Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2016-5

FASO Nieuwsbrief 2016-5

25 september 2016

Beste lezer,

Na de lange zomerperiode wordt Nederland weer wakker uit zijn ‘zomerslaap’. Dit slaat vooral op het actief muziek beoefenen, dat in de zomermaanden altijd op een laag pitje staat. Om de overgang naar de wekelijkse repetitie iets gemakkelijker te maken, organiseerde de FASO daarom op zaterdag 27 augustus een succesvolle speeldag in Bussum, waaraan zo’n 30 muzikanten deel namen; een kort bericht hierover in ‘van de bestuurstafel’. 
Nu is het dus ook weer tijd voor een nieuwe FASO Nieuwsbrief met een groot aantal onderwerpen, te beginnen met gebruikelijke FASO Nieuws en informatie over het Jeugdbeleid (met een primeur: de eerste strijkersexamens in Tilburg). In de rubriek ‘Wie wij zijn’ stelt het Heemsteeds Philharmonisch Orkest zich voor; dat dit jaar 50 jaar bestaat. In ‘Mijn Favoriet’ komt deze keer penningmeester Frank Peelen aan het woord en de Zomercursus  Woudschoten 2016 krijgt in deze Nieuwsbrief welverdiende aandacht. Dirigent Kent Moussault van het VSSO in Maarsen werd winnaar van de Young Conductors Award 2016 in Hilversum, waarover u een kort verslag kunt lezen.   
En verder artikelen over een dirigentencursus bij het Orkest van het Groene Hart, enkele bijzondere concerten en nieuws van Flutonicon en de vereniging Huismuziek.

TOT SLOT EEN OPROEP VOOR EEN NIEUWE EINDREDACTEUR. De huidige eindredacteur, Jet Katgert, is sinds 2004 bij de totstandkoming van de nieuwsbrief betrokken, al vanaf de tijd dat die op papier verscheen, nam in 2013 het eindredacteurschap over van Piet Boekhoudt, en heeft besloten om uiterlijk zomer 2017 te stoppen.  Op ’t ogenblik kost het invoeren en online zetten van de nieuwsbrief ca. 1 à 2 dagen per nummer; een groot gedeelte van deze tijd gaat zitten in het zoeken naar bijpassende foto’s. Dus als u redelijk handig bent met computers en browsen leuk vindt is dit misschien iets voor u; neem dan vooral contact met ons op op redactie@faso.eu 

Wij wensen we u veel leesplezier en een goede muzikale tijd in aanloop naar de komende concerten.

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

Van de bestuurstafel

Jeugdbeleid

Wie wij zijn ... Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Mijn Favoriet

Zomercursus Woudschoten 2016

Young Conductors Award 2016

Dirigentencursus bij Orkest van het Groene Hart

Psalmenconcert in Gorinchem en Rotterdam

Audities JeugdOrkest Nederland

CoMa Maastricht viert vijfjarig bestaan

Nieuws van het Ad Hoc Orkest

Toonkunst Bussum met twee premières onder nieuwe dirigent

Huismuziek

Flutonicon

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel

Succesvolle FASO Speeldag

De vakantieperiode werd op een geweldige manier afgesloten met de FASO Speeldag met als thema ‘Pareltjes uit de FASO bibliotheek’. Op het programma stond onder meer muziek van Nico Brandon, Johannes van Bree en Jurriaan Andriessen.

Het kennismaken met al die muziek lukte prima onder de zeer deskundige maar ook uiterst vriendelijk en vrolijke muzikale leiding van Maurits Wijzenbeek en Wil Senden (blazers). Er waren leden van maar liefst 15 verschillende orkesten. Tijdens de heerlijke lunch werd dan ook veel informatie uitgewisseld en werden veel contacten gelegd. 
De deelnemers waren van mening dat er zeker een vervolg moet komen. U hoort daar binnenkort meer van. Het is de bedoeling om er weer een speeldag van te maken, ook nu weer aan het eind van de zomer, dit keer rond Nederlandse muziek. 


Bibliotheek

Met de controleactie in de FASO bibliotheek zijn wij nu, na de zomer, aangeland bij fase 2. Dat wil zeggen dat alle sets bekeken zijn en  beoordeeld zijn op kwaliteit en aanwezigheid. Dat laatste klinkt wat raar maar niet alle werken bleken inderdaad aanwezig. Met bijna 6000 werken is het niet zo vreemd dat er wel eens iets niet klopt maar het is natuurlijk wel een probleem. Het is de bedoeling dat in de loop van de herfst voor de orkesten zichtbaar wordt wat de kwaliteit van de te lenen sets is. Ondertussen moeten nog wel aardig wat problemen worden opgelost en  vervolgacties gepland.

 

Samenwerking met en interesse in andere organisaties

Samenwerking kan verschillende vormen hebben. Het aanwezig zijn om elkaar te leren kennen, om kennis en inspiratie op te doen is er één van. Als u de Facebookpagina van de FASO volgt (kan ook via www.faso.eu als u zelf geen Facebook account wilt) ziet u de vele andere vormen van samenwerking wel langs komen.

Zo waren leden van de Commissie Jeugdbeleid heel enthousiast door hun bezoek aan Zomercursus Woudschoten. U vindt elders in deze nieuwsbrief een verslag. Het nieuwe lid van de commissie, Bekkie Doornweerd, is al sinds jaar en dag een drijvende kracht achter deze zomercursus voor jonge musici. Zij heeft een enorme staat van dienst bij de organisatie van evenementen voor jeugdige orkestspelers. Heel fijn dus dat zij ook weer bij de FASO actief is voor het jeugdbeleid.

Het Orlando Festival heeft, net zoals Woudschoten, inmiddels ook een gevestigde reputatie. Secretaris Nelleke bezocht dit festival. Het was genieten van die jonge professionals die concerten geven, maar ook van de workshops die door de aanwezige professionals gegeven werden. Het is echt prachtig om in zo’n mooie maar ook vriendelijk omgeving met je hobby bezig te kunnen zijn en daar ook verder mee te kunnen komen door een paar lessen, als ensemble. Tussendoor kun je concerten en lezingen horen maar kun je ook heerlijk met een abdijbiertje in de zon op de binnenplaats (van Rolduc) gaan zitten alvorens aan te sluiten bij een prima buffet. Bij dat buffet kun je dan vaak ook weer verder kletsen met die docent en over onze gezamenlijke liefde: het samen muziek maken.

De KNMO (waar de FASO sinds een half jaar deel van uitmaakt) houdt in november een congres en het bestuur heeft besloten daar duidelijk aanwezig te willen zijn, tussen de harmonie en fanfareorkesten en andere muziekorganisaties. Nadere berichtgeving volgt, maar wij denken aan het inrichten van een stand en het geven van een presentatie.


Jeugdbeleid

                                            

Zuid Nederlandse Strijkersdagen

De Brabantse Strijkersdag 2017 zal op zondag 26 maart in Eindhoven plaats vinden. De zog. ‘Inzeepdag’ ter voorbereiding wordt op zaterdag 11 maart gehouden. De vaste locatie, het CKE, wordt momenteel verbouwd. De alternatieve locatie wordt nog bekend gemaakt. De inschrijving start op 1 november. Informatie vindt u hier
De Limburgse Strijkersdag zal in 2016 niet kunnen plaats vinden, omdat de financiering van dit project momenteel niet toereikend is; er worden nieuwe mogelijkheden tot financiering onderzocht.

      

Examinering en strijkersrichtlijnen

FASO enthousiast over eerste muziekexamens voor strijkers
Bestuurslid Wilma van der Heide was zaterdag 25 juni j.l. aanwezig bij de eerste muziekexamens voor strijkers. Bij deze een korte impressie:
Op de vroege zaterdagochtend was het bij Kunstbalie in Tilburg al een drukte van belang. Veel leerlingen wachtten in spanning samen met hun familie en vrienden, vanwege de muziekexamens. Deze dag was heel bijzonder, want naast de (vele) examens voor blaas- en slagwerk instrumenten werden op deze dag de eerste strijkersexamens gehouden, geënt  op de richtlijnen voor strijkers die mede door de FASO ontwikkeld zijn. Met grote dank aan de Stichting  Kunstbalie in de persoon van Frank de Jong, die een jaar geleden de handschoen opgepakt heeft om naast de examens voor de blaas- en drumwereld deze ook voor strijkers op te zetten.
Sonja en Mieke, twee jonge cellistes, legden het A-praktijkexamen af en moesten laten horen in hoeverre zij op dit niveau hun instrument beheersen aan de hand van onder meer toonladders en drieklanken, een kort muziekje naspelen, een stukje afmaken (improviseren), enkele etudes en voordrachtstukjes.  
Daarnaast werd een stuk op de piano begeleid en er werd een stuk samengespeeld met de cellodocent. 
De beide, duidelijk zeer gemotiveerde, kandidaten verdienden hun diploma met vlag en wimpel! Ook de examencommissie was zeer content met het resultaat van deze kandidaten die als eersten het strijkersexamen aflegden. Het theoretisch gedeelte hadden de twee leerlingen al in eerder stadium afgerond.

Dit examen toonde aan hoe belangrijk het is om naar een vereist niveau toe te werken, onder meer om als instap eis voor het spelen in een orkest te dienen. We hopen dat er nog veel kandidaten zullen volgen!

