Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2016-7

FASO Nieuwsbrief 2016-7

18 december

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van 2016, vol met nieuws en verheugende feiten. De verzuchting ‘wat gaat de tijd toch snel, gebruikt hem wel’ is helemaal van toepassing op onze tak van sport: het musiceren. Wat een mooie evenementen vonden er in 2016 plaats: concerten, projecten, jubilea, cross-overs etc. etc. De bij de FASO aangesloten orkesten zijn actief als nooit tevoren. 

De hoeveelheid kopij voor deze Nieuwsbrief was overweldigend en daarvoor hartelijk dank aan de inzenders. De inhoud reflecteert dan ook het hierboven aangehaalde gezegde ten volle.

In de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ blikt secretaris Nelleke Geusebroek terug op de positieve ontwikkelingen binnen de FASO in het afgelopen jaar. Het gaat duidelijk crescendo met onze koepel!
Het Rotterdams strijkorkest Ars Musica stelt zich voor in de rubriek ‘Wie wij zijn’ en Toon van Dijk beschrijft in ‘Mijn Favoriet’ zijn ontdekking van en zijn liefde voor de muziek van Beethoven. Het artikel ‘Inspiratie van andere FASO orkesten’ van Sonante Wageningen vraagt om opvolging. De redactie ziet graag kopij hiervoor verschijnen. 
Het Orkest van Utrecht heeft ‘de beste dirigent van Utrecht’, gevonden waarvoor vijf  prominenten uit de stad in competitie gingen. Met zo’n project boor je een nieuw publiek aan en leg je verbindingen met onverwachte bezoekers, dus zeer de moeite waard om een dergelijk project ook eens te programmeren. Verder nog een tiental artikelen over diverse muziekzaken. 

Wij wensen u veel leesplezier, fijne kerstdagen en een voorspoedig en muzikaal 2017 met als leidraad: Muziek, van levensbelang.

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

Van de bestuurstafel

Kamerorkest Ars Musica viert haar 55-jarig bestaan

Mijn Favoriet

Inspiratie van andere FASO-orkesten

De beste dirigent van Utrecht bekend

Brabantse strijkersdag 2017

FOH-Preludio, een 'jeugdorkest voor volwassenen'

Het Britten Jeugd Strijkorkest met Vivaldi en Lucie Horsch.

Promotie-onderzoek over beelden van de dood in de muziek

Brabant Suite

Maestro Muziekspel

Nieuws van componist Peter Greve

jubileumconcerten Suonare d'Amatori

Kazoo: de digitale muziekmethode van Het Koninklijk Concertgebouw

Alle Menschen werden Brüder, door het NMKO

HSO Euterpe onderscheiden

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel


En toen was het alweer december. Dat leidt toch tot terugkijken maar het bestuur van de FASO doet dat ook graag want er is veel bereikt binnen de FASO in 2016. Een aantal oude wensen is in vervulling gegaan: veel meer kennis over de kwaliteit van onze muziekcollectie, meer service voor de leden en meer samenwerking met andere organisaties en vorderingen op het gebied van Jeugdbeleid.


Kwaliteit van de muziekcollectie (aangepast)

In de vorige Nieuwsbrief informeerden we u al over de stand van zaken van onze muziekcollectie.  Inmiddels hebben bestuursleden en een aantal vrijwilligers bijna 5000 werken uit de FASO bibliotheek uit hun dozen gehaald om de kwaliteit ervan te beoordelen. 

U kunt nu in de catalogus zien welke set van een werk u het beste kunt bestellen. Het kan zijn dat u een werk wilt hebben dat er helaas niet best uit ziet. Wellicht wilt u het dan toch spelen maar dan bent u in wel gewaarschuwd. Dat u dit nu allemaal kunt zien was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder onze fantastische webmaster. 

De inventarisatie geeft ook de mogelijkheid om noodzakelijke vervanging te gaan plannen. Sterker nog, de eerste slechte sets van meest uitgeleende werken worden dit jaar al vervangen. De inventarisatie maakt het ook mogelijk om alle werken van nieuwe etiketten te gaan voorzien.  Dat wordt weer een enorme klus waarbij wij graag een beroep  op u zullen doen om ons een dagje te komen helpen.

Tenslotte komt uit de inventarisatie ook de (on)mogelijkheid van  gedigitaliseerde opslag naar voren. Op de eerstvolgende jaarvergadering (1 april) komen we op deze zaken (vervanging en digitalisering) terug. 


