Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2018 - 4

FASO Nieuwsbrief 2018 - 4

30 juni 2018

Beste lezer,

 

Bij dezen ontvangt u de laatste Nieuwsbrief vóór de vakantie met een aantal zeer lezenswaardige en informatieve artikelen. Veel nieuws van onze eigen koepel (bestuur, speeldag, commissie JOA (Jeugdbeleid en Ondersteuning Activiteiten), Leerplan strijkers. Ook een verslag van het Europese Orkestenfestival in Noorwegen. We bieden een blik op de interessante programma’s voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Blazers Ensemble en Amsterdam Sinfonietta. En nog veel meer …….

Voor de komende zomerperiode komt het luisterende deel van de bevolking ruim aan haar trekken: het aantal muziekfestivals is in de laatste jaren haast exponentieel toegenomen. Wat Nederland betreft aandacht voor twee bijzondere projecten in de komende periode: de 57e (!) Zomercursus Woudschoten voor jeugdige musici van 12-25 jaar (zie de vorige Nieuwsbrief) en de Zeister Muziekdagen met een weelde aan top musici op het gebied van Kamermuziek. Voor de liefhebber een absolute must!

 

Voor nu wensen we u veel leesplezier en een mooie vakantietijd! Tot ziens in september.

 

De redactie (Geert Vinke, Sanneke Hendrich-van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel

FASO-Speeldag 2018 in Zwolle

Clarinet Choir bij FASO-Speeldag in Zwolle

Leerplan en examens voor strijkers 

Commissie JOA (Jeugdbeleid en Ondersteuning Activiteiten)

Nederlandse muziek van na 1900 in de FASO-bibliotheek

Europees Orkestenfestival 2018 in Bergen, Noorwegen

Finale Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten

Nieuw amateurorkest voor hedendaagse muziek

FASO-Fluitensemble FLENS

Activiteiten Naardens Kamerorkest

Zeister Muziekdagen 2018

Muziekvakantie voor volwassenen

Nederlands Blazers Ensemble (NBE) seizoen 2018-2019

Amsterdam Sinfonietta seizoen 2018-2019

Nieuws van Huismuziek

Kopij FASO-Nieuwsbrief - 2e halfjaar 2018

 


Van de bestuurstafel

Internationaal

We kijken inmiddels terug op een zeer geslaagd Europees Orkesten Festival in Bergen, Noorwegen met twee FASO-orkesten: Het Domstad Jeugdorkest en het Drents Symfonie Orkest.

Nelleke Geusebroek was hier namens de FASO.

Tijdens het festival was er ook een ledenvergadering van de European Orchestra Federation (EOFed) waar Gerbrand Kotting (in het bestuur als vice-voorzitter) de FASO vertegenwoordigt en een bijeenkomst van de World Federation of Amateur Orchestras (WFAO).

 

Extra helpende handen nodig!

In de bibliotheek zijn we inmiddels halverwege met het aanbrengen van nieuwe etiketten op alle dozen muziek, hetgeen het geheel er meteen een stuk frisser en overzichtelijker uit laat zien.

Onze oproep om te helpen heeft wel al een reactie opgeleverd, maar we kunnen zeker nog een paar extra handen gebruiken. We willen deze klus vóór de vakantie geklaard hebben.

Verder zijn we nog steeds op zoek naar een tweede secretaris.

Kijk s.v.p. ook mee in uw omgeving wanneer u dit zelf niet wilt. Het hoeft ook niet per se een bestuurslid van uw vereniging te zijn. De taken tussen eerste en tweede secretaris zullen in onderling overleg verdeeld worden. Voor de respons op beide vragen kunt u Nelleke bellen of mailen voor nadere inlichtingen: secretaris@faso.eu

 

Promotiecampagne voor de FASO

FASO verdient meer bekendheid. Daarom gaan we alle muziekscholen, muziekcollectieven en kunstinstellingen informeren wie we zijn, wat we voor hen kunnen betekenen en wat we aan muziek in onze bibliotheek hebben. Met het in kaart brengen van deze instanties hebben we al een goed beeld gekregen van wat muziekscholen doen aan projecten, uitvoeringen, ensembles en examens.