 

Jeugdprojecten

  • Het Jeugdorkest Airchestra (KLM-orkest) is gepland voor het najaar 2016. Ontwerp/opzet  is identiek aan dat van het Jeugd Strijkorkest van Toonkunst Bussum. Het opstarten verloopt nog wat moeizaam.

  • Het Betuws Dagorkest o.l.v. Bart van den Goorbergh is goed gestart en heeft in juni onder meer een optreden op de muziekmarkt in Geldermalsen gehad.

  •  In Utrecht worden momenteel de mogelijkheden van een muziekproject op basisscholen in de wijk Zuilen onderzocht

  •  Met enkele orkesten is er overleg over het ontwikkelen van jeugdbeleid.


Wie wij zijn ... Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPhO) is een veelzijdig en verrassend amateurorkest dat ernaar streeft een uiteenlopend repertoire ten gehore te brengen op een hoog muzikaal niveau. Het orkest bestaat uit ongeveer 50 musici en staat onder leiding van dirigent Dick Verhoef. Elke zaterdag wordt er door de orkestleden in de Pinksterkerk in Heemstede met ‘bloed, zweet en tranen’ (ook van het lachen) gerepeteerd.

Door de jaren heen heeft het HPhO zowel in binnen als buitenland vele bijzondere projecten verwezenlijkt. Hoogtepunten zijn in elk geval de tweejaarlijkse concertreizen naar Bad Pyrmont (Dld) met een optreden in het prachtige Konzerthaus aldaar en de gemaakte reizen naar Japan.

Verder de uitvoering van het Saxofoon Concert dat, met een subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten, in 2013 speciaal gecomponeerd werd voor het HPhO en de vele samenwerkingen met bijzondere solisten, koren en componisten.

2016 is een jaar dat zeker aan de hoogtepunten van het HPhO toegevoegd kan worden, want dit jaar bestaat het orkest 50 jaar en dat wordt groots gevierd.

50 jaar HPhO, dat wordt gevierd!
Al sinds 1966 is het HPhO actief. In dat jaar werd het orkest opgericht door dirigent Iman Soeteman, die het orkest meer dan 40 jaar onder zijn hoede heeft gehad. Het kleinere Heemsteeds Kamerorkest groeide uit zijn voegen en werd het volwaardige Heemsteeds Philharmonisch Orkest van vandaag. 

50 jaar is niet niks en de rijke geschiedenis van het HPhO verdient dan ook een feestelijk jubileumjaar. Het HPhO pakt daarom uit met drie grote projecten. Twee hiervan hebben eerder dit jaar plaatsgevonden. Ten eerste de concertreis in mei naar Weimar, Leipzich en Erfurt. In deze steden met hun rijke muzikale geschiedenis heeft het orkest prachtige concerten gegeven .

Ten tweede vierde het orkest, voor een volle zaal,’ Feest met Bloemen’ in de Philharmonie te Haarlem. Een spetterend concert met niemand minder dan Karin Bloemen. Van Tschaikovski naar Aretha Franklin en tussendoor ook nog wat Ramses Shaffy. Na dit ware spektakel en een geweldige ervaring rijker maakt het orkest zich nu op voor de finale van het jubileumjaar: een groots concert op een zeer bijzondere locatie.

 

Beethoven in het licht, dat wilt u niet missen!

Dit najaar, op zondagmiddag 27 november (16.00) zal het HPhO een spectaculair concert verzorgen in de Lichtfabriek te Haarlem om het jubileumjaar af te sluiten. Op deze speciale locatie zal zij met een bijna 150-koppig koor en vijf solisten de 9e symfonie van Beethoven ten gehore brengen én het pianoconcert no. 1 van Mendehlsohn. Voor info en kaarten: www.hpho.nl

 

Van 2016 op naar 2066, daar hebben we u voor nodig!

Met dank aan inspanningen van velen, subsidies die het orkest heeft mogen ontvangen om met name zorgbehoevende ouderen te kunnen laten genieten van de concerten én met dank aan haar enthousiaste publiek heeft het orkest er al 50 mooie jaren opzitten. Natuurlijk gaat het orkest nu op naar 100-jaar Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Wilt u daar een steentje aan bijdragen? Laat u dan ook eens verrassen door dit veelzijdige orkest tijdens één van de vele concerten! Houd vooral de website in de gaten voor de nieuwste projecten, want er komt weer veel bijzonders aan!


