Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2017-3

FASO Nieuwsbrief 2017-3

15 mei 2017

Beste lezer,

Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief is de lente eindelijk doorgebroken en zijn er ontelbaar veel concerten in voorbereiding. Enkele, bijzondere, komen in deze Nieuwsbrief voor het voetlicht. Wat verheugend is, is dat in deze Nieuwsbrief meerdere festivals en projecten voor de zomertijd aangekondigd worden (en zelfs al een voor 2018). In de ons omringende buurlanden lag men, wat dit fenomeen betreft, ver op ons voor, maar inmiddels is ons land aan een inhaalslag begonnen die meer dan welkom is. Want de zomertijd is voor de rechtgeaarde muzikant toch wel een erg ‘droge periode’…..
Ook de jeugd is weer goed vertegenwoordigt met projecten voor en door de jeugd en dat stemt hoopvol.
De hoeveelheid kopij was overweldigend, waarvoor hartelijk dank aan de inzenders. Deze kopij is een goede afspiegeling van alle activiteiten binnen als buiten de FASO.
Speciale aandacht voor het laatste item: de oproep voor een nieuwe eindredacteur. Zonder hem/haar kan deze Nieuwsbrief niet verschijnen en dat willen we toch niet!?

 

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden) wenst u veel leesplezier.

 

 

Inhoud

Van de bestuurstafel

Jeugdbeleid

Mijn Favoriet

Zomercursus Woudschoten 2017

Brabants Telemann Festival

Muziek-ABC op Preludium.nl

Albert Einstein, een muzikaal college

Benjamin Jeugd Strijkorkest wint 1e prijs.

Euregio Jeugdorkest speelt Carmina Burana

Opus22 met Symphonie Fantastique

Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi bestaat 135 jaar

Voorjaarsconcerten Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Strijkkwartet Biënnale Amsterdam

Zomercursus in Perugia

CityProms 2017 in Leeuwarden

Bijzonder concert van Alkmaars Symfonieorkest

Huismuziek

OPROEP

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel

De Jaarvergadering van de FASO is inmiddels geweest. Het gezelschap was niet groot maar wel geanimeerd. De opluchting was groot over het wegtrekken van de grote financiële donderwolken boven de FASO en de verslagen over 2016 werden dan ook, met veel dank van de vergadering, goedgekeurd.

In een beperkt gezelschap is er ook de tijd om met elkaar te praten en zo werden er een flink aantal goede ideeën aangedragen door de aanwezige leden met name over het verbeteren van de informatievoorziening. Het verslag van de vergadering wordt op dit moment nog verder uitgewerkt en wordt binnenkort naar de leden (orkesten) gestuurd.

Een aantal activiteiten kon aangekondigd worden:
• De FASO-speeldag op 2 september in Rosmalen o.l.v. Ruud van Eeten met weer een aantal mooie, leuke maar niet vaak gespeelde werken uit de FASO bibliotheek. Het programma bestaat uit filmmuziek (Jurassic Park/Schindler’s List/Pirates) en de compositie van Ruud voor de FASO (Festive Overture, geschreven voor het FASO jubileum in 2009). 
Inschrijving kan via www.faso.eu
• Het Europese Festival van onze Europese koepel, de European Orchestra Federation (EOFed), wordt momenteel verder voorbereid zodat inschrijving voor de zomer geopend kan worden. Het Festival zal plaatsvinden van 9-13 mei  2018 in Bergen, Noorwegen.

 

Facebook.

Heeft u zelf geen Facebook?  Ga naar www.faso.eu, en bovenaan vindt u ‘de Facebook-knop’ om de berichten toch te kunnen lezen.
Deze weken vallen spectaculaire reizen op: een kwartet van het Twents Jeugd Symfonie Orkest is in Egypte en speelt daar  in een kinderziekenhuis en maar ze spelen ook, via een internetverbinding, mét het thuisfront; het Orkest van Utrecht is in Salamanca en stuurt fantastische plaatjes; het Orkest van Amsterdam is in Polen en stuurt aanstekelijke verhalen; het Philips Symfonie Orkest is op reis in Israel en het Oost-Nederlands Symfonieorkest is naar Koblenz gereisd.
Verder natuurlijk veel berichten en mooie plaatjes van orkesten die hebben meegedaan aan de feestelijkheden op Koningsdag en berichten van orkesten die zich voorbereidden op hun bijdrage aan  4/5 mei.

