Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2018-7

FASO Nieuwsbrief 2018-7

15 december 2018

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u, vlak voor Kerstmis, de laatste Nieuwsbrief van 2018. Voor ons gevoel is ook dit jaar als in een flits voorbij gegaan. Een jaar waarin weer veel mooie evenementen plaats vonden. En met, in de komende tijd, nog een ware hausse aan kerst- en nieuwjaarsconcerten!

In deze uitgave veel informatie van ons bestuur, van de KNMO (de overkoepelende organisatie voor amateur muziek) en de FASO Commissie JOA. Nieuwe composities van Peter Greve en maar liefst drie nieuwe werken bij het KamerOrkest Driebergen! En een groot deel van deze NB staat weer in het teken van ‘jong en jeugd’. Het is hartverwarmend te lezen met welk een enthousiasme volwassenen bezig zijn om met en voor de jeugd muzikale evenementen te organiseren. In Nijmegen hebben zeven enthousiaste musici in 2017 het Keizerstads Jeugdorkest opgericht dat zich vol trots in de rubriek ‘Wie wij zijn’ voorstelt. Twee andere enthousiastelingen/ ‘oudere-jongeren’ namen afscheid van het Archeon Spektakel, na dit vele keren georganiseerd te hebben. Bekkie en Ruth: jullie zijn eigenlijk onvervangbaar! Hoe moet dit nu verder?

Wij hopen dat 2019 net zoveel muziek mag brengen als het afgelopen jaar en voor nu wensen wij  u veel leesplezier, fijne kerstdagen en een voorspoedig en muzikaal 2019 met als leidraad: Muziek, een belangrijke hoofdzaak van het leven, waar we niet buiten kunnen.

 

De redactie (Geert Vinke, Sanneke Hendrich-van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel

Commissie JOA actief in 2018

Nieuws van de KNMO

Keizerstads Jeugdorkest (KJO)

Utrechtsch Studenten Concert najaar 2018

Jonge cellisten en contrabassisten gezocht voor BJPO

Nieuwe werken van Peter Greve

Archeon Spektakel neemt afscheid van Bekkie en Ruth

Brabantse Strijkersdag 2019

KamerOrkest Driebergen met drie premières

Audities jongNBEregionaal

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2019

 


Van de bestuurstafel

EARZ-examens

De eerste muziektheorie-examens via het interactieve EARZ-programma zijn op zaterdag 24-11 afgenomen in Huizen, in aanwezigheid van Wilma van der Heide.

Het was een spannend moment. Niet alleen voor de 30 kandidaten die voor het eerst een digitaal examen deden. Ook spannend voor de organisator (bestuurslid KNMO en examensecretaris van Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht), Arnold van Workum.

Maar na afloop was iedereen tevreden.  
De cijferresultaten bleken goed in lijn te liggen met de ‘papieren resultaten’ van de vele eerdere examens en de kandidaten hadden geen enkele moeite met het hanteren van de EARZ-app.

Omdat nog niet alle examenonderdelen geautoriseerd zijn werd een deel van dit pilot examen nog ‘ouderwets’ op papier afgenomen met dank voor het nodige nakijkwerk door de MNHU-vrijwilligers Wilma, Danique en Rob (zie foto Facebook). Al met al een zeer geslaagde eerste kennismaking met EARZ-examinering voor tevreden kandidaten en organisatie!

 

Bezoeken door FASO vertegenwoordigers

Het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest speelde in het voorprogramma van het vrijdagavondconcert van het Viola Viola Festival. In dat concertje speelden zij ook de wereldpremière van een werk van Timothy Baxter, Concertino waar de FASO subsidie voor verleend had. Een mooie aanleiding om het werk en het orkest te gaan bewonderen. Het orkest speelde heel mooi (o.l.v. Jim Roodnat), de jonge solist heel overtuigend en de componist was dan ook zeer tevreden. De compositie komt natuurlijk ook in de FASO-bibliotheek en Timothy Baxter zou heel blij zijn als dit stuk, modern, verrassend maar zeer toegankelijk vaak gespeeld zou worden.