Mijn Favoriet

 

Zelf speel ik geen instrument maar ik ben wel sinds 1997 actief als bestuurder in de amateur symfoniewereld. Twee van onze kinderen speelden mee in het Juniorenorkest van Symfonieorkest Bloembollenstreek. Als je dan op een ledenvergadering je zegje doet, zit je voor je het weet in het bestuur. Later speelden ze in het Jeugdorkest (SOBJ) en speelde mijn vrouw in het volwassenenorkest (SOB) van deze vereniging. Mijn eerste contact met de FASO dateert van 1999: de ALV in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Het linnen tasje met FASO-50 heeft nog lang dienst gedaan!

Ik heb mij altijd ingezet voor jeugd en klassieke muziek, vandaar ook mijn actieve rol in de FASO Commissie Jeugdbeleid. Door mijn benoeming tot FASO-penningmeester heb ik dat werk opgegeven om belangenverstrengeling te voorkomen.  Het thema ‘Jeugd’ komt ook terug in de keuze van mijn favoriete muziekstukken. Zoals gezegd: favoriet vanuit het perspectief van de luisteraar.

Mijn eerste favoriet is de ‘Kindersymfonie’ . Als kind hadden wij een platenspeler en een aantal EP’s, waarvan de hoes van dit stuk een bonte verzameling instrumenten liet zien. Toentertijd werd dit stuk toegeschreven aan Joseph Haydn, later aan diens broer Michael en aan Leopold Mozart. In de
FASO-catalogus staat dit werk als nummer 1704 dan ook onder de M. Met name de heldere klank van de triangel heeft mij altijd gefascineerd. In 1995 is dit werk na uitvoerig onderzoek toegeschreven aan Edmund Angerer, maar het zal wel altijd onduidelijk blijven wie de echte componist is.

Mijn tweede favoriet is ‘The lark ascending’ van Ralph Vaughan Williams. Hij was een leerling van onder andere Max Bruch en Maurice Ravel en was bevriend met Gustav Holst (The Planets). In 1899 verschijnt zijn eerste compositie en hij gaat door met componeren tot 1955.

Hij heeft een zeer breed oeuvre nagelaten en wordt algemeen gekenschetst als de eerste componist, die een einde maakte aan de Duitse invloeden op de Engelse (volks)muziek. In 1914 componeerde Vaughan Williams ‘The lark ascending’ waarin een leeuwerik over het Engelse landschap vliegt en uiteindelijk de vrije lucht in gaat. Dit laatste wordt  verbeeld door de vioolcadens. 

Ontsnappen aan het aardse en je vrij voelen is iets waar we allemaal van tijd tot tijd naar streven. Het werk is helaas niet in onze bibliotheek aanwezig.

Mijn absolute favoriet  is Finlandia (opus 26 nr. 7) van Jean Sibelius. In de FASO-bibliotheek is dit te vinden onder nummer 2511. Het is een symfonisch gedicht, gecomponeerd in 1899-1900. In die tijd stond Finland zwaar onder censuur van de grote buur Rusland, waarmee het sinds 1809 in een personele unie verbonden was.

Er was veel verzet tegen het verlies van de Finse autonomie, hetgeen tot uiting kwam in allerlei vormen van patriottisme, waar ‘Finlandia’ ook een duidelijk voorbeeld van is.

De muziek laat ons genieten van het Finse landschap: verstild, dan lieflijk, dan weer dreigend. Onder aanvoering van eigenzinnig koper volgen de strijkers in hun ontsnapping aan de sombere overheersing. Daarna volgt de serene avondrust, een melancholische nacht; of is dit het invallen van de winter?

Onheil nadert, dan weer het thema van de ontsnapping en de in aantocht zijnde lente. Zowel voor groot orkest als in de bewerking voor jeugdorkest is dit een muziekstuk waarbij je kunt wegdromen en je eigen beelden kunt vormen. Een YouTube filmpje is niet nodig!         
Enige tijd na de verschijning heeft Sibelius een gedeelte van ‘Finlandia’ hergebruikt voor een volkshymne die zelfs lange tijd als semi-officieel volkslied heeft gediend.

(Frank Peelen)


Zomercursus Woudschoten 2016

Indrukwekkende slotdag in De Beukenhof in Biezenmortel

In het Brabantse Biezenmortel vond van dinsdag 9 tot vrijdag 19 augustus j.l. voor de 55e keer de kamermuziekcursus voor jeugdige musici van 12 tot 25 jaar plaats. De organisatie lag bij Carlos Callewaert (zie beneden) en Bekkie Doornweerd, ondersteund door een hele staf van docenten en medewerkers.

Maar liefst 115 deelnemers hadden ingeschreven, voor een deel omdat ze eerder geweest waren of omdat ze gehoord hadden dat je daar écht naar toe moet! Met zo’n 75 deelnemers waren de strijkers als vanouds goed vertegenwoordigd, maar daarnaast waren er blazers en deelnemers op accordeon, harp, zang, slagwerk, piano, klavecimbel en fortepiano.

