Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2016-4

FASO Nieuwsbrief 2016-4

25 juni

Beste lezer,

 

Bij dezen ontvangt u de laatste Nieuwsbrief vóór de vakantie met een aantal zeer lezenswaardige/informatieve artikelen, zoals Van de bestuurstafel, Wie wij zijn en Mijn Favoriet.

Voor de komende zomerperiode komt het luisterende deel van de bevolking ruim aan haar trekken: het aantal muziekfestivals is in de laatste jaren haast exponentieel toegenomen. Over enkele hiervan berichten wij in deze Nieuwsbrief.

Voor de actieve muzikant zijn de komende maanden echter een ‘droge’ periode zonder repetities. Je zou bijna kunnen zeggen: een tijd van ‘afkicken’. Dit thema (de inactiviteit in de zomer) is op de afgelopen ALV’s ook enkele malen ter sprake gekomen en zo ontstond bij het bestuur het idee voor een FASO speeldag aan het eind van de vakantie en wel op zaterdag 27 augustus; hierover wordt u hier beneden uitvoerig geïnformeerd. De jeugd (van 12-25) kan in de zomer terecht bij de unieke Zomercursus Woudschoten die al voor de 55-e keer (!) gehouden wordt! Ook voor de jeugd: de eerste aankondiging van het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten 2017.

Verder een opmerkelijke ontwikkeling bij het Filharmonisch Orkest ‘s-Hertogenbosch, die een vierde onderdeel aan hun vereniging toevoegen, ‘Preludio’ geheten. Volwassen spelers die enkele jaren les hebben kunnen hier orkestervaring opdoen. Herintreders die het musiceren in een orkest na langere tijd weer willen oppakken zijn eveneens welkom, net als strijkers en blazers die wachten op een plaatsje in het ‘hoofdorkest’. Dit is exact de lijn die de Commissie Jeugdbeleid ook wil propageren, naast het reeds bestaande Jeugdbeleid.
 
Voor nu wensen we u veel leesplezier en voor straks: een mooie vakantietijd!

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

Van de bestuurstafel

FASO speeldag met pareltjes uit de FASO bibliotheek

Wie wij zijn ... Het Bataafs Symfonie Orkest

Mijn Favoriet

Zomercursus Woudschoten 2016

Het Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch breidt uit

Vier het met Bloemen

Tweede Keuris Componisten Concours

Orlando Festival 2016

Zeister Muziekdagen 2016

Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten 2017

Nieuw cursusseizoen Huismuziek

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel

Rectificatie

In de vorige nieuwsbrief werd abusievelijk gemeld dat Jan Kees Eweg benoemd was tot lid in De Orde van Oranje Nassau; dat moest zijn Ridder in de orde van Oranje Nassau.

FASO en KNMO

Tijdens het buitengewoon indrukwekkende Europese Concours voor Blaasorkesten in Utrecht werd door vertegenwoordigers van FASO en KNMO de samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties bekrachtigd. Tot die samenwerking was op de Jaarvergadering besloten. Wilma van der Heide en ondergetekende hadden de eervolle opdracht gekregen om hun handtekening te zetten. 
De rest van de dag konden wij genieten van de verschillende concerten die door de deelnemers werden gegeven. Het niveau, de organisatie en de sfeer waren in één woord  indrukwekkend te noemen. Enthousiaste muzikanten uit heel Europa zorgden voor bijzonder fraaie klanken. En: geen wanklank gehoord, letterlijk en figuurlijk.
Geweldig om deze sector van de amateurmuziek beter te gaan leren kennen en om elkaar te gaan versterken.

 

European Union Youth Orchestra

Als u onze activiteiten op Facebook (of Twitter) een beetje volgt, heeft u waarschijnlijk gezien dat wij,  met ondersteuning van andere organisaties voor amateurmuziek (KNMO, KONSO, Orlando Festival en Concours) actie hebben gevoerd om het European Union Youth Orchestra in stand te houden. Dit orkest (EUYO) is een broedplaats voor onze muzikale toppers maar ook een prachtig voorbeeld van Europese samenwerking en daarom had onze Europese Koepelorganisatie, de EOFed, ons ook gevraagd om actie te ondernemen. Wij hebben een brief geschreven aan onze eigen minister van Cultuur, er is een petitie getekend en er is er een brief naar de Europese Commissie gegaan (met veel cc’s). Inmiddels gaat men proberen om het orkest te redden.

