Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2017-7

FASO Nieuwsbrief 2017-7

23 december 2017

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u, vlak voor Kerstmis, de laatste Nieuwsbrief van 2017, vol met nieuws en verheugende feiten.

De verzuchting ‘wat gaat de tijd toch snel, gebruikt hem wel’ is helemaal van toepassing op ‘onze tak van sport’: het musiceren. Wat een mooie evenementen vonden er in 2017 weer plaats: concerten, projecten, jubilea, cross-overs etc. etc.

De bij de FASO aangesloten orkesten zijn actief als nooit tevoren en in het algemeen lijkt het wel alsof er steeds meer muziekevenementen plaats vinden. De trend is ook dat er steeds meer ensembles bij komen, gevoed door de talloze, goed opgeleide, musici die helaas door alle bezuinigingen geen vaste baan of werkkring kunnen vinden. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel en door samen te werken met deze hoog opgeleide musici en ensembles kunnen onze eigen concerten ook op een hoger niveau gebracht worden. Misschien is dit wel een goed uitgangspunt voor het nieuwe jaar. 

In deze Nieuwsbrief alvast een voorproefje op alle mooie dingen die 2018 voor ons in petto heeft, zoals de activiteiten en concerten van het NBE, het Drents Symfonieorkest, de Muziekkring Laren, het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten, het Meespeelatelier Den Haag 2018, Flutonicon en Huismuziek en natuurlijk onze eigen FASO (dubbele) Speeldag in Zwolle.

Voor nu: veel leesplezier, fijne kerstdagen en een voorspoedig en muzikaal 2018 met als leidraad: Muziek, een belangrijke hoofdzaak van het leven.

De redactie (Geert Vinke, Sanneke Hendrich, Ninon Vis en Wil Senden)

 

Inhoud

Van de bestuurstafel

Impressie KNMO Congres van 25 november 2017

Onbekende muziek uit de FASO bibliotheek

Mijn Favoriet - Peter en de Wolf

Nieuws van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE)

Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten 2018

Muziekkring Laren met Concert voor oboe d’ amore van Bach

Meespeel Atelier Den Haag 2018

Drents Symfonie Orkest jubileert

Nieuws van Flutonicon

Vereniging Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2018

 


Van de bestuurstafel

FASO-Speeldagen op 10 en 24 maart 2018
De speeldagen zijn bedoeld om minder bekend repertoire te verkennen. In maart is dat in de eerste plaats: ‘Branding’ van Tjalling Wijnstra. Verder zullen we kennis maken met een meer klassiek werk: ‘Song of India’ uit ‘Sadko’ van Rimskij-Korsakow. Tjalling is een doorgewinterde dirigent onder wiens leiding het twee dagen heerlijk musiceren zal zijn. Zijn werk is intrigerend en zeker van deze tijd maar alternatieve manieren om uw instrument te bespelen heeft u er niet voor nodig.
Op verzoek van de ledenvergadering gaan we het spelen van muziek dit keer combineren met een ALV. We repeteren nu op twee dagen om tijd te hebben voor de ALV. De indeling:
-   Op 10 maart spelen we van 11.00 tot uiterlijk 16.30, met een lekkere lunch tussendoor.
-   Op 24 maart wordt, vanaf 11.00 uur eerst een korte Ledenvergadering gehouden. Daarna wordt dan nog geoefend; de slotpresentatie vindt om 15.00 uur plaats.
De speeldagen en dus ook de ledenvergadering zullen gehouden worden in het Domusicum in Zwolle, goed bereikbaar per auto en per OV.
U kunt weer inschrijven via een formuliertje op www. Faso.eu . Meer informatie is te krijgen via speeldag@faso.eu waar de vragen terecht komen bij Nelleke Geusebroek (06-5589 2117) en Ien van Gerwen. Bij dit bericht zit een flyer die u rond kunt sturen aan uw muzikale vrienden en kennissen.
Voor een video-impressie van de speeldag op 2 september 2017 o.l.v. Ruud van Eeten:  https://youtu.be/CZqbDYV2_A8


FASO en het congres van de KNMO
Een aantal (bestuurs)leden van de FASO was aanwezig op het KNMO congres dat als motto had samen leren en inspireren.  In workshops en van de andere orkesten was inderdaad veel kennis te halen over bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe leden. Een impressie van dit Congres verslag (door Wilma van der Heide) vindt u hieronder.