 

FASO en KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie)

De KNMO heeft ook een elektronische nieuwsbrief waar u uw verhalen kunt insturen: redactie@klankwijzer.nl  U kunt zich inschrijven voor deze nieuwsbrief via www.knmo.nl . Wij denken nog met KNMO na over de beste manier  om u mee te laten genieten van deze nieuwsbrief. Het belangrijkste bericht voor symfonieorkesten uit de recente KNMO-nieuwsbrief is een bericht van de Anjeractie:

 

Anjeractie: doneer aan cultuur of collecteer online voor je club!

Vanaf nu is het ook mogelijk om online te collecteren voor je eigen vereniging of stichting. De helft van het opgehaalde geld is voor de eigen clubkas, de andere helft gaat naar cultuur en natuur in de buurt. Via de online collectebus van de Anjeractie kun je heel eenvoudig familie, vrienden en fans om een kleine bijdrage vragen. De online collecte loopt tot eind mei. Meer informatie vind je hier.


Orlando Festival

Dat de inschrijving voor het Orlando Festival is geopend werd in de vorige Nieuwsbrief al bekend gemaakt; nieuw is echter dat men zich dit jaar ook als individuele speler kan inschrijven. Je wordt dan in een ensemble geplaatst. Wil uw ensemble wel meedoen maar kan niet iedereen? Dan zoekt het festival aanvulling.


Jeugdbeleid

Leerplan en examens voor strijkers

(door Wilma van der Heide)
Vier jaar geleden werden de Richtlijnen voor strijkers door het LKCA (toen nog Kunstfactor geheten) in samenwerking met FASO en ESTA officieel gepresenteerd. Dit document is daarna in feite ‘blijven liggen’. Maar de tijd is nu in ieder geval rijp voor actualisering van deze richtlijnen in een vereenvoudigde en meer concreet te gebruiken praktische versie. Op dit moment zijn Wiesje Miedema (docent viool aan de Muziekschool van Amstelveen en  Conservatorium van Amsterdam) en Wilma van der Heide  (FASO Jeugdbeleid)  bijna klaar met het vernieuwen van de richtlijnen naar een leerplan waarin hierop aansluitend ook theorie- en praktijkexamens A, B, C en D zullen komen. Mede  vanwege het toenemend aantal muziekscholen dat zichzelf opheft groeit de behoefte  aan examens voor strijkers. Niet alleen in Brabant, ook in andere provincies wordt hierom gevraagd.  
De KNMO heeft een  rijke traditie  van examens afnemen. In de HAFABRA-wereld is dit ook een veel meer vanzelfsprekende zaak dan in de strijkerswereld. Daarom maken we  als FASO dankbaar gebruik van de ervaringen binnen het KNMO door verschillende soorten examens bij te wonen, de intervisiedag te bezoeken en gebruik te maken van het genereuze aanbod van uiteenlopend (en al dan of niet digitaal) examenmateriaal voor  de theorie-examens.  We hopen ons plan in september klaar te hebben zodat alle FASO-leden hier naar eigen inzicht en behoefte gebruik van kunnen maken.


Intervisiedag

Inge van Herk en Wilma van der Heide bezochten recent de intervisiedag die door KNMO/ROA/LKCA werd georganiseerd. Het eerste onderwerp betrof de coachende rol als gecommitteerde bij examens.  James Smith van Youngworks (expert op het gebied van  de doelgroep jongeren en de werking van hun brein) gaf een glasheldere presentatie over het motiveren van jongeren met een aantal uitdagende oefeningen. 

Het tweede onderwerp ging over de kwaliteit van muziekexamens waarbij twee  filmpjes met examensituaties werden aangeboden. We konden beide examens mee beoordelen m.b.v. in te vullen formulieren.  Een erg leerzame exercitie waarbij - evenals tijdens de onlangs in Huizen bijgewoonde examens -  bleek hoezeer cijfers uiteen kunnen lopen. Van een zes tot een negen op dezelfde onderdelen!  Er valt nog een hoop te verbeteren als je de desbetreffende leerlingmuzikant voldoende recht wilt doen en hem of haar zo objectief mogelijk wilt beoordelen.  