In Ede was een bestuursmiddag belegd door twee organisaties die zich met jeugdorkesten bezig houden t.w. jeugdmuziek.com en ‘jijspeelttochook’. Er werd door de aanwezige jeugdorkesten gepraat over de stand van zaken binnen de orkesten en over concours (jeugdmuziek.com) en Archeon (jijspeelttochook). Het was een zeer nuttige uitwisseling van ideeën met een glansrol voor het Fries Jeugd Orkest. Dat orkest heeft de laatste jaren een enorm aantal vrienden en sponsoren voor het orkest weten te vinden en is, met muziekdocenten, langs tientallen scholen gegaan om de liefde voor de (klassieke) muziek uit te dragen. Cultuur is belangrijk en dat moet je aan de man brengen vinden zij. Hoe zij dat hebben gedaan werd ons in een overtuigende presentatie verteld.

Aan het eind van de middag mochten wij nog aanschuiven bij een repetitie van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) en jonge componisten. Zij repeteerden in het Akoesticum voor hun nieuwjaarsconcert. Een absolute aanrader dat concert in het Concertgebouw dat u gelukkig via de tv kunt volgen.

Het NBE heeft inmiddels ook in de vier windstreken regionale Jong NBE’s en daar kunnen jonge blazers zich nog voor opgeven. Elk ensemble bestaat uit 10 jonge talenten op fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon, hoorn, trompet, trombone, contrabas/basgitaar en slagwerk en wordt gecoacht door een NBE-musicus. Tijdens dit kortdurende project leren de jonge muzikanten op een goed niveau en op een spannende manier muziek met elkaar te maken.

Meer informatie is te vinden op: http://www.nbe.nl/ensemble/jongnberegionaal 

 

FASO-activiteiten

Er zijn weer een aantal onderwerpen toegevoegd aan de rubriek ‘service’ op het besloten gedeelte van de FASO website. FASO was ook aanwezig op Viola, Viola, het wereldwijde festival voor altviolen, een bijeenkomst van jeugdorkesten (zie hierboven) en het jaarlijkse congres van de KNMO in Eemnes.

 

ALV 2019

De ALV van de FASO wordt gehouden op zaterdag 23 maart. Daar zal ook een presentatie gehouden worden met als onderwerp ‘Waarom zou je als orkest beginnen aan Facebook?’.


Commissie JOA actief in 2018

In het begin van dit jaar maakten wij melding van het feit dat de Commissie Jeugdbeleid (bestaande uit Wilma van der Heide, Wil Senden, Bekkie Doornweerd en Inge van Herk) haar doelstellingen verbreed heeft en onder de naam Commissie JOA (Jeugdbeleid en Ondersteuning Activiteiten) met een breder werkveld een ‘doorstart’ gemaakt heeft. Deze doorstart is bij de FASO leden (orkesten) niet onopgemerkt gebleven en resulteerde in het afgelopen jaar in toekenningen voor subsidies c.q. ondersteuning aan:  

 

- De Brabantse Strijkersdag 2018 in Eindhoven

- Het 6e Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten 2018

- Het Domstad Jeugd Orkest voor deelname aan het EOFed Festival in Noorwegen

- Compositieopdracht van het VUSO ‘De kleine Prins’, een orkestwerk t.b.v. kinder- en   familieconcerten

- Zomercursus Woudschoten 2018

- Debuutconcert CoMA Eindhoven

- Compositieopdracht voor altviool en jeugdorkest aan Timothy Baxter i.h.k. van het Viola Viola Festival (zie bij ‘van de bestuurstafel’)

 

Ook in 2019 zal de commissie JOA ondersteuning blijven geven aan primeurs, bijzondere projecten, compositie opdrachten etc. Voor informatie en vragen: Wilma van der Heide - wilmavdheide1944@gmail.com  


Nieuws van de KNMO

KNMO Klankwijzer versterkt positie


Eind november is het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer de lucht ingegaan.

KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) is de overkoepelende bond voor instrumentele amateurmuziek, waar ook de FASO lid van is.

KNMO Klankwijzer bestaat uit een nieuwsapp (KW Nieuwsapp), een nieuws- en informatiewebsite (KW Nieuwswebsite), een digitale krant (KW Nieuwskrant), een nieuwsbrief (KW Nieuwsbrief) en een magazine in geprinte vorm (KW Magazine). Met dit integrale nieuws- en informatieplatform ben je nu altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en achtergrondinformatie over de amateurmuzieksector.