Samenwerking met andere organisaties

Er is veel samenwerking gegroeid in dit jaar. Samenwerking met organisaties als Huismuziek, het Orlando Festival, het KONSO (koepel voor studentenorkesten) kwam van de grond. En ook als die samenwerking niet direct leidt tot samen organiseren, er gaat in ieder geval veel informatie heen en weer. Wij kunnen u op die manier beter op de hoogte houden van wat er elders speelt en goede ideeën van elders aan u bekend maken. Bij het bestuur leidt het tot aanscherping van ideeën.
De meest invloedrijke verandering is natuurlijk onze nieuwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). U zult steeds vaker kunnen zien dat wij naar hen kunnen doorverwijzen als dat nuttig is. KNMO is ook blij met de FASO. Omdat de wereld van de HAFABRA en de symfonische wereld van elkaar verschillen valt er veel uit te wisselen. Het helpt daarbij dat twee bestuursleden nu in  commissies van de KNMO meedraaien. FASO kan ook altijd een beroep doen op de KNMO medewerkers in het bureau in Utrecht voor informatie, goede raad of acties.


Jeugdbeleid KNMO en FASO

Bij de categorale commissie Jeugd en Educatie is net een nieuw beleidsplan goedgekeurd waar de plannen van de FASO cie. Jeugdbeleid prima in passen, wij kunnen hier samen optrekken.  Deze commissie heeft ook de aanzet gegeven tot een online kenniscentrum www.jeugd.knmo.nl 
Dat kenniscentrum moet er voor zorgen dat de goede voorbeelden op gebied van jeugdbeleid en acties met jeugd bekend worden. De FASO orkesten zijn van harte uitgenodigd om via de KNMO een profiel aan te maken en hun ervaring voor anderen zichtbaar te maken.
Tenslotte is de speeldag rond onbekende muziek uit de FASO bibliotheek ook iets waar wij met veel plezier aan terug denken. Er wordt gewerkt aan een vervolg in 2017.


Jaarvergadering FASO   

Deze vindt plaats op zaterdag 1 april. Er is nog geen locatie vastgesteld omdat u misschien wel gastvrouw/heer wil zijn voor deze vergadering!  Het biedt tevens een mooie mogelijkheid om uw orkest voor te stellen! Wij hopen dan wel op een centrale plek in Nederland en niet te ver van de lijn Utrecht-Apeldoorn verwijderd. U kunt zich aanmelden voor 1 januari 2017 bij secretaris@faso.eu


Kamerorkest Ars Musica viert haar 55-jarig bestaan

Het orkest werd op 16 september 1961 in Rotterdam opgericht en  kreeg in januari 1962 de naam Ars Musica. Het  bestaat uit gevorderde amateurs, maar ook spelers die wat minder ervaring hebben zijn welkom.  Alje Bolt was de eerste dirigent. Onder zijn directie was barokmuziek het grootste deel van het repertoire. Toen het stokje werd overgenomen, in 1993, door Stephan Pas werden er ook andere muziekstijlen geïntroduceerd.  Henk Soeteman en Natasja van Doesburg zijn daarmee verder gegaan.
Het orkest staat nu alweer meer dan  10 jaar  onder leiding van Michiel van Vliet.  Zijn ambitie en liefde voor de muziek stimuleert het orkest om steeds weer een stapje hogerop te komen. Amateur muzikanten moeten het in de regel niet hebben van hun talent; thuis studeren en elke week de repetitie bijwonen horen erbij om tot betere prestaties te komen. En de laatste jaren lukt dat steeds beter, Ars Musica is een plezierig orkest waar op een goed niveau wordt gemusiceerd.
In de 55 jaar Ars Musica is uiteraard veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven:  het enthousiasme. Dat blijkt ook wel uit het ledental, meerdere leden zijn al twintig, soms zelfs al dertig jaar lid. De concertmeester Wim Struiksma, betrokken bij de oprichting van  het orkest, en toen  begonnen als tweede violist , is nu al jaren concertmeester en speelt nog steeds de sterren van de hemel.
In de loop van de jaren is het orkest verschillende projecten aangegaan met andere orkesten. Dit jaar is er een prachtig project georganiseerd, samen met COV Laudate en Merwe Sinfonietta. Een programma samengesteld uit psalmen op muziek van Mendelssohn, Dvorak, Holst en Kodaly.
Het programma is tweemaal uitgevoerd. In oktober in Gorinchem en in november in Rotterdam, in de nieuwgebouwde Fonteinkerk waar Ars Musica vanaf nu ook  repeteert. Het was best spannend hoe dit concert zou gaan, want er was alleen ervaring met het oude gebouw.  Twee orkesten, zo'n 50 spelers, en een koor van 75 mensen  op en rond het podium plaatsen vergde enige improvisatie. Spannend... maar het lukte …. en het was een fantastisch concert.
Het volgende project staat alweer op de lessenaar: het begeleiden van een opera projectkoor uit Rotterdam-Zuid. Met volle overgave wordt het programma ingestudeerd. Ars Musica maakt zich op voor de toekomst.
Ars Musica van harte gefeliciteerd met jullie 55-jarig bestaan.


Mijn Favoriet

Beethoven

Toen ik in 1952 begon op de middelbare school, speelde muziek een zeer kleine rol in het leven. Dat kon nauwelijks anders. Er waren nog geen grammofoonplaten met klassieke muziek. De langspeelplaat was nog niet uitgevonden.
Dat betekende ook dat er ook geen muziek uit de radio kwam. Er werd alleen muziek uitgezonden als iemand voor een microfoon stond te zingen of te spelen. Orkestmuziek was nog zeldzamer. Daarvoor moest natuurlijk heel veel geregeld worden.
Als je muziek wilde horen, dan moest je zelf spelen. Maar ja, wie kon dat? Zo vlak na de oorlog was er schaarste aan alles. Gelukkig was mijn vader onderwijzer en hij speelde op school op zijn viool kinderliedjes voor zijn leerlingen. In de maand december nam hij de viool mee naar huis en speelde voor ons Sinterklaas- en Kerstliedjes. Ik vroeg mijn vader of ik viool kon leren spelen. Ik had geluk: op mijn middelbare school kwam één maal per week een vioolleraar na schooltijd les geven aan drie leerlingen en ik kon mee gaan doen. Als je de ene week als eerste les had gehad, dan was je de volgende week de laatste. Een soort groepsles.
Een tweede geluk was dat er op de school een klein orkest was geformeerd van een aantal ouders, een aantal leerlingen en twee leraren. Het orkestje werd gedirigeerd door de vioolleraar maar was zeer incompleet en daarom bewerkte de dirigent muziek voor de voorhanden zijnde bezetting. Ik had nog maar kort les en hij maakte een derde vioolpartij met veel losse snaren en lange noten. Ik zeg altijd maar dat ik na drie maanden al in het orkest meespeelde. Stel je er maar niet al te veel bij voor.
Eén van de jongens in het orkest heette Jamin en wij speelden vaak duo’s. Uit zijn achternaam blijkt wel dat hij een welvarende vader had. Ik ben vaak bij hem thuis geweest en een keer draaide hij een grammofoonplaat uit de collectie van zijn vader. De langspeelplaat was inmiddels op de markt.
Ik herinner me dat hij het vioolconcert van Beethoven draaide. Alles was nieuw. Ik had nog nooit van Beethoven gehoord, zelfs nooit van een vioolconcert. Het was een verpletterende ervaring. Vooral de cadens van Kreisler was indrukwekkend. De naam van de solist konden we niet uitspreken: Yehudi Menuhin.
Eens mocht ik met de wiskundeleraar mee naar een concert door het Rotterdams Philharmonisch  Orkest. Ook iets nieuws voor mij. De leraar speelde contrabas in het schoolorkestje, zo goed en kwaad als het ging.
We hoorden daar voor de eerste keer de vijfde symfonie van Beethoven. Als u ooit deze  symfonie hebt meegespeeld, dan kent u vast de snelle passage in het derde deel, daar waar alle strijkers, met de fagot, heel veel snelle zestienden moeten spelen. De leraar viel bijna van zijn stoel: “Dat dat ook mogelijk was op een contrabas”. Ik heb het geluk gehad deze symfonie een aantal malen te mogen spelen, maar die passage moet ik toch elke keer weer grondig studeren.
Mijn muziekleven is dus begonnen met Beethoven en zijn muziek heeft mijn gehele leven begeleid. Helaas is bijna alles te moeilijk: de vioolsonates en de strijkkwartetten. Maar het luisteren ernaar geeft ook veel genoegen.

Toon van Dijk.


