Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2017 - 1

FASO Nieuwsbrief 2017 - 1

5 februari 2017

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2017, ook nu weer vol met nieuws en verheugende feiten. In de laatste Nieuwsbrief van 2016 stond in het redactionele stukje: Wat een mooie evenementen vonden er in 2016 plaats: concerten, projecten, jubilea, cross-overs etc. etc. De bij de FASO aangesloten orkesten zijn actief als nooit tevoren. 
Het jaar 2017 sluit daar, gezien de kopij voor deze Nieuwsbrief, naadloos bij aan (hartelijk dank aan de inzenders) en laat zien dat 2017 net zo mooi gaat worden als 2016.
Een korte greep uit de inhoud:  De rubriek ‘Van de bestuurstafel’ blikt vooruit met de aankondiging van de ALV en de FASO Speeldag op 2 september. Het Philips Symfonie Orkest stelt zich voor in ‘Wie wij zijn …?” en voorzitter Jan Sier heeft ‘iets’ met Wagner, zoals te lezen valt in ‘Mijn Favoriet’.
Het nationaal concours voor jeugdsymfonieorkesten moest door de organisatie helaas naar 2018 verschoven worden. Wel positief: Het Nederlands Studenten Orkest gaat voor de 65e keer op tournee (!) en het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) geeft jonge blazers kansen om zich te ontwikkelen. Verder familie/kinderconcerten in Den Bosch en Bussum, bijzondere concerten/activiteiten en aanbiedingen van Flutonicon en Huismuziek. 

Er is dit keer ook droeviger nieuws: In december betreurden wij het overlijden van Nico Brandon, een goede vriend van de FASO.

 

Wij wensen u veel leesplezier en een mooie, intensieve voorbereiding op de komende concerten en andere muzikale activiteiten.

 

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

Van de bestuurstafel

FASO Jeugdbeleid

In memoriam Nico Brandon

Wie wij zijn . het Philips Symfonie Orkest

Mijn favoriet - een uitgestelde jeugdliefde

Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten verplaatst naar 2018

Beleef 65 jaar Nederlands Studenten Orkest

Speel mee in JongNBEregionaal

Orlando Festival 2017

Familieconcert door het FOH

Toonkunst Bussum met 10e Kinderconcert en 10e Jeugdstrijkproject

Con Brio met live muziek bij Chaplin flim

Componist Wiet Bliemert biedt symfonie aan

Flutonicon nieuws

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel

2017

Voorzitter Jan Sier tekende in deze uitgave voor de rubriek ‘Mijn Favoriet’ die hij als volgt begon:
Voor dat  ik voor u mijn gevoelens over muziek ga vertellen wil ik u op de eerste plaats een gezond en muzikaal 2017 toewensen en de wens uitspreken dat wij allen tot mooie gezamenlijke projecten zullen komen.

 

Van de secretaris

Er is in 2016 veel op gang gebracht en in 2017 zal er ook weer veel werk worden verzet,  mede dank zij de hulp van een flink aantal buitengewoon waardevolle vrijwilligers.
Er wordt momenteel druk gewerkt aan de jaarverslagen voor de (de) ALV, die op zaterdag 1 april in Lelystad gehouden wordt; verdere mededelingen volgen.
Ook Jeugdbeleid, PR, de ledenadministratie en het uitbreiden van de FASO service en de samenwerking met andere organisaties zoals de KNMO krijgen in 2017 ruim aandacht.
In de bibliotheek gaan we verder met het inventariseren, het opschonen en het vervangen van slechte sets en er is begonnen met het inscannen van een aantal heel bijzondere werken. Als u op onze website of onze Facebookpagina kijkt, ziet u ook dat wij een mooie verzameling muziek, m.n. veel ‘jeugdmuziek’ uit een opgeheven bibliotheek bestand in Brabant (dat was opgeslagen was in Dongen) hebben weten te ‘redden’. Deze werken worden binnenkort in de catalogus opgenomen (zie ook onder ‘jeugdbeleid’).

Hierbij ook alvast de mededeling dat de FASO-Speeldag op 2 september doorgaat. De vorige in Bussum was al een groot succes en daarom gaan we deze (jonge) traditie voortzetten. De Speeldag in 2017 wordt nog grootser aangepakt en zal waarschijnlijk in de buurt van Den Bosch plaatsvinden. Houdt die datum vrij!