 

Bibliotheek


De inventarisatie van de aanwezige sets in onze prachtige FASO bibliotheek is nu over de helft. Mocht u onverhoopt nog een set toegestuurd krijgen waar iets mee mis is dan vragen wij u dringend om contact op te nemen met onze bibliothecaris.

Bij die inventarisatie komen ook veel leuke maar weinig gespeelde werken door onze handen. Op 27 augustus organiseren wij daarom in Bussum een speeldag voor FASO leden om een aantal van die stukken te leren kennen. In het hierna volgende artikel vindt u alle  informatie.

Namens het bestuur, Nelleke Geusebroek


FASO speeldag met pareltjes uit de FASO bibliotheek

Op zaterdag 27 augustus vindt de eerste FASO-speeldag plaats waarop we mooie maar soms  minder bekende muziek uit de FASO-bibliotheek gaan spelen. Deze dag staat onder leiding van Nico Brandon die ons ook kennis wil laten maken met een aantal van zijn eigen juweeltjes. Op het programma staan (delen uit) werken van William Boyce, Antonin Dvořák, Gustav Holst, Johannes van Bree en Nico Brandon.
Deze speeldag is bedoeld voor alle groepen strijkers en voor blazers (2 fluiten, 2 hobo’s en althobo, 1 of 2 fagotten).  Om de blazers wat meer aan hun trekken te laten komen is er nog een stuk van Jurriaan Andriessen voor acht houtblazers (2 fl/2 ob/2 kl/2 fg) toegevoegd, dat separaat door Wil Senden zal worden ingestudeerd. Voor dit ensemble zijn dus ook twee klarinetten nodig.
De speeldag start om 10.30 uur en duurt inclusief de openbare slotuitvoering tot 17 uur. Met maximaal 30 deelnemers vindt deze speeldag plaats in de Doopsgezinde kerk in Bussum met de mogelijkheid om uit te wijken naar de Wilhelminakerk bij meer inschrijvingen. Beide kerken liggen op loopafstand van NS-Station Naarden-Bussum. De kosten per deelnemer zijn 20 Euro inclusief lunch. 

Programma

Van barok naar romantiek

1. W. Boyce - Symphonie nr 1- strijkers en blazers (7 minuten)
2. J. van Bree (bew. Brandon) - Allegro moderato expositie - strijkers en blazers (4 minuten)
3. A. Dvořák - Serenade voor strijkers, deel 1 - alleen strijkers (4 minuten)
4. G. Holst - St. Pauls Suite, Finale - alleen strijkers (4 minuten)

Volksmuziek uit Europa

5. N. Brandon - Rondo’Europa - strijkers en blazers  (10 minuten)
6. N. Brandon - Iers harpconcertje, deel 1 - alleen strijkers (4 minuten).
7. N. Brandon - Tsjechische suite, deel 1 - strijkers en blazers (5 minuten).
8.  J. Andriessen -  Sinfonia dell’arte - acht blazers (12 minuten)

Procedure            

Inschrijven kan tot 15 juli via speeldag@faso.eu (t.n.v. Nelleke Geusebroek) in volgorde van binnenkomst (geldt met name voor de blazers). Meer informatie volgt na inschrijving. Indeling vindt plaats o.b.v. ervaring, huidige plek in het orkest en recent gespeeld werk.
Wij behouden ons het recht voor om groepen zelf in te delen als dat nodig is (eerste en tweede vioolpartijen). De muziek wordt vanaf 22 juli digitaal verstuurd.
Deze muziekdag gaat door als er tenminste 20 deelnemers zijn!  
Volgend jaar komt er een grootser opgezette muziekdag voor een symfonieorkest

 

 


Wie wij zijn ... Het Bataafs Symfonie Orkest

Al 95 jaar actief in Den Haag

In 2015 bestaat ons orkest 95 jaar. Een leeftijd waar we erg trots op zijn en op 28 mei j.l. vierden we dit heugelijke feit in de Nieuwe Badkapel in Scheveningen met ons Jubileumconcert '95 Jaar Bataafs in Den Haag'. We speelden muziek van Nederlandse componisten uit verschillende tijden met een link met Den Haag. De muziek kwam van verschillende balkons en we speelden in verschillende samenstellingen. Een muziekbelevenis voor het publiek en een logistieke maar zeer leuke uitdaging voor ons!