 

Muziek online

Zelf zijn we nog niet ‘op de digitale tour’, al beginnen de plannen hiervoor te rijpen, maar het project Muziekschatten van de Stichting Omroep Muziek in Hilversum heeft inmiddels 8400 titels, waarvan 800 klassiek, gedigitaliseerd. Voor € 20 per jaar mag er vrij gedownload worden. https://www.muziekschatten.nl/

 

AVG

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een praktisch toepasbaar document voor het uitvoeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG voor uw vereniging.

 

FASO-speeldag (zie ook beneden)

We melden u met groot enthousiasme de derde FASO-Speeldag in Zwolle op zaterdag 29 september a.s. en hopen op een groot orkest. Als primeur nodigt Wil Senden op deze dag de klarinettisten van de FASO orkesten uit om zijn lang gekoesterde wens om een FASO Clarinet Choir te starten in de daad om te zetten.

 

Wilma van der Heide en Nelleke Geusebroek.


Tjalling Wijnstra

FASO-Speeldag 2018 in Zwolle

De FASO heeft weer een speeldag in voorbereiding en wel op zaterdag 29 september in Zwolle.

Deze Speeldagen zijn bedoeld om muziek uit de FASO-bibliotheek te leren kennen. Wij verkennen het werk ‘Branding’ van Tjalling Wijnstra, geschreven voor het Fries Kamerorkest (met steun van de FASO). Verder maken wij kennis met een spannend werk dat weinig gespeeld wordt en wel ‘The Song of India’ uit ‘Sadko’ van Rimskij-Korsakow. Iedereen die in een ‘gemiddeld orkest’ kan meespelen is welkom; voor de beginnende instrumentalisten zal het niveau te hoog zijn. Bij twijfel over de speelbaarheid kunnen wij de partijen snel opsturen.

Wij hopen op een mooi orkest, een orkest van jong en oud, zodat we een dag lang heerlijk muziek kunnen maken onder leiding van Tjalling Wijnstra. Op de vorige speeldagen waren leden van veel uiteenlopende orkesten aanwezig (ook Hafabra). Na het spelen en tijdens de pauzes is er voldoende tijd om met elkaar kennis te maken, informatie uit te wisselen en elkaar met verhalen over het eigen orkest te inspireren.

 

Dirigent en componist Tjalling Wijnstra

De Nederlandse dirigent en componist Tjalling Wijnstra begon zijn muzikale carrière als accordeonist. Hij studeerde in Groningen en in Kopenhagen. Daarna studeerde hij orkestdirectie bij achtereenvolgens Lucas Vis en Joop van Zon en studeerde hij af aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Roland Kieft. Van 2005 tot september 2011 was hij als kapelmeester en koorleider verbonden aan Opera Zuid in Maastricht. Hij assisteerde gedurende deze periode alle operaproducties van Opera Zuid in samenwerking met Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest en dirigeerde tevens voorstellingen van diverse opera’s.

Tjalling is momenteel artistiek leider en oprichter van Opera Company Noord, is actief bij Opera Spanga en is vaste dirigent van Filharmonie Noord.

 

De speeldag

Locatie:

Domusica, Radewijnsstraat 10 in Zwolle; goed bereikbaar met OV en auto.

Programma:

Zaterdag 29 september 2018 van 11.00 - 17.00 uur; voor de lunch wordt gezorgd

Doorspelen/uitvoering: om 16.30 uur en borrel na.

Inschrijven:

Via het aanmeldformulier vóór 1 september; zie de flyer of ga naar www.faso.eu Voor meer informatie kunt u mailen naar: speeldag@faso.eu of bellen met Ien van Gerwen (06-1849 5444) of Nelleke Geusebroek (06-5589 2117). Plaatsing in volgorde van binnenkomst (vol = vol). Indeling, zo nodig, na overleg op basis van ervaring, huidige plek in het orkest en recent gespeeld werk.

Kosten: 27,50 voor FASO-leden en 32.50 voor niet FASO-leden. Dit is inclusief uitgebreide lunch en een paar consumpties.

Tot ziens in Zwolle!