 

FASO en KNMO

Op zaterdag 19 november werd het eerste KNMO-congres (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisaties) voor alle doelgroepen in Eemnes gehouden  met als doel het verbinden van de leden van de verschillende doelgroepen binnen de KNMO door ideeën en ervaringen met elkaar te delen en uit te wisselen. Er waren plenaire lezingen maar ook interactieve sessies in kleine groepen over onder meer auteursrecht, communicatie, dirigenten en fondsenwerving. De FASO was er als nieuwkomer voor het eerst bij en heeft zich als doelgroep binnen de KNMO geïntroduceerd met een plenaire presentatie. Mede door de stand met informatie-materiaal van de FASO vonden er veel interessante uitwisselingen plaats en werden er veel contacten gelegd.


FASO Jeugdbeleid


Hoewel de FASO-Commissie Jeugdbeleid in 2016 minder heeft besteed dan werd begroot, hebben er wel veel activiteiten plaatsgevonden. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen te melden,  mede door de kruisbestuiving met de KNMO (Jeugd & Educatie),  en mooie voorbeelden van samenwerking en nieuwe projecten.  We hebben ons beleid ook verbreed naar kinderconcerten en nieuwe muziek voor jeugd en beginners.   

Het LKCA en de FASO gaan in 2017 de  richtlijnen voor strijkers actualiseren. Separaat, maar hier wel op aansluitend gaat de  FASO ook examens voor strijkers opzetten. De eerste besprekingen hierover zijn al gaande. Wij hopen u spoedig meer te kunnen berichten.  


Zevende Brabantse Strijkersdag op 26 maart en inzeepdag op 11 maart 2017                          

Voor jeugdige en beginnende strijkers onder leiding van docenten CKE en musici van Philharmonie Zuidnederland. Als je snel bent, kun je nog meedoen!  Opgeven voor 1 februari, kosten 35.- euro (incl. lunch).                                                                     

Kijk verder op  http://strijkersdagen.nl/wordpress . Hier kun je ook alvast de muziek bekijken.


In memoriam Nico Brandon

Op de dag voor kerst, 24-12 2016, overleed violist, dirigent en componist Nico Brandon op 72-jarige leeftijd. Bij de FASO was Nico bekend als de dirigent van de twee FASO Jeugd Strijkprojecten die in 2011 door de commissie FASO Jeugdbeleid in het Muziek Centrum van de Omroep (MCO) in Hilversum werden georganiseerd en als componist van een rijk oeuvre aan muziek voor jeugdorkesten, waarvan een groot deel ook in onze FASO-bibliotheek is opgenomen. Vermeldenswaard is dat zijn Rondo Europa in het PEP-pakket voor strijkers (uitgegeven door Kunstfactor, de voorloper van LKCA) is opgenomen.
Nico Brandon was al lange tijd ziek maar bleef steeds de hoop houden dat hem nog wat tijd werd gegeven. Tot aan zijn pensionering speelde hij viool in het Omroeporkest en het Radio Kamerorkest, waarmee hij verscheidene keren als solist optrad. Op muziekwetenschappelijk gebied deed Nico intensief onderzoek naar de triosonates van Nederlandse componisten uit de periode 1640-1770. Dat leidde tot de oprichting van het Boumeester Consort waarmee hij als eerste violist alle gevonden werken voor radio en televisie uitvoerde. Meerdere werken van zijn hand  zijn in Nederland en in de VS uitgegeven. Nico volgde verscheidene barokcursussen en bespeelde zowel de barok- als de moderne viool.                      
Hij was dirigent van het Purcell Kamerorkest en schreef of bewerkte alle muziek hiervoor, van klassiek tot folklore. Zie o.m.:  https://www.youtube.com/watch?v=wQl_UOpiGmA
Nico leidde het achtste jeugdstrijkproject van Toonkunst Bussum in het voorjaar van 2016 met een programma samengesteld uit eigen composities en arrangementen.
We zullen hem missen als musicus pur sang. Vanwege zijn vriendelijkheid, zijn geduld met de beginnende strijkertjes, zijn inventiviteit om – soms met weinig middelen - toch nog meer uit de muziek te kunnen halen en zijn groot vakmanschap.
(Wilma van der Heide)


