Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2020-4

FASO Nieuwsbrief 2020-4

20 juni 2020

Beste lezer,

 

Het blijven vooralsnog vreemde tijden, waarin onze ‘tak-van-sport’ wel heel zwaar op de proef gesteld wordt. Afgelastingen rondom en er is nog geen zicht op een normalisering.   Klein lichtpuntje is het feit dat er wel in kleine groepen gemusiceerd mag worden, zij het met de nodige restricties. Deze Nieuwsbrief bevat dan ook geen aankondigingen van concerten, festivals, zomercursussen etc.

Op onze oproep om stukjes in te sturen voor de rubriek ‘Mijn Favoriet’ is zegge en schrijve maar één stukje binnen gekomen! Jammer, want daardoor konden wij geen extra ‘Corona-editie’ uitbrengen. Het bewuste stukje is daarom in deze Nieuwsbrief opgenomen.

Vlak voor de deadline van deze editie vernamen wij dat onze voormalige eindredacteur Jet Katgert is overleden. Dat heeft ons zeer getroffen, omdat Jet een bijzonder fijn en deskundig mens was om mee samen te werken. Het ‘In Memoriam Jet Katgert’ komt recht uit het hart van het FASO-bestuur, de redactie en de vele muziek-collega’s die Jet mochten meemaken.

 

Voor nu rest ons de hoop uit te spreken dat wij over niet al te lange tijd weer onze mooie hobby volledig kunnen uitoefenen en dat we weer naar mooie concerten en voorstellingen kunnen gaan luisteren.

 

De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)

 

Inhoud

In Memoriam Jet Katgert

Van de bestuurstafel

Varia Etcetera

Nieuws van het Orlando Festival

Speeldag FASO en Zomercursus Woudschoten afgelast

Huismuziek

Kopij FASO-Nieuwsbrief - 2e halfjaar 2020

 


In Memoriam Jet Katgert

 

Net voor het verschijnen van deze Nieuwsbrief vernamen wij dat op 10 juni j.l. onze voormalige hoofdredacteur Jet Katgert op 76-jarige leeftijd is overleden. Met grote weemoed hebben we dat bericht vernomen, want Jet was binnen de FASO een begrip, een van de ‘oudgedienden’, zo te zeggen. Jet speelde zo'n dertig jaar fluit en piccolo in het Haagse Symfonie-orkest Euterpe en is daarvan ook voorzitter is geweest.

Binnen de FASO was Jet al vanaf het seizoen 2003/2004 actief als redactielid van het toenmalige ‘FASO-Nieuws’, de papieren uitgave die voor de interactie tussen de FASO-orkesten en leden zorgde.
Toen in 2006 de laatste editie van het ‘FASO-Nieuws’ verscheen, stapte Jet geruisloos mee over naar de redactie van de nieuwe, digitale, FASO-Nieuwsbrief met Piet Boekhoudt als hoofd- en eindredacteur en Wil Senden als mede-redactielid. In die tijd maakte zij ook deel uit van de PR-commissie die onder meer voor een nieuw FASO-logo (het huidige) gezorgd heeft; in de totstandkoming hiervan had zij een groot aandeel. 

Toen Piet Boekhoudt medio 2013 (na 44 edities) als hoofd/eindredacteur stopte, werd deze functie gesplitst en nam Jet het eindredacteurschap op zich; Wil Senden werd hoofdredacteur en Ninon Vis en Sanneke Hendrich traden kort daarna als redactieleden toe.

Door deze veranderingen verscheen de Nieuwsbrief in dat jaar maar 6 keer, maar daarna ging de nieuwe redactie ‘full speed’ verder. Sinds haar aantreden verzorgde Jet maar liefst 28 uitgaven. Medio 2017 gaf zij het stokje van eindredacteur over aan Geert Vinke. Verder was Jet meerdere malen lid van de kascommissie en bracht zij op de ledenvergaderingen - die ze trouw bezocht - veel goede en werkbare ideeën naar voren. We verliezen in Jet een gewaardeerde collega die veel voor de FASO betekend heeft.

