weer compleet plat komt te liggen. We hadden gehoopt het jaar 2020 beter te kunnen afsluiten, maar vooralsnog is het dus weer: van alles uitstellen. De in deze Nieuwsbrief aangekondigde activiteiten zullen daardoor ook weer vervallen, maar we hebben als redactie gemeend deze NB toch met deze aankondigingen te doen uitgaan, omdat we hiermee ons respect willen tonen aan de mensen die ondanks alle problemen, toch zijn doorgegaan met hun activiteiten. Met de presentatie van hun nieuwe Cd heeft het ‘Het Britten’ laten zien dat ze niet bij de pakken zijn gaan neerzitten. Ook Huismuziek gaat via ‘een omweg’ door met organiseren van hun activiteiten. De andere, uitgestelde activiteiten, wensen we een positief vervolg toe in het nieuwe jaar 2021.

De prominente plaats die Wilma van der Heide in deze Nieuwsbrief inneemt is meer dan verdiend: 12 jaar inzet als FASO bestuurslid! Jammer genoeg, door de omstandigheden,  heeft zij nog geen behoorlijk afscheid kunnen nemen. Maar hopelijk maakt het artikel over haar dit enigszins goed. We wensen Wilma alle goeds voor de komende tijd.

Rest ons, u allen, ondanks alle beperkingen, mooie feestdagen en een goed, gezond en muzikaal jaar 2021 toe te wensen.

 

Tot ziens in 2021: de redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel  

Afscheid van Wilma van der Heide als bestuurslid

Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazersensemble

Nieuw album van ‘Het Britten’

Limburgs Jeugd Symfonie Orkest verplaatst jubileumjaar

Stift Midwinterfestival

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2021

 


logo faso

Van de bestuurstafel  

 

Corona en orkesten

Corona bepaalt, helaas, momenteel nog steeds onze (on)mogelijkheden. De KNMO blijft het overheidsbeleid gelukkig goed volgen voor ons. Het advies blijft om verstandig te blijven, niet per se de grenzen op te zoeken en ook vooral om aandacht te blijven houden voor de mensen die niet mee kunnen spelen en die misschien ook niet online mee doen. Maar daarmee zeggen wij natuurlijk niets nieuws want orkesten doen dit al.

 

Wereldwijd online orkest

Verspreid over de wereld blijken veel orkesten te bestaan van zogenoemde ‘Late Starters’. Dat kunnen mensen zijn die op latere leeftijd pas een instrument zijn gaan spelen, maar dat kunnen ook mensen zijn die als kind hebben gespeeld maar daarna niet meer. Een ‘Late Starter Orkest’ doet er alles aan om met simpele partijen ook beginnende spelers toegang te geven tot het spelen in een orkest. In een groot orkest kan dat ook prima leiden tot een mooi vol geluid en mooie stukken.

 

Intussen is een netwerk ontstaan van dit soort orkesten (lsonet.com). Een paar weken geleden werd er niet alleen vergaderd maar ook gespeeld (online). Meer dan 300 mensen speelden mee: van de FASO deed Het Betuws Dagorkest mee. Verder orkesten uit Singapore, New York, Spanje, Duitsland, UK en Ierland. Het was een groot festijn met heel veel speelplezier en aansluitend mogelijkheid voor onderling contact. Hoe zoiets dan gaat? U ziet het hier: https://lsonet.com/?preview_id=281&preview_nonce=7d9a72e2fa

 

Over het FASO-bestuur

In het voorjaar heeft Wilma van der Heide de facto al afscheid genomen van het bestuur van de FASO. Om haar te bedanken voor haar jarenlange, tomeloze inzet voor de FASO - voor de amateurorkesten in het algemeen en het jeugdbeleid in het bijzonder - hadden wij graag afscheid van haar genomen in een bijeenkomst met veel FASO-ers. De ALV hebben we echter online moeten doen in het voorjaar. Ook ons idee om in het najaar een bijeenkomst voor leden te houden, mogelijk in onze nieuwe bibliotheek, is helaas niet mogelijk gebleken. Wij zoeken nog naar een vorm van een passend afscheid. In het volgende artikel vindt u meer over de loopbaan van Wilma bij de FASO.