Wie wij zijn . het Philips Symfonie Orkest


In ruim 85 jaar is het Philips Symfonie Orkest (PSO) uitgegroeid van een groepje musicerende Philipscollega’s tot één van de grootste en bekendste symfonieorkesten van Nederland. De meer dan 90 leden bestaan uit gevorderde amateurs en beroepsmusici uit Eindhoven en daarbuiten, en wat zij delen is een diepe passie voor klassieke muziek. Het orkest speelt vijf verschillende programma’s per jaar op hoog niveau in topzalen zoals het Muziekgebouw in Eindhoven en het Concertgebouw in Amsterdam.
In de loop der jaren heeft het PSO laten zien dat muziek maken op hoog niveau en plezier hebben heel goed samengaan. De wekelijkse repetities eindigen vaak met een borrel en eenmaal per jaar wordt er een heel weekend lang samen gezellig, maar serieus muziek gemaakt. Of het nou gaat om het traditionele repertoire voor complete symfoniebezetting of om lichte muziek, het PSO voelt zich op meerdere terreinen thuis. Het orkest heeft van zich laten horen bij festivals en andere speciale gelegenheden, zoals in het Rijksmuseum, op een podium boven de Dommel, in een kasteeltuin begeleid door echte kanonnen in Tsjaikovski’s Ouverture 1812, en op Schiphol met een vliegende en zingende piloot. Onder de PSO-solisten zitten klinkende namen als Lisa Ferschtman, Rosanne Philippens, Nino Gvetadze, Behzod Abduraimov en de aanstormende Noa Wildschut.
Het PSO gaat regelmatig op concertreis naar het buitenland. Deze reizen vormen tegelijk een culturele uitwisseling, aangezien het PSO ook altijd een compositie uit het gastland in het programma opneemt. Na reizen naar China (tweemaal), Thailand, Italië en Brazilië was het in 2015 de beurt aan de Baltische Staten, op uitnodiging van de beroemde Estse dirigent Neeme Järvi om te assisteren tijdens de Järvi Summer Academy voor dirigenten. April 2017 staat een tournee gepland naar Israël, in samenwerking met het Symphony Orchestra Rishon LeZion. En eind 2017 gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: Mahler 8, met een orkest van 150 man, een koor van 350 en 8 solisten. Maar liefst 4 uitvoeringen, o.a. in het Concertgebouw. Zie www.philipssymfonieorkest.nl.
Al bijna 30 jaar staat het PSO onder de inspirerende leiding van chefdirigent Jules van Hessen. Hij begon destijds als een jonge ambitieuze dirigent, vastbesloten om het artistieke niveau verder omhoog te brengen - met succes - en nog steeds stijgt het ambitieniveau met de jaren. Inmiddels is de flamboyante Jules van Hessen een veelgevraagde dirigent en tv-persoonlijkheid in binnen- en buitenland. Hij maakte furore dankzij de concertserie Maestro Jules Onthult, met het Gelders Orkest, het Noord Nederlands Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Eind 2016 werd deze serie 3 avonden lang gedurende prime time uitgezonden op AVROTROS. Dat straalt ook af op het PSO. Van Hessen is niet alleen een meesterdirigent, hij is ook een meester in het aanvoelen van zijn publiek. Jules van Hessen maakt van elke concert een feestje!
Het PSO is een cultureel maatschappelijk actieve vereniging met de culturele ANBI status waardoor donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Het PSO maakt zich sterk om cultuur te verspreiden onder een breed publiek, met name klassieke muziek. Eenmaal per jaar geeft het PSO een concert speciaal bedoeld voor kinderen en hun familie, waarbij de kleintjes op de grond mogen zitten vlakbij de dirigent, zodat ze alles goed kunnen volgen. Als ze al meer dan 2 jaar les hebben op een instrument, mogen ze zelfs een stukje meespelen - uit een vereenvoudigde partij. Een onvergetelijke ervaring als je op die leeftijd deel uit kunt maken van een bijna 100-koppig symfonieorkest. Zo worden toekomstige musici geboren


Mijn favoriet - een uitgestelde jeugdliefde

Hoe ben ik tot de muziek gekomen? En wat vind ik het mooiste of beste? Moeilijke vragen want er is veel, heel veel mooie en goede muziek van klassiek tot jazz. In mijn beleving bestaat er alleen maar goede en slechte muziek door de eeuwen heen.

Mijn eerste en vroegste kennismaking met muziek heb ik mogen beleven in de St.Vincentiuskerk in Amsterdam West (een dependance van de Vincentiuskerk in Volendam waar mijn roots liggen) waar ik als jonge alt in het koor mocht zingen olv. Dhr. Adolfs ,een bevlogen dirigent die hier jaren lang de jongens liet zingen en hen en mij wegwijs maakte in de Latijnse missen en die van Mozart en Bach.