 FASO-bestuur en de Redactie Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel

‘Corona’; repeteren en blazers

In deze bijzondere tijden is het erg zoeken naar de juiste manier om de moed er bij ons allemaal in te houden. De KNMO doet alles aan om duidelijk te krijgen wat er mogelijk is, wat de regels betreft. En FASO geeft dat dan ook zo snel mogelijk op allerlei manieren door. De aandacht gaat nu (begin juni) vooral uit naar de mogelijkheden om het repeteren binnen te hervatten en dan graag met de blazers, waarbij er voor de blazers extra voorwaarden noodzakelijk zijn. U kunt de informatie ook vinden via www.KNMO.nl.  

 

Op 7 juni j.l. was er ‘breaking news’. Het conceptprotocol voor orkesten incl. blazers was er en zo konden ook de blazers heel langzaam weer beginnen, met, uiteraard, de nodige restricties.
Centraal staat hierin: gezond verstand gebruiken en de algemene richtlijnen aanhouden. Verder een afstand van 2 meter van midden stoel tot midden stoel, stoelen eerst schoonmaken en condens opvangen en afvoeren. Verder vooral veel ventileren!

 

Mooie initiatieven en goede voorbeelden van activiteiten in de gegeven situatie geven wij graag door via alle mogelijke kanalen. Wij zien ze graag komen via Mail, Facebook, Instagram. Alles te vinden via www.faso.eu

 

Twaalfde Europese OrkestenFestival

FASO-orkesten zijn van harte uitgenodigd voor dit driejaarlijkse festival van EOFed (waar FASO mede-oprichter van is). Het wordt gehouden van 12-16 mei 2021 in de historisch zeer interessante stad Plovdiv, Bulgarije. Meer informatie kunt u krijgen via de genoemde sites maar ook via secretaris@faso.eu aan Nelleke Geusebroek (tevens vice-vz EOFed).

 

Bij alle voorgaande elf festivals was de FASO door een of meerdere orkesten vertegenwoordigd. Het is een festival voor ‘gewone’ strijk- of symfonische orkesten maar ook voor jeugdorkesten. Er zijn concertoptredens, uiteenlopende workshops en een aantal sociale bijeenkomsten om ook informeel in contact te kunnen komen met spelers uit alle windstreken van Europa. Uiteraard is er tijd om de stad Plovdiv met haar gebouwen uit de Romeinse tijd te verkennen. Een aantal activiteiten zal ook in de Romeinse arena plaatsvinden.

 

Uit de officiële uitnodiging van de EOFed:

Festival information, prices, online registration form with conditions and rules, workshop list, preliminary time schedule etc. is available from: www.orchestrafestival.eu.     

Verdere contact mogelijkheden: info@orchestrafestival.eu en www.facebook.com/europeanorchestrafestival/


Dana, trouwe wandelgezel van Will Hus

Mijn Favoriet

Varia Etcetera

 

Als tiener was ik een fanatieke klassiek-fundamentalist. Andere soorten muziek kwamen er bij mij niet in. Als ik kluste, stond tijdens het hameren en zagen steevast Bartóks Concert voor Orkest op. Nog steeds mijn absolute favoriet.

Toch was ik meer dan veertig jaar actief als harpist in diverse Zuid-Amerikaanse ensembles. Maar op een morgen werd ik wakker met: „OK, ik heb het wel gezien“. Ik verkocht mijn harp en kocht een contrabas. De keuze was niet toevallig: de contrabas vormt gewoonlijk het fundament van het harmonische bouwsel, het onderdeel van de muziek dat mij het meeste aanspreekt. De bijna-onmisbaarheid van de bas appelleert bovendien aan mijn milde verborgen machtswellust: „Sloven jullie je maar uit, IK maak jullie!“

Met mijn bas kwam ik terecht in diverse orkesten, waarin ik de prachtigste muziek mocht spelen. Niks geen fundamentalisme, er bleek zoveel meer heerlijke muziek te zijn.