Inmiddels is ook de eerste KW Nieuwskrant verschenen. Deze digitale en interactieve krant kan gedownload worden via app, website en nieuwsbrief. Met het nieuwe platform hoopt KNMO ook de muzikant achter de lessenaar beter te bereiken. Om dit doel te bereiken wordt een dringend beroep gedaan op verenigingssecretarissen of -contactpersonen om met name de nieuwskrant door te sturen naar hun leden. Hoe meer mensen gebruik maken van de nieuwe media-onderdelen hoe meer de gezamenlijke positie wordt versterkt.

Verenigingsnieuws, agendaberichten en activiteiten kunnen worden ingestuurd en komen in de meest complete muziekagenda van Nederland.

Voor het aanmelden van berichten wordt onderscheid gemaakt tussen agenda-berichten (optredens ed.) en nieuwsberichten (algemeen verenigingsnieuws ed.).

Voorts bevat het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer nog veel meer informatieve berichten.

Zeer nuttig zijn bijvoorbeeld de vacature-bank en de muzikanten-pool.

Voorts word je op de hoogte gehouden welke nieuwe bladmuziek, composities of opnamen er zijn verschenen. Of welke cursussen worden aangeboden.

Zelfs medische aspecten komen aan de orde, zoals schouderproblemen, embouchure, gehoorverlies. De instrumenten zelf worden niet vergeten, dus ook tips over het onderhoud.

www. Klankwijzer.nl / info@knmo.nl

 

KNMO Award

De eerste KNMO-award (2018) was een groot succes. Er kwamen maar liefst 24 aanmeldingen binnen, waaronder geweldige projecten van hoog niveau en prachtige prijswinnaars. Ook in 2019 krijgen verenigingen uit alle geledingen van de KNMO de gelegenheid om hun projecten aan te melden voor de KNMO Award.
De KNMO stelt drie geldprijzen beschikbaar om verenigingen uit te dagen om te komen tot vernieuwende initiatieven. Creativiteit (het 'wat'), artisticiteit (het 'hoe') en de impact van het project vormen voor de jury de beoordelingscriteria. Verenigingen kunnen bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten, die plaatsvinden in 2019, aanmelden tot 1 januari 2019 om mee te dingen naar de KNMO Award 2019.
Kijk op de speciale pagina voor de voorwaarden: www.knmo.nl/award
Inlichtingen en aanmelding projecten: info@knmo.nl


Wie wij zijn . . .

Keizerstads Jeugdorkest (KJO)

In augustus 2017 kwamen zeven enthousiaste musici bij elkaar om in Nijmegen een jeugdsymfonieorkest op te richten: het Keizerstads Jeugdorkest (KJO). In april 2018 ging het Keizerstads Jeugdorkest echt van start met de KJO Samenspeeldag. Meer dan 100 jonge musici kwamen op deze dag bij elkaar om samen verschillende stukken in te studeren en ‘s avonds een concert te geven. Wie hierdoor enthousiast was geworden, bleef elke week terugkomen en nodigde daarna ook vrienden, kennissen en klasgenoten uit om mee te spelen. Sindsdien wordt er iedere zaterdag volop gerepeteerd door de orkestleden van het Keizerstads Jeugdorkest.

 

De repetities vinden plaats in de aula van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Vanaf vier uur ‘s middags spelen de jonge musici van het Juniorenorkest (8-14 jaar) onder leiding van dirigent Berend Stumphius. Er wordt tijdens de repetitie flink geoefend en veel plezier gemaakt. In de pauze zijn er altijd koekjes, limonade en, niet te vergeten, een grote lading komkommers. Het KJO wordt daarom door de orkestleden soms ook wel het ‘Komkommer Jeugdorkest’ genoemd. Nadat de koekjes, de limonade en de komkommers in rap tempo genuttigd zijn, wordt er in de rest van de pauze fanatiek verstoppertje gespeeld. Dirigent Berend doet ook mee, want er is niets leuker dan samen met de dirigent naar de buut spurten.