Methodische en samenspeelboeken van Nico Dezaire

Tijdens de Brabantse Strijkersdag leerde ik viooldocent en componist Nico Dezaire kennen. N.a.v. mijn vragen om mee te willen denken in het leerplan en de examens voor strijkers maakte hij me attent op zijn boeken voor strijkers. Het gaat hierbij zowel om methodische boeken (zoals etudeboeken voor de verschillende posities en voor dubbelgrepen) en samenspelboeken. Ze zijn te vinden op http://nicodezaire.nl/boeken/strijkers en Nico’s website is zeer de moeite waard om te beluisteren, want deze staat boordevol staat met door hem zelf gespeelde voorbeeldfragmenten. Ik was erg verrast door deze juweeltjes van klankrijke eenvoud. 
Het is handig om te vermelden dat Nico ook nog veel arrangementen en composities voor jeugdorkesten heeft geschreven.


Mijn Favoriet

De Derde Symfonie van Brahms

Om bij de vorige favoriet, van Ninon Vis, aan te haken: de reden waarom ik fagot ben gaan spelen is de LP van Peter en de Wolf met de stem van Ton Lensink. Wij hadden thuis niet zoveel LP’s en klassieke platen waren al helemaal op één hand te tellen. Die prachtige mopperende opa had mijn hart gestolen, hoewel de eend mijn favoriet was, maar die (de hobo, dus) hadden ze op de muziekschool niet te huur.
Mijn eerste fagotleraar van de muziekschool in Doetinchem, Jan Heinen, heeft mij altijd gestimuleerd om in allerlei ensembles mee te spelen van klein tot groot. Door hem werd ik opmerkzaam gemaakt op de muziekweekenden van de FASO in Woudschoten. Mijn eerste ervaring daarmee was het studieweekend in 1983 onder leiding van Nico Hermans. Dat was al heel bijzonder. Ik was verreweg de jongste (17) en ik was helemaal perplex door alle muziek, alle nieuwe mensen en de sprookjesachtige sfeer op Woudschoten waar we werden gewekt door een reveille van trompettist Theo van de Laar. Ik kende er niemand maar dat maakte niets uit. We stortten ons met ons allen vol overgave op de muziek. De toenmalige FASO-secretaris Martien Nonhebel droeg voor mij bij aan het gevoel van thuiskomen. Hij kende iedereen bij naam met bijbehorende plaats, werk, familie.
In dat studieweekend speelden we de Derde Symfonie van Brahms. Het stuk begint al overweldigend, het is net een aankondiging van een feest met een paar prachtige koper akkoorden. Na een hele korte inleiding begint het verhaal. Dit verhaal gaat voor mij over hartstocht en het loopt niet eens slecht af. Er zitten vrolijke, luchtige en ook hele weemoedige stukken in.

Het allermooiste stukje vind ik in het eerste deel na ongeveer 6:50 minuten (op onze CD dan, ik denk dat wij het langzamer speelden). Het is bij de doorwerking op letter E. De alten en celli kruipen dan zowat in hun snaren en er klinkt zo’n aards sonoor geluid en toch met heel veel drive, echt prachtig. Van alle blazers mogen alleen de fagotten unisono meespelen, Brahms had er echt verstand van. Ik was helemaal verrukt.

De rest vond ik ook adembenemend. Hele mooie blazerscombinaties, prachtige hoorns en ook hele mooie fagotsolo’s. Het derde deel is ook zo prachtig. Ik heb ooit wel eens gehoord dat een wals in de aard van de mens zit. Dat schijnt één van de redenen te zijn waarom de Passies van Bach bij veel mensen een gevoelige snaar raken. Dit derde deel heeft ook zo’n mooie driedelige maatsoort waarbij de melodie golft van het ene naar het andere instrument. De melodie wordt doorgegeven waarbij elk instrument zich van zijn/haar beste kant kan laten horen. Ik denk dat het stuk met veel strijkers gespeeld moet worden maar die waren er ook en er kwam een klank uit! Ik heb dat hele weekend genoten.
Ik heb mijn ouders en mijn zus opgebeld en heb hun gezegd dat ze echt naar het slotconcert moesten komen in de Flint in Amersfoort, want zoiets moois hadden ze nog nooit gehoord. Mij vader kon niet maar mijn moeder en mijn zus kwamen. Raad eens: ze vonden het veel te zwaar….. Vol onbegrip heb ik ze aangehoord en ik heb ze geloof ik 4 jaar niet meer uitgenodigd voor een concert, paarlen voor de zwijnen. Misschien was de uitvoering niet perfect, dat kan een reden zijn, maar daar heb ik toen niets van gemerkt. Ik was te vol van alle ervaringen.
Marjolein Boekhoudt


Zomercursus Woudschoten 2017

In het Brabantse Biezenmortel zal van dinsdag 8 tot vrijdag 18 augustus voor de 56e keer de kamermuziekcursus voor jeugdige musici van 12 tot 25+ plaatsvinden. De organisatie ligt in handen van de Stichting Zomercursus Woudschoten met algeheel leider Carlos Callewaert.