De organisatie: Ien van Gerwen en Nelleke Geusebroek


Primeur bij de FASO

Clarinet Choir bij FASO-Speeldag in Zwolle

Zoals hierboven vermeld, zijn de FASO-speeldagen bedoeld om onbekende muziek uit de FASO bibliotheek te leren kennen. Maar deze speeldag willen we ook benutten om een fenomeen dat binnen de FASO niet of nauwelijks bekend is, te introduceren: het Clarinet Choir. Deze ensemble vorm is in de tweede helft van de vorige eeuw uit Amerika geïntroduceerd en bestaat, zoals de naam aanduidt, louter uit klarinetten, maar dan in alle maten: van de kleine es-klarinet tot de basklarinet, of zelfs de nog lagere contra-alt en contrabas klarinet. Het aantal spelers kan variëren van een stuk of 12 tot 20 en meer. Binnen de bij de FASO aangesloten orkesten spelen naar schatting ruim 500 klarinettisten en uit deze ‘pool’ zouden we op 29 september graag een flink aantal willen verwelkomen om voor die dag een ‘FASO Clarinet Choir’ te vormen met de volgende stem verdeling: es klarinet (optional), 1e, 2e en 3e klarinet, altklarinet of 4e klarinet, basklarinet. De contra-alt en de contrabas klarinet zijn optional, maar zouden een welkome aanvulling zijn.

Het ensemble wordt geleid door Wil Senden die ook voor de muziek zal zorgen. Locatie, tijden en eisen voor deelname zijn hetzelfde als voor de speeldag: zie hierboven. Klarinettisten die interesse hebben om mee te doen, kunnen dit mailen aan: wil.senden@planet.nl Verdere details volgen dan.


Leerplan en examens voor strijkers 

Eind vorig jaar werd het leerplan voor strijkers (nu ook met examens erbij) door FASO i.s.m. Wiesje Miedema (Muziekschool Amstelveen) en m.m.v. de ESTA gelanceerd.

In de wereld van de blaasmuziek en slagwerk/percussie is de classificatie in niveaus en de bijbehorende examens gemeengoed en de examinering landelijk geregeld. 

Voor strijkers is dit over het algemeen nog niet het geval en onze lidorkesten vragen zich misschien af wat zij met dit leerplan moeten.  

Dit leerplan is bedoeld en opgezet als leidraad voor het afleggen van examens, maar het is ook een handzaam document voor de lessen, vertellen mij de docenten. 

Voor het  Jeugd Strijkorkest van Toonkunst Bussum bijvoorbeeld (waarvan wij dit voorjaar het twaalfde project draaiden) is het een goede hulp om te weten op welk niveau de strijkers zitten (het liefst tenminste op A-niveau) en waaraan ze nog moeten werken. 

Een heldere beschrijving van de niveaus A, B, C en D helpt ook bij de terugkoppeling naar docenten.     

 

Stel jezelf in ieder geval eens de vraag wat het aannamebeleid voor strijkers is in jouw orkest:

Welke stukken speel je voor en wanneer kom je in de eerste violengroep?

Wanneer is plaatsing in de tweede violengroep veel meer voor de hand liggend?

Wat moet je op altviool, cello of contrabas kunnen om in dit orkest te spelen?

Wat moet je tenminste van muziektheorie in huis hebben?  

 

Dit leerplan herinnert me aan de lessen viool in Utrecht bij Sander Hesseling die me destijds in vier jaar tijd (zonder het ooit over examens te hebben) door alle niveaus heen loodste en de desbetreffende theorie zoals de kwintencirkel, toonladders en drieklanken overal zo handig doorheen vlocht dat het nooit ging vervelen.     

 

Wat betreft de examens: in Brabant worden die sinds twee jaar door Kunstbalie Tilburg op diverse locaties afgenomen en ook Muziekschool Quintus Kampen heeft zich als examen locatie aangeboden. We onderzoeken op dit moment of er nog meer locaties mogelijk zijn.

Ik hoop dat dit leerplan ook jou en je orkest zal inspireren en hoor graag je bevindingen!  

wilmavdheide1944@gmail.com / 06 20248438


Commissie JOA (Jeugdbeleid en Ondersteuning Activiteiten)

 

Uitbreiding van activiteiten succesvol

 

In de vorige Nieuwsbrief vertelden we al dat de taken van onze commissie zijn verbreed. Het takenpakket omvat nu - naast ondersteuning van het bestuur bij het organiseren van de FASO-Speeldag en bibliotheekwerk - activiteiten zoals het leerplan en examens voor strijkers. En verder ook het stimuleren van nieuwe initiatieven op het gebied van jeugd, zoals kinderconcerten, jeugdorkesten en muziek voor jeugd.  