 

‘s Avonds komen de leden van het Jeugdorkest (13-23 jaar) de aula binnendruppelen. Zij spelen onder leiding van dirigent Samuel Tamarit Otero. Er wordt, als het aan Samuel ligt, altijd zoveel mogelijk ‘samen geademd’ tijdens de repetitie. Bij het Jeugdorkest heerst een werksfeer, waarin de orkestleden met veel enthousiasme samen musiceren en van elkaar leren. Na afloop van de repetitie wordt er gezamenlijk opgeruimd. Wie wil, gaat daarna gezellig mee om samen wat te drinken in Funkenstein, het stamcafé van het KJO.

 

Het KJO heeft in haar korte bestaan tot nu toe twee concerten gegeven. Het eerste concert was een zomerconcert, dat plaatsvond op de repetitielocatie. Na de zomervakantie brak een nieuw seizoen aan, waarin er gerepeteerd werd voor een najaarsconcert. Er waren open repetities en kinderen konden symfonische instrumenten uitproberen om uit te vinden welk instrument bij ze past. Daarnaast hielden we in oktober een repetitiedag, waarop er de hele dag in verschillende samenstellingen gemusiceerd werd en we ‘s avonds met het hele orkest pizza gingen eten. Het najaarsconcert vond plaats op 24 november 2018. Bij dit concert speelde het KJO voor het eerst op een externe locatie: de Boskapel in Nijmegen.

 

De komende tijd staan er meerdere concerten en activiteiten op de planning. We geven onder andere een concert in het RadboudUMCen in de Hortus Botanicus in Nijmegen. En we gaan met de orkestleden naar het nieuwjaarsconcert van Het Gelders Orkest. Het eerstvolgende concert van het KJO is tijdens Podium voor de Stad, een evenement waarop allerlei verschillende groepen amateurmusici optreden. Dit concert vindt plaats op zondag 25 februari in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.

 

Er zijn ook andere mooie plannen voor de nabije toekomst. Zo gaat het KJO volgend jaar educatieprojecten verzorgen op een aantal basisscholen in de regio Nijmegen. Hierbij leren kinderen wat een symfonieorkest is, mogen ze zelf instrumenten uitproberen en gaan ze samen muziek maken onder leiding van onze dirigent Berend. Op deze manier willen wij kinderen van jongs af aan al kennis laten maken met symfonische instrumenten en klassieke muziek. Bij alles wat we nu en in de toekomst ondernemen, gaat het uiteindelijk maar om één ding: het plezier van samen muziek maken!


Anton Bruckner

Utrechtsch Studenten Concert najaar 2018

Het Utrechtsch Studenten Concert (USConcert) bestaat 195 jaar. Ze sluit het lustrumjaar groots af met het Najaarsproject 2018: een uitvoering van de Berkshire Symphonies van Jurriaan Andriessen en de Negende Symfonie van Anton Bruckner.

Het Utrechtsch Studenten Concert probeert met haar programma van meerwaarde te zijn voor de Nederlandse muziekcultuur. Zo speelde ze afgelopen zomer de opera ‘Thijl!’ van Jan van Gilse, een onderneming die veel lovende reacties van het publiek en de media ontving. Citaat van de Volkskrant: "Een welhaast vergeten opera op spectaculaire wijze weer tot leven gewekt.". In het aankomende concert brengt USConcert een stuk ten gehore van de bekende Nederlandse componist Jurriaan Andriessen. Van de componistenfamilie Andriessen is Jurriaan misschien wel de minst bekende telg. Jurriaan was een leerling van zijn vader Hendrik en schreef muziek in de klassieke traditie. Berkshire Symphonies is Andriessens eerste symfonie, geschreven in 1949 in opdracht van de Nederlandse regering.

Als tweede staat op het programma de onvoltooide Negende Symfonie van Anton Bruckner. Hij leefde 100 jaar eerder dan Jurriaan Andriessen. De Negende Symfonie zou Bruckners grootste werk worden. Hij voelde echter aan dat hij zijn Negende niet meer af zou kunnen maken en suggereerde daarom dat zijn Te Deum als finale gebruikt zou kunnen worden. USConcert gaat de onvoltooide versie met drie delen uitvoeren.
Op 21 december verzorgt het USConcert een concert voor een speciale doelgroep op het Conservatorium van Amsterdam. Dit exclusieve concert staat in het teken van mantelzorgers. Hiermee wil het USConcert hen een leuke avond aanbieden en lekker in het zonnetje zetten!