Het orkest begon ooit als salonorkest van musicerende werknemers van de 'Bataafsche Petroleum Maatschappij', het vroegere Shell, en groeide in de loop van de tijd uit tot het huidige Haagse Symfonieorkest BSO, een amateurorkest met ruim veertig enthousiaste musici tussen 23 en 85 jaar uit Den Haag en omgeving. Sinds 2009 is Arne Visser onze dirigent. Hij leidt de repetities met veel humor, enthousiasme en geduld en creëert hiermee een open sfeer. 

Het orkest onderscheidt zich binnen de amateurwereld door van ieder concert een apart project te maken met een thema. Zo werken we regelmatig samen met een koor, solist of dansgroep, uit binnen- of buitenland. Memorabele voorbeelden hiervan zijn onder meer:
Aïda in de lage landen, een ambitieus project met twee koren en drie solisten, De Zee (samen met Kunst voor het Volk), Dvořák ontmoet Schumann (met pianist Han Vader uit het eigen orkest), een Noords Kerstconcert (met gedichten uit de Edda en Kalevala én met noorderlichteffect), een Catalaans Zomerconcert (in samenwerking met Camerata Bacasis uit Barcelona), Hommage aan Tsjaikovsky (met vertelster en klassiek ballet), een Weens Zomerconcert (met een speciaal voor ons geschreven compositie) en een klassiek-jazz Amerikaans programma met solist Daan van den Hurk op piano in Rhapsody in Blue.

Eenmaal per jaar geven we een klassiek concert speciaal voor basisschoolkinderen om hen kennis te laten maken met een symfonieorkest en waarbij de kinderen ook zelf de instrumenten even mogen uitproberen. Dit vinden zij altijd helemaal geweldig! Ook spelen we in kleinere samenstellingen op festivals, evenementen of bij openingen van kunstexposities. Zo hebben we in de Keukenhof gespeeld en doen we jaarlijks mee aan het Notuhfestival.

 

Een actief en sociaal orkest

Gezelligheid en een ontspannen sfeer vinden wij erg belangrijk. Iedereen is welkom in ons orkest. De variatie in leeftijd geeft onze vereniging een open sfeer. Ook streven we samen naar een zo hoog mogelijk muzikaal niveau. Met z'n allen gaan we ervoor een zo mooi mogelijk concert neer te zetten.

Wij maken niet alleen samen muziek, maar organiseren ook verschillende evenementen met elkaar. Van wekelijkse borrels, een jaarlijks uitje en (buitenlandse) weekendjes weg, tot bootcamp- en hardloopwedstrijden voor de echt actievelingen. Veel leden zetten zich actief in voor de vereniging en dragen hun steentje bij. Van het maken van het programmaboekje en foto's tijdens concerten tot het verspreiden van onze BSO dassen en shawls voor onze gastspelers. We staan altijd klaar om samen een veelheid aan nieuwe plannen uit te voeren. De 100 gaan we met ons enthousiasme makkelijk halen. En dat wordt vast een spetterend feest!

Op onze website www.bataafssymfonieorkest.nl vindt u nog meer informatie over onze vereniging.