 

Vier voorbeelden van financiële ondersteuning, al of niet in combinatie met nieuwe muziek voor de FASO-bibliotheek: 

 

1. De compositie Summer Jam door Albert Dam t.b.v. het Junioren Symfonieorkesten Spektakel in Archeon  op zondag 24 juni

2. Het werk Le Petit Prince (gebaseerd op het verhaal van Antoine de Saint Exupéry) door Reinier Bavinck; première door het VUSO op 16 december in Utrecht bij hun familie concert. 

3. Musical Postcards; zes korte composities gecomponeerd i.h.k. van het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten in Rotterdam op 26 mei j.l.

 4. Een nog te componeren muziekstuk voor altviool en Jeugdorkest door de Engelse componist Timothy Baxter t.b.v. het 45th International Viola Congress 2018 in Rotterdam, Exploring new ways to perform.

Het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest zal dit stuk op zaterdag 24 november in première brengen en ook een aandeel leveren in het voorprogramma. Na deze première komt dit werk ter beschikking in de FASO-bibliotheek en kan dit werk uitgeleend worden aan andere jeugdorkesten.  

 

Verder verleenden we ook nog financiële steun aan het Domstad Jeugdorkest voor hun deelname aan het Europees Orkesten Festival in Bergen, Noorwegen, aan de Zomercursus Woudschoten, De Brabantse Strijkersdag en het pas opgerichte Keizerstads Jeugdorkest in Nijmegen dat met twee orkesten is gestart: een junior orkest (8-13 jaar) en een jeugdorkest (14-23 jaar) met beide tussen de 25 en 30 orkestleden. 

 

WH


Henk Alkema

Nederlandse muziek van na 1900 in de FASO-bibliotheek

 

Onze bibliotheek bevat aardig wat muziek van Nederlandse componisten. Jammer genoeg  liggen hun composities veelal maar ‘te liggen’. Daarom zijn wij recentelijk een voortlopende serie van korte stukjes gestart om muziek ‘van eigen bodem’ van na 1900 onder de aandacht te brengen. Het spits werd afgebeten met Julius Röntgen; nu aandacht voor Henk Alkema.


Henk Alkema

Henk Alkema werd in 1944 in Harlingen geboren en overleed in 2011 op 66-jarige leeftijd in Utrecht. Hij studeerde onder meer piano bij Leo Orthel en later bij Willem Frederik Bon.

Gedurende zijn studie was hij als jazzpianist en als improvisator actief. Talrijke opnames voor de omroep heeft hij op zijn naam staan met zelf samengestelde bezettingen en ook met bekende orkesten. Hij was medeoprichter en componist van de theatergroep Honoloeloe. In 1978 werd hij docent aan de Muziek Pedagogische Akademie in Leeuwarden en vanaf 1983 docent aan het Utrechts Conservatorium. Later werd hij daar coördinator Lichte Muziek en van 1994 tot 1996 was hij waarnemend directeur. Hij was visiting artist aan het befaamde Berklee College in Boston, Massachusetts en aan de School of Fine Arts van de Universiteit van Montana in Missoula. Alkema was een van de meest veelzijdige componisten van zijn tijd; naast opera’s componeerde hij voor talloze instrumentcombinaties en koor. Voor blaasmuziek componeerde hij een groot aantal werken w.o. Introductie tot het Harmonie Orkest en Introductie tot het Fanfare Orkest. Op de website ‘Muziekschatten’ van de Omroep (zie hierboven onder ‘van de bestuurstafel’) levert de zoekterm ‘Alkema’ meer dan 800 werken op!  

 

Kleine Symfonie

Kleine Symfonie voor solo viool en orkest werd in opdracht gecomponeerd t.g.v. het 40-jarig jubileum van de FASO in 1989. Aan de componist werd gevraagd een goed speelbaar stuk te componeren ten behoeve van een amateur symfonieorkest, rekening houdend met de doorgaans kleinere bezetting in vergelijking met de beroepsorkesten. De wereldpremière werd gegeven door het Apeldoorns Symfonie Orkest o.l.v. Martin Buninga tijdens het Gelders Orkesten Festival ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de FASO, op zaterdag 17 maart 1990 in de Hanzehof Zutphen.