FASO Leerplan en examens voor strijkers
Het leerplan dat Wilma van der Heide en Wiesje Miedema (Muziek- en Dansschoolschool Amstelveen) hebben ontwikkeld, is klaar en staat nu onder meer op de websites van de FASO, de ESTA  en van Kunstbalie Tilburg. Dit document kan nu in de praktijk gebruikt en getoetst worden. Verdere actiepunten zijn het landelijk uitzetten van strijkexamens en de ontwikkeling van de theorie.


Tweede secretaris gezocht
Het bestuur van de FASO zoekt een  tweede secretaris. Bij de werkzaamheden ligt (voorlopig) de nadruk op het interne secretariaat, te denken valt aan de verslaglegging van de vergadering, het opmaken van diverse formele stukken en (een deel van de) mail afhandeling.


Impressie KNMO Congres van 25 november 2017

Thema Samen leren en inspireren tot ‘leven gebracht’
Evenals vorig jaar vond het KNMO-Congres weer plaats in Hotel De Witte Bergen in Eemnes. Dit Congres was breder van opzet dan vorig jaar en maakte gebruik van de expertise en ervaring die bij de verschillende doelgroepen aanwezig was. Door deze met elkaar uit te wisselen werd de diversiteit binnen de KNMO beter zichtbaar. Er werd ons op deze prachtige locatie dan ook een dis opgediend die aan vele smaken tegemoet kwam. In de opening werden alvast de eerste proefjes aangereikt en de drie rondes met parallelsessies toegelicht. 

De FASO, vertegenwoordigd door Jan Sier, Nelleke Geusebroek, Wilma van der Heide en Wil Senden, was aanwezig met een stand, waarop allerlei zaken te bekijken of mee te nemen waren zoals PEP-pakketten en bladmuziek, voorbeeldmateriaal en informatie over de FASO en het net verschenen FASO Leerplan en examens voor strijkers. Nelleke had een mooie inkijk in onze bibliotheek (thema: waar haal ik geschikt repertoire vandaan?) en de zeer geslaagde FASO-speeldag Rosmalen gemaakt.                                                                 
Na de middagsessies werd onze stand goed bezocht. 

Het was wel jammer dat buiten de FASO-vertegenwoordigers, geen enkel FASO-lid/orkest dit congres de moeite waard leek te vinden. Een gemiste kans, want er waren wel degelijk diverse interessante sessies die onze leden/orkesten weer een stukje verder zouden kunnen helpen. De FASO heeft zich bij de KNMO aangesloten omdat we mogelijkheden zien voor kruisbestuiving en samenwerking.  Door meer te netwerken gaat dat steeds beter lukken. Tijdens een heerlijke lunch werden overigens ook nog veel ideeën en ervaringen uitgewisseld.                       
Een selecte greep uit de  verschillende sessies:         

MO adventure (blaasmuziek) Een presentatie door het Metropole Orkest van het gezamenlijke project van MO, KNMO en LKCA op het gebied van lichte muziek.

Nederlands Blazers Ensemble (blaasmuziek) Mogelijkheden van samenwerking.

Muziekonderwijs voor ieder kind? Verenigingen en scholen kunnen samenwerken, maar hoe werkt dat dan?

Gebruik van social media (PR) Hoe kun je effectief omgaan met social media?

Kwaliteit is een visie Hoe houden verenigingen hun kwaliteit op peil? Een aantal verenigingen uit diverse sectoren vertelt hierover.
Leer van de meester (blaasmuziek) Een solist van het Metropole orkest komt langs voor een workshop.
Wilma van der Heide


Onbekende muziek uit de FASO bibliotheek

Jubilate Deo van Emily Crocker
De FASO bibliotheek is een onuitputtelijke bron om inspiratie voor concerten op te doen. Naast de vele bekende werken en ‘kaskrakers’ ligt er een schat aan onbekende werken die meer dan de moeite waard zijn om ontdekt en uitgevoerd te worden.

In de vorige editie werd muziek van de twee vrouwelijke componisten Tera de Marez Oyens en Maria Anna von Martines voor het voetlicht gebracht.

