Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2016-6

FASO Nieuwsbrief 2016-6

6 november 2016

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u alweer de voorlaatste Nieuwsbrief van 2016! Na de lange zomerperiode is muziekmakend Nederland (gelukkig) weer actief geworden. Door het hele land vinden concerten plaats of zijn concerten voor de komende periode in voorbereiding; de eerste aankondigingen voor kerstconcerten zijn al gesignaleerd!.
Die voorbereidingen nemen blijkbaar zoveel tijd in beslag dat de hoeveelheid kopij voor deze Nieuwsbrief minder is dan gebruikelijk, maar de inhoudelijke kant van deze editie mag er zeker wezen.
In de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ wordt melding gemaakt van de positieve ontwikkelingen rond het lidmaatschap van de FASO bij de KNMO, van een nieuwe service op de website en van de vorderingen in de bibliotheek. Het Fries Kamer Orkest stelt zich voor in de rubriek ‘Wie wij zijn’ en een lid van dit orkest, hoboist Herman Leusman, beschrijft in ‘Mijn Favoriet’ zijn ontdekking van en zijn liefde voor de muziek van Beethoven. 
In Utrecht zoekt het Orkest van Utrecht ‘de beste dirigent van Utrecht’, waarvoor 5 prominenten in competitie gaan. Het Haags Symfonie Orkest Euterpe viert het 125 (!) jarig jubileum met een opera concert en in Arnhem geeft Arnhem Sinfoniëtta een uitdagend concert in de Walburgiskerk omdat Musis Sacrem nog steeds in een grondige renovatie zit. 
Tenslotte nog informatie over een interessant boek over ons brein en muziek van Dick Swaab en nieuws van de Vereniging Huismuziek.

Wij wensen we u veel leesplezier en een goede muzikale tijd in aanloop naar de komende concerten.

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

Van de bestuurstafel

Wie wij zijn - het Fries Kamer Orkest

Mijn Favoriet

De beste dirigent van Utrecht

Jubileumconcert HSO Euterpe

Concert Arnhem Sinfonietta in de Walburgiskerk

Gesignaleerd: een interessant boek

Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief