Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2016-7

FASO Nieuwsbrief 2016-7

18 december

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van 2016, vol met nieuws en verheugende feiten. De verzuchting ‘wat gaat de tijd toch snel, gebruikt hem wel’ is helemaal van toepassing op onze tak van sport: het musiceren. Wat een mooie evenementen vonden er in 2016 plaats: concerten, projecten, jubilea, cross-overs etc. etc. De bij de FASO aangesloten orkesten zijn actief als nooit tevoren. 

De hoeveelheid kopij voor deze Nieuwsbrief was overweldigend en daarvoor hartelijk dank aan de inzenders. De inhoud reflecteert dan ook het hierboven aangehaalde gezegde ten volle.

In de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ blikt secretaris Nelleke Geusebroek terug op de positieve ontwikkelingen binnen de FASO in het afgelopen jaar. Het gaat duidelijk crescendo met onze koepel!
Het Rotterdams strijkorkest Ars Musica stelt zich voor in de rubriek ‘Wie wij zijn’ en Toon van Dijk beschrijft in ‘Mijn Favoriet’ zijn ontdekking van en zijn liefde voor de muziek van Beethoven. Het artikel ‘Inspiratie van andere FASO orkesten’ van Sonante Wageningen vraagt om opvolging. De redactie ziet graag kopij hiervoor verschijnen. 
Het Orkest van Utrecht heeft ‘de beste dirigent van Utrecht’, gevonden waarvoor vijf  prominenten uit de stad in competitie gingen. Met zo’n project boor je een nieuw publiek aan en leg je verbindingen met onverwachte bezoekers, dus zeer de moeite waard om een dergelijk project ook eens te programmeren. Verder nog een tiental artikelen over diverse muziekzaken. 

Wij wensen u veel leesplezier, fijne kerstdagen en een voorspoedig en muzikaal 2017 met als leidraad: Muziek, van levensbelang.

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

Van de bestuurstafel

Kamerorkest Ars Musica viert haar 55-jarig bestaan

Mijn Favoriet

Inspiratie van andere FASO-orkesten

De beste dirigent van Utrecht bekend

Brabantse strijkersdag 2017

FOH-Preludio, een 'jeugdorkest voor volwassenen'

Het Britten Jeugd Strijkorkest met Vivaldi en Lucie Horsch.

Promotie-onderzoek over beelden van de dood in de muziek

Brabant Suite

Maestro Muziekspel

Nieuws van componist Peter Greve

jubileumconcerten Suonare d'Amatori

Kazoo: de digitale muziekmethode van Het Koninklijk Concertgebouw

Alle Menschen werden Brüder, door het NMKO

HSO Euterpe onderscheiden

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief