Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2018-1

FASO Nieuwsbrief 2018-1

3 februari 2018

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2018, ook nu weer vol met nieuws en verheugende feiten. Wij hopen dat het jaar 2018 op muzikaal gebied net zo enerverend zal verlopen als het jaar 2017, met veel samenwerking tussen de diverse kunst- en muziekdisciplines, want daar is grote vraag naar, geeft een gemêleerd publiek en het verbreedt bovendien onze muzikale horizon.
Eind 2017 overleed erelid Dolf Boender; het ‘In Memoriam’ is van de hand van - eveneens erelid - Piet van Nes.
Over de hierboven aangehaalde samenwerking: in deze Nieuwsbrief zijn hiervan meerdere voorbeelden te vinden: symfonieorkest met mannenkoor (Asten), een uitvoering van The Snowman (film) en de première van De gelaarsde Kat (ballet).
De verdere inhoud is ook zeer gemêleerd en daarmee wensen wij u veel leesplezier. Voor alle komende activiteiten wensen wij u een mooie, intensieve voorbereiding. 

De redactie (Geert Vinke, Sanneke Hendrich - van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

In memoriam Dolf Boender

Van de bestuurstafel

Drents Symfonie Orkest 60 Jaar

Mijn favorieten tijdens een verblijf op de Zuidpool (1)

Brabantse Strijkersdag 2018

Benefiet concert Verenigd Utrechts Symfonie Orkest (VUSO)

The Snowman in de FASO bibliotheek

Toonkunst Bussum met wereldpremière van ‘De gelaarsde Kat’

Symfonieorkest Helmond-Venray bij jubileumconcert Astens Mannenkoor

KVNM bestaat 150 jaar!

Composities voor strijkorkest van Olaf van der Aart

Orlando Festival 2018

Muzikale Managementcursus: Leiding geven, leiding nemen

Flutonicon

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2018

 


In memoriam Dolf Boender

Ons bereikte het bericht dat op 28 december 2017 op 88-jarige leeftijd (bijna 89) is overleden  de heer Rudolf Gerrit (Dolf) Boender, erelid van de FASO. 

Mijn eerste kennismaking met Dolf was aan het eind van de jaren zestig, toen wij samen als leden van de kascommissie de boeken van de FASO controleerden ten huize van de toenmalige penningmeester de heer Cor Ketting. Dat was in Rotterdam.

Later in 1970 werden wij beiden door de secretaris, Wim van Schuppen, gevraagd toe te treden tot het FASO-bestuur, Dolf als penningmeester, ik als bestuurslid ‘zonder portefeuille’. Sedertdien bestond er tussen ons een intensief contact, waarbij Dolf - ik zat tenslotte professioneel in de wereld van de cijfers - altijd zeer ontvankelijk was voor mijn adviezen.

Toen Dolf aan het eind van de jaren tachtig de volledige verantwoordelijkheid van het penningmeesterschap niet meer wilde dragen, maar wel bereid was de boekhouding te blijven voeren, bedachten we als bestuur de constructie van twee penningmeesters, namelijk ondergetekende voor de verantwoordelijkheid en Dolf als tweede voor de boekhouding. In die constructie heb ik met Dolf altijd op een buitengewoon prettige manier samengewerkt. Ik bewaar aan hem dan ook de beste herinneringen, ook doordat hij altijd zeer bij de FASO betrokken was.

Dolf was buitengewoon gastvrij. Hij had daarbij zo zijn eigen gewoontes. Om maar iets te noemen: de sessies met de kascommissies in de achtereenvolgende jaren bij hem thuis in Ridderkerk. Gezien eerder genoemde constructie mocht ik daarvan getuige zijn. Er kwam dan een grote pan soep op tafel, wat bij commissieleden soms de uitspraak ontlokte “we komen niet voor de cijfers maar voor de soep”.

Na zijn aftreden bleven wij nog regelmatig contact met elkaar onderhouden, hielden elkaars verjaardagen in de gaten, voerden af en toe een telefoongesprekje en wisselden kerstwensen uit.