Deze keer de schijnwerper op Emily Crocker (alweer een vrouwelijke componist) en haar Jubilate Deo, een werk dat helemaal past in de sfeervolle decembermaand. Weliswaar is dit geen typische muziek uit de kersttijd maar een Jubelzang voor God misstaat natuurlijk ook niet in de kersttijd. Crocker was lang muziekleraar en koordirigent van het beroemde  Milwaukee Childeren’s Choir. Zij heeft veel studies afgerond in directie en de pedagogie van het zingen en zij is nu werkzaam bij Hal Leonard als vice president of Choral Publications en senior author en editor. Om de uitgever te citeren over dit werk: “Crisp rhythms and dynamic music come together in this powerful concert festival work”.
Het werk duurt 4 minuten en is gezet voor uitgebreid orkest met harp en is te huur onder cat. nummer 39761 (voor de exacte bezetting: zie de catalogus op de website).
Nelleke Geusebroek


Mijn Favoriet - Peter en de Wolf

In de rubriek ‘Mijn Favoriet’ kwam ‘Peter en de Wolf’ al twee keer voorbij, maar dit muziekstuk is dan ook, wat het aantal luisteraars betreft, onovertroffen. Wie kent het werk niet en wie heeft het in zijn/haar jeugd niet zelf beluisterd of aan zijn/haar  kinderen/kleinkinderen doorgegeven…... Ouders, grootouders en natuurlijk de kinderen zelf genieten volop van het luisteren naar de Cd. Maar het mooiste is, uiteraard, een live concert bijwonen en al die prachtige instrumenten zien én horen. 

Zo ging ik zelf, alweer ruim 12 jaar geleden, op een zondagmiddag met kleindochter Annerice van vijf naar het Concertgebouw in Amsterdam, waar de Koninklijke Philharmonie van Vlaanderen dit pronkstuk van Prokofjev ten gehore bracht.

In het Concertgebouw aangekomen, was ze wel een beetje onder de indruk van deze prachtige omgeving, maar doordat er zoveel ouders en opa’s en oma’s met kinderen waren, voelde ze zich al gauw op haar gemak.
Toen het orkest opkwam, wilde ze weten hoeveel mensen dat wel waren…….
Ze nestelde zich op mijn schoot en het feest kon beginnen. Toen de strijkers de onovertroffen melodie van Peter inzetten, zei ze in een zucht “Wat mooi!” en daarmee was voor mij de middag al geslaagd. Ze heeft genoten die middag: van de muziek, van de verteller, van de kinderen om haar heen, van ‘het flesje’ na afloop, kortom van alle indrukken. En opa Wil misschien nog wel meer.

Want wat is er nou nog mooier dan je passie voor muziek door te geven aan zo’n klein,  onbevangen wezen. Annerice is inmiddels 17, bespeelt meer dan verdienstelijk het drumstel,  zingt dat het een lieve lust is en doet volgend jaar eindexamen gymnasium met muziek als eindexamenvak. Of het luisteren naar en het bezoek aan ‘Peter en de Wolf’ daarbij geholpen hebben? Ik denk zo maar van wel!

Wil Senden
 


Nieuws van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE)

Finalisten NBE bekend!
Elk jaar opnieuw bewijst de compositiewedstrijd ‘Op weg naar het Nieuwjaarsconcert’, voor iedereen t/m 18 jaar, haar kracht. Niets mooiers dan je eigen muziek te bedenken en die vervolgens uit te voeren met topmusici in een concertzaal met publiek! Begin december vonden de Familieconcerten plaats: de spannende halve finales van deze nationale compositiewedstrijd. Na prachtige en gevarieerde Familieconcerten zijn er dertien jonge componisten door naar de finale op 17 december in TivoliVredenburg in Utrecht. Tijdens de Finale strijden deze componisten tegen elkaar voor een plek in het Nieuwjaarsconcert. Zij zijn de crème de la crème van jong componerend Nederland. Maximaal vier van hen zullen gekozen worden om met het NBE hun stuk uit te voeren tijdens Het Nieuwjaarsconcert in Het Concertgebouw in Amsterdam.

 

Audities JongNBEregionaal
Hou jij van samen muziekmaken, ben je een gevorderde amateur of beginnende conservatoriumstudent en ben je tussen de 15 en 20 jaar? Dan is spelen in jongNBEnoord, jongNBEoost, jongNBEzuid of jongNBEwest iets voor jou!