Deze 115 deelnemers vormden gedurende het project 130 (!) verschillende ensembles, waarvan er op de slotdag zo’n 100 optraden in een simultaanprogramma verdeeld over 5 zalen. Na de optredens was er een goed verzorgd buffet, waarna het muziekfeest in de aangrenzende kerk nog werd voortgezet met een feestelijk tutti programma.  
Dat deze muziektiendaagse alleen voor heel goede spelers zou zijn, berust op een misverstand. Iedereen speelt op zijn eigen niveau, wat op de eerste dag wordt uitgedrukt in een kleur na het voorspelen per groep.
Namens de FASO bezochten Wilma van der Heide en Wil Senden de slotdag; beide waren diep onder de indruk van de organisatie, de sfeer en de entourage en het niveau van de uitvoeringen.   

Omdat er in 5 zalen tegelijk gemusiceerd wordt, is het om te beginnen al moeilijk om te kiezen waar je naar toe gaat, in welke volgorde je gaat luisteren etc. Maar het uitvoerige, uitstekend verzorgde, programmablad, bood gelukkig houvast.

Zo luisterden we als eerste  naar een 16-koppig ensemble van strijkers en blazers o.l.v. Johan Donker Kaat met prachtige Spaanse muziek. Daarna naar strijkensembles in alle mogelijke bezettingen, blazers en groepen met percussie erbij en zangers begeleid op piano of door een ensemble. En wat componisten betreft: de ‘hele wereld’ komt voorbij: van Bach tot Bruch, van Vivaldi tot Sjostakowitsj, van Kagel en Van Beurden tot Piazzolla etc. etc. Dit alles dank zij de door de Stichting opgebouwde bibliotheek.

Tot slot van deze feestelijke dag vond er een tutti concert plaats in de kerk door het Zomercursusorkest o.l.v. Carlos Callewaert en het koor van de Zomercursus o.l.v. Frank Brakkee. Tijdens dit concert werd ook de Ru Sevenhuijsen Prijs 2016, genoemd naar de oprichter van de Zomercursus, uitgereikt. Dit is een prijs voor een deelnemer die in de stijl van Ru Sevenhuijsen de cursus doorloopt, niet noodzakelijkerwijs de beste speler, maar een deelnemer die vooral op sociaal gebied eruit springt. Na een uitvoerig beoordelingsproces kwamen dit jaar drie deelnemers gezamenlijk in aanmerking voor de prijs: Wilma de Bruijn, Dora Jalink en Cecilia van Berkum

DE grote verrassing van deze slotmanifestatie was het feit dat de algeheel leider van het project, Carlos Callewaert (uit Wolvertem, België) ter plekke werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Carlos zet zich vanaf 1987 op vrijwillige basis in voor de Stichting Zomercursus Woudschoten, waar hij belast is met de algemene leiding, fondsenwerving, cursusaanbod en de werving van docenten. Ook verzorgt hij de marketing en promotie, onderhoudt de website en doet hij het financieel beheer. Hij was verantwoordelijk voor de verandering van locatie van Woudschoten naar Biezenmortel en voor de oplossing van de daarmee gepaarde tekorten. Hierdoor maakte hij het voortbestaan van de cursus mogelijk.

In het kort: ‘Wij steken de loftrompet’ en kijken nu al uit naar Woudschoten 2017!
Uitvoerige informatie: www.zomercursuswoudschoten.nl

Foto: de gedecoreerde Carlos Callewaert dirigeert het slotlied


Young Conductors Award 2016

WINNAAR: DIRIGENT VECHTSTREEK SYMFONIE ORKEST

In de week van 25 juni t/m 2 juli 2016 vond in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum een bijzondere muzikale happening plaats. Jonge, net (of nog net niet) afgestudeerde dirigenten streden daar om de Young Conductors Award 2016 tijdens een unieke combinatie van een dirigentenconcours met masterclasses. Dirigent Jan Stulen en de Hilversumse Rotary Afdelingen zorgden voor een spectaculair concours, dat in zijn opzet uniek is in de wereld.