Op zaterdagavond 12 januari 2019 speelt het USConcert in de Geertekerk te Utrecht en op zondagavond 13 januari 2019 in het Concertgebouw te Amsterdam. Meer informatie en kaartverkoop: www.usconcert.nl.

Voor meer info en of vragen kunt u terecht bij publiciteit@usconcert.nl of 0643888832

Kaarten Geertekerk:
- reguliere prijs: 15 euro
- Studenten: 10 euro

Kaarten Concertgebouw:
- reguliere prijs: 22,50 euro
- Studenten: 12,50 euro


Óscar Navarro

Jonge cellisten en contrabassisten gezocht voor BJPO

Ben of ken je een lage strijker uit Noord-Brabant tussen de 13 en 26 jaar oud en lijkt het je leuk om eens met een harmonieorkest samen te spelen? Het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO) is vorig jaar opgericht en bedoeld voor muzikale talenten uit de verschillende Brabantse muziekverenigingen. Het orkest staat onder leiding van Johan Smeulders.
Het eerste project van 2019 zal in het teken staan van ‘El Olimpo de los Dioses’, het spectaculaire Godenprogramma van componist Óscar Navarro. Het werk zal door het BJPO op 24 maart als slotstuk van een grote Brabantse jeugdmuziekdag gespeeld worden in Veghel. Het zal een echt theaterconcert worden, met lichteffecten, animaties en een verteller. Ook zijn er workshops voor de orkestleden, over het verhaal achter het concertprogramma en hoe je jezelf als muzikant hierop voorbereidt. Speciaal voor dit project worden cellisten en contrabassisten gezocht, als aanvulling op alle blazers in het harmonieorkest.

Meer informatie en het inschrijfformulier kun je vinden op https://www.brabantse-muziekbond.nl/8-blaasmuziek/bjpo-hoofd/bjpo


Nieuwe werken van Peter Greve

Bent u voor uw orkest op zoek naar een fonkelnieuwe compositie, door een componist van eigen bodem? Laat uw oog (en oor) dan eens vallen op de muziek van componist en arrangeur Peter Greve. Enkele van zijn werken zijn opgenomen in de FASO-bibliotheek.
Hier volgt een kort overzicht van enkele muzikale hoogtepunten in het afgelopen en komende jaar.

 

In juni 2018 ging het werk ‘Thuiskomst’ in première, een opdrachtcompositie ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van het Goois Symfonieorkest. Lichtbeelden en illustraties werden verzorgd door Rik van Linden. Benieuwd geworden? Bekijk en beluister deze compositie via https://youtu.be/bsRaHCbEXFY

Een maand later werkten Greve en Van Linden wederom samen: ze maakten een korte film op YouTube van Greves werk ‘Cascades voor carillon-automaat’. Het stuk is geschreven voor het carillon van de St. Pietersbandenkerk in Lommel (BE), en aldaar uitgevoerd en opgenomen met de plaatselijke beiaardier, Liesbeth Janssens. https://youtu.be/oJpaITjDr_g

In opdracht van symfonieorkest Scaramouche in het Groningse Tynaarlo schreef Peter Greve een verkorte orkestbewerking van Milhaud’s werk ‘Scaramouche’, oorspronkelijk geschreven voor twee piano’s. Om verwarring te voorkomen heeft deze bewerking de naam ‘Scaramuccia’ gekregen. De repetities zijn inmiddels begonnen en de eerste uitvoering staat gepland voor begin 2019.

Half oktober sloot Greve een contract af met de Amerikaanse firma PARMA, voor het uitbrengen van een solo-cd met 6 werken van Greve, waaronder ‘Het Paleis van de Droomkoning’, een symfonisch gedicht voor groot orkest en ‘Magic Winter’ voor strijkorkest. De cd zal in de loop van 2019 worden uitgebracht door Navona Records.

 

Op de website www.petergreve.nl vindt u uitvoerige informatie over Peter en zijn composities


Archeon Spektakel neemt afscheid van Bekkie en Ruth

Op 24 juni 2018 organiseerde Stichting Jeugdsymfonieorkesten Nederland (jeugdorkest.com) het 6e Juniorensymfonieorkesten Spektakel in ARCHEON te Alphen aan den Rijn.