Ter gelegenheid van zijn aftreden als bestuurslid in 1999 werd Dolf, tegelijk met het aftreden van ondergetekende - we werden door het bestuur als een onafscheidelijk duo beschouwd - in 2003 benoemd tot erelid.

Wij gedenken Dolf Boender in grote dankbaarheid voor alles wat hij voor de FASO heeft betekend.


Piet van Nes,

voormalig bestuurslid


Van de bestuurstafel

Het is wat laat maar toch de beste wensen voor 2018 van het FASO-bestuur. Wij wensen alle orkesten en alle leden van de orkesten nog een gezond en buitengewoon muzikaal jaar toe.
Met het begin van 2018 is ook weer de tijd gekomen om de verantwoording over 2017 (financieel en algemeen) af te gaan maken zodat alle leden op de Jaarvergadering van zaterdag 24 maart, in Zwolle, zich kunnen uitspreken over het gevoerde beleid in 2017. De uitnodiging en de stukken worden in februari naar de FASO-contactpersonen verstuurd.


Speeldag gecombineerd met ALV
De Jaarvergadering (ALV) wordt dit jaar gecombineerd met het tweede deel van de FASO-speeldag. De aanmeldingen voor de speeldag komen al binnen maar er kunnen zeker nog flink wat spelers bij. Voor informatie zie www.faso.eu en de bijgevoegde flyer. Inschrijven kan via een formuliertje op de website.
We zullen een behoorlijk recent werk uit de FASO-bibliotheek spelen: Branding van Tjalling Wijnstra. Verder zullen we kennis maken met een meer klassiek werk dat niet vaak gespeeld wordt: Song of India uit Sadko van Rimskij-Korsakow. Tjalling is een doorgewinterde dirigent onder wiens leiding het twee dagen heerlijk musiceren zal zijn.


Commissie Jeugdbeleid maakt doorstart
De Commissie Jeugdbeleid (bestaande uit Wilma van der Heide, Wil Senden, Bekkie Doornweerd en Inge van Herk) heeft op basis van haar ervaringen met jeugdbeleid en een aantal nieuwe ontwikkelingen (zoals aansluiting bij de KNMO, leerplan en examens voor strijkers) de doelstellingen verbreed en gaat nu verder onder de nieuwe naam: Commissie JOA (Jeugdbeleid en Ondersteuning Activiteiten). Zie ook de nieuwe informatie op de FASO website en het jaarverslag 2017.


Wie wij zijn

Drents Symfonie Orkest 60 Jaar

Karakteristiek van het Drents Symfonie Orkest (DSO)

Het DSO is een regionaal amateur symfonieorkest. De meeste leden komen uit de provincie Drenthe, enkelen vanuit de aangrenzende provincies. Het DSO is al 50 jaar lang een volledig symfonieorkest (de eerste 10 jaren een kamerorkest) en telt nu 51 leden in leeftijd variërend van 17-80+. Iedere  donderdagavond repeteren wij in Beilen.
Pieter Cox uit Eindhoven is sinds zomer 2011 onze dirigent. Hij inspireert ons, het orkest wordt muzikaal uitgedaagd: wij proberen met elkaar van de concerten een hoogtepunt te maken.
Het programma wordt samengesteld door de Programmacommissie en de dirigent. Voor de jubileumserie mochten alle leden “verzoeknummers” indienen. Het orkest biedt jong talent graag een podium als solist. 
Het DSO is een vereniging, er wordt ook veel lief en leed gedeeld, dat maakt de groep heel hecht.
Er is een trouwe harde kern van ca 15 personen, die al 30 jaar of meer lid zijn van de vereniging. Daarvan zijn 2 leden inmiddels 50 jaar lid.