Maar liefst 94 deelnemers hebben al ingeschreven omdat ze eerder geweest zijn of hoorden dat je daar écht naar toe moet! Strijkers zijn, als vanouds, goed vertegenwoordigd met 30 violen, 6 altviolen, 26 cello’s en 4 contrabassen. Voor piano, klavecimbel en fortepiano is na aanmelding van 11 deelnemers een wachtlijst aangemaakt. Ook voor zang en slagwerk is ingeschreven.

Maar de vertegenwoordiging van blazers is veruit in de minderheid. Met 1 dwarsfluit en 1 blokfluit, 1 hobo, 3 fagotten, 3 hoorns, 5 klarinetten en 2 trompetten kunnen al mooie ensembles gevormd worden, die zich kunnen verdiepen in het ruime aanbod van kamermuziek voor blaasensembles. Ook voor de kamerorkesten, die gevormd worden om getalenteerde deelnemers van vorig jaar te begeleiden kunnen  we veel blazers plaatsen.

Dat deze ‘muziektiendaagse’ alleen voor heel goede spelers zou zijn, berust op een misverstand. Iedereen speelt op zijn eigen niveau, wat op de eerste dag wordt uitgedrukt in een kleur na het voorspelen per groep. Bij deze een oproep aan hout- en koperblazers om in te schrijven. Deelnemers met gitaar, accordeon, slagwerk, harp of zang zijn ook van harte welkom. En van strijkers krijgen we ècht nooit genoeg!
Informatie en aanmelden bij Bekkie Doornweerd: www.zomercursuswoudschoten.nl


Brabants Telemann Festival

Dit jaar is het 250 geleden dat componist Georg Philipp Telemann overleed; reden om een gedenkjaar te houden. Telemann was in zijn tijd een beroemdere componist dan de ‘Grote Bach’. Hij heeft meer dan 3000 werken gecomponeerd en stond bekend om zijn originele bezettingen.

Van 23 t/m 25 juni vindt in Kasteel Heeswijk en enkele locaties in Schijndel het Brabants Telemann Festival plaats. Dit Festival met Masterclasses wordt georganiseerd door PhoenixCultuur. Muzikanten van C/D niveau die de muziek van Telemann willen leren spelen en uitvoeren zijn van harte welkom om aan dit Festival deel te nemen. De Masterclasses worden verzorgd door Gisella Bergman, Eva Harmuthova en Roberto Bando. Inschrijven is mogelijk voor zang en een groot scala aan instrumenten.

Meer informatie en aanmelden: www.phoenixcultuur.nl


Muziek-ABC op Preludium.nl


Barcarolle, tonica, zarzuela, maar ook klankkleur, operette en sonate: voor wie de betekenis niet direct paraat heeft, of voor wie nog eens wil nalezen wat een begrip precies betekent, heeft www.preludium.nl een nieuwe service: een kennisbank met muziektermen. Preludium is het maandblad van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. In de digitale toelichtingen bij de concerten zijn al deze begrippen onderstreept en verschijnt de beknopte uitleg in een tekstballonnetje. De database wordt doorlopend aangevuld met nieuwe lemma’s, gebaseerd op termen in de concerttoelichtingen, en geschreven door deskundige auteurs. Weet u nog een begrip dat om uitleg vraagt? Laat het weten via preludium@concertgebouworkest.nl!


Albert Einstein, een muzikaal college

Ruim een eeuw nadat Albert Einstein zijn relativiteitstheorie uit de doeken deed, stelden de leden van harmonieorkest de Phoenix uit Wateringen zich vragen als: ‘Wie was hij?’, ‘Met welke theorieën heeft hij de natuurkundige wereld verbijsterd?’. Op zaterdag 20 mei kunt u het zelf ervaren in het Auditorium van de TU Delft: dit orkest zal u dan tijdens een muzikaal college over Albert Einstein een kijkje geven in het brein van deze beroemde geleerde.