wilma

Afscheid van Wilma van der Heide als bestuurslid

Wilma begon in 2008 als algemeen bestuurslid bij de FASO met de portefeuille jeugdbeleid, die zij overnam van Katja Neurink. Om het jeugdbeleid prominenter op de agenda te zetten, werd in 2009 de Commissie Jeugdbeleid opgericht, bestaande uit Wilma, Wil Senden, Fransje Rijken en Frank Peelen. Hierbij was Wilma de essentiële link naar het bestuur toe. Deze commissie moest, zeker in de eerste jaren, sterk tegen de stroom in roeien, want voor vele oud-gedienden binnen de FASO was Jeugdbeleid een ‘ver-van-hun-bed’ gebeuren. Uitspraken als “wat heeft mijn orkest aan Jeugdbeleid” en “waarvoor is dat geld nodig?” werden op elke ALV weer naar voren gebracht. De commissie moest zich dus in de praktijk bewijzen en daarin heeft Wilma een voortrekkersrol gespeeld. ‘Niets van aantrekken en gewoon aan het werk gaan’ was haar devies en zo werden meerdere activiteiten op het gebied van jeugd en muziekopleiding door haar en de commissie geïnitieerd en uitgewerkt. De langstlopenden zijn de Brabantse Strijkersdag (sinds 2010), de Strijkersrichtlijnen en het FASO-jeugdstrijkorkest. Begonnen onder de bezielende leiding van Nico Brandon in het gebouw van de Muziek Omroep in Hilversum heeft dit na twee edities geleid tot de oprichting van een jeugdstrijkorkest bij Toonkunst Bussum, dat uitgegroeid is tot een vitaal Jeugdstrijkorkest: Het Wladimir Consort onder regie van: Wilma! Wilma was zeer actief betrokken bij het opstellen van het Beleidsplan Jeugdbeleid. Helaas zijn er slechts enkele orkesten geweest die de initiatieven van de FASO-commissie Jeugdbeleid binnen hun eigen kring gevolg hebben gegeven. Dat geldt ook voor de Strijkers Richtlijnen, waarvoor zij echt bergen werk verzet heeft en door het hele land samenwerking met onder meer verenigingen, muziekscholen, LKCA, de KNMO en de koepel van strijkdocenten (ESTA) tot stand heeft gebracht. Een van de resultaten hiervan, muziekexamens voor strijkers, waren hoogtepunten in haar bestuurlijke bestaan. Helaas is het ‘FASO-breed’ succes (tot nu toe) uitgebleven en dat geeft wellicht de indruk dat Wilma (en FASO) te ver voor de muziek uitlopen, maar het is veeleer de weerzin tegen verandering binnen veel aangesloten orkesten, die het rendement te laag hebben doen uitvallen……. Naast het vele werk voor het Jeugdbeleid was Wilma ook nog ‘gewoon bestuurslid’. Zo was zij onder meer bij de voorbereidingen van het - door de FASO georganiseerde - Europese Festival in 2009 in Dalfsen een bepalende mede-organisator; met een enorm netwerk en kennis van de sector en regelde zij, samen met haar man Marcus, het kleurrijke programmaboekje. Na verloop van tijd werd ze vice-voorzitter en vanaf 2015 was zij bijna twee jaar ad-interim voorzitter tot de komst van de huidige voorzitter Jan Spier. Samen met de secretaris werden beleidsnota’s voorbereid en opgesteld en werd er door haar over problemen en oplossingen nagedacht en bemiddeld, als dat moest gebeuren. Een aantal jaar geleden werd besloten om met Facebook te beginnen en meer aan PR te gaan doen. Er is toen een commissie PR gekomen, waarvoor Wilma nog steeds actief is. Ook is Wilma actief geweest bij het aansluiten bij de KNMO - de landelijke koepel voor muziekamateurs - en heeft zij hierin ook een actieve overlegrol gespeeld. Aan bovenstaande regels kunnen we ook nog onder meer toevoegen dat zij vele uren (samen met haar man Marcus) in de bibliotheek in Arnhem gewerkt heeft, dat zij altijd en overal inzetbaar was om te helpen en te ondersteunen zoals bij de Brabantse Strijkersdag en ‘Woudschoten’ en dat ze een actieve rol gespeeld heeft in het (weer) opzetten van de jaarlijkse FASO Speeldag. In het kort samengevat: in de 12 jaar dat Wilma voor de FASO actief was, wist zij uit te groeien tot een landelijk boegbeeld van onze koepel. De dank aan haar is bijna niet in woorden uit te drukken, maar bij dezen dus toch een poging daartoe!