Ik voelde mij als in een warm bad; zelfs de repetities konden mij niet lang genoeg duren, ook op school waar in mijn tijd nog muziekles werd gegeven.

Zo gingen wij met de hele klas naar het grote Concertgebouw aan de van Baerlestraat om er in de middag een schoolconcert bij te wonen. Het hele orkest zat op het podium en de dirigent vertelde iets over de instrumenten en het stuk dat zij voor ons gingen spelen, in dit geval het Trompetconcert van Joseph Haydn.

Wat een ervaring! En ik wist: dit is wat ik wil; in een groot orkest spelen op zo’n mooi helder instrument. Ik kon aan niets anders meer denken, praatte er thuis over met mijn ouders en zussen, maar die begrepen er niets van en zij noemden mij dan ook na een tijdje ‘het klassieke oor’.

Veel steun van de muziek die door mijn vader op de grammofoon gespeeld werd, had ik niet, want dat was Johnny Jordaan en Tante Leen of Willy Alberti. En als hij goede zin had werd er als toegift nog Mario Lanza of Benjamin Gigli gedraaid en dat was dan wel te verstaan het enige klassieke in ons huis.
Veel later, toen ik al een baan had, ben ik naar de muziekschool gegaan om een instrument te leren bespelen en noten te leren lezen. Mijn instrument is, na vele omzwervingen, de Waldhoorn geworden. Die vond ik het best bij mij passen qua klankkleur niet wetende dat het een wispelturig instrument is dat je elke dag moet oefenen wat ik dan ook met veel passie deed.

Dit heeft mij in twee orkesten gebracht: Het Flevolands Symfonie Orkest en het Zwols Symfonie Orkest, orkesten van zo’n 55 leden met een volledige bezetting (op dit moment een unicum, jammer genoeg). Wij speelden dan ook grote orkestwerken van Berlioz, Mahler, Beethoven, Mozart en nog vele anderen. Het spelen in zo’n orkest is geweldig - samen tot iets moois komen.

Na enkele jaren spelen van vele soorten muziek kom je toch tot de kern, welke muziek doet iets met jou en waar krijg je hele warme gevoelens van en wil je eigenlijk alleen maar dat horen? Nou dat is bij mij Richard Wagner geworden, niet Bach of Mozart die door bijna heel Nederland worden vereerd alsof het goden zijn.

Ik geef toe geweldige muziek maar ik wordt er slaperig van en ik zal zeker tegen enkele schenen aan hebben geschopt maar dat is niet mijn bedoeling want eenieder vindt iets in zijn of haar favoriete muziek of componist.

Met het Zwols orkest hebben wij de ouverture Tannhäuser gespeeld en dat was geweldig voor het hele orkest, de hele concertzaal gevuld met deze prachtige muziek vol van liefde en schoonheid van en door de componist.
Bij Wagner komt het hele symfonieorkest aan bod en daarvoor speel je dan ook in een symfonieorkest, zij moeten op het puntje van hun stoel blijven zitten want er gebeurt zo veel in deze muziek. Toen ik voor de eerste keer Tristan en Isolde hoorde was ik meteen om; wat gebeurt er met mij, ik voelde mij een worden met deze muziek en hoorde wekenlang fragmenten uit deze opera.

Ik ben mij in deze man en zijn muziek  gaan verdiepen tot aan het Wagnergenootschap toe en kwam op het idee om, gedreven door dit fenomeen, een Wagnerfestival te organiseren en mensen uit het hele land uit te nodigen om mee te doen want spelen in een groot orkest met muziek van Wagner leek mij dat wil men wel.

Nou dat was ook zo bij heel veel blazers - die hadden zich massaal aangemeld. Echter de sstrijkers, die ook moesten voorspelen, lieten het jammer genoeg afweten zodat wij op het laatste moment dit project moesten afblazen (what’s in a word?).

Ik begreep dat de blazers erg graag wilden want in de meeste symfonie orkesten worden er te weinig grote werken gespeeld omdat de bezetting niet kompleet is en dan altijd spelers ingehuurd moeten worden en dat kunnen de meeste orkesten niet betalen.

Misschien is het een idee om een maal per jaar op onze FASO speeldag zoiets groots te doen en met z’n allen een geweldige dag te beleven, om als een team het gevoel te hebben dat wij allemaal hetzelfde willen en dat is mooie muziek maken. Als U ideeën hebt, laat het Uw Faso weten.