Inspiratie van andere FASO-orkesten

Ontspannen muziek maken tijdens van-blad-speel-avond bij Sonante Wageninge

Natuurlijk, eigenlijk is muziek maken altijd leuk. Maar het is ook hard werken. En soms wil je gewoon een avondje ontspannen spelen, zonder de druk van een naderend concert in het achterhoofd. Daarom organiseert Symfonieorkest Sonante uit Wageningen e.o. af en toe een Van-blad-speel-avond.  En iedereen is welkom.

Iedereen, ook niet-leden dus, mits hij of zij een instrument meeneemt dat past in een symfonieorkest. Dan krijg je soms wel wat scheve bezettingen: met vier man sterk waren de hoorns tijdens onze laatste VBSA op 30 september stevig vertegenwoordigd!

Tijdens een VBSA kom je allerlei nieuwe mensen tegen en dat is leuk. Mensen die in een ander orkest spelen maar graag zo veel mogelijk muziek maken. Muzikanten met nog niet zo veel orkestervaring. En vaak ook wel een oud-lid. Voor ons een mooie manier om bekender te worden in de regio en wie weet levert het eens een nieuw lid op!

Maar bovenal hebben we er zelf baat bij. Dirigent Hebe vindt dat we beter van blad moeten leren spelen, en oefening baart natuurlijk kunst. Op 30 september stond Dvorak nummer 9 op de lessenaar. Het stuk ligt goed in het gehoor, maar de eerste keer is het toch wel even doorploeteren. "Maar hoor je hoeveel beter het de tweede keer al gaat?," vindt Hebe. `"En bovendien leren we beter naar elkaar luisteren: geen punt als je vanavond niet alles meespeelt," benadrukt ze, "goed luisteren en je pakt de draad gewoon weer op". Een goede les!
Informatie: www.sonante.nl en facebook.com/sonante

 

Overgenomen uit het FASO Bestuursbericht van november 2016


De beste dirigent van Utrecht bekend

 

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij dat op zaterdag 19 november 2016 vijf prominente Utrechters om de titel ‘De beste dirigent van Utrecht!’ zouden strijden. De kandidaten hadden ieder hun favoriete klassieke compositie gekozen en dirigeerden daarmee Het Orkest van Utrecht. Ook de toeschouwers spelen een rol: zij mochten namelijk hun stem uitbrengen. Dit spektakel vond plaats in het ZIMIHC theater Stefanus in Utrecht Overvecht.
De vijf prominente Utrechters dirigeerden met groot succes het Orkest van Utrecht (OvU), een fantastische ervaring voor hen, het publiek en het orkest.
Koen-Willem Toering (uiterst links op de foto) werd tot winnaar uitgeroepen; Koen-Willem is zanger bij de band Sunday Sun en geeft les op de Herman Brood Academie in Utrecht.
Verdere info over dit project en het orkest: www.orkestvanutrecht.nl


Brabantse strijkersdag 2017

Op zondag 26 maart vindt de Brabantse Strijkersdag plaats in de CKE-muziekschool aan de Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven.
De oefenmiddag is op 11 maart.
Deelnemers spelen in een orkest op eigen niveau onder leiding van topmusici van philharmonie zuidnederland, docenten van CKE en violist Nico Dezaire. Er wordt niet alleen met het complete orkest gerepeteerd, maar ook in kleinere groepjes.
’s Middags is een optreden voor publiek in de concertzaal van CKE.

Er wordt in drie groepen (orkesten) muziek gemaakt, namelijk voor de allerjongsten, voor niveau A/B en voor niveau C/D. De partijen zijn al op de website te vinden.
De Brabantse Strijkersdag is een initiatief van FASO, philharmonie zuidnederland en CKE en wordt georganiseerd door de stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen.
Opgeven voor 1 februari, kosten 35.- euro (incl. lunch)
Informatie:  http://strijkersdagen.nl/wordpress


FOH-Preludio, een 'jeugdorkest voor volwassenen'

Een orkest voor volwassenen die nog maar kort een instrument bespelen, dat bestond tot voorkort nog niet. Maar sinds dit jaar is daar FOH-Preludio, onderdeel van het Filharmonische Orkest ‘s-Hertogenbosch, speciaal voor volwassenen die pas enkele jaren les hebben of hun instrument weer oppakken na langere tijd niet gespeeld te hebben. Een succesvolle kennismakingsdag volgde, op 17 september, waar maar liefst 35 musici op afkwamen: met 12 celli, 8 fluiten, 7 violen, 1 altviool, 1 contrabas, 1 hobo, 3 klarinetten, 1 fagot, 1 slagwerker en 2 pianisten was het een mooie opkomst, maar het evenwicht was nog ver te zoeken. Na de kennismakingsdag gingen 30 mensen door, de groep groeit nu gestaag en het komt beter in balans. En er wordt met groot enthousiasme gemusiceerd!