Mijn Favoriet


Tja. Nu heb ik beloofd iets te schrijven over ‘mijn favoriet’, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik vrees dat ik niet zo georganiseerd ben dat ik mijn favorieten paraat heb, op een rijtje, van 1 tot 10. Met welgemeende excuses aan ‘mijn’ beide orkesten en ‘mijn’ kwartet waarmee ik zoveel fantastische muziek mag spelen, maar ik weet niet zo goed wat het mooiste of opvallendste is dat wij onlangs gespeeld hebben.
Bij gebrek aan spontane opwelling voel ik mij dus genoopt tot terugkijken, tot een evaluatie van mijn muzikale leven tot nu toe. Dat was een hele reis kan ik u verzekeren. In mijn jeugd vooral  kamermuziek spelen (veel Barok).  Daarna het oprukken van de romantische muziek in mijn belevingswereld (ontwikkelingspsychologisch  gezien deed ik het dus ‘verkeerd om’). Dan gevraagd worden voor een koor en nog een koortje en daar dan twee decennia lang zoveel prachtige muziek,  van middeleeuwen tot hedendaags, van kerkmuziek tot zeer werelds, zingen dat ook daar moeilijk uit te kiezen valt. Ondertussen begon ik de muziek ook wetenschappelijk te bestuderen en dat leverde natuurlijk ook weer een schat aan mooie muziek op. En dan nu alweer 15 jaar orkestervaring.
Een onontkoombare favoriet dringt zich na deze ontboezemingen nog steeds niet op. Wat ik wel weet is waar ik het vaakst over vertel, over welke muzikale belevenissen.  Ik wil er drie noemen om duidelijk te maken waar ik het meest blij van kan worden.
1. De Weihnachtsgeschichte van Carl Orff die wij (mijn ouderlijk huis als kern) heel lang geleden uitvoerden met een zeer gemengd gezelschap van zo’n 60 kinderen en ouderen. De kinderen die meededen hadden nog nooit samen gespeeld of gezongen (laat staan meerstemmig) maar het werd zo’n groot muziekfeest dat er op dat dorp, 35 jaar later, nog steeds, soms, over gepraat wordt. Zo simpel maar sterk was die muziek en zo krachtig was de ervaring van het samen muziek maken.
2. 2009, Dalfsen tijdens het Europees Orkesten Festival. Een deel van de vierde van Mahler  (Mahler hoort echt wel in mijn top tien!) wordt gespeeld met mensen, oud en jong, uit 7 verschillende Europese landen! Hard werken  maar om nooit meer te vergeten. Zulke prachtige muziek en zo’n bijzonder orkest.
3. Zeer onlangs, het grote feest van 10 jaar Leerorkest in Nederland. 1000 zingende en 245 spelende kinderen, samen met een beroepsorkest die zo’n plezier beleefden aan het muziek maken. Ze straalden terwijl ze klassieke muziek stonden te maken. Ook die ‘moeilijke’ klassieke muziek van Willem Jeths vonden ze mooi en die hadden ze zonder het leerorkest vast nooit ontdekt.
Moraal van dit verhaal? Ik geniet vooral van het samen ontdekken van mooie muziek. En ik kan u aanbevelen om  daarbij ook eens het avontuur te zoeken, zowel in het repertoire als in de samenwerkingsvormen. In de FASO bibliotheek ligt nog heel veel moois om te ontdekken!

 

Nelleke Geusebroek

 


Zomercursus Woudschoten 2016

Hobospelers gezocht !

In het Brabantse Biezenmortel zal van dinsdag 9 tot vrijdag 19 augustus voor de 55e keer de kamermuziekcursus voor jeugdige musici van 12 tot 25 jaar plaatsvinden. De organisatie ligt bij Carlos Callewaert en Bekkie Doornweerd.

Maar liefst 110 deelnemers hebben al ingeschreven omdat ze eerder geweest zijn of hoorden dat je daar écht naar toe moet!
Strijkers zijn als vanouds goed vertegenwoordigd met 43 violen, 7 altviolen, 24 celli en 2 contrabassen. Voor piano, klavecimbel en fortepiano is na aanmelding van 10 deelnemers een wachtlijst aangemaakt. Deelnemers op accordeon, harp, zang en slagwerk hebben ook ingeschreven.