 

Maar liefst 20 juniorenorkesten (kinderen tot 14 jaar) hadden enthousiast ingeschreven:

Amsterdams Junioren Symfonie Orkest, Junioren Symfonieorkest Artiance (Alkmaar), samen met The Young Ones, Jong Divertimento (Haarlem), Keuning Jeugdorkest (Assen), samen met Apeldoorns Jeugdorkest; Jonge Vuurvogel (Zwolle); Strijkorkest, Basisorkest en Voorbereidend Orkest van Vereniging Hofstads Jeugdorkest, Viotta Junior ensemble, Intrada en Da Capo en Viotta Jeugdorkest (Den Haag); Junior Symfonieorkest Bloembollenstreek (Lisse); Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek  (Oegstgeest), Juniororkest van stichting AJSO Almere, Rotterdams Junioren Orkest, Waterland Jeugd Orkest (Purmerend), Domstad JONG Orkest en JONG strijkorkest (Utrecht), ‘tJoNg junior (Nieuwegein), Regionaal Jeugdorkest Corrente (Nijmegen).

Jong ZJO (Zeeland) moest helaas afhaken, omdat de activiteit op zondag plaatsvond.

 

Op drie verschillende (buiten)podia in het park vonden de eigen concertjes plaats, waarbij veel belangstelling was van ouders en de andere orkesten. Archeon had voor alle dirigenten tussen 12.30-13.00 uur de tafels gedekt in de Herberg, waar ze konden lunchen en ‘netwerken’. Later op de middag maakte Archeon de Arena klaar voor het tutti spektakel met wel 500 kinderen, door vlonders op het zand te leggen en klapstoelen te plaatsen. Hierbij werd hulp geboden door de vele vrijwilligers. Toen het mega orkest eenmaal zat en de werken waren ingestudeerd kwam Mixolidius, beschermheer van de jeugdorkesten, op bezoek en sprak orkest en publiek toe. Tot hun verrassing werden Ruth de Wit en Bekkie Doornweerd in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun vele jaren werk om deze dagen mogelijk te maken. Op het programma stond:

 

  • Overture: The Abduction from the Seraglio (Mozart/Richard Meyer)
  • Spartacus (Brian Balmages)
  • Summer jam (Albert Dam); dit stuk is door de FASO aangekocht en is ook te leen bij de FASO bibliotheek.

 

Het werd een prachtige dag en dat kwam niet alleen door het weer!


Brabantse Strijkersdag 2019

 

Spelen op je eigen topniveau
Spelen onder leiding van muziekschooldocenten van CKE en musici van Philharmonie Zuidnederland. Eindpresentatie in de concertzaal van CKE!

 

Doe je mee?
Doe mee aan de Brabantse Strijkersdag op 14 april 2019. Onder leiding van topmusici van Philharmonie Zuidnederland en docenten van CKE repeteer je in een orkest van eigen niveau. Je repeteert niet alleen met het complete orkest, maar ook in groepjes onder leiding van een professionele musicus. De complete informatie is te vinden op de website www.strijkersdagen.nl

 

Hoe kun je je opgeven?
De Strijkersdag vindt plaats in de CKE-muziekschool (Pastoor Petersstraat 180, Eindhoven, T  040 2163263). Voor deelname aan de Strijkersdag betaal je € 35,- (incl. lunch).

 

Je kunt je tot 1 februari 2019 door middel van een inschrijfformulier opgeven via www.strijkersdagen.nl. Na de sluitingsdatum van 1 februari ontvang je de exacte beschrijving van de dag. De organisatie beslist over de indeling van de stemmen binnen de orkesten.

Neem ook eens een kijkje op de Brabantse Strijkersdag Facebook-pagina!


Mathilde Wantenaar
Merel Vercammen

Lustrumconcert t.g.v. 30-jarig bestaan

KamerOrkest Driebergen met drie premières

Voor zijn 30-jarig bestaan heeft het KamerOrkest Driebergen (KOD) het avontuur gezocht door drie studenten compositie van het Utrechts Conservatorium uit te nodigen een ‘muzikale feest-rede’ te schrijven, drie premières dus. Het concert werd geopend met de veelkleurige en aansprekende 8e Sinfonie ‘La Celebrazione’, die Jurriaan Andriessen componeerde voor het 50-jarig bestaan van het Haags Symfonie Orkest. Het sluitstuk vormde de Fantasie voor viool en orkest van de jonge rijzende ster Mathilde Wantenaar.