Kleine Symfonie bestaat uit 4 korte delen: Intrada, Marsch, J.W. en Finale; het duurt 12 minuten en maakt gebruik van een soloviool. Deze partij is niet erg groot en kan bijvoorbeeld door de concertmeester gespeeld worden. Over dit werk schrijft de componist: ‘Met dit stuk heb ik mezelf uitgedaagd om drie verschillende muzikale sferen te verenigen tot één grote vorm. De delen worden daarom zonder onderbreking na elkaar gespeeld. Het korte vierde deel bevat citaten uit het tweede en derde deel en is stilistisch verwant aan het eerste deel. Hiermee bijt de slang in zijn staart'.

De bezetting van het stuk is: 2222 / 2000 / pk / strijkers en het is te huur in de bibliotheek onder nr. 3203. De partituur is op aanvraag (gratis) op zicht te verkrijgen.

(WS)


Grieghallen, Bergen

Europees Orkestenfestival 2018 in Bergen, Noorwegen

In Bergen, Noorwegen werd rond Hemelvaart het driejaarlijkse Europese Orkesten Festival gehouden. Bergen is een kleine stad, te midden van de fjorden, met houten huizen, bergen rondom en een groot prachtig concertzalencomplex in de binnenstad.

In die Grieghallen en een aantal kerken eromheen barstte het een paar dagen van de orkestmuziek. Er waren veel orkesten uit Noorwegen en Zwitserland en verder orkesten uit Estland, Duitsland en Nederland. Het Domstad Jeugdorkest had actie gevoerd om de reis te kunnen bekostigen en deed nu alweer voor de derde keer mee aan een EOF. Absolute kenners van het festival zijn natuurlijk de spelers van het Drents Symfonie Orkest. Zij maakten al zoveel versies van dit muziekfeest mee.

De workshopsorkesten speelden volksmuziek tot de grote symfonische werken (Bruckner, Dvorak) en het was weer wonderbaarlijk wat de dirigenten van dienst in een uur of acht wisten te bereiken. Gerhart Drijvers was een van de workshopdirigenten, hij studeerde een werk van de Noor Halforsen in. Heel interessante muziek en mooi uitgevoerd.

Ondertussen was het verrassend mooi weer (vonden de Noren zelf ook) en dan is het prachtig om door zo’n stad te dwalen van muziekuitvoering naar muziekuitvoering en ondertussen te genieten van het uitzicht en prachtige zonsondergangen. Daarnaast viel er ook nog heel veel informatie uit te wisselen zo werd er in Europees verband (EOFed) vergaderd en zelfs in wereldverband (WFAO). Ondergetekende en Gerbrand Kotting hebben dan ook heel veel verhalen gehoord over hoe in Azië, in Zuid Amerika, maar ook in de slums van Afrika mensen (vooral veel jongeren) enorm genieten van het spelen in een orkest.

Nelleke Geusebroek


Opstreek Jeugdorkest
Opstreek Jeugdorkest

Finale Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten

 

Nieuwe muziek en 300 winnaars!

Op zaterdag 26 mei vond in De Doelen in Rotterdam de finale plaats van dit nationale concours. Door plaatsing vanuit de voorrondes namen er zes jeugdorkesten in drie niveaus op het podium plaats; ze kwamen uit Driebergen-Zeist, Almere, de Bloembollenstreek, Rotterdam, Tilburg e.o. en nogmaals Rotterdam met samen meer dan 300 leden. De jury bekroonde het OpStreek Jeugdorkest, Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest en het Euregio Jeugdorkest met een 1e prijs. De anderen ontvingen een tweede prijs. Het Young Talent Orchestra nam de publieksprijs mee.

 

Musical Postcards

Het bijzondere aan deze Finale was het feit dat elk orkest zelf voor het verplichte werk moest zorgen; het werd door een aantal eigen orkestleden gecomponeerd in het kader van het project ‘Musical Postcards’. Elk van deze werken was het resultaat van een compositieproces o.l.v. componist Merlijn Twaalfhoven, dat de orkesten doorliepen voor deze finale. Zij maakten allemaal een eigen muziekstuk als antwoord op een klein muzikaal begin dat als ‘Musical Postcard’ naar hen werd opgestuurd uit Jakarta, New York City en Utrecht. Ze verklankten daarmee de thema’s die de afzender duidelijk wilde maken met de muziek: luchtvervuiling, vrijheid van meningsuiting en integratie in een nieuw thuisland. Het leverde 6 nieuwe stukken op, waaruit Merlijn de beste bekroonde met de Musical Postcard-award. Dit werd de compositie Onomastique, gecomponeerd door het Euregio Jeugdorkest. Dit innovatieve compositie project werd door de FASO ondersteund en de zes composities zullen over enige tijd in de FASO bibliotheek beschikbaar komen.