Albert Einstein was namelijk naast natuurkundige ook een amateurviolist. Met name de muziek van Mozart hielp hem met ontspannen of als hij met een wiskundig of natuurkundig probleem zat. Hoe klinkt nu zo’n muzikaal stuk waarbij je je kunt ontspannen? Samen met natuurkundige en cabaretier Chris van Eck brengt het orkest een unieke combinatie van muziek en een college. Met het muziekstuk ‘Catharsis’ van de componist Geert Schrijvers, zal onder andere het thema ‘zwaartekracht’ worden uitgebeeld in muziek. Op ‘Internal Combustion’ van de componist David Gillingham en met choreografie van dansgroep LUX zal de Phoenix Einsteins beroemde formule E=mc2 belichten. 

Met ‘Albert Einstein: een muzikaal college’ tilt Muziekvereniging de Phoenix de blaasmuziek naar een nieuw niveau en laat het zien dat samenwerking met andere kunstvormen buitengewoon interessante resultaten oplevert. Meer informatie over dit concert vindt u op http://einstein.phoenixwateringen.nl/


Benjamin Jeugd Strijkorkest wint 1e prijs.

Het Benjamin Jeugd Strijkorkest uit Zwolle, het jongere zusterorkest van het Britten Jeugd Strijkorkest, deed kort geleden mee aan het concours tijdens het 65e Europees Muziek Festival voor de Jeugd in Neerpelt in België. En met succes, want het orkest won de 1e prijs in de categorie ‘kamerorkesten, strijkorkesten en symfonische orkesten’.

De jury was zeer lovend over het zuivere en goede samenspel en de muzikaliteit van het orkest. Orkestleider Marco Ramirez kreeg complimenten voor de manier waarop hij het orkest had voorbereid op het concours en hoe hij de jonge musici inspireerde tot echt musiceren tijdens het juryconcert. Verder noemde de jury de houding van de musici en de uitstraling van het orkest een voorbeeld voor jeugdorkesten. De Benjaminners waren uiteraard heel blij met hun 1e prijs en deze lovende woorden van de jury.

Tijdens het Europees Muziek Festival voor de Jeugd, dat elke twee jaar plaatsvindt in Neerpelt in België, komen vanuit heel de wereld jeugdorkesten en jeugdkoren naar het Festival. Gedurende 4 dagen worden overal concerten gegeven door de orkesten en koren. Ook het Benjamin Jeugd Strijkorkest gaf in totaal 4 concerten, waaronder zgn. verbroederingsconcerten samen met jeugdorkesten uit o.a. Bosnië en Zwitserland. Het Benjamin Jeugd Strijkorkest leidt jonge strijkers op in het samenspel. Wekelijks wordt op vrijdagmiddag gerepeteerd. Kijk voor meer informatie op www.hetbenjamin.nl


Euregio Jeugdorkest speelt Carmina Burana

Nadat Euregio Jeugdorkest het Koningspaar heeft verwelkomd op Koningsdag 2017 in Tilburg, zou je bijna vergeten dat het Euregio Jeugdorkest momenteel ook nog druk is met de voorbereidingen voor de concerten in de regio Brabant. Op het programma staat onder andere de Vuurvogelsuite van Strawinksy en Carmina Burana van Orff. Twee grote werken dus! Het Euregio Jeugdorkest gaat in Carmina Burana de samenwerking aan met Brabant Koor onder leiding van Louis Buskens en met de jonge solisten Rianne Wilbers, Pim van Drunen en Lional Von Lawrence. Alle drie studeerden zij in Tilburg. Ook het Souvenir Jeugdkoor en Koorschool Senta hebben een aandeel in dit project. Kortom: het wordt weer een bijzondere en mooie samenwerking!