 

Drents Accoord - 50 jaar DSO - oktober 2008

De jubileumdag in oktober 2008 kreeg de naam het Drents Accoord, symbool voor het samenspel van 270 amateurmusici uit Drenthe. De Provincie Drenthe stelde haar huis voor deze dag ter beschikking. Alle leden hadden een kleurrijk kunstwerkje ingeleverd, dat nog altijd, samengevoegd, in de repetitieruimte in Beilen hangt.
Voor het lustrum had Carlos Micháns in opdracht van DSO een stuk gecomponeerd: “Drie Drentse Gedichten” voor symfonieorkest en koor op tekst van de Drentse dichter Suze Sanders. Dit stuk heeft het DSO onder leiding van dirigent Daan Hillen samen met het Drents Kamer Koor in première uitgevoerd bij het jubileum. Tijdens het EOF/60 jaar FASO in Dalfsen in 2009 heeft het DSO "Michans" weer gespeeld in Meppel, samen met het Kamerkoor Cigale. Suze Sanders, die goed Noors spreekt, heeft de tekst vertaald voor het orkest uit Noorwegen, dat ook een deel van het programma verzorgde.

 

Music in the Woods

Vanaf 2001 heeft het DSO jaarlijks in het voorjaar in de Staatsbossen bij Odoorn, in een grote tent, concerten gegeven met licht klassieke muziek, toegankelijk voor een breed publiek.

Zangsolisten, jonge solisten (winnaars van het PCC), een Jongerenkoor en een presentatrice namen deel. Soms keken wij vanaf het podium neer op een kleurrijk dak van paraplus, soms zaten we met klep en zonnebril tegen de zon in te kijken. Samenwerking met het Lingener Kammer Orchester (Dld.) o.l.v. Olaf Niessing kwam tot stand in 2010. Afwisselend dirigeerden beide dirigenten de programma-onderdelen. Na het concert in Odoorn trad het DSO met het LKO op in Haaren (Dld.), ook in een tent. Daar werden wij altijd hartelijk ontvangen met Kaffee und Kuchen en Schinkenbrot tussen de inspeelrepetitie en het concert. Gedurende 12 jaren hebben wij deze concerten gegeven.

 

Concert van Hoop, Westerbork 11 april 2015

Aan de vooravond van de herdenking van de bevrijding van Kamp Westerbork op 12 april 1945, heeft het DSO samen met Kamerkoor Cigale uit Meppel en Evelijne Overtoom, sopraan en tenor Eppe Bodde een concert gegeven. Het programma was samengesteld aan de hand van in het museum gevonden muziek en programmaboekjes. Wij speelden muziek, die daar toen onder heel andere omstandigheden is gespeeld. De locatie, de muziek en het weten wat daar heeft plaatsgevonden heeft diepe indruk gemaakt.
Het concert is uitgevoerd in een grote doorzichtige tent met uitzicht op een goederenwagon.

 

Deelname aan EOF - juni 2015 Cremona

De reis naar Cremona voor ozne deelname aan het EOF verliep voorspoedig. 20 orkesten/700 musici dompelden zich onder in Italiaanse temperaturen, oudheden en musiceren. De terugreis op zondag viel op een Italiaans/Franse feestdag! De file voor de Gotthard tunnel was gigantisch. In deze file konden wij  in de berm een frisse neus en wat beweging halen. Al gauw pakte één van onze violisten zijn viool (andere leden volgden zijn voorbeeld). Dansend en zingend maakten wij er een feestje van, ook tot plezier van de vele wachtende automobilisten. Met 5 uur vertraging kwamen we ’s nachts in het hotel in Offenburg (Dld) aan. Vanwege de rijtijden van onze chauffeur mochten wij de volgende morgen pas om 12 uur vertrekken.

(Op de FASO website loopt een diapresentatie over het DSO)


Mijn Favoriet

Mijn favorieten tijdens een verblijf op de Zuidpool (1)

Enkele jaren geleden, toen de Radio Kamer Filharmonie nog niet aan bezuinigingen ten onder was gegaan, werd ik door de Vriendenvereniging gevraagd om een bijdrage voor de nieuwsbrief in de rubriek Op de Zuidpool.
Het moest gaan over welke vijf favoriete muziekstukken het leven tijdens een maandenlang verblijf op dat continent zouden kunnen veraangenamen.

Maar een verblijf op de Zuidpool, zo’n eenzaam gebied waar het op zijn koudst - 80° kan worden… het klinkt als een verbanning.