Maar de vertegenwoordiging van blazers is veruit in de minderheid. Met 5 dwarsfluiten, 1 fagot, 4 hoorns, 5 klarinetten, 2 saxofoons, 1 trombone en 1 trompet kunnen al mooie ensembles gevormd worden, die zich kunnen verdiepen in het ruime aanbod van kamermuziek voor blaasensembles. Maar een hobo is onmisbaar in een blaaskwintet. Ook in de twee kamerorkesten, die gevormd worden om een getalenteerde deelnemer van het jaar ervoor te begeleiden missen we de hobo.

Dat deze muziektiendaagse alleen voor heel goede spelers zou zijn, berust op een misverstand. Iedereen speelt op zijn eigen niveau, wat op de eerste dag wordt uitgedrukt in een kleur na het voorspelen per groep. Hoboisten, maar ook alle andere blazers zijn van harte welkom om in te schrijven! En van strijkers krijgen we ècht nooit genoeg.

Informatie en aanmelden: www.zomercursuswoudschoten.nl


Het Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch breidt uit

Het vierde orkest gaat FOH-Preludio heten


Goed nieuws voor musicerend Den Bosch. Want alwéér gaat het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch (FOH) uitbreiden. Het voor gevorderde amateurmusici zo aantrekkelijke orkest zal in september starten met een vierde muziekgezelschap. Ook dit nieuw op te richten orkest, dat de naam FOH-Preludio zal gaan dragen, streeft naar een symfonische setting. Volwassen spelers die enkele jaren les hebben kunnen hier orkestervaring opdoen. Herintreders die het musiceren in een orkest na langere tijd weer willen oppakken zijn eveneens welkom, net als strijkers en blazers die wachten op een plaatsje in het ‘hoofdorkest’.
Belangstellenden kunnen op zaterdag 17 september tijdens de open FOH-Preludio dag in de Burchtzaal van Mariaoord terecht om de inspirerende FOH sfeer op te snuiven. Op deze dag kan men alvast ondervinden hoe het is om op een ontspannen manier met elkaar muziek te maken.
De repetities van het nieuwe orkest vinden vanaf begin oktober plaats, eenmaal in de twee weken op vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De directie is in handen van Henny Gieles, eerste fluitist en blazersrepetitor van het FOH. Lex Bergink, vaste dirigent van het FOH, tekent voor de artistieke leiding.

 

Het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch is voor Den Bosch een uniek en toonaangevend amateurorkest dat in 1957 werd opgericht. Momenteel heeft het een bezetting van ruim 60 musici.
In samenwerking met muziekdocenten uit de regio ontstond naast dit orkest het FOH-jeugdorkest voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, dat inmiddels zijn zesde succesvolle jaar is ingegaan.
Koperblazersensemble FOHKES bestaat uit een deel van de blazerssectie van het FOH. Het ensemble treedt ook op als zelfstandig kwintet met een eigen repertoire.

Met de start van het FOH-Preludio als vierde orkest, biedt het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch een compleet aanbod voor amateurmusici in Den Bosch en omgeving.

Voor informatie en aanmelding, zowel voor de open dag van 17 september als voor toetreding tot FOH-Preludio is een mailtje naar Preludio@fohsite.nl voldoende.


Vier het met Bloemen

Heemsteeds Philharmonisch Orkest viert jubileum met Karin Bloemen

Gedurende het hele jaar 2016 viert het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPHO) zijn 50ste verjaardag. Dit muziekgezelschap, dat in 1966 begon als klein kamerorkest, is uitgegroeid tot een groot symfonieorkest met zo’n 50 amateurmusici.
Op 26 juni wordt een feestelijk concert gegeven in de Philharmonie in Haarlem met niemand minder dan zangeres en cabaretière Karin Bloemen. Behalve de vijfde van Tsjaikovski speelt het HPHO diverse liedjes - een feest der herkenning - met Bloemen.
In dit jubileumjaar maakt het HPHO ook een tournee naar Weimar in Duitsland. Op 27 november wordt de 9e symfonie van Beethoven uitgevoerd met The Voice Company in de Lichtfabriek in Haarlem.  Het orkest staat onder leiding van dirigent Dick Verhoef.