Het Euregio Jeugdorkest is te horen op 20 mei in ANNA3 in Antwerpen, 21 mei in de Concertzaal Tilburg en op 11 juni in het Muziekgebouw in Eindhoven. Voor meer informatie en tickets: www.euregiojeugdorkest.com


Opus22 met Symphonie Fantastique

Opus 22 is meer dan 25 jaar geleden opgericht in Utrecht door enthousiaste amateurmusici, die graag een stevig stuk muziek met elkaar wilden instuderen. De naam dateert uit 1985, toen aan de Serenade van Dvorák (opus 22) werd gewerkt. Er is al meer dan 50 keer een project neergezet. Vele gevorderde amateurs worden aangeschreven om deel te nemen, dus er is een vaste harde kern, maar er is altijd ruimte voor nieuwe belangstellenden.
In het weekend van 7 en 8 oktober wordt in Utrecht de Symfonie Fantastique van Hector Berlioz ingestudeerd door het steeds projectmatig  te vormen symfonie orkest.
Zaterdagmorgen wordt begonnen met de strijkers, na de lunch komen de houtblazers erbij.
Zondags wordt met ook het koper de hele symfonie doorgewerkt.
Daarna volgt om 16 uur een doorloop, waarmee het weekeinde wordt afgesloten.
Vooral strijkers (met name contrabassen) zijn welkom.

Aanmelden via de coördinatoren zie:  www.opus22.nl


Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi bestaat 135 jaar

G.S.M.G. Bragi (Groninger Studenten Muziekgezelschap), opgericht in 1882, bestaat maar liefst 135 jaar! Dit 27ste lustrum wordt gevierd met een groots Lustrumconcert op zaterdag 20 mei.
De locatie is geweldig. De uitvoering vindt namelijk plaats in de oude fabriek van de Suikerunie aan de Energieweg 10 in Groningen.
Bragi telt ongeveer honderd leden, die zijn verdeeld over een orkest, een groot koor en een a-capella koor. Alle drie de geledingen van de vereniging zullen zich presenteren.
Het programma is als volgt:

* Francis Poulenc - Gloria door (groot koor en orkest o.l.v. Jeroen Helder)
* Pjotr Iljisch Tschaikowsky - Romeo en Julia & 1812 Festival Ouverture (orkest o.l.v. Alexander de Blaeij)
* L. Evers - Immortellen (Piet Paaltjens) (a-capellakoor o.l.v. Rein de Vries)

Kaarten reserveren via www.bragi.nl/node/263


Voorjaarsconcerten Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Het is een mooie traditie: om het jaar reist het voltallige Heemsteeds Philharmonisch Orkest af naar Bad Pyrmont in Duitsland, de zusterstad van Heemstede. Ook in dit jaar zal het HPhO, dat vorig jaar haar 50-jarig jubileum vierde, weer een concert geven in het Konzerthaus in het  mondaine stadje, dat bekend staat om haar geneeskrachtige bronnen. 
Dit jaar zal het de 14e keer zijn dat het orkest te horen is in het Konzerthaus. Het wordt een extra bijzondere uitvoering, doordat de plaatselijke Kantorei en de Kantor-organist hun medewerking verlenen.
Heemstedenaren kunnen natuurlijk naar Bad Pyrmont afreizen om ’hun’ orkest te horen spelen, maar ze kunnen ook gewoon op 20 mei naar de Pinksterkerk in Heemstede komen. Dan voert het HPhO het hele programma uit m.m.v. Dirk Brödling (orgel) en The Voice Company. 
Het wordt een avond vol romantische muziek met de 4e symfonie van Robert Schumann. Daarnaast speelt het HPhO samen met de solist de relatief onbekende maar schitterende Eerste symfonie voor orgel en orkest van Alexandre Guilmant. U hoort delen uit de Petite messe solennelle van Rossini, uitgevoerd in de orkestversie met het bijna 100-koppige koor van The Voice Company.  Met de Ouverture La Forza del destino van Giuseppe Verdi wordt het concert geopend. De Pavane van Gabriel Fauré is het slotstuk. 
Zaterdag 20 mei 20.15 uur: Pinksterkerk, Camplaan 18, Heemstede.
Kaarten: via www.hpho.nl

Het HPhO is een orkest dat bestaat uit zo’n 50 gedreven amateurmusici en onder leiding staat van Dick Verhoef. Als sinds de oprichting in 1966 wordt gestreefd naar uitvoeringen die leuk zijn om in te studeren en mooi zijn om naar te luisteren.
Meer info op www.hpho.nl
The Voice Company is een Projectenkoor van Robert Bakker met afdelingen in Haarlem, Lelystad en Nijkerk. Geen stemtest, geen vast lidmaatschap, iedereen is welkom.
Info op www.robertbakker.nl


Strijkkwartet Biënnale Amsterdam

Van 27 januari t/m 3 februari 2018 vindt in het Muziekgebouw in Amsterdam een geheel nieuw Festival plaats t.w. de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam. Dit Festival is wereldwijd het eerste festival dat zo diepgaand en grootschalig een prachtig genre in de klassieke muziek viert: het strijkkwartet.