Niet iets om naar uit te zien. Ik zou wel een comfortabel onderkomen krijgen. En met zijn ijsbergen, gletsjers, zuidpooldieren, snijdende wind en een zon die niet ondergaat is het ook een betoverende omgeving. Fascinerend en huiveringwekkend tegelijk, dat gevoel bekruipt je bij de beelden van Antarctica. Het was genoeg om aan het fantaseren te slaan. Ik moest denken aan muziek waar ik in de loop der jaren mee vertrouwd ben geraakt, zowel door mijn bezigheden als musicoloog als door het bezoeken van concerten en het samenspelen met anderen zoals in het Bussumse Toonkunst. Een aardig aantal cd’s met geliefde muziek zou mee op reis moeten. In twee afleveringen wil ik graag mijn “Zuidpool fantasieën” over mijn favoriete muziek met u delen.
Om toch maar een beetje aan te sluiten bij die ijzingwekkende poolambiance begin ik met muziek die iets mysterieus, griezeligs of geheimzinnigs heeft.

Als programmatoelichter voor enkele concertinstellingen ben ik er in de loop der jaren een aantal van tegengekomen.

Bijvoorbeeld het ijselijke verhaal van Edgar Allen Poe, Le Masque de la Mort Rouge. Het inspireerde André Caplet, collega en vriend van Debussy, tot zijn compositie Conte Fantastique voor pedaalharp en strijkkwartet (1924), een herziene versie van de Légende, étude symphonique d’après ‘Le Masque de la Mort Rouge’ de Poë voor chromatische harp en strijkorkest uit 1908.

Het internationaal kamermuziekfestival Den Haag, waarvoor ik vele jaren programmatoelichtingen schreef, blinkt altijd uit met een originele en gedurfde programmering.

In 2010 stond dit werk op het programma. Het bestuderen en beluisteren van dit muziekstuk liet een onuitwisbare indruk achter.
"De ‘Rode Dood’ had reeds geruime tijd het land geteisterd. Zelfs de pest was nooit zo fataal, of zo afzichtelijk geweest.”

Zo begint Poe zijn verhaal. Om aan de Rode Dood te ontkomen trekt een jonge prins zich met duizend volgelingen terug binnen de muren van zijn kasteel om te feesten en te dansen.

Het doet denken aan mijn comfortabele onderkomen op Antarctica waarin ik de dreigende buitenwereld kan loochenen.

Maar de dood gaat zijn intrede doen: in Caplet’s compositie introduceert de harp met ritmische motieven de Dood met zijn Rode masker. De sfeer is unheimisch.

Het feest zet zich voort tot de muziek plotseling stopt. Tien kloppen op de klankkast van de harp worden gevolgd door twaalf sinistere klokslagen met een spookachtige nagalm, uitgebeeld door de harp.

Het Masker van de Rode Dood verschijnt “als een dief in de nacht”, en de gasten vallen stuiptrekkend en bloedend neer…“En Duisternis en Ontbinding en de Rode Dood hadden onbeperkte alleenheerschappij in het kasteel”.

Zo eindigt een huiveringwekkend verhaal, waarover ik in mijn ijskasteeltje veilig kan griezelen.

De combinatie van strijkkwartet met harp en speciale technieken als het kloppen op de klankkast van de harp, de chromatische glissandi, en het strijken vlakbij de kam zorgen voor suggestieve en imponerende klanken.

Af en toe doet de harp mij nog steeds aan de Rode Dood denken. Gelukkig heb ik nog andere muziekstukken bij me, misschien even aangrijpend, maar met een minder fatale afloop.

Daarover zal het volgende verhaal gaan.
Lies Wiersema.


(Lies Wiersema - 1947 - studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam, gevolgd door de opleiding tot psychoanalyticus. Naast haar baan in de GGZ studeerde zij muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. In november 2016 promoveerde zij op een proefschrift getiteld Beelden van de dood in de muziek (zie FASO Nieuwsbrief 2016-7). Lies schrijft programmatoelichtingen voor onder meer het Kamermuziekfestival Haaglanden en Preludium, het programmablad van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Zij speelt viool in het orkest van Toonkunst Bussum.)