Tijdens mijn omzwervingen zijn twee passages in het bijzonder blijven hangen. Misschien vindt men het een beetje overdreven, maar hier zijn ze:

* Brahms Vioolconcert, maat 9: na een neutraal begin in D valt daar dat verrassende C-akkoord, geweldig!

* Grieg, Morgenstimmung, maat 18-19: zo’n simpele en zo’n effectieve overgang via het (o.a. op de gitaar) mooiste E7-akkoord dat ik ken. Da’s echt Grieg!

Mijn huidige orkest, BSO in Den Haag, biedt een actieve en stimulerende omgeving onder de energieke leiding van Arne Visser. Daar heb ik leren orkestreren en een paar composities en bewerkingen voor het orkest gemaakt. Dat is van alles: een Argentijnse folkloristische suite, 2 stukken van Gabrieli, en - heel leuk - een suite van 12 Bartók-bewerkingen, waarmee diverse instrumenten solistisch aan bod komen. Daarmee kun je heel goed het orkest presenteren. Voor de nostalgici: 4 songs van de Beatles.

Terug naar Grieg. Mijn laatste werkstuk is het sprookje van Assepoester voor orkest en verteller. Bedoeld voor kinderen van vijf tot tachtig jaar. Schoolkinderen en ook het orkest hebben er heerlijk van genoten.

In de muzikale presentatie van Assepoester kwam bij een modulatie als vanzelf Grieg tevoorschijn. Ik kon het echt niet helpen!

Ben u nieuwsgierig? Kijk maar op http://misa-indias.net/index.html.

O ja. Niet onderschat kan worden de rol van mijn hondje Dana. Tijdens onze wandelingen krijg ik allerlei ideeën.

Will Hus


Nieuws van het Orlando Festival

 

Festival 2020 afgelast

Ten gevolge van de maatregelen om het Covid-19 virus te bestrijden zal het Orlando Festival 2020 geen doorgang kunnen vinden. De organisator, Stichting Kamermuziek Limburg, wilde zich - vol goede moed en hoop – richten op de zomer van 2021 om van 12-22 augustus het 39ste Orlando Festival te kunnen presenteren.

Dit met dezelfde musici en coaches en dezelfde programmering als voor 2020 de bedoeling was, inclusief de twee centrale componisten Ludwig van Beethoven en Rudolf Escher.

 

Sombere toekomst?

Helaas heeft men bovenop de teleurstelling van de gevolgen van de coronamaatregelen nog een flinke klap te verwerken gekregen.

De Cultuurtank Limburg, het adviesorgaan van de provincie Limburg, bracht op 20 mei een negatief advies uit over het Orlando Festival in het door hen gepubliceerde conceptrapport, dat ook aan de pers is gestuurd. Bij opvolging van het advies door de provincie Limburg zou een abrupt einde kunnen komen aan het Orlando Festival, na 38 mooie jaren!
Vanzelfsprekend zijn bestuur, directie en staf op alle fronten bezig om te proberen het tij te keren. Op 11 juni heeft Ad 's-Gravesande, voorzitter van Stichting Kamermuziek Limburg, een brief gestuurd aan provincie, gemeente en pers.

Hierin maakt hij onder meer aan de hand van vele voorbeelden duidelijk dat aantoonbaar sprake is van een bloeiend Festival. Het is objectief onverklaarbaar waarom deze devaluatie Orlando nu treft.

Zowel het aantal deelnemers als concertbezoekers steeg.
Er zullen vast velen zijn die het protest willen steunen, maar de organisatoren vragen om vooralsnog niet in actie te komen. Mocht het zo zijn dat in juli of augustus duidelijk wordt dat de provincie Limburg het advies overneemt en Orlando inderdaad bedreigd wordt met opheffing, dan zullen er diverse acties tot behoud van het Festival worden georganiseerd, waarbij steun natuurlijk zeer welkom is!