Voor deze wedstrijd hadden zich 25 kandidaten aangemeld uit o.a. Nederland, België, Frankrijk en Spanje van wie er, na een voorselectie, 8 kandidaten in het openbaar hun kunnen mochten tonen. Het complete concours omvatte vier rondes, met vier verschillende orkesten en vier verschillende muziekdisciplines:
• Het Amersfoorts Jeugd Orkest met klassieke muziek (ronde 1)
• De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ met originele blaasmuziek (ronde 2)
• De Camerata Particolare in een operaprogramma met Selma Harkink en Marco Bakker (halve finale)
• Het Metropole Orkest met o.a. filmmuziek (finale).
In de finale op zaterdagavond in een stampvolle zaal van het muziekcentrum ging de strijd tussen de Zuid-Koreaan Leonard Kwon en de Nederlander Kent Moussault. Het werd een spetterende en spannende finale met een prachtig spelend Metropole Orkest.
Kent Moussault (22), sinds januari van dit jaar dirigent van het VechtStreek Symfonie Orkest (VSSO) in Maarssen werd door de jury tot winnaar uitgeroepen en verdiende daarmee de 1e prijs van dit Hilversumse Muziek Concours. Overigens was de jury (onder wie de dirigenten Jan Stulen, Ed Spanjaard en Roland Kieft) vol lof over beide kandidaten.
Een bijzonder woord van lof voor het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO), dat op zaterdag 25 juni als ‘testorkest’ voor ronde 1 op het podium zat. Zij speelden en repeteerden met de 8 (!) kandidaten delen uit de 5e Symfonie van Tschaikowksky. Na een bijna 3 uur durend programma mochten 6 van deze 8 kandidaten door naar de volgende ronde.
Het is de bedoeling dat dit concours over 2 jaar weer georganiseerd zal worden.

Op de foto : Kent Moussault samen de presentatrice van de slotavond, Leona Filippo


Dirigentencursus bij Orkest van het Groene Hart

In de praktijk van alledag aan de slag met een compleet symfonieorkest om de fijne kneepjes van het directievak te leren? Dat kan in maart 2017 bij het Orkest van het Groene Hart in Woerden. U leert in deze korte, maar intensieve cursus allerlei praktische vaardigheden die u ‘op de bok’ kunnen helpen. Bovendien krijgt u, dankzij de persoonlijke begeleiding van dirigent Jim Benjamin Roodnat, een nauwkeurig beeld van uw eigen vaardigheden. De nadruk ligt op slagtechniek en het werken en repeteren met een symfonieorkest.
Het Orkest van het Groene Hart, een symfonieorkest met ruim 30  amateurmusici, staat een avond- en een dagdeel tot uw beschikking. Op de lessenaar staat het repertoire waaraan het orkest momenteel werkt. De cursus is specifiek bedoeld voor de koordirigent die wil leren werken met instrumentalisten en de gevorderde (amateur)musicus en beginnend dirigent die in de dagelijkse praktijk voor ensembles komt te staan. Kosten: 200 euro.
Aanmelden via het secretariaat: info.orkestgroenehart@gmail.com of telefonisch: 06-27746875. Nadere bijzonderheden over het orkest: www.orkestgroenehart.nl


Psalmenconcert in Gorinchem en Rotterdam

Op 8 oktober en 5 november 2016 geven Merwe Sinfonietta uit Gorinchem en Ars Musica uit Rotterdam samen een concert. Op 8 oktober vindt dit plaats in de Grote Kerk van Gorinchem en op 5 november in de Fontijnkerk in Rotterdam. Het wordt een bijzonder concert, want samen met oratoriumkoor COV Laudate en Vocaal Ensemble Cantate worden 5 psalmen uitgevoerd: Psalm 42 en Psalm 95 van Mendelssohn, Psalm 86 van Holst, Psalm 114 van Kodály en Psalm 149 van Dvořák.

Ars Musica, dat dan ook haar 55e verjaardag viert, wil met dit concert ook de Fonteinkerk muzikaal inwijden. Deze Fonteinkerk is de opvolger van de Salvatorkerk, waar Ars Musica al vele jaren repeteert en concerteert. Zowel Ars Musica als Merwe Sinfonietta staan onder leiding van Michiel van Vliet en zijn al hard aan het repeteren. Beide orkesten hebben nu de kans om muziek uit te voeren die normaal buiten hun bereik ligt.

Goede strijkers die het leuk vinden om mee te werken aan dit project, kunnen zich aanmelden bij Merel Schram (voorzitter@merwesinfonietta.nl) of Wies Belder (wiesgbelder@kpnmail.nl).


Audities JeugdOrkest Nederland

Het JeugdOrkest Nederland, kortweg JON is op zoek naar getalenteerde musici tussen de 14 en 20 jaar die het leuk vinden om minimaal één schooljaar mee te spelen. Audities voor seizoen 2016-2017 vinden plaats op 7, 8 en 9 oktober, aanmelden kan tot 1 oktober. Meld je snel aan op www.jeugdorkest.nl/aanmelden

In het JeugdOrkest Nederland spelen ongeveer 85 getalenteerde jongeren afkomstig uit het gehele land. Passie en flair, enthousiasme en lef is wat ze delen. Met fris en uitstekend orkestspel geven de jongeren elk concert weer een prikkelend betoog voor de klassieke muziek waaronder ook de hedendaagse orkestmuziek. Het JON is voor Nederland een belangrijke leerschool voor orkestspel.

