Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Nieuwsbrief 2020-5

FASO-Nieuwsbrief 2020-5

Beste lezer,

 

Door omstandigheden verschijnt deze editie een week later dan gepland; voor de volgende  edities blijft het schema zoals het was (zie onderaan deze NB).

Wij hadden, net zoals U, gehoopt dat we rond deze tijd een meer optimistische verslaggeving hadden kunnen doen van wat er zich zoal binnen en buiten de FASO op muziekgebied afspeelt. Helaas is dit nog steeds niet het geval, maar gelukkig zijn er toch tekenen van ‘vooruitgang’; op veel plaatsen is er weer voorzichtig gestart met samenspelen en de eerste concerten zijn ook alweer aangekondigd. Wel nog met de nodige restricties zoals in kleiner verband spelen en ‘op afstand’ en met beperkt publiek. In het bericht van het bestuur wordt hier ook op ingegaan. Wel goed nieuws wat betreft de bibliotheek: de verhuizing naar Deventer is afgerond en de uitleen draait weer! Meteen na ‘het bestuur’ leest u dat Het Orlando Festival geen provinciale subsidie meer krijgt van de provincie Limburg, dit geheel ten onrechte zoals een onderzoek van bureau Berenschot heeft aangetoond. Ook een landelijke ondersteuningscampagne, waaraan de FASO meegedaan heeft, mocht (voorlopig?) niet baten. Maar de organisatie van ‘Het Orlando’ blijft strijdbaar en we hopen dan ook dat ze uiteindelijk die subsidie toch gaan krijgen. Al-met-al: een droeve vertoning in het Limburgse!  In het Eindhovens Dagblad werd - midden in de Corona tijd - uitvoerig aandacht besteed aan het in 2018 opgerichte orkest CoMA Eindhoven met hun dirigent Lucas Vis. Met toestemming van deze krant mochten wij dit artikel integraal overnemen. Gelukkig ook nog verdere positieve berichten: in de afgelopen tijd hebben er toch ook mooie projecten plaats gevonden, zij het met de nodige restricties. Zo werd het Stift Festival in Twente met groot succes gehouden en vonden - onder de paraplu van ‘Het Britten’- een vioolconcours en contrabasconcours (!) voor jeugdige spelers plaats. Chapeau voor deze initiatieven en het doorzettingsvermogen van de organisatoren. Ook Flutonicon en Huismuziek blijven zeer actief en maken er het beste van en bieden weer veel mooie muziekprojecten aan.   

 

Voor nu rest ons de hoop uit te spreken dat wij over niet al te lange tijd weer onze mooie hobby volledig kunnen uitoefenen en dat we weer naar mooie concerten en voorstellingen kunnen gaan luisteren.

 

De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel  

Red het Orlando Festival 

Stiftfestival ‘Limited Edition’ zeer succesvol

Britten Vioolconcours 2020

Britten Contrabasconcours 2020

Doorgewinterd dirigent Lucas Vis wil ‘breder kijken’ met CoMA-ensemble Eindhoven

Flutonicon

Huismuziek

Verschijningsdata FASO-Nieuwsbrief 2e halfjaar