In februari staat een familieconcert gepland voor het hoofdorkest samen met het jeugdorkest van FOH, gericht op gezinnen met kinderen. Eén van de stukken gaat ook FOH-Preludio instuderen, en als het lukt kunnen individuele leden bij het hoofdorkest aansluiten voor de repetities en uitvoering van dat ene stuk op het familieconcert.

Het is duidelijk dat een ‘jeugdorkest voor volwassenen’ voorziet in een behoefte. Meer lezen kan op www.fohsite.nl


Het Britten Jeugd Strijkorkest met Vivaldi en Lucie Horsch.

Het Britten geeft begin 2017 twee concerten met de zeventienjarige Nederlandse sterblokfluittiste Lucie Horsch, die in het teken staan van Vivaldi: Op 15 januari in de dorpskerk in Wilp en op 4 februari in de Grote Kerk in Hattem. Bijzondere locaties voor twee unieke, innemende concerten.
Het Britten Jeugd Strijkorkest bestaat in 2017 tien jaar. Het werd opgericht door dirigent Loes Visser, en heeft in de afgelopen jaren een vaste plaats veroverd in het culturele aanbod van Oost Nederland, maar ook daarbuiten. In 2014 won het de 1e prijs in de categorie strijkorkesten tijdens het prestigieuze Summa Cum Laude Festival in Wenen.
Er werd inmiddels samengewerkt met veel spraakmakende artiesten zoals Liza Ferschtman, Daniel Wayenberg, Rosanne Philippens en vele anderen.  Ook cross-overs gaat deze broedplaats voor jong strijktalent tussen de 12 en 25 jaar niet uit de weg.  Een voorbeeld hiervan is de spetterende muzikale act die het orkest samen met de Zwolse rappers van De Fakkelteit op koningsdag 2016 voor het koningspaar verzorgde.  Ook andere disciplines schuwt het orkest niet getuige de muziektheatervoorstelling ‘De Verleiding’ van Vivaldi’.

En ook bij het komende project staat Vivaldi centraal met de jonge blokfluittiste Lucie Horsch, die furore maakt met haar Vivaldi-CD, als soliste in fluitconcerten van Vivaldi. Zo wordt ‘La notte’ gespeeld, uit het Concert voor fluit en orkest NO.2, en ‘La Tempesta di mare’, uit het Concert voor fluit en orkest in F. Daarnaast speelt het orkest het Requiem van Popper en de optimistische Serenade voor strijkers van Dvorák.

Uit de pers: “Wat Lucie Horsch aan passie, elan en nuance uit het klinkend stukje hout weet te halen, grenst aan het ongelooflijke.” (klassiek.nl)

 

Het Britten met Lucie Horsch

15 januari om 15:00 Dorpskerk in Wilp
4 februari om 20:15 Grote- of AndreasKerk in Hattem

Voor meer info en kaarten zie www.hetbritten.nl


Promotie-onderzoek over beelden van de dood in de muziek

Op 30 november 2016 promoveerde Lies Wiersema, violiste bij het orkest van Toonkunst Bussum, aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Beelden van dood in de muziek. Zes casestudies naar veranderende tradities in het Duitse taalgebied gedurende drie eeuwen”.
In haar proefschrift onderzoekt Lies Wiersema hoe componisten omgaan met doodsthematiek door de eeuwen heen. Het in de tijd veranderende beeld van de dood blijkt ook in de composities te worden uitgedrukt. Daarnaast is er sprake van universalia, zoals de notie van een vorm van wederopstanding en overgang naar een andere bestaansvorm of nieuw begin.
In een zestal composities uit het Duitse taalgebied tussen begin zeventiende en medio negentiende eeuw onderzoekt Wiersema hoe fenomenen als dood, verlies en rouw in tekst en muziek van die tijd worden uitgedrukt. Naast musicologische worden ook psychoanalytische gezichtspunten aangewend, bijvoorbeeld waar het gaat om het omgaan met verlies en rouw. Bovendien worden de composities gerelateerd aan cultuurhistorische ontwikkelingen.

 

Duitse reformatie

De eerste periode, de vroege zeventiende eeuw, was ook de periode van de Duitse reformatie. De lutherse achtergrond van componisten in die tijd werd in de gekozen casussen tot uitdrukking gebracht. Hierin nam het troosten van de nabestaanden een centrale plaats in.