Vanaf de oprichting in 1959 door dirigent Ru Sevenhuysen staat bij het JON het samen muziek maken op een hoog niveau voorop. In de repetitieperiodes, die vallen tijdens weekenden en schoolvakanties, wordt enthousiast gewerkt aan een volwaardig en uitdagend concertprogramma. In december staan ‘An American in Paris’ van Gershwin, het 3e Pianoconcert van Beethoven en de 7e Symfonie van Prokofiev op het programma.

Er is veel aandacht voor techniek, repertoire, interpretatie en stijl. De jongeren krijgen bij het JON de optimale mogelijkheden om zich verder te ontplooien. De verworven muzikale bagage nemen ze weer mee naar de andere orkesten en ensembles waarin ze spelen. Het JON is voor veel leden een stimulans om voor een toekomst als beroepsmusicus te kiezen. Maar ook voor degenen die een andere stap ambiëren, is het JON een fantastisch orkest om in te spelen.


CoMa Maastricht viert vijfjarig bestaan

Iedereen welkom bij Festival Finissy for All

CoMA Maastricht (contemporaine muziek voor amateurs) bestaat vijf jaar! Om dit te vieren vindt op 12 en 13 november in Maastricht het Festival Finnissy for All plaats. Tijdens het festival staat een groots ‘All comers Event’ (Samenspeel Evenement) voor amateurmusici centraal. We gaan met iedereen die mee wil doen samen een nieuw werk instuderen. Dit werk, getiteld ‘Maat Strikt’ heeft de Engelse componist Michael Finnissy speciaal voor dit festival geschreven. Daarnaast vinden er workshops plaats en krijgt iedereen de kans in een klein ensemble nader kennis te maken met hedendaagse muziek speciaal geschreven voor amateurs.

CoMA werkt met ‘open score’ composities, speciaal geschreven voor amateurensembles met flexibele bezetting en grootte, en daarom kunnen alle instrumenten meedoen (er zijn getransponeerde partijen aanwezig), zijn de partijen speelbaar voor iedereen en kunnen deze zo nodig aangepast worden aan het speelniveau. Dus iedereen is welkom!

Meer informatie en aanmelden op www.comamaastricht.nl


Nieuws van het Ad Hoc Orkest

Het Ad Hoc Orkest in Utrecht heeft na 18 jaar afscheid genomen van dirigent Haiko Boonstra. Dit gebeurde eind juni tijdens een onvergetelijke interactieve kamermuziekavond. Een aantal leden zorgde voor een zeer afwisselend muzikaal programma.
Boonstra is opgevolgd door dirigent Mark Snitselaar. Hij studeerde klarinet aan het Tilburgs conservatorium en volgt dirigeerlessen bij Jan Stulen. Vooral het romantisch repertoire ligt hem nauw aan het hart.

 

Najaar 2016: Beter Hoorn

Inmiddels is het Ad Hoc Orkest begonnen met het instuderen van een nieuw programma met onder meer het eerste hoornconcert van Richard Strauss en de derde symfonie van Mendelssohn.
Concert: 28 januari 2017 in de Utrechtse Wilhelminakerk, Paulus Potterstraat.

Meespelen?
Het Ad Hoc Orkest is nog op zoek naar violisten, een hoornist en een aanvoerder voor de celli. Repetities zijn op woensdagavonden.
Info: www.adhocorkest.nl


Toonkunst Bussum met twee premières onder nieuwe dirigent

Toonkunst Bussum heeft een nieuwe dirigent.

Per september 2016 zwaait de in Griekenland geboren dirigent Yiorgo Moutsiaras de scepter, of liever de baton, voor het koor en het orkest van Toonkunst Bussum. Nadat Marion Bluthard, die Toonkunst Bussum 14 jaar heeft geleid, in december vorig jaar haar vertrek had aangekondigd, is de vereniging onmiddellijk op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent. Geen sinecure; de dirigent moet immers zowel het koor als het orkest voor zijn rekening kunnen nemen, en ook op beide repetitie-avonden beschikbaar zijn. Maar eind juni was de kogel door de kerk.
Yiorgo ontving zijn muzikale opleiding aanvankelijk in Griekenland, maar kwam als jong volwassene naar Nederland waar hij zijn studie voortzette aan de conservatoria van Rotterdam en Maastricht en vervolgens nog in het Belgische Leuven aan het befaamde Lemmens Instituut. Naast Toonkunst Bussum dirigeert hij onder meer het kamerorkest Nederlands Camerata uit Amsterdam en het Haagse strijkorkest De Haagse Beek.
Het eerste concert onder zijn leiding is op 10 december a.s. in de Wilhelminakerk in Bussum. Koor en orkest zullen dan het programma ‘Mozart en tijdgenoten’ voor het voetlicht brengen met als hoofdwerken de Symfonie no. 31 (‘Parijse’) van Mozart en de Missa in C van Ignaz Holzbauer, een oudere tijdgenoot van Mozart. Deze Mis voor solisten, koor en orkest, wordt dan voor de eerste keer in Nederland uitgevoerd. Ook het slotwerk van de avond,  ‘Pastorella’ Eine Hirtenkantate van Ignaz Holzbauer, beleeft op die avond de Nederlandse première. 
Voor verdere informatie: www.toonkunstbussum.nl