Namens de FASO en het FASO bestuur: Nelleke Geusebroek, Frank Peelen en Wil Senden


logo nbe

Anders dan anders ….

Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazersensemble

 

Het traditionele nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazersensemble in het Concertgebouw op vrijdag 1 januari gaat er totaal anders uitzien dan alle voorgaande edities en zal de geschiedenis ingaan als het meest uitzonderlijke NBE Nieuwjaarsconcert ooit.

Gezien de maatregelen rond het Corona-virus is de moeilijke beslissing genomen het nieuwjaarsconcert helemaal zonder publiek te spelen. BNNVARA zal natuurlijk dit bijzondere concert uitzenden en wel op 1 januari om 19 uur op NPO1.
Natuurlijk een grote tegenvaller. Maar flexibel en inventief als het ensemble is, heeft het deze enorme teleurstelling omgedraaid in een unieke kans: zonder publiek kunnen de blazers afwijken van de standaard opstelling voor een concert in het Concertgebouw. Er zijn mogelijkheden waar  voorheen nooit sprake van was; de blazers gaan deze aangrijpen om de unieke NBE klanken op een nieuwe manier te presenteren. Voor het eerst in de geschiedenis van het Concertgebouw en het NBE zal het nieuwjaarsconcert niet alleen plaatsvinden op het podium, maar ook in de zaal en in ruimtes voor én achter de schermen. Al deze spannende locaties, met hun eigen karakter en sfeer, vormen tijdens het concert het verrassende decor waardoor een heel nieuwe en bijzondere ervaring ontstaat.
Wat ook al vast staat zijn de optredens met de winnaars van de compositiewedstrijd voor jong talent. Het thema van dit jaar is: 'Sta op!'

 

Voor uitvoerige informatie en indrukken, zie: www.nbe.nl


logo britten
cd

Nieuw album van ‘Het Britten’

 

Artistiek leider en dirigent van het Britten Jeugd Strijkorkest (‘Het Britten’), Loes Visser, heeft het eerste exemplaar van het nieuwe album van het orkest uitgereikt aan de wethouder van cultuur van de gemeente Zwolle, Monique Schuttenbeld. Dit gebeurde tijdens het Winnaarsconcert van het Britten Concours 2020 dat zonder publiek plaatsvond en eind november online werd uitgezonden.

overhandiging cd

Het album 2020 ‘Nino Rota Concerto’ is het 12e album dat het orkest uitbrengt. Het bevat muziek van filmcomponist Nino Rota, I Crisantemi van Giacomo Puccini en Arrenski Variaties op het thema van Tjaikovski. Daarnaast zingt oud orkestlid Roza Herwig (mezzosopraan) aria’s van Johann Strauss, Kurt Weill en Gustav Mahler. Loes Visser is trots op het album dat in Cd-vorm is uitgebracht.

Zij merkte op: “Voor iedereen werkzaam in de cultuur is dit een lastig jaar. Wij konden weinig samen repeteren. Dankzij de inzet van de orkestleden hebben we veel activiteiten online ondernomen en in de zomerperiode zelfs nog concerten voor publiek gegeven. Onze passie voor muziek willen we graag delen met anderen. Ik vind het een symbool van licht: we moeten muziek blijven maken en blijven luisteren. Dat is van wezenlijk belang voor ieder mens.”

Wethouder Monique Schuttenbeld complimenteerde het orkest: “Jullie hebben alles aangepakt wat wél mogelijk was, ook digitaal. Dat vergde extra inspanningen, fijn dat dit gelukt is en dat jullie kunnen terugkijken op een mooi resultaat.”

De landelijke erkenning van het Fonds voor Cultuurparticipatie was dit jaar een grote opsteker voor Stichting Benjamin Britten Orkesten. Met deze vierjarige subsidie kunnen nog meer talenten en docenten worden begeleid.