Een week lang is Amsterdam op dit gebied voor de hele wereld ’the place to be’; voor strijkkwartetten en componisten - van de wereldtop tot jong talent - liefhebbers en nieuwsgierige luisteraars. Zeven volle festivaldagen met ruim twintig strijkkwartetten en meer dan vijftig concerten, masterclasses, lezingen, coffeetalks en inleidingen.

Dompel je iedere dag onder in het strijkkwartet. Word wakker met een ‘Vroege Haydn’ en luister vervolgens onder het genot van een kop koffie naar de musici die het fenomeen strijkkwartet ontrafelen tijdens een ‘Coffee Talk’. Leer het strijkkwartet beter kennen in een masterclass en de ‘Extending string quartet-reeks’. Ontdek de canon van het strijkkwartet in ‘Selected by’ en maak de meest bijzondere strijkkwartet-concerten mee tijdens de avondconcerten. Aan het eind van de dag nog een keer de diepte in met de ‘Late Beethovens’, de grootste meesterwerken uit het repertoire.

Voor meer informatie over de SQBA 2018 en het bestellen van kaarten, zie www.sqba.nl


Zomercursus in Perugia

Gelezen in ‘Arco’ (*) : Zomercursus in Perugia
Accademia Amsterdam zal je deze zomer laten inspireren door de Commedia dell'Arte. Kom van 25 - 29 juli naar de Zomercursus in Perugia (Umbrië). Geniet van de Italiaanse historie, het landschap en het eten. Ontmoet vrienden terwijl je geniet van muziek, kunst en de Italiaanse ‘cucina’.

De cursus kamermuziek en barokdans  is voor dansers, zangers en instrumentalisten. Iedereen, van jong tot oud, kan op eigen niveau deelnemen. De cursussen koken, tekenen en schilderen zijn toegankelijk voor iedereen van elke leeftijd en niveau. Dit jaar bieden wij extra masterclasses (koor)directie en een excursie naar de historische stad.

Voor uitvoerige informatie zie: www.amstelimpresariaat.nl

(*) Arco is het tijdschrift van ESTA (European String Teachers’ Association) Nederland en België: zie www.estanederland.nl


CityProms 2017 in Leeuwarden

CityProms is het grootste klassieke muziekfestival van het Noorden en vindt plaats van 23 tot en met 25 juni in de binnenstad van Leeuwarden. Dit jaar is het programma nog veelzijdiger dan voorgaande jaren. Zowel aan de doorgewinterde klassieke muziekliefhebber als aan de ‘leek’ is gedacht. Voor kinderen en hun ouders zijn er  speciale programma’s.
Het Festival biedt een groot scala aan muziekstijlen, happenings en concerten zoals:
Soul en klassiek, een multidimensionaal experiment, saxofoon kwartet uit Zweden, een Jeugdorkestenfestival, een klarinetten orkest, Project ANDERS!, Symfonieorkesten en Kamermuziek en een Peutermuziekfestival……..
Spannend, interessant, internationaal, voor jong en oud, voor elk-wat-wils!
Meer informatie

Op www.cityproms.nl vindt u de artiesten en het programma. Het programma wordt de komende tijd regelmatig aangevuld. Hou de website dus in de gaten voor updates! U kunt zich via de website ook opgeven voor het klarinettenfestijn. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!


Bijzonder concert van Alkmaars Symfonieorkest

Drie Nederlandse componisten staan centraal, mét een wereldpremière

 

  • Hans Keuning - De Gamma Suite

Hans Keuning was tot 1987 dirigent van het Alkmaars Symfonieorkest. Hij heeft deze suite gecomponeerd ter ere van het eerste lustrum van ons orkest. Met het spelen van deze suite gedenken wij deze geliefde dirigent die op 8 november 2016 is overleden.

 

  • Jurriaan Andriessen - La Celebrazione

Dit werk is in 1977 gecomponeerd voor het 50-jarig bestaan van Het Haags Arbeiders Symfonieorkest. Onze dirigent Albert van Eeghen, die ook staat voor het huidige HSO Euterpe , heeft het stuk in Alkmaar geïntroduceerd.