Wordt vervolgd, dus!

 


Speeldag FASO en Zomercursus Woudschoten afgelast

 

Het FASO-bestuur heeft besloten de FASO-Speeldag, die op 5 september in Driebergen-Rijsenburg gehouden zou worden, op een nader te bepalen tijdstip te houden.

Het meest veilig is verplaatsen naar volgend jaar september, maar misschien kan het in december van dit jaar al? 

Dit besluit is genomen in overleg met dirigent Albert van Eeghen en Kamerorkest Driebergen, die deze beslissing verstandig vinden in deze onzekere en onvoorspelbare tijd. Bovendien is musiceren onder de huidige condities, zoals spelen op anderhalve meter afstand, beslist niet aangenaam.

Ook wilde men de deelnemers niet zo lang in onzekerheid houden. 

Zij worden in elk geval op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de keuze voor een nieuwe datum.

 

Ook de 59ste Zomercursus Woudschoten, die gehouden zou worden  van 4-14 augustus is afgelast. Deze is uitgesteld tot 10-20 augustus 2021.

info@zomercursuswoudschoten.nl


Huismuziek

 

Huismuziek blijft graag in contact met leden en cursisten in de periode waarin veel cursussen niet doorgaan of zijn uitgesteld. Tot en met 28 augustus wordt elke vrijdag een webinar aangeboden in samenwerking met Akoesticum. Deelname is gratis, er wordt gevraagd om een gift.
Webinars zijn live muzieklessen van 60 minuten over een specifiek onderwerp, online gegeven via het platform Zoom. Het doel varieert: fijn meespelen of zingen, of meer te weten komen over een stijl of onderwerp.

 

De inschrijving voor de nieuwe cursussen en workshops voor het seizoen 2020-2021 is geopend. In verband met de Corona-crisis heeft Huismuziek de annuleringsregeling versoepeld. Het streven is om alle cursussen vanaf september door te laten gaan, uiteraard met inachtneming van de noodzakelijke maatregelen. Een greep uit het cursus aanbod:

* Erik Visser geeft muziekgeschiedenis, hij neemt de 'sonate' onder de loep. 

* Ensemble Odyssee organiseert een minifestival vol workshops met Franse barokmuziek en dans.

* In het Beethovenjaar improviseert Robert de Bree met Beethoven en met beginners.
* Christine Brandenburg maakte een arrangement van het 'Allegro con brio', uit het stormachtige Pianoconcert nr.3 van Beethoven.
 

Ook voor instrumentalisten is het aanbod gevarieerd. Voor strijkers voor wie de Strijkkwartetdag niet lang genoeg duurde, is er een heel Strijkkwartetweekend. Cellisten maken een 'grand tour' door Europa met Elske Tinbergen.

Tenslotte is gebleken dat cursisten techniek en verdieping belangrijk vinden. Dus is er een cursus Linkerhandtechniek voor strijkers gepland. De cursus “Wat is nou een akkoord?” heeft drie docenten gekregen en twee niveaus.

 

De cursussen vinden plaats in de hoofdlocatie Akoesticum in Ede en voorts onder meer in Buitengoed Fredeshiem in Steenwijk, Eigentijdserf in Westelbeers en Houtclub in Ede.

In 2021 viert Huismuziek het zeventigjarig jubileum. Op 8 mei is het dan groot feest.

 

Een gratis cursusbrochure kan worden aangevraagd via info@huismuziek.nl of door te bellen naar 026-8450788. Zie ook: www.huismuziek.nl


Kopij FASO-Nieuwsbrief - 2e halfjaar 2020

 

Nummer

Deadline

Verschijningsdatum

2020 - 5

29 augustus

12 september

2020 - 6

17 oktober

31 oktober

2020 - 7

5 december

19 december