Brabantse Strijkersdag 2018

In maart vindt de jaarlijkse Brabantse Strijkersdag plaats in de CKE-muziekschool aan de Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven. Deelnemers spelen in een orkest op eigen niveau onder leiding van topmusici van Philharmonie Zuidnederland, docenten van CKE en dirigent Nicolas Devons.
Er wordt niet alleen met het complete orkest gerepeteerd, maar ook in kleinere groepjes.
In drie groepen (orkesten) wordt muziek gemaakt, namelijk de allerjongsten, niveau A/B en niveau C/D. De partijen zijn op de website te vinden. De dag wordt afgesloten met een optreden voor publiek in de concertzaal van CKE.

Voor de JONGSTE STRIJKERS is de inzeepmiddag op zaterdag 24 februari en de Strijkersdag op zondag 11 maart. Dit orkest staat onder leiding van Ruud van der Meulen en Edith Blog.

Het A/B-ORKEST staat onder leiding van John van den Beemt en heeft ook een inzeepmiddag op zaterdag 24 februari in het vernieuwde CKE-gebouw. De Strijkersdag is op zondag 11 maart.

Het C/D-ORKEST, waar ook studenten van het Eindhovens studentenorkest Ensuite aan deelnemen, staat onder leiding van Nicolas Devons. De Strijkersdag voor dit orkest vindt plaats op zondag 25 maart in het vernieuwde CKE-gebouw. De voorrepetitie is nog nader te bepalen.

Het toporkest van de meer gevorderde leerlingen presenteert zich voorafgaand aan het familieconcert “De Liefhebber’ van Philharmonie Zuidnederland in Muziekgebouw Eindhoven.
Het repertoire dat zij spelen wijst vooruit naar de muzikale inhoud van het familieconcert op donderdagavond 15 maart.

De Brabantse Strijkersdag is een initiatief van FASO, Philharmonie Zuidnederland en CKE en wordt georganiseerd door de stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen.
Kosten 35.- euro (incl. lunch).
Informatie:  http://strijkersdagen.nl/wordpress
 


Uitvoering van The Snowman roept enthousiasme op

Benefiet concert Verenigd Utrechts Symfonie Orkest (VUSO)

Op zondagmiddag 17 december 2017 heeft het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest een uitvoering gegeven van The Snowman o.l.v. Reinier Bavinck. Als voorprogramma werden enkele Latijns-Amerikaanse dansen gespeeld uit het Latin American Album van David Stone.

De bekende tekenfilm The Snowman uit 1982 is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van de Engelse schrijver Raymond Briggs. De animatiefilm heeft geen gesproken tekst, maar wordt geheel ondersteund door muziek van Howard Blake. Het kerstverhaal gaat over een jongetje dat op een morgen ziet dat er ‘s nachts buiten veel sneeuw is gevallen. Hij gaat naar buiten om een sneeuwpop te bouwen, die vervolgens om middernacht tot leven komt. Samen beleven ze allerlei nachtelijke avonturen. Ze belanden zelfs op de Noordpool en ontmoeten de Kerstman!

Het VUSO heeft bij de tekenfilm live de muziek gespeeld. Dit was natuurlijk even spannend, want alles moet precies gelijk lopen. Maar het uitvoerig repeteren van het orkest gaf resultaat: een vlekkeloze vertolking van The Snowman, waarbij beeld en geluid helemaal samenvielen.

The Snowman bevat ook het prachtige lied Walking in the Air, bij deze voorstelling gezongen door de dertienjarige jongenssopraan Rinse Bijl (in Nederlandse versie). Zijn vertolking werd zeer enthousiast ontvangen en mocht als toegift in de reprise nogmaals ten gehore worden gebracht. Het VUSO werd naast Rinse Bijl ondersteund door gastmuzikanten, waaronder natuurlijk pianisten.

De kerstklassieker The Snowman is bij uitstek een film geschikt voor kinderen en bij het concert in de Wilhelminakerk in de Utrechtse wijk Wilhelminapark waren dan ook veel ouders met kinderen aanwezig: de kerk zat meer dan vol! De voorstelling werd gegeven als benefietconcert ter ondersteuning van het kerkgebouw van de Wilhelminakerk. Al met al een zeer geslaagde uitvoering met veel positieve reacties van zowel volwassen als jong publiek, waarbij veel kinderen (en misschien ook wel hun ouders/grootouders) voor het eerst een klassiek Symfonieorkest zagen en hoorden spelen. Kortom, voor herhaling vatbaar!