 

Secularisering en vrijmetselarij

De tweede periode, de late zeventiende en de achttiende eeuw, omvat het tijdperk van de (overgang naar) de verlichting, een periode van toenemende secularisatie en van de opkomst van de vrijmetselarij. De vroegere religieus getinte beleving van doodsthematiek maakte plaats voor meer aardse opvattingen. In de vrijmetselarij wordt de dood opgevat als een onvermijdelijke gebeurtenis die met moed en kalmte tegemoet getreden moet worden en geen angst hoeft in te boezemen. In de gekozen compositie is deze wijze van omgang met doodsthematiek terug te vinden.

 

Vroeg-romantiek

De derde periode wordt gevormd door de Duitse vroeg-romantiek, de periode waarin op verlies en afscheid soms met buitensporig rouwbetoon werd gereageerd. Er was sprake van een fascinatie voor de dood, die dramatische, soms erotische trekken kreeg. In de gekozen composities worden verschillende beelden van de dood tegenover elkaar gezet, bijvoorbeeld gepersonifieerd als een macaber personage, maar op mystieke wijze beleefd.

 

Lies Wiersema studeerde muziekwetenschap aan de universiteit Utrecht. Daaraan voorafgaand studeerde zij psychologie, gevolgd door de opleiding tot psychoanalyticus en een werkkring in de geestelijke gezondheidszorg. Haar promotor was Prof. dr. Albert Clement.


Brabant Suite

Nieuwe compositie, geënt op Brabantse liedjes, ook voor amateur symfonie orkest.

In museum Klok & Peel in Asten vond op 27 november de uitvoering plaats van de zogenoemde ‘Brabant Suite’. Dit was een muzikaal programma rond nieuwe composities waarin de drie bekendste Brabantse liedjes doorklinken: ‘Brabant’ van Guus Meeuwis, ‘Mijn Brabantse Land’ en ‘Toen de Hertog Jan kwam varen’. Het muzikale gedeelte werd afgesloten met een gezellig Brabants Uurtje.     

Het programma werd aangeboden door Museum Klok & Peel en de Brabantse Hoeders. Dit zijn vrouwen en mannen uit Brabant die allen zijn onderscheiden met de Brabant Bokaal van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. De Hoeders organiseren jaarlijks een cultureel project dat vernieuwend en Brabant-breed moet zijn.

Het project 2016 had als titel ‘Brabant Suite’. Brabantse componisten waren uitgenodigd nieuwe composities te schrijven. In deze composities moesten wel de drie eerder genoemde  melodieën doorklinken.
Het programma werd uitgevoerd door een achttal verschillende muziekgroepen, van bigband tot klassiek. Ook werd de nieuwe Suite-compositie uitgevoerd op een bronzen piano, een mobiel carillon dat voor deze gelegenheid speciaal over was gekomen uit Leuven. 
Tijdens het programma werd het eerste exemplaar van het arrangement van de ‘Brabant Suite’ voor harmonie en symfonie orkest symbolisch overhandigd aan Joop van de Meulenreek, voorzitter van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Ook nam Van de Meulenreek in Asten de honneurs waar voor de FASO. 

Ook in dit muziekstuk voor groot orkest zijn de drie genoemde Brabantse liedjes verwerkt. De compositie van Sjef van Rooij (Den Bosch) is in opdracht van de Brabantse Hoeders gearrangeerd voor harmonieën en symfonie orkesten. Alle Brabantse harmonieën en amateur symfonie orkesten krijgen dit arrangement in december gratis aangeboden.
Er zijn al plannen om dit muziekwerk in 2017 simultaan ten gehore te brengen.


Maestro Muziekspel

Eindelijk een origineel bordspel over klassieke muziek. Het muziekspel ‘Maestro’ bestaat uit twee spellen in één doos: in ‘Ensemble’, voor kinderen vanaf 7 jaar, worden kinderen spelenderwijs wegwijs gemaakt in de wereld van de klassieke muziek. Noten, componisten, muziekstukken, het zit er allemaal in. Tijdens het spelen kun je via QR-codes op de speelkaarten muziek van de website beluisteren. En uiteraard bevat Ensemble een flinke dosis competitie.