Deze ensembles bestaan uit tien talentvolle, jonge musici van muziekscholen, muziekverenigingen en jeugdorkesten uit de regio (gevorderde amateurs C/D-niveau of beginnende conservatoriumstudenten) van 15 t/m 20 jaar op fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon, hoorn, trompet, trombone, contrabas/basgitaar en slagwerk. Samen werk je in zo’n 4 repetities, toe naar 2 à 3 concerten, waarvan één concert samen met het NBE! Er wordt altijd een gevarieerd programma samengesteld (klassiek, avantgarde, popmuziek, wereldmuziek). En dat allemaal onder begeleiding van een eigen NBE-coach.
Voor al deze jonge ensembles wordt een auditiedag georganiseerd in februari 2018. Tijdens zo’n auditiedag speel je alvast in de samenstelling van dit ensemble! Aanmelden kan t/m 18 januari 2018 via www.nbe.nl/jongNBEregionaal.
 

 


Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten 2018


Elf deelnemers in de voorronde van de zesde editie

De organisatie van het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten is verheugd te kunnen berichten dat elf orkesten zullen deelnemen aan het concours, verdeeld over drie afdelingen. Oude bekenden en ook nieuwe namen staan genoteerd voor deze zesde editie van het concours.
De voorrondes voor de 2e en 3e afdeling vinden plaats op zaterdag 10 maart in Akoesticum in Ede. Afdeling 1 speelt op zaterdag 24 maart in De Harmonie in Leeuwarden. Deze locatie is gekozen in samenwerking met de Classic Concert Tour van het Frysk Jeugdorkest en in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad Europa 2018.
Naast het uit te voeren concoursrepertoire kunnen de deelnemers in alle afdelingen workshops en masterclasses bijwonen.
De grote finale - met uit elke afdeling 2 orkesten - vindt plaats op zaterdag 26 mei 2018 in De Doelen te Rotterdam.
De deelnemende orkesten:

3e afdeling zaterdag 10 maart 2018 in Ede
Almeers Jeugd Symfonie Orkest junior o.l.v. Hans Welle
Apeldoorns Jeugdorkest o.l.v. Rob Kaptein
OpStreek Jeugd Symfonie Orkest o.l.v. Daan Welle

2e afdeling zaterdag 10 maart 2018 in Ede
Domstad Jeugdorkest o.l.v. Mark Walter
Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest o.l.v. Jim Roodnat
Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek o.l.v. Erik Waerts

1e afdeling zaterdag 24 maart 2018 in Leeuwarden
Amersfoorts Jeugd Orkest o.l.v. Rolf Buijs
Euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn
Frysk Jeugd Orkest o.l.v. Theo Brouwer
Twents Jeugd Symfonie Orkest o.l.v. Carl Wittrock
Young Talent Orchestra o.l.v. Mikhail Zemtsov
Nadere info via projectleiding: inge@jijspeelttochook.nl / www.jijspeelttochook.nl / FB jijspeelttochook


Muziekkring Laren met Concert voor oboe d’ amore van Bach

Een programma dat als solo-instrument een oboe d’ amore vermeldt, kom je niet vaak tegen. En al zeker niet bij amateurs. Het kamerorkest ‘De Muziekkring’ geeft op zondagmiddag 14 januari  in de dorpskerk van Blaricum een concert, waarin dit instrument een hoofdrol speelt.

Dirigent is Yvonne de Winter en de solist Gerlieke Aartsen.
De Muziekkring bestaat al meer dan 50 jaar en repeteert in Laren (NH).
Op het programma staan behalve dit speciale hobo-concert van Bach (Konzert in A-dur) ook de Klok-symfonie van Haydn en werken van Malcolm Arnold, Ravel en Debussy.

Geen kaartverkoop, collecte na afloop, parkeren gratis.
Aanvang: 15 uur.
Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum
Info: www.demuziekkring.nl


Meespeel Atelier Den Haag 2018

De Stichting Kamermuziek Ateliers Nederland (SKAN) biedt een uniek project aan, waarin amateurmusici samen met beroepsmusici kamermuziek maken. Amateurmusici kunnen zich met hun ensemble of individueel opgeven en worden aan een meespelende docent gekoppeld. De meespeeldocenten zijn de leden van het Matangi kwartet en enkele blazers van het Residentie Orkest. Ieder ensemble krijgt in totaal vier meespeellessen van 80 minuten in april en mei 2018. De planning richt zich naar de beschikbaarheid van de deelnemers. De ensembles krijgen de mogelijkheid om in het slotconcert op te treden tijdens het weekend van 12 en 13 mei.