De Cd Britten Jeugd Strijkorkest 2020 ‘Nino Rota Concerto’ is te bestellen via:

www.hetbritten.nl.


logo ljso

Limburgs Jeugd Symfonie Orkest verplaatst jubileumjaar

 

Ook het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest (LJSO) is genoodzaakt om de aankomende repetities en de uitverkochte concerten te annuleren.

Het bestuur van het LJSO en de dirigent hebben besloten om de komende repetities en de uitverkochte concerten op 22 november in Theater Kerkrade en 29 november in Theresiakerk te verplaatsen naar 2021. Op grond van de coronamaatregelen is het onmogelijk om het project volgens de plannen voor te bereiden en uit te voeren

Dit jaar zou het LJSO ook het 10-jarig jubileum vieren, maar dit wordt nu verplaatst naar 2021.

De nieuwe data voor de concerten zijn al bekend:

24 april - Parkstad Limburg Theater Heerlen (i.p.v. Theater Kerkrade).

25 april - Theresiakerk Maastricht.

Solisten: Lian Schell (cello), Jana Schell (piano), winnaars Prinses Christina Concours. 

Het verdere programma in het kader van het jubileum zal later bekend worden gemaakt.


stift

Stift Midwinterfestival

 

Van 28-30 december worden in Overijssel de concerten gegeven in het kader van het Stift Midwinterfestival en wel op Het Stift en in Oldenzaal.

Drie dagen lang één groot muzikaal feest, mooier is het jaar niet af te sluiten. Daniel Rowland heeft samen met bevriende musici opnieuw een geïnspireerd en bevlogen midwinterfestival programma samengesteld. Alle concerten worden twee keer achter elkaar gespeeld om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten meegenieten.

stift

Maandag 28 december opent het festival in de middag met het programma "The French Connection": van de tedere Boulanger en Debussy tot het bijna scandaleuze kwintet van César Franck. 's Avonds klinken Schnittke, Beethoven, Ravel en Schubert.
Dinsdag 29 december is Beethovendag: overdag een muzikale reis door het bewogen (liefdes)leven van de componist, in de bijzondere Hofkerk in Oldenzaal. 's Avonds, op dezelfde locatie, een concert met Beethoven, dat vloeiend overloopt in een freejazz met twee pianisten en eindigt met een jamsessie, waarin het Beethovenjaar op spectaculaire wijze wordt afgesloten.
Woensdag 30 december brengt de slotdag in "Belle Époque Paris" drie concertjes met betoverende muziek. Zwierend van concert naar concert op verschillende plekken op Het Stift. Het slotconcert is geïnspireerd op een Weense "Sylvester Abend", met Schubert, Korngold, en - natuurlijk - een wals van Strauss.

De kaarten worden per persoon of twee personen verkocht, zodat mensen uit één huishouden naast elkaar kunnen zitten binnen 1,5 meter. Mochten de concerten onverhoopt niet door kunnen gaan, ontvangen bestellers hun geld terug.

Voor verdere informatie: www.stiftmusicfestival.nl/stift-midwinterfestival/


logo hm

Huismuziek

 

In 2021 bestaat Huismuziek 70 jaar, maar in verband met Covid-19 moet de geplande viering van het jubileum op 8 mei helaas een jaar uitgesteld worden. Het jubileumboek zal wel in mei 2021 verschijnen en er komt een podcast. In 2022 hoopt Huismuziek het jubileum in Akoesticum te kunnen vieren.

In de maanden januari/februari worden vijf nieuwe webinars gelanceerd. De komende weken komen alle webinars t/m juni online. Vanaf januari kun je een webinar ook gedurende een week terugzien, maar deelname is niet meer gratis.

 

 - Strijkers gezocht:
Saint-Saëns Carnaval des Animaux op 24 januari in Ede. 
Minimal Music maken op 7 maart in Amsterdam.

 

 - Minifestival Franse Barokmuziek:
Ensemble Odyssee biedt een dag vol workshops met Franse barokmuziek en dans voor instrumentalisten op 7 februari met aansluitend concert om 20 uur. Vooral continuo-spelers zijn nog welkom (cello, gamba, luit, klavecimbel, orgel).

 

Info: www.huismuziek.nl


logo faso

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2021

 

Nummer

 

Deadline

 

Verschijnt op

2021-1

 16 januari

30 januari

2021-2

27 februari

13 maart

2021-3

10 april

24 april

2021-4

5 juni

19 juni