Voor wat oudere kinderen en volwassenen is er het spel ‘Symphony’. Wees de dirigent van je eigen orkest: koop instrumenten en solisten, pak muziekstukken, vorm een orkest en maak muziek. Toon door tactisch te spelen aan de enige echte, veelzijdige Maestro te zijn!
Het spel Maestro is te bestellen voor € 48,50 via www.maestromusic.nl/spel-bestellen


Nieuws van componist Peter Greve

Het afgelopen halfjaar zijn er twee nieuwe uitgaven met werk van Peter Greve verschenen. 
PARMA Recordings nam een CD op (uitgebracht door Navona Records, USA) met kamermuziek van Greve en zijn collega Hans Bakker. Voor informatie zie: www.navonarecords.com/catalog/nv6070/ en www.petergreve.nl
Voorts is de compositie ‘In Memoriam’ voor klarinet, cello en piano, gecomponeerd in 2015,  uitgegeven door Edition MatchingArts. 
Op 28 september mocht Greve in Lommel (België) de tweede prijs in ontvangst nemen van een compositie-wedstrijd, uitgeschreven door het plaatselijke cultuurcentrum De Adelberg, voor het ingezonden werk ‘Mantra’. Dit werk zal de komende tijd vanaf het carillon van de St. Pietersbandenkerk te Lommel te horen zijn via de nieuwe, onlangs geplaatste electronische automaat.


jubileumconcerten Suonare d'Amatori

Het symfonieorkest, dat in 1985 het licht zag als Stichting Delfzijls Symfonieorkest en sinds 1996 de naam Suonare d’Amatori draagt, vierde zijn 20-jarig bestaan met twee feestelijke concerten.

In de Petrus en Pauluskerk te Loppersum en in de Winschoter Vennekerk werd flink uitgepakt met muziek van Haydn (95ste Symfonie) en Beethoven (Mis in C-majeur). Ook het trompetconcert (Es-majeur) van Haydn stond op het programma met als solisten Richard Visser in Loppersum en Frank Bos in Winterwijk. 
Suonare d’Amatori had maar liefst twee  koren uitgenodigd voor de Mis: Kamerkoor Arti Vocali en Collegium Musicum Loppersum. De tachtig zangers konden prima de ontroering overbrengen, die zo'n romantisch werk kenmerkt. De vocale solisten (Caroline Cartens, sopraan, Petra Stoute, alt, Matevz Kajdiz,  tenor en Jasper Leever, bas) droegen succesvol bij aan het festivalkarakter van de uitvoering. De muzikale leiding was in handen van Jelke Hamersma, vaste dirigent van deze drie ensembles, die door burgemeester Rodenboog van Loppersum werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit lustrumproject was één van de drie evenementen die de provincie Groningen subsidieerde met betrekking tot het Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 voor het onderdeel Participatie Amateurkunst in 2016.

In 2017 gaat Suonare d'Amatori verder met Haydn, door op 1 april diens oratorium 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze' uit te voeren in de Nicolaïkerk in Appingedam, ditmaal met Toonkunstkoor Delfzijl.


Kazoo: de digitale muziekmethode van Het Koninklijk Concertgebouw

Gelukkig is er de laatste tijd weer veel aandacht voor binnenschoolse muziekeducatie. Ook Het Koninklijk Concertgebouw draagt haar steentje bij, door samen met uitgeverij Blink een lesmethode muziek via het digibord te ontwikkelen, voor alle leerjaren op de basisschool. Kazoo ondersteunt de leerkracht in het geven van muziekles, ook wanneer deze niet over muzikale vaardigheden of muziekinhoudelijke kennis beschikt.

Kazoo wordt gemaakt in nauwe samenwerking  met leerkrachten en leerlingen. De digitale muzieklessen zorgen ervoor dat de mooiste en meest bijzondere muziek en musici de klas in komen. De doorlopende leerlijn is thematisch van opzet en sluit aan op het recente SLO-leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Zo kan de groepsleerkracht elke week weer tijd besteden aan muziek in de klas! Meer informatie en gratis proeflessen op www.kazoo.nl


Alle Menschen werden Brüder, door het NMKO

Alle Menschen werden Brüder, als zij de vreugde omarmen. Met die woorden, gezongen door koor en solisten, eindigt Beethovens magistrale negende symfonie. De ode An die Freude is een pleidooi voor een wereld waarin alle mensen als broeders leven, een ideaal waarin Schiller en Beethoven geloofden. Niet voor niets werd het gekozen als Europees Volkslied.