Naast de meespeellessen en de slotpresentatie is ook de deelname aan de workshop ‘Irish Swing’ o.l.v. violist, gitarist en zanger Gilles Rullmann en een concertbezoek naar keuze door het Matangi Kwartet en het Residentie Orkest inbegrepen. De meespeellessen vinden plaats op een aantal centrale locaties in Den Haag.

Meer informatie, onder andere over opgave, de planning en de kosten, is te vinden op www.kamermuziekateliers.nl
 


Drents Symfonie Orkest jubileert

60-jarig jubileum wordt gevierd met 4 concerten

Het Drents Symfonie Orkest bestaat volgend jaar 60 jaar. De leden mochten hun wensen over het programma kenbaar maken en kozen muziek die al eens op de lessenaar heeft gestaan. Zo ontstond een verrassende mix aan stukken, waarbij de klankkleur van het orkest goed tot uitdrukking komt.
Het programma wordt maar liefst op vier locaties ten gehore gebracht en wel op 20 januari in de Grote Kerk in Hoogeveen, op 26 januari in de Grote Kerk in Emmen, op 28 januari in de Grote of Mariakerk in Meppel en tenslotte op 3 februari in de Jozefkerk in Assen.
De dirigent is Pieter Cox.
Het gekozen programma omvat de volgende werken:
Finlandia (Sibelius, afbeelding), 2e Symfonie (Beethoven), Suite English Folk Songs (Williams), Hongaarse Dans nr. 5 (Brahms) en Le Boeuf sur le Toit (Milhaud).

Info: www.drentssymfonieorkest.nl
 


Nieuws van Flutonicon

Flutonicon Fluitorkest

Een dag fluitspelen in een fluitorkest. Dat kan in het Flutonicon Fluitorkest. Stichting Flutonicon is een ontmoetingspunt voor amateur dwarsfluitisten en traversospelers.
Iedereen die fluit kan spelen, nog niet zo goed, goed of heel goed, is welkom. De muziek krijg je een paar weken voor de speeldag. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 20 januari.

 

Flutonicon Traversogroep

Traverso spelen kun je leren in de Flutonicon Traversogroep. In januari start weer een beginnersgroep. Heb je geen traverso, dan kun je er een lenen.
Er zijn ook Flutonicon workshops. Heb je hiervoor belangstelling, meld je dan aan. Bij voldoende belangstelling wordt de workshop georganiseerd.

 

Het Nationaal Fluitconcours Amateurensembles 2018

In 2018 wordt het Nationaal Fluitconcours Amateurensembles (voorheen Het Benelux Fluitconcours Ensembles) georganiseerd. Je kunt met een ensemble deelnemen in de categorie fluitensembles of in de categorie ensembles met fluit en andere instrumenten.

Secretariaat: Paulus Potterhof 18, 1506 JX Zaandam, tel. 075 617 06 44.

Info: info@flutonicon.nl  en  www.flutonicon.nl


Vereniging Huismuziek

Minimal music

Riley, minimalist van het eerste uur op zondag 18 maart, Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam.
De docenten zijn Katharina Gross en Arnold Marinissen. Minimal music is hypnotiserend, verandert steeds van kleur, kent veel herhaling, maar ontwikkelt zich gestaag. Het is daardoor erg bijzonder om te spelen! Voor zangers en instrumentalisten.

 

Ontbrekende spelers gezocht

Gezocht worden een hoornist en een hoboïst voor het Beethoven Blazersensemble op 7-8 april  in Akoesticum in Ede.
Voorts een violist en aan altviolist voor het Octet van Mendelssohn op het extra weekeinde van 14-15 april eveneens in Akoesticum.

Info: www.huismuziek.nl
 


Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2018

Nummer Deadline Verschijnt op
2018-1 20 januari 3 februari
2018-2 10 maart 24 maart
2018-3 28 april 12 mei
2018-4 9 juni 23 juni