The Snowman in de FASO bibliotheek

In het artikel hierboven is uitvoerig op The Snowman ingegaan. Een thema voor de kersttijd, maar heel fijn om ook ‘door het jaar’ uit te voeren. De filmmuziek is uitgegeven voor een flexibele bezetting (jeugdorkest bijv) maar is niet overal heel simpel. Het vergt een flink orkest met onder meer piano vierhandig (zeer solistisch!), drie blokfluiten en veel slagwerk en het heeft een prachtige solo voor sopraan. Het mooiste is om die te laten zingen door een jongenssopraan alsof het jongetje op het doek zelf zo mooi staat te zingen.  Het is een indrukwekkend geheel, ontroerend zelfs, die muziek gecombineerd met de mooie filmische beelden op de achtergrond. Het begeleiden van een film vergt natuurlijk wel veel van dirigent en orkest.
Het werk is te huur bij de FASO bibliotheek onder de nummers: 35021 t/m 35025 en duurt 25 minuten. Wordt geleverd incl. de DVD met de film.
(NG/WS)


Toonkunst Bussum met wereldpremière van ‘De gelaarsde Kat’

Toonkunst Bussum start op zondag 18 februari de tweede cyclus van tien kinderconcerten met  de wereldpremière van De Gelaarsde Kat door componist Dirk van der Niet uit Huizen.
Deze compositie werd in opdracht van Toonkunst Bussum geschreven met ondersteuning van de FASO en de muziek is na dit concert voor alle FASO-orkesten beschikbaar in de FASO-bibliotheek. De bezetting van dit, goed speelbare nieuwe werk is als volgt: Hout: 2 fl, 2 ob, 2 klar, 2 fg; Koper: 3 hrn, 1 trpt, 1 trb, 1 tuba; Slagwerk: pk, 2 perc.; Strijkers: viool 1/2, altviool, cello, CB

In dit concert vertolken jeugdige balletdansers van Dansstudio Van Harten (Weesp/Bussum) de karakters en overige dansen. Extra feestelijk tintje is ook dat een tiental jonge strijkers uit het jeugd Strijkorkest van Toonkunst Bussum in het grote orkest meespelen. Na afloop is er een instrumentenparade waarin het jonge publiek zich op alle instrumenten mag uitleven. 
Op zondag 25 februari vindt er een reprise plaats in de Regenboogkerk in Hilversum, eveneens om 15.00 uur.

Wij hopen veel FASO-lidorkesten te kunnen verwelkomen op het 11e Kinderconcert van Toonkunst Bussum op zondag 18 februari om 15 uur in Theater Spant! 
(Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum).
Mocht u interesse hebben om de voorstelling bij te wonen, dan kunt u contact opnemen via: orkest@toonkunstbussum.nl

(Commissie Kinderconcerten Toonkunst Bussum, Wil Senden en Wilma van der Heide)


Symfonieorkest Helmond-Venray bij jubileumconcert Astens Mannenkoor

Het Astens Mannenkoor bestaat 50 jaar en om dit te vieren treedt het koor op in de Maria-Presentatiekerk aan de Wilhelminastraat in Asten op zondag 18 maart, aanvang om half 3.
Het programma bestaat uit de Carmina Burana en bekende operafragmenten.
De toegang is gratis, na afloop wordt een collecte gehouden. Hoewel de kerk ruim zevenhonderd zitplaatsen telt, wordt toch een grote drukte verwacht.
Aan dit concert werken mee het Symfonieorkest Helmond-Venray (SOHV), het Astens Gemengd Koor Puur Sangh en het Mannenkoor Nachtegaal Someren.
Ook de Slagwerkgroep Jong Nederland Asten en enige vocale en instrumentale solisten zijn te beluisteren, onder wie de bariton - tevens dirigent van het koor - Poul van Rooij en de sopraan Catharina Jansen.
Dit wordt dus een grootse uitvoering met ruim 160 muzikanten en zangers. De leiding is in handen van Sander Vredenborg, dirigent van het SOHV.
Informatie: www.sohv.nl of  info@sohv.nl.