Met extra trots presenteert het Nieuwe Mannheim Koor en Orkest (NMKO) haar vier zangsolisten die uit vier verschillende Europese landen afkomstig zijn (Polen, Griekenland, Groot-Brittanië en België). Ook Szymanowski had een ideaal: ‘een moderne, autonome vorm te geven aan dat wat in de ziel van de mens even wezenlijk als ongrijpbaar is’. Zijn Stabat Mater, of Stala Matka in het Pools, de taal waarin het NMKO het uitvoert, verklankt in al zijn simpelheid de bittere rouw van de eeuwenoude tekst over de moeder die treurt om haar zoon, maar laat tegelijk plaats voor een wonderlijk gevoel van hoop.

Op 28 januari voert het NMKO deze schitterende werken uit in de Stadsgehoorzaal van Leiden. Het podium zal gevuld zijn met een jong projectkoor en -orkest dat gevormd wordt uit ambitieuze amateurs en (semi-)professionele musici, onder leiding van Quentin Clare. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.nmko.nl, u ontvangt 5 euro korting in de voorverkoop!


HSO Euterpe onderscheiden

In de vorige Nieuwsbrief (2016-6) maakten wij melding van het 125-jarig jubileum van het Haags Symfonie Orkest Euterpe (1891-2016). Het jubileumconcert vond  plaats op zondagmiddag 27 november in de Haagse Kloosterkerk aan het Lange Voorhout. Voorafgaand aan dit concert werd het orkest door burgemeester Aartsen onderscheiden.
Hij bracht voor het 125 jaar bestaande orkest de stadspenning van de gemeente Den Haag mee plus de oorkonde en ontving zelf het eerste exemplaar van het jubileumboek, dat is samengesteld door bassist Geert Vinke.

Informatie: www.haso-euterpe.nl


Huismuziek

Seizoen 2017-2018

Op zondag 7 mei 2017 organiseert Huismuziek een Open cursusmiddag voor cursussen in het nieuwe seizoen (in Akoesticum, Ede). Van vijftien cursussen geven we een voorproefje. De inschrijving voor deze cursusmiddag start op 14 maart. Het cursusboekje 2017-18 wordt dan half april per post verstuurd en de inschrijving start op 8 mei.

Hoornisten gezocht

voor Dvoráks serenade voor blazers (18-19 mrt, Ede) en Dvoráks serenade voor blazers, (25-26 mrt, Ede).

 

Highlights voorjaar:

Com musiceren! (15 jan, Ede):  communiceren in een instrumentaal ensemble, zo leer je samenspelen; vooral nog plaats voor strijkers.
Schpil klezmorim (18-19 mrt, Ede):  dit klezmerweekend was oorspronkelijk bedoeld voor blokfluitisten, maar is nu opengesteld voor alle instrumentalisten.


Kamermuziek:

Kamermuziekontmoetingsdag Assen op 11 februari.
Kamermuziek in de steigers Groningen op 8 april.

Nieuw ensemble huismuziek Arnhem.
In januari begint een nieuw gemengd ensemble voor blazers en strijkers: Intermezzo, onder leiding van Remko van der Vegt. Repetities elke woensdagavond. 

Informatie: www.huismuziek.nl

 

Oproep bestuursleden

Het bestuur van Huismuziek zoekt versterking.
Profiel: affiniteit met muziek (als beoefenaar, amateur of professional, of als liefhebber), interesse in organiseren, ervaring in bestuurswerk is een pre.
Het bestuur vergadert elke 2 maanden, meestal in Arnhem. In de tussentijd is er regelmatig contact tussen bestuursleden onderling, en met het Bureau.
Interesse? Stuur een mail (info@huismuziek.nl), waarin je je ervaring in de muziek en met bestuurswerk vermeldt en wat je motivatie is om toe te treden tot het bestuur.


Kopij FASO Nieuwsbrief

Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
redactie@faso.eu


We stellen het op prijs als u een toepasselijke afbeelding (foto, logo o.i.d.) meestuurt. Let wel: we kunnen geen afbeeldingen groter dan 1 Mb plaatsen zonder aanpassing; het zou ons erg helpen als de afbeelding al gecomprimeerd is tot webpage - formaat.

 

De deadlines en verschijningsdata van de FASO-nieuwsbrief tot
zomer 2017 zijn weergegeven in de volgende tabel:

 


 

Nummer Deadline Verschijningsdatum
2017-1 21 januari 04 februari
2017-2 11 maart 25 maart
2017-3 29 april 13 mei
2017-4 10 juni 24 juni