 

  • Mathilde Wantenaar - Fantasie voor Viool en Orkest

Met Merel Vercammen als solist
Wereldpremière: Voor dit stuk heeft het Alkmaars Symfonieorkest een compositieopdracht verleend aan Mathilde Wantenaar, een jonge en prijswinnende componiste. De samenwerking met Mathilde is ontstaan uit de relatie die het orkest heeft met violiste Merel Vercammen.

Het concert vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017 in de Vrijheidskerk in Alkmaar.
Voor meer informatie zie: www.alkmaars-symfonieorkest.nl


Huismuziek

Zomerweek

Van 16 tot 21 juli kun je weer musiceren op je eigen niveau met muziek van Abba tot Zappa, van Adams tot Zouk. Overdag koor en orkest, workshops naar keuze en vrij musiceren, elke avond een ander programma met de hele groep.

Najaar

Als eerste een barokimprovisatie. All’improvviso (16 sept in Amsterdam). Dan: Gregoriaans voor beginners (7 okt in Den Haag), de bijzondere midweek voor blokfluit, gamba en zang Semper Dowland semper dolens (16-20 okt, Westelbeers), het renaissanceweekend rondom Karel V “De vrouwen van de keizer” (25-26 nov. Steenwijk).

De Kamermuziekontmoetingsdag in Tilburg vindt plaats op 12 november.

Bouwcursussen

Akoestische gitaarbouw (korte cursus, vanaf 2 sept. Ede). Bouwen van een blokfluit (vanaf okt. Ede). Bouwen van een klein draaiorgel (vanaf 18 nov, Ede).

Informatie: www.huismuziek.nl

Globe Kamer Ensemble

In een prachtige studio van het MCO in Hilversum repeteert elke maandagavond het Globe Kamer Ensemble o.l.v. Christine Brandenburg. Ontspannen samenspelen, leuke concertjes, muziek van barok tot klezmer. Nieuwe leden worden gezocht, alle instrumenten zijn welkom.

Dordt Cello

Van 25-27 mei staat Dordrecht weer in het teken van de cello. Concerten zijn er in de hele stad en verder workshops, een kinderdag, bezoek aan de cellobouwer en meer.

Twents Gitaarfestival

Van 25 tot 28 mei vindt in Enschede het Twents Gitaarfestival plaats. Uiteraard zijn er veel concerten en masterclasses, maar ook workshops met flamencomuziek of blues.

Kamermuziekatelier Delft

Van 2-7 augustus staat Delft in het teken van het Chamber Music Festival. Er zijn kamermuzieklessen, workshops, straatmuziek en nog veel meer.


OPROEP

TOT SLOT EEN OPROEP VOOR EEN NIEUWE EINDREDACTEUR. De huidige eindredacteur, Jet Katgert, is sinds 2004 bij de totstandkoming van de nieuwsbrief betrokken, al vanaf de tijd dat die op papier verscheen, nam in 2013 het eindredacteurschap over van Piet Boekhoudt, en heeft besloten om uiterlijk zomer 2017 te stoppen.  Op ’t ogenblik kost het invoeren en online zetten van de nieuwsbrief ca. 1 à 2 dagen per nummer; een groot gedeelte van deze tijd gaat zitten in het zoeken naar bijpassende foto’s. Dus als u redelijk handig bent met computers en browsen leuk vindt is dit misschien iets voor u; neem dan vooral contact met ons op op redactie@faso.eu


Kopij FASO Nieuwsbrief

Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
redactie@faso.eu
We stellen het op prijs als u een toepasselijke afbeelding (foto, logo o.i.d.) meestuurt. Let wel: we kunnen geen afbeeldingen groter dan 1 Mb plaatsen zonder aanpassing; het zou ons erg helpen als de afbeelding al gecomprimeerd is tot webpage - formaat.


De deadlines en verschijningsdata van de FASO-nieuwsbrief tot eind  2017 zijn weergegeven in de volgende tabel

 

Nummer Deadline Verschijningsdatum
2017-4 10 juni 26 juni
2017-5 11 september 25 september
2017-6 23 oktober 6 november
2017-7 4 december 18 december

De laatste drie nummers onder voorbehoud van het vinden van een nieuwe eindredacteur