De jury o.l.v. Harrie Reumkens (artistiek leider van het Wereld Muziekconcours Kerkrade) roemde de prestaties van de orkesten en in het bijzonder het resultaat van de compositieopdrachten. “De drive en speelvreugde bij alle orkesten viel ons op, misschien nog wel het meest bij de jongste orkesten in de derde afdeling, waar nog puur uit het beleven gemusiceerd wordt," aldus Reumkens.

De organisatie van het Concours hoopt in 2020 de 7e editie te kunnen organiseren. Voor informatie: www.jijspeelttochook.nl


CoMA Eindhoven

Nieuw amateurorkest voor hedendaagse muziek

CoMA Eindhoven is een nieuw amateurorkest voor hedendaagse muziek. CoMA staat voor Contemporay Music for All en is van oorsprong een Engelse organisatie met een uitgebreide bibliotheek van moderne stukken, die door gevorderde amateurs gespeeld kunnen worden. Naast CoMA Maastricht heeft Eindhoven nu ook een CoMA-orkest, dat enkele maanden geleden is gestart onder voorzitterschap van Toon Kessels. Er wordt op zaterdagochtenden gerepeteerd.

Het orkest telt momenteel 18 leden; er is nog ruimte voor nieuwe leden.

Het debuut-concert vindt plaats op zondagmiddag 14 oktober in het Centrum van de Kunsten in Eindhoven.

Informatie: www.comaeindhoven.nl.


FASO-Fluitensemble FLENS

 

Op 12 mei j.l. vond een bijzonder evenement plaats: een studiedag over Minimal Music, speciaal voor dwarsfluiten. Het FASO Fluitensemble FLENS had deze dag georganiseerd; behalve de eigen leden hebben zij ook veel deelnemers van buitenaf mogen verwelkomen. Samenspelen, fluit-technische aanwijzingen, maar ook een presentatie over Minimalisme, een kunststroming die zich niet tot de muziek beperkt. Dirigent/componist/fluitdocent Egbert Jan Louwerse heeft voor deze gelegenheid een nieuwe compositie geschreven “You do not know what you have done”, waar door 28 fluiten in alle maten (van contrabasfluit tot piccolo) met veel enthousiasme aan gestudeerd is. De studiedag werd afgesloten met een geslaagde doorloop. FASO heeft waar nodig dit initiatief financieel ondersteund; als tegenprestatie komt de partituur in de FASO bibliotheek. Zo kan het stuk geleend en uitgevoerd worden door andere belangstellende fluit-ensembles. En hopelijk mogen wij het binnenkort in het openbaar bij de FASO presenteren!


Activiteiten Naardens Kamerorkest

 

Familieconcert ‘Sprookjes’

Op 6 juli speelt het Naardens Kamerorkest in samenwerking met The Russian School of the Arts een reprise van het familieconcert ‘Sprookjes’.
Op het programma staan Peter en de Wolf van Prokofiev met als verteller Peter Lusse en de volledige balletmuziek van Ravel’s Ma mère l’Oye. De jonge en getalenteerde leerlingen van The Russian school of Arts zorgen voor een levendige voorstelling. Een kort intermezzo met de tweede aria
van Papageno uit Die Zauberflöte van Mozart wisselt de muziekstukken af.
Het concert staat onder leiding van dirigent Jeppe Moulijn.
De Doelen, Rotterdam, aanvang 19 uur.
Kaartjes kunnen worden besteld via De Doelen.
Informatie: http://www.nako.nl/najaarsconcert-2017/

 

Klassieke Zomeravond

Op 29 september geeft het Naardens Kamerorkest in de Grote Kerk in Muiden een bijzonder concert onder leiding van Jeppe Moulijn met solo optredens van eigen orkestleden.