Veel speelplezier gewenst en misschien tot ziens op de FASO Speeldag in september.
Jan Sier (voorzitter FASO)


Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten verplaatst naar 2018

Het bestuur van het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten heeft besloten het geplande concours van 2017, te verplaatsen naar 2018.  Onvoldoende financiële zekerheid ligt ten grondslag aan dit besluit.
Voorzitter Mark Lansbergen: “Het is een ingrijpende beslissing, aangezien de deelnemers al flink aan het studeren waren voor de voorrondes, die in maart zouden plaatsvinden. We hebben echter als bestuur op dit moment te weinig financiële zekerheid om het concours in volle glorie te kunnen organiseren.”

Voor deze zesde editie van dit tweejaarlijkse concours hebben zich maar liefst 14 jeugdsymfonieorkesten aangemeld in drie afdelingen. Behalve deelname aan de voorrondes stonden er ook diverse workshops en masterclasses gepland. Een vakjury beoordeelt de orkesten en uit de voorrondes kunnen max. 6 orkesten worden geselecteerd die zich als finalist in de Doelen kunnen presenteren.
Deze opzet blijft gehandhaafd. De plannen worden nu verder uitgewerkt voor 2018, waarmee het sterke concept van het concours behouden blijft. Lansbergen: “We hopen natuurlijk dat de orkesten die zich hebben aangemeld, alsnog in 2018 aan ons concours deelnemen.” Nadere informatie over het concours wordt gepubliceerd op de website www.jijspeelttochook.nl
 


Beleef 65 jaar Nederlands Studenten Orkest

Wat gebeurt er als je 100 van de beste student-musici van Nederland in tien dagen een programma laat instuderen en hen dat vervolgens tien dagen achtereen laat uitvoeren in alle grote concertzalen van Nederland? Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) bewijst voor de 65e keer dat deze succesformule garant staat voor een muzikale belevenis op zeer hoog niveau. Het NSO bestaat uit getalenteerde studenten van Nederlandse universiteiten, hogescholen en conservatoria. De maand februari 2017 zal voor alle leden geheel in het teken staan van NSO. Een maand vol passie, bevlogenheid, hard werken, feestjes en gezelligheid. Na afloop van de repetitieperiode en de tournee langs de mooiste concertzalen van Nederland, zal het orkest nog een week naar het buitenland vertrekken.

We leven in een tijd waarin de maatschappij om steeds meer versnelling vraagt. Een tijd van oneindige drukte en onophoudelijk veel prikkels. Een tijd waarin weinig tijd wordt genomen voor inspiratie en bezinning. Een tijd, ook, waarin de kracht en functionaliteit van klassieke muziek vergeten dreigen te worden. Daarom wil het Nederlands Studenten Orkest het publiek wegtrekken uit de dagelijkse sleur en deelgenoot maken van een andere dimensie: de muziek! Met het thema ‘Beleef NSO’ willen zij extra aandacht geven aan het beleven van een concert waarbij alle aandacht gefocust is op dat moment. Op die manier zal het bijwonen van een concert daadwerkelijk de functie van ontspanning en afleiding van het dagelijkse leven op zich nemen.

Het programma uitgevoerd door het Nederlands Studenten Orkest onder leiding van Jurjen Hempel leent zich perfect voor het meenemen van het publiek.

Strauss’ feestelijke wals ‘Freut euch des Lebens’ geldt als herinnering te genieten van het leven.

Vervolgens zal solist Mathieu van Bellen het publiek wegvoeren met de dromerige en rustgevende Japanse klanken van het vioolconcert van Takemitsu.

Tot slot zal de prachtige negende symfonie van Mahler gespeeld worden, waarmee Mahler het leven – waarvan hij het einde voelt naderen – bezegelt. Beleef NSO en vier met ons en Mahlers 9e symfonie het leven! Daarnaast mag er nog iets gevierd worden; namelijk het 65-jarig bestaan van het Nederlands Studenten Orkest!
www.nso.nl


Speel mee in JongNBEregionaal

Hou jij van samen muziek maken, ben je een gevorderde amateur of beginnende conservatoriumstudent en ben je niet ouder dan 20 jaar? Dan is spelen in jongNBEnoord, -oost, -zuid of -west iets voor jou! In de vier windstreken van het land heeft het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) deze jonge blazersensembles opgericht in de leeftijd 15-20 jaar. Deze ensembles bestaan uit tien talentvolle, jonge musici van muziekscholen, muziekverenigingen en jeugdorkesten uit de regio op fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon, hoorn, trompet, trombone, contrabas/basgitaar en slagwerk.