Bladmuziek uit het Fonds ter beschikking

KVNM bestaat 150 jaar!

In 2018 bestaat de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) 150 jaar! 

In die periode heeft de KVNM bladmuziek uitgegeven van componisten uit de Renaissance tot en met de Twintigste eeuw; voor koren, orkesten en kamermuziekensembles. Ter gelegenheid van het jubileum wil de vereniging amateurkoren en -ensembles vragen een keuze uit bladmuziek van het fonds te maken en een plan in te sturen voor een uitvoering van die werken. Die uitvoering hoeft niet alleen uit werken uit het fonds van de KVNM te bestaan, deze kunnen ook onderdeel van een breder programma zijn. Vergeet niet om informatie over het ensemble, de dirigent en eventuele solisten bij te voegen. Het bestuur van de KVNM zal de plannen beoordelen en bij een positief oordeel de bladmuziek gratis ter beschikking stellen.

De voorwaarden:
- De uitvoering is openbaar, de KVNM moet kunnen controleren of de uitvoering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
- De uitvoering vindt plaats in het seizoen 2018-2019.
- Er kunnen maximaal drie verschillende titels worden aangevraagd.
- Over de beoordeling kan niet gecorrespondeerd worden.
- De KVNM is een uitgeverij van wetenschappelijke edities, ze beschikken daarom niet over afzonderlijke partijen. Het staat ensembles vrij om zelf partijen te maken.

Stuur uw plannen aan secretaris@kvnm.nl en binnen drie weken krijgt u de uitslag! Ook kunt u daar terecht voor vragen. Meer informatie over het jubileum vindt u op www.kvnm.nl/nl/Jubileum%202018


Composities voor strijkorkest van Olaf van der Aart

Strijkorkesten opgelet! Olaf van der Aart (1996), student Musicologie aan de Universiteit Utrecht, schreef enkele jaren geleden enkele composities voor strijkorkest en piano die niet aan uw aandacht mogen ontsnappen.

Eén daarvan is het werk ‘Excerpts from The Story of Odysseus’, waarin het verhaal van Odysseus verteld wordt die na de Trojaanse Oorlog terugkeerde naar Ithaka. Tijdens deze reis ontmoet hij diverse beroemde figuren uit de Griekse mythologie. Het benodigde grote strijkorkest wordt bij de uitvoering van deze compositie aangevuld met piano. Het werk ging in première in 2014 door het Charlottesville High School Orchestra in Charlottesville, Virginia USA.
Een andere compositie is When Winter Leaves, wederom voor strijkorkest en piano. Olaf vraagt een kleine vergoeding voor het uitvoeren van deze stukken, maar komt ook graag bij u op de bok om ‘Excerpts from The Story of Odysseus’ te dirigeren!
Zijn mailadres is ovda96@gmail.com


Orlando Festival 2018

De planning voor het Orlando Festival 2018 is begonnen, de 37ste editie van het beroemde  internationale kamermuziekfestival en -concours in Rolduc Kerkrade.
Inschrijving staat open voor zowel bestaande ensembles als voor individuele musici. Voor amateurs van alle leeftijden. Van prille beginners tot gevorderde spelers.
In 2018 wordt in grote lijnen de programmering van de afgelopen drie succesvolle edities aangehouden. De opzet wordt gekenmerkt door een grote variatie in stijl, van barok tot hedendaags, met bijzondere aandacht voor het Nederlandse componeren door de eeuwen heen, en een grote variatie in instrumentale bezetting, van solo-piano tot 16 musici in de Gruppo Montebello, o.l.v. dirigent en artistiek leider Henk Guittart, met medewerking van tenor Marcel Reijans en bariton Ludwig Mittelhammer.
De Gruppo Montebello speelt werken van Anton Webern (Passacaglia op.1), Ferruccio Busoni (Berceuse elegiaque) en Gustav Mahler (Das Lied von der Erde).