Op het programma staan:
Mozart : Ouvertüre La Clemenza di Tito; Salieri: delen uit Fluit/Hoboconcert in C met Thecla Hekker, fluit en André Beens, hobo.
Van Spohr delen uit het Nonet voor blazers en solostrijkers. Van Mendelssohn het 2e Konzertstück  met Petra Wals, klarinet en Tanja van de Ketterij, fagot.
Van Saint-Saëns de Romance voor hoorn en orkest met Richard van Hoorn, hoorn.
Van Rossini de Ouverture Barbier van Sevilla.
Een afwisselend programma zonder pauze met na afloop gelegenheid tot een drankje en hapje en een gesprek met de musici.
Kaartjes bestellen via Podiumplein.
Informatie: http://www.nako.nl/kleintje-klassiek-29-september-muiden/

Nominatie voor Naardens Kamerorkest
Het Naardens Kamerorkest is genomineerd voor de KNMO-Award. Het familieconcert ‘Sprookjes’ koos de jury uit als één van de elf projecten die uiteindelijk meedingen naar deze award. De projecten worden de komende periode nader bekeken en beoordeeld. Er zullen uiteindelijk drie
projecten in de prijzen vallen. De uitslag wordt op 30 juni bekend gemaakt.


Jerusalem Quartet

Zeister Muziekdagen 2018

Het zomerfestival van 2018 is alweer de 29e editie van de Zeister Muziekdagen, dit jaar van 11 t/m 25 augustus. Musici die tot de wereldtop behoren, komen ook in 2018 weer naar de Zeister Muziekdagen. Onder hen het Jerusalem Quartet dat dit jaar maar liefst een hele week te gast is en tweemaal voor u zal optreden. Daarnaast hoort u voor het eerst het Hagen Quartett, het Klieser/Bielow/Schuch: Horn Trio en de Nederlandse celliste Ella van Poucke. Zij verleent haar medewerking aan het openingsconcert met het Schumann Quartett. Tot slot kunt u onder meer optredens verwachten van het Sitkovetsky Trio, Orfeo Mandozzi en jonge Nederlandse musici: violist Niek Baar en het Dudok Quartet Amsterdam, die recent in de prijzen vielen.
 

Het hele festival lang is het Kontakt der Kontinenten ook weer de thuisbasis voor musici, docenten en studenten van over de hele wereld. Twee weken lang wordt daar intensief samengespeeld en gecoacht tijdens de meer dan zeventig masterclasses. U kunt deze masterclasses gratis bijwonen en zelf ervaren dat de muziek u al op de parkeerplaats tegemoetkomt.

De concerten vinden plaats in de 18e-eeuwse kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist met zijn perfecte akoestiek.
www.zeistermuziekdagen.nl

 


European String Teachers Association

Muziekvakantie voor volwassenen

Ook deze zomer verzorgt Gisella Bergman een meerdaagse cursus samenspel in Witteveen (Drenthe) van 23 t/m 25 juli. Gezellig en leerzaam, in een mooie omgeving en inclusief heerlijke vegetarische maaltijden. Je meer/minder gevorderde, volwassen leerlingen komen hier altijd weer enthousiast vandaan.
Meer informatie: www.gisellabergman.nl


Nederlands Blazers Ensemble (NBE) seizoen 2018-2019

Er staat weer een gloednieuw seizoen van het Nederlands Blazers Ensemble voor de deur! Meer dan ooit spinnen het NBE haar twee geliefde rode draden door de programmering van het komende seizoen. Met de ene rode draad voert het NBE met heel veel liefde en toewijding weer een paar prachtige stukken uit het ‘grote’ repertoire uit, van o.a. Gustav Mahler en John Adams. De andere draad die door het seizoen loopt, bent u al enige jaren van het NBE gewend: een samenwerking met een steeds bonter gezelschap van collega-musici van de meest uiteenlopende pluimage: jong, oud, van hier in de wijk of uit een ander werelddeel. Tot slot gaat de langgekoesterde wens van het NBE tijdens het Pinksterweekend van 2019 in vervulling: een eigen festival met de naam ‘Out of the Blue’.