Samen werk je in 4 repetities in het voorjaar, toe naar 2 à 3 concerten, waarvan één concert samen met het NBE! Er wordt altijd een gevarieerd programma samengesteld (klassiek, avantgarde, popmuziek, wereldmuziek). En dat allemaal onder begeleiding van een eigen NBE-coach. Voor al deze jonge ensembles wordt een auditiedag georganiseerd. Tijdens zo’n auditiedag speel je alvast in de samenstelling van dit ensemble! Een stuk kun je al instuderen, van andere stukken krijg je ter plekke de bladmuziek. Daarnaast speel je ook een solostuk naar keuze (zonder begeleiding) van maximaal 2 minuten.

Is dit iets voor jou? Meld je dan zo spoedig mogelijk  aan via www.nbe.nl/jongnberegionaal voor de audities op 11 en 12 februari.


Orlando Festival 2017

De inschrijving voor het Orlando Festival 2107 is begonnen. Deze 36ste editie van het beroemde  internationale kamermuziekfestival en - concours vindt plaats van 10 tot 20 augustus in Rolduc Kerkrade.
Inschrijving staat open voor zowel bestaande ensembles als voor individuele musici. Voor amateurs van alle leeftijden. Van prille beginners tot gevorderde spelers. Jonge professionele ensembles zijn welkom in masterclasses. Via de nieuwe website van het festival kunnen bezoeken al dan niet met overnachting worden geboekt. Let wel: er is maar een beperkt aantal hotelkamers beschikbaar in Rolduc.
Er is een keur aan kamermusici en solisten uitgenodigd. Maar liefst 27 musici uit acht verschillende landen verzorgen de concerten. Ensembles zoals het Osiris Trio en het Rusquartet (Moskou) geven concerten, masterclasses en veel lessen. Ook soloblazers, die in 2016 deelnamen, komen terug, evenals een bassist, organist en violiste.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de combinatie van twee vleugels, er wordt zelfs werk gespeeld voor vier vleugels.
De Koreaans/Amerikaanse sopraan Wonjung Kim treedt niet alleen op, maar verzorgt ook yogalessen.
Evenals in de voorgaande twee edities brengt artistiek leider en dirigent Henk Guittart een groot deel van de Orlando musici samen in de Gruppo Montebello, waarmee dagelijks wordt gerepeteerd op een bijzonder programma met kamermuzikale versies van grote orkestwerken van Reger, Mahler en Debussy. Regers vioolconcert klinkt voor het eerst sinds 27 jaar weer in Nederland.


Info: www.orlandofestival.nl en info@orlandofestival.nl
Postadres: Stichting Kamermuziek Limburg, Postbus 246, 6460 AE Kerkrade, tel. 045 3690556


Familieconcert door het FOH


Onder leiding van Lex Bergink spelen het hoofdorkest en het jeugdorkest van het Filharmonisch Orkest Den Bosch een spannend en grappig concert voor alle leeftijden. Dus ouders en grootouders, neem uw kinderen en kleinkinderen mee!

Het concert begint met de geliefde ouverture uit de operette ‘Die Fledermaus’ van Johann Strauss jr. Violiste Iris van Nuland, winnares van Superkids 2016, speelt onder andere de Danse Macabre van Saint-Saëns. Verder klinken een aantal delen uit ‘het Carnaval der Dieren’ van dezelfde componist, waarbij verteld wordt door Maarten Ducrot. De ‘Hoe-Down’ uit het ballet ‘Rodeo’ van Aaron Copland zorgt voor een afwisseling met snelle folkmuziek. Ook speelt het orkest ‘de Speelgoedsymfonie’ met hilarische momenten ratels, toeters en fluitjes, waarbij de kinderen in het publiek mee mogen doen…

Het familieconcert vindt plaats op zondag 19 februari om 15.00 uur in het Maurick College in Vught. Meer informatie op www.fohsite.nl


