Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2019-7

FASO Nieuwsbrief 2019-7

21 december 2019

Beste lezer,

 

Bij dezen ontvangt u, vlak voor Kerstmis, de laatste Nieuwsbrief van 2019. Voor ons gevoel is ook dit jaar als in een flits voorbij gegaan. Een jaar waarin weer veel mooie evenementen en concerten plaats vonden. En met, in de komende weken, nog een ware hausse aan kerst- en nieuwjaarsconcerten!

 

In deze uitgave verheugend nieuws van het politieke toneel (want dat is het toch vaak!) in Den Haag betreffende de amateursector. Men komt daar, op het zachte pluche gezeten, nu langzaam tot de ontdekking dat men de cultuursector en met name ‘onze’ sector van de amateurmuziekbeoefening in de afgelopen jaren wel erg in de kou heeft laten staan. Dat de landelijke koepels (de korenkoepel en de KNMO) dit nu eindelijk voor het voetlicht hebben kunnen brengen, stemt voorzichtig optimistisch. Hopelijk dringt deze belangstelling ook door naar de provincies en gemeenten en wordt onze sector in de komende jaren weer wat beter bedacht dan tot nu toe het geval was.

 

Ook goed nieuws wat betreft de informatie vanuit de bibliotheek. Pieter de Oude begint in deze Nieuwsbrief met zijn rubriek ‘Onbekend maakt onbemind’ meteen met enkele mooie tips voor toekomstige concerten. In het kielzog van dit artikel breekt Carine Alders (werkzaam bij de Leo Smit Stichting) een lans voor het spelen van  ‘verboden muziek’.

 

Verder onder meer informatie over het JON, een oproep voor een orkest om in Praag te gaan spelen en een bijzonder familieconcert door het Orkest van Utrecht.

 

Wij hopen dat 2020 net zoveel muziek en muziekplezier mag brengen als het afgelopen jaar en voor nu wensen wij  u veel leesplezier, fijne kerstdagen en een voorspoedig en muzikaal 2020 met als leidraad: Muziek, een levensbehoefte; daar kun je niet buiten! .

 

De redactie (Geert Vinke, Pieter de Oude, Ninon Vis en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel

Steun in Tweede Kamer voor koren en muziekverenigingen

Onbekend maakt onbemind

Vier 75 jaar vrijheid met verboden muziek

Wintertournee Jeugdorkest Nederland

Welk FASO-orkest wil naar Praag?

Kerstconcert door Orkest van Utrecht met ‘Sjaak en de Bonenstaak’

Flutonicon

Strijkkwartet Biënnale 2020 Amsterdam

Fantasie voor viool en orkest van Mathilde Wantenaar

Dwarsfluitdag Culemborg

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2020