 

De eerste van de drie premières, van Esteban Zapato Blanco, was ‘Tres pasos no aire’: drie stappen in de lucht. Toegankelijk, melodieus, soms complex. Vooral het ritmische middendeel verwijst naar de Galicische volksmuziek. Het tweede stuk, van Kostas Zisimopoulos, heet ‘Godot’, naar het toneelstuk Waiting for Godot van Samuel Beckett. Twee vrienden wachten en praten, maar Godot verschijnt niet. In muziek vertaald gebeurt er ongericht van alles, maar krijgt dit geen vervolg. Douwe Ziel schreef het derde stuk: ‘Absence de Sensibilité, Herfstschets’. Dit werk wil onze neiging verklanken om gevoelens te ontwijken die ons onwelgevallig zijn, wat toch nooit ongestraft blijft. Ook dit werk krijgt daardoor een zekere ongewisheid.

 

In de prachtige Fantasie voor viool en orkest speelde Merel Vercammen een verrukkelijke solopartij. In dit werk, rijk aan motieven en melodieën, heeft de solo-viool een muzikaal verhalende functie en zet daarmee de orkestklank in gang. Het orkest geeft als het ware de verbeelding weer die schuilgaat achter de klank van de viool. Aan het einde komen alle thema’s samen in een transparant weefsel. Na enkele uitvoeringen door amateurorkesten verdient dit werk een plaats op de professionele podia.

 

Een mondelinge toelichting door de dirigent, met klankvoorbeelden, heeft het publiek zeker geholpen beter toegang te krijgen tot deze heel nieuwe muziek. Het talrijke gehoor was enthousiast, zodat we dit concert niet alleen gewaagd maar ook geslaagd kunnen noemen. Voor meer informatie, ook over dit programma. Zie www.kamerorkestdriebergen.nl.


Audities jongNBEregionaal

 

Hou jij van samen muziek maken, ben je een gevorderde amateur of beginnende conservatoriumstudent en ben je niet ouder dan 20 jaar? Dan is spelen in een van de jonge blazersensembles van het Nederlands Blazers Ensemble iets voor jou! 

In februari 2091 vinden de audities plaats voor jongNBEnoord, jongNBEoost, jongNBEzuid en jongNBEwest. Het NBE is op zoek naar gevorderde musici van 15-20 jaar oud op fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon, hoorn, trompet, trombone, contrabas/basgitaar en slagwerk in de verschillende regio's in Nederland. 

 

Samen werk je in 4 repetities in het voorjaar, toe naar 3 concerten, waarvan één concert samen met het NBE! Er wordt altijd een gevarieerd programma samengesteld (klassiek, avantgarde, popmuziek, wereldmuziek). En dat allemaal onder begeleiding van een eigen NBE-coach. 

Naast het spelen van een breed scala aan muziek, krijg je in korte tijd veel geleerd op het gebied van presentatie en communicatie tijdens het musiceren.

Deelname is gratis en audities vinden plaats in feburari 2019. Meld je aan vóór 20 januari 2019 via meespelen@nbe.nl en kijk voor meer informatie op www.nbe.nl/jongNBEregionaal


Huismuziek

Effectief studeren voor strijkers voor beginners

Nieuw, Extra cursus!
zaterdag 2 februari 2019, Akoesticum, Ede

Docent: Peter van Praagh

 

Haydn Symfonie nr. 82, 'De Beer'

Nieuw! Nog plaats voor (alt)violisten, contrabassisten, een hoornist en een paukenist.
9-10 maart 2019, Akoesticum, Ede
Docent: Alexej Pevzner

 

Gounod Petite Symphonie voor blazers

23-24 maart 2019, Akoesticum, Ede

Docent: Wilma Meijer

 

Info: www.huismuziek.nl info@huismuziek.nl


Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2019

Nummer

Deadline

Verschijnt op

2019-1

19 januari

2 februari

2019-2

2 maart

16 maart

2019-3

13 april

27 april

2019-4

1 juni

15 juni