Toonkunst Bussum met 10e Kinderconcert en 10e Jeugdstrijkproject

Suite uit ‘De Notenkraker’ met ballet en jeugdige strijkertjes

Zoals hierboven reeds even gemeld, voert het orkest van Toonkunst Bussum op zaterdag 25 maart a.s. de Suite uit het Ballet ‘De Notenkraker’ op. 71a van Tschaikowsky als Kinderconcert uit. Dit is het 10e achtereenvolgende  Kinderconcert sinds 2008 toen een begin gemaakt werd met ‘De Moldau’ van Smetana. Behalve de muziek is er een vertelling van het verhaal en ballet door leerlingen van de klassieke ballet afdeling van Dansstudio van Harten (Weesp/Bussum). Er zijn twee voorstellingen: om 14.00 en 16.00 uur.
De Suite wordt in z’n geheel gespeeld: Ouverture miniature, de zes Danses charactéristiques en de Bloemenwals. De ouverture wordt door het orkest gespeeld, zonder dans; alle overige delen zijn met ballet. Omdat in het voorjaar ook het 10e Jeugdstrijkproject plaats vindt, mogen de jeugdige strijkers van dit project in twee Dansen mee spelen en wel in Marche en Danse des Mirlitons met de vereenvoudigde partijen zoals die door dirigent Yiorgo Moutsiaras in opdracht van de Commissie Jeugdbeleid zijn bewerkt (zie ook onder ‘Jeugdbeleid’).
Voorafgaande aan het concert is er een introductie van het orkest en de instrumenten en na afloop mogen de kinderen instrumenten uitproberen, dit i.s.m. De Gooische Muziekschool.
Zie ook: www.toonkunstbussum.nl


Onder de naam Opus 22 wordt tweemaal per jaar een ad hoc orkest voor gevorderde amateurs samengesteld, dat in Utrecht een weekend lang aan de slag gaat. Wij zien het als een uitdaging ons in die twee dagen te verdiepen in een symfonisch werk. Er vindt geen concert plaats, maar we sluiten het weekend af met een openbare repetitie waarbij familie en bekenden van harte welkom zijn om het resultaat van onze inspanningen te beluisteren. Na afloop volgt een borrel voor deelnemers en gasten.

 

Er is een nieuw projectweekend gepland en wel in het weekend van 25 en 26 februari 2017 . Onder directie van Joost Geevers zullen we de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven  gaan bestuderen, waarbij we erop rekenen dat een ieder zijn partij goed heeft bekeken. Zoals ook bij ons laatste project in februari  spelen we in de Mytylschool in Utrecht. De kosten voor deelname aan het weekend bedragen € 30; studenten betalen € 20.

 

U kumt zich aanmelden bij de coordinatoren van de verschillende groepen. Hun emailadressen vindt u op www.opus22.nl


Con Brio met live muziek bij Chaplin flim


Film ‘City Lights’ in Tuschinsky Amsterdam

Film met live muziek. En dat in de beroemde en prachtige bioscoop Tuschinski. Daar gaat symfonieorkest Con Brio uit Amsterdam voor zorgen en wel op 12 maart a.s. , om 11 uur en om 14 uur. We verzorgen met  Con Brio live de muziek bij de film City Lights. Niet alleen de film is van Charlie Chaplin, hij heeft ook de muziek gecomponeerd.


1931

City Lights is een muzikaal, door Chaplin zelf geschreven, verhaal van de zwerver die verliefd wordt op een blinde bloemenverkoopster. De liefde overwint de eenzaamheid van het grootstedelijke leven. Een ervaring die het publiek opdeed in 1931 bij het bezoek aan het theater Tuschinski. In die tijd was de film zelfs aanleiding voor een eerste nachtelijke voorstelling.
In de huidige tijd is men meer en meer op zoek naar authenticiteit. Men luistert en geniet weer van oude vinyl platen en de beleving van het uitgaan en de cultuur staan centraal. De film, de muziek en de grandeur van Tuschinski brengt je terug naar de jaren 30. De tijd van Charlie Chaplin.


Onverstaanbare toespraak

City Lights is een stille film. Er is slechts muziek en een korte onverstaanbare toespraak om de geluidsfilm van dat moment te parodiëren. De muziek heeft kwaliteiten van salonmuziek, entertainmentmuziek, jazz en walsmuziek. In de decennia na het uitkomen van City Lights kwamen nieuwe versies van de muziek in omloop. In 2004 restaureerde de Engelse componist Timothy Brock de originele partituur van de filmmuziek van City Lights. Het Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio brengt deze uitgave op 12 maart 2017 ten gehore in Tuschinski te Amsterdam.


Liefde voor muziek

Chaplin coördineerde alles zelf in City Lights: de film, de muziek, de belichting en zelfs de stiltes zodat alles perfect op elkaar afgestemd was. Daarmee creëerde hij een unieke film die zich kwalitatief onderscheidde van al hetgeen tot op dat moment gemaakt was. Met zijn gevoel voor ritme en uitstekende muzikaal gevoel toont Chaplin zijn grote liefde voor de muziek. Een liefde die Con Brio jullie graag  laat herbeleven.