Vanaf maart is de programmering van het festival te vinden op:
www.orlandofestival.nl - info@orlandofestival.nl
Postadres: Stichting Kamermuziek Limburg, Postbus 246, 6460 AE Kerkrade, tel. 045 3690556

In de volgende FASO Nieuwsbrief komen wij verder terug op dit internationale muziekfestival.


Muzikale Managementcursus: Leiding geven, leiding nemen

Ervaar de ultieme combinatie tussen dirigent en orkest en ontdek de parallellen met leiding geven en leiding nemen in uw organisatie. Dirigent Marcel Geraeds slaat met zijn nieuwe cursus een brug tussen de samenwerking in een orkest en die in het bedrijfsleven.
Elke organisatie streeft naar een perfecte samenwerking tussen leiding en het team. In de praktijk blijkt echter dat veel problemen lastig op te lossen zijn. Het ‘weten’ hoe de ideale situatie eruit ziet, leidt niet altijd tot een succesvolle uitvoering daarvan. Het blijft mensenwerk en mensen reageren vaak meer met hun onderbuikgevoel dan met hun ratio. Op basis van het ‘complete mens’-principe (hart, hoofd en lichaam) maakt Marcel Geraeds een vertaalslag van de samenwerking tussen orkest en dirigent naar uw organisatie.
In deze cursus wordt leiding geven niet in een set regels gegoten, maar gaat het over het creëren van een muzikaal verhaal, waar iedereen graag aan wil deelnemen, en dit zonder het gebruik van woorden. Meer informatie is te vinden op www.marcelgeraeds.nl/leidinggeven


Flutonicon

Op 24 maart vinden plaats in GO Leerdam:
* Workshop piccolo met Gudrun Bourel

* Workshop alt/basfluit met Robert Pot 

* Workshop fluitspelen met Francien Post rond Moussorgsky’s Schilderijententoonstelling voor fluitorkest.
Wanneer je de fluit, piccolo, altfluit of basfluit in twee octaven kunt bespelen, kun je deelnemen. Je kunt kiezen uit alleen een workshop, alleen fluitorkest of het hele pakket. Dat laatste is aan te raden, want alles hoort bij elkaar.
Info: www.flutonicon.nl
Inschrijven: een mail naar info@flutonicon.nl of r.j.devos@live.nl of een formulier van de website gebruiken.


Huismuziek

Muziekweek van Aznavour tot Zelenka
Deze week vindt plaats van 15-20 juli in Eigentijdserf, Westelbeers De docenten zijn Coert Bremmers, Susanne Gersch, Ines Leijen, Peter van Os en Elske Tinbergen.
Aan bod komt muziek in de meest uiteenlopende stijlen en genres: van barok tot hedendaagse muziek, van volksmuziek en muziektheater. Allerlei samenstellingen en werkvormen komen aan bod: groot orkest, groot koor, kamermuziekensembles, duo’s, trio’s, kwartetten, zowel vocaal als instrumentaal, alles is denkbaar. Er zijn diverse workshops, gevarieerde avondprogramma’s en daarnaast is er ook nog gelegenheid om op zoek te gaan naar speelmaatje voor de vrije uren.

 

Kamermuziek week en Kamermuziek vierdaagse
Kamermuziek week: 22-27 juli.
Kamermuziek vierdaagse: 29 juli - 1 augustus. Locatie: Eigentijdserf, Westelbeers.
De docenten zijn o.a. Ingrid Slangen, Pauline Terlouw, Christiaan Thomasius, Dick Verhoef.
Gespeeld wordt klassieke muziek uit het klassieke, romantische en hedendaagse repertoire. Je kunt je opgeven als losse deelnemer of als vast ensemble. Losse deelnemers spelen in twee verschillende ensembles en ook leden van vaste ensembles worden in een tweede ensemble ingedeeld. Elk ensemble repeteert twee keer per dag, één keer met docent en één keer zonder docent. De muziek wordt ruim van tevoren toegestuurd, voorbereiding is noodzakelijk.

Info: www.huismuziek.nl


Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2018

Nummer Deadline Verschijningsdatum
2018 - 2 10 maart  24 maart
2018 - 3 28 april 12 mei
2018 - 4 09 juni 23 juni