Huismuziek


Het gaat goed met Huismuziek. Deze maand waren meer dan honderd cursisten en docenten aanwezig op de eerste open cursusmiddag. Diverse cursussen werden volgeboekt. Op 8 oktober start in Ede een cursus koordirectie onder leiding van Rineke Marwitz.
Cellisten, beginnend en gevorderd, kunnen in Ede terecht op 27 november om met piano nieuwe Nederlandse muziek te spelen.
Strijkers die alles willen weten over strijkstokken, met name de barokkke strijkstok, worden in Ede verwacht op 21 en 22 januari 2017.
Info: www.huismuziek.nl ; telefoon: 026-8450788


Contactbank voor musici

Huismuziek heeft een nieuwe, internationale contactbank voor musici opgericht. Iedereen kan nu gratis op zoek naar mede-musici, ook naar professionals. Handig bij het zoeken naar ontbrekende spelers voor bijvoorbeeld een ensemble of naar een muziekdocent. Kijk op:
www.vind-een-medemuzikant.nl

Deze contactbank is een vertaalde versie van  musiker-sucht-musiker.de , een site met een bestand van  21.000 musici uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Huismuziek ontsluit de bank voor Nederlandstalige musici op de website vind-een-medemuzikant.nl.
Op deze website kan iedereen nu kosteloos op  zoek naar medemusici. Wie aan een landgrens woont kan ook over de grens op zoektocht. Voorts bestaat de mogelijkheid om tegen geringe kosten  (10 euro per jaar) Premiumlid te worden. Daarmee kun je onder meer onbegrensd zoekopdrachten plaatsen en foto’s en geluidsbestanden toevoegen aan je profiel. Leden van Huismuziek krijgen gedurende een periode het Premiumlidmaatschap gratis aangeboden.

Informatie en contact: www.huismuziek.nl; info@huismuziek.nl; telefoon 026-8450788.


Flutonicon

Het Flutonicon Fluitorkest komt drie keer per jaar een dag bij elkaar. Op 22 oktober is er weer een bijeenkomst. Gespeeld wordt onder meer Mendelssohn, Ouverture Hebriden. Iedere fluitist die een paar jaar les heeft gehad, kan deelnemen. Er wordt gespeeld op piccolo, c-fluiten, altfluit en basfluit. Er is inmiddels een vaste groep deelnemers ontstaan, die elke bijeenkomst wordt uitgebreid met nieuwelingen. De muziek wordt altijd een paar weken voor de bijeenkomst toegestuurd.
Volgend jaar zijn de bijeenkomsten op 21 januari en 20 mei in Utrecht.
Leiding: Raymond Honing.
In 2017 wordt geen fluitweekeinde georganiseerd.


Traversogroep

De Traversogroepen onder leiding van Raymond Honing zijn al weer gestart met elke maand een bijeenkomst. Wil je nog deelnemen aan de gevorderde of beginnersgroep, dan kun je nog inschrijven.


Workshops

Flutonicon biedt een keur aan workshops, maar die kunnen alleen georganiseerd worden bij voldoende deelname. Je kunt je altijd inschrijven voor een workshop. Zodra er voldoende deelnemers zijn, ontvang je een bericht.


Benelux Fluitconcours

In 2017 wordt het Benelux Fluitconcours Solisten georganiseerd voor amateur dwarsfluitspelers van alle leeftijden. Voorronden in februari en maart 2017, finale 22 april 2017.
Inlichtingen: secretariaat: (075)617 06 44. info@flutonicon.nl  www.flutonicon.nl


Kopij FASO Nieuwsbrief

Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
redactie@faso.eu
De deadlines en verschijningsdata van de FASO-nieuwsbrief
na de zomer zijn weergegeven in de volgende tabel:

 

 

Editie Deadline Verschijningsdatum
2016-6 22 oktober 5 november
2016-7 3 december 17 december