Kaarten zijn te bestellen via www.con-brio.nl


Componist Wiet Bliemert biedt symfonie aan

Welk orkest speelt ‘Le Petit’?

Klarinettist, docent en componist Wiet Bliemert heeft zijn leven lang muziek gespeeld en les gegeven, in alle muziekstijlen en op diverse instrumenten. Nu heeft hij wat meer tijd en die tijd benut om een heuse (korte) symfonie te schrijven: ‘Le Petit’.
Hij zou het heel leuk vinden als dit werk wordt uitgevoerd. Er zijn geen kosten aan verbonden; een uitnodiging voor een repetitie of uitvoering wordt zeer op prijs gesteld.
Voor informatie over zijn achtergrond en bezigheden: www.wietbliemert.nl.

Dirigenten/orkesten die belangstelling hebben, kunnen een email sturen aan:  wietbliemert@planet.nl.

En….hij is klassiek opgeleid, conservatorium klarinet.


Flutonicon nieuws

Website Fluit

Op www.fluit.nu,de website van de samenwerkende fluitorganisaties Flutonicon, Fluitconcours, NFG, Neflac, vind je informatie en een agenda met fluitactiviteiten van allerlei organisaties door het hele land.


Benelux Fluitconcours

In 2017 vindt weer een editie plaats van het Benelux Fluitconcours Solisten. Amateur dwarsfluitspelers van alle leeftijden uit Nederland, België, Luxemburg en de Euregio van Duitsland kunnen aan dit concours deelnemen.


IFSB Festival Day

De eerste Festival Day van International Flute Seminar Bruges (IFSB) in Nederland, vindt plaats op 25 februari in Leusden. Een dag met masterclasses, workshops, lessen, fluitorkest, concerten.
Info: www.ifsb.be


Flutonicon workshops

Flutonicon biedt een keur aan workshops. Een workshop kan worden georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. Het minimum aantal deelnemers is gewoonlijk acht. Belangstelling voor een workshop? Gebruik dan het aanmeldingsformulier.
Secretariaat: Paulus Potterhof 18,1506 JX Zaandam.
Tel.:(075)617 06 44
Inlichtingen: info@flutonicon.nl en www.flutonicon.nl


Huismuziek

Hoornisten gezocht

Er zijn nog hoornisten nodig voor Dvoraks Serenade voor blazers (18 en 19 maart en 25 en 26 maart in Ede).

 

Cursus arrangeren

24 en 31 maart, 7 april in Ede. In 3 ochtenden leer je de kneepjes van het vak van Willem van Merwijk. Voor gevorderde amateurs en vakmusici.

 

Telemann

Het vuur van Telemann (1-6 mei on De Glind) is een cursus voor koor en orkest voor gevorderde amateurs, met auditie! Er worden strijkers en zangers gezocht. De auditie is op 18 maart in het UCK, Utrecht, de eerste ronde.

 

Composities gevraagd

Ken jij iemand die interessante arrangementen of composities heeft geschreven? Huismuziek kan die toevoegen bij één van de volgende edities van de Huismuziek nieuwsbrief (E-news).

 

Spelerscontactbank

De spelerscontactbank op www.huismuziek.nl is begin dit jaar gestopt. Maak gebruik van de nieuwe: www.vind-een-medemuzikant.nl Deelname is gratis voor iedereen.

 

Kamerorkest zoekt leden

Het Kamerorkest Divertimento in Assen zoekt violisten en altviolisten. Dirigent: Bert Lammers. Op de lessenaar: barok, klassiek en romantische muziek. Repetities zijn op dinsdagavond.
(info: tel. 0592-501439)

Info: www.huismuziek.nl


Kopij FASO Nieuwsbrief

 

Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
redactie@faso.eu


We stellen het op prijs als u een toepasselijke afbeelding (foto, logo o.i.d.) meestuurt. Let wel: we kunnen geen afbeeldingen groter dan 1 Mb plaatsen zonder aanpassing; het zou ons erg helpen als de afbeelding al gecomprimeerd is tot webpage - formaat.

 

 

De deadlines en verschijningsdata van de FASO-nieuwsbrief tot
zomer 2017 zijn weergegeven in de volgende tabel:

 

Nummer Deadline Verschijningsdatum
2017-2 11 maart 25 maart
2017-3 29 april 13 mei
2017-4 10 juni 24 juni