Hieronder ziet u een greep uit het programma, meer informatie en data vindt u op www.nbe.nl/programma

Desert Blues: Afgelopen maart bezocht het NBE op uitnodiging van The Hunger Project, een internationale organisatie ter bestrijding van honger wereldwijd, het prachtige Benin. Samenspelen met lokale muzikanten was een geweldig feest, en nu nemen ze deze muzikale helden live, danwel virtueel, mee naar Nederland! Een vurig spektakel dat voorbijgaat aan grenzen en genres.
Bach & SOEFI: Traditionele Iraanse muziek en de Hohe Messe van Bach samen in een voorstelling? Laat dat maar aan de Blazers over! Een prachtig programma samen met onder andere de Iraanse tärspeler Ali Ghamsari, de Nederlandse theorbe-virtuoos David Mackor en natuurlijk het voltallige NBE.

SYMMETRIES: Een echte wereldprimeur! Speciaal voor de Blazers wordt het inmiddels epische werk Fearful Symmetries van John Adams opnieuw bewerkt. Samen met dansers uit verschillende disciplines gaan ze op het podium op zoek naar de ultieme schoonheid.


Amsterdam Sinfonietta seizoen 2018-2019

Amsterdam Sinfonietta opent het nieuwe seizoen met een kamermuziekprogramma met de Schotse pianist Alasdair Beatson. Het orkest werkt in het komende seizoen verder samen met de topsolisten Liza Ferschtman, Harriet Krijgh, Claron McFadden, Marc-André Hamelin, Ray Chen, Beatrice Rana, Alexander Melnikov en Eva Maria Westbroek. Hedendaagse werken staan naast klassiekers uit het strijkersrepertoire. Muziek van onder anderen Andriessen, Stockhausen, Pärt en Shalygin wordt gekoppeld aan werken van Bach, Beethoven, Sjostakovitsj en Tsjaikovski. Amsterdam Sinfonietta bouwt verder aan het repertoire voor strijkorkest door het initiatief te nemen voor opdrachtwerken: David Lang, Kate Moore, Marc-André Hamelin, Mathilde Wantenaar, Yekaterina Tchemberdji en Adrian Williams schrijven nieuwe werken voor strijkorkest. Daarnaast wijdt Amsterdam Sinfonietta een heel programma aan de tachtigste verjaardag van Louis Andriessen in 2019. In de nieuwe editie van de jaarlijkse nieuwjaarstournee Breder dan klassiek treedt Amsterdam Sinfonietta op met zanger en indiepopartiest Blaudzun.

 

Een uitgebreid overzicht van alle programma's is te vinden in de seriebrochure of op de website: https://sinfonietta.nl/nl/concert/overzicht


Nieuws van Huismuziek

- Voor de workshop J.S. Bach Orkestsuite nr.1 worden nog altijd (alt)violisten gezocht.
De docent is Mimi Mitchell.
Plaats van handeling: Akoesticum, Ede op 8 en 9 november.

 

- Voor kleine ensembles wordt van Couperin “Les Goȗts-réunis” gespeeld onder leiding van de docenten: Trio da Fusignano: Sascha Mommertz, Marijn Slappendel en Diederik van Dijk.

Op 30 november en 2 december, vrijdag 18 uur - zondag 17 uur, Conferentiecentrum De Glind, De Glind.


- Blazersweekeinde

Docenten: Francien Post en Ingrid Slangen. Op 15-16 december, zaterdag 10 uur – zondag 17 uur, Conferentiecentrum De Glind, De Glind.
 

- Musiceren met Kerst, klassieker

Docenten: Hanny Geerlings en Reinout Godschalk. Op 22 en 27 december, zaterdag 16 uur - donderdag 10 uur, Eigentijdserf, Westelbeers.

 

- Happy New Ear

Dit betreft een nieuw 3-daags workshopfeest onder leiding van de docenten: Anneke Frankenberg, Jochen Hachgenei, Remco Jacobs, Elke Jansen, Pernilla Kannapinn, Ines Leijen, Jorge Martinez Galan, Jaap Mulder en Daniël Muskitta.

Op 4-6 januari 2019, vrijdag half 11 – zondag 17 uur, Buitengoed Fredeshiem, Steenwijk.

 

Info: www.huismuziek.nl info@huismuziek.nl


Kopij FASO-Nieuwsbrief - 2e halfjaar 2018

Nummer Deadline Verschijningsdatum
2018 - 5 8 september  22 september
2018 - 6 20 oktober 3 november
2018 - 7 1 december 15 december