VIER HET MET BLOEMEN  op zondagavond 26 juni  om 20.15 uur, Philharmonie Haarlem (Grote Zaal), Lange Begijnenstraat 11 - Haarlem.
Kaarten: vanaf € 22,50 via www.theater-haarlem.nl
Info: www.hpho.nl


Tweede Keuris Componisten Concours

Stone en Hong winnen finale

De componisten Jack Stone (UK, 1992) en Alice Hong (VS, 1992) hebben zaterdag 21 mei de finale van het Keuris Componisten Concours in de Amersfoortse Flint gewonnen. Stone won met de compositie ‘Flight of Icarus’, een werk voor Ensemble. De publieksprijs in deze categorie ging naar ‘Native Style’ van Hu Xiao (China, 1957). In de categorie Jeugd Symfonie Orkest veroverde  Alice Hong zowel de eerste prijs als de publieksprijs  voor haar compositie ‘Phoenix’.
Jack Stone is momenteel bezig met zijn Master of Arts degree in orkest-slagwerk en pauken aan de Royal Academy of Music in Londen. Hij studeerde verder compositie en deed ervaring op als solist en orkestmusicus.
Violiste en componiste Alice Hong begon met componeren toen ze negen was en met vioolspelen op haar tiende. Haar eerste symfonie schreef ze toen ze 11 jaar oud was. Haar werken zijn uitgevoerd in Europa, Azië en in Noord-Amerika door onder anderen leden van het New York Philharmonic.
Xiao Hu is professor compositie aan de Sichuan Conservatory of Music in Chengdu. Hij schreef uiteenlopende werken  in verschillende stijlen en won prijzen in China, Europa en de VS. 
Aan het  tweejaarlijkse concours namen dit jaar 65 componisten uit 25 landen deel, variërend van Chili tot Japan. Het concours is genoemd naar Tristan Keuris, een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse componisten.  
Uit de 70 ingezonden composities koos een  jury zes werken, die 21 mei ten gehore werden gebracht tijdens het Finale Concert in Amersfoort, de geboorteplaats van Keuris.  Drie ervan werden uitgevoerd door het professionele Keuris Ensemble samen met jeugdige musici. Het Amersfoorts Jeugd Orkest nam de uitvoering van de andere drie werken voor zijn rekening.
De jury van het Componistenconcours bestond onder anderen uit oud-leerlingen van Tristan Keuris, die in 1996 op 50-jarige leeftijd overleed. Hij was docent aan verschillende conservatoria en ontving in 1975 de Matthijs Vermeulenprijs voor  zijn werk Sinfonia. Daarmee verwierf hij internationale bekendheid;  zo kreeg hij opdrachten van Houston Symphony Orchestra, de orkesten van de BBC en het Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna.
Organisator en grondlegger van het Keuris Componisten Concours is pianist en componist  Henry Kelder, directeur van MatchingArts.


Orlando Festival 2016

Regioconcerten en concours

Zoals u in de vorige FASO-nieuwsbrief heeft kunnen lezen vindt in augustus 2016 de 35e editie van het Orlando Concours plaats in de regio Kerkrade. U kunt gaan genieten van klassieke kamermuziek op prachtige locaties zoals Centre Céramique in Maastricht, het kerkje in Eygelshoven en het treinstation in Herzogenrath (D), en op enkele nieuw toegevoegde locaties zoals in Tongeren, op de plaats waar resten van een Romeinse tempel zijn gevonden.

Ook nieuw zijn Kasteel Doenrade en Kasteel Wittem, waar de concerten verzorgd kunnen worden dankzij een speciale samenwerking met de betreffende kastelen, Stichting Muziek Jong voor Oud en Stichting De Zonnebloem. Het programma van de regioconcerten wordt dit jaar ingevuld door jonge top-ensembles: het Russische Life Quartet, het Spaanse Quartet Gerhard (zie foto) en Ensemble MIR.

Ook vindt dit jaar de derde editie van het Orlando Concours plaats. In een cyclus van drie jaar worden achtereenvolgens een competitie voor strijkkwartetten, pianotrio’s en ensembles van 3 tot 6 musici georganiseerd. Deze laatste vorm is dit jaar aan de beurt en het is een unieke concoursvorm in Europa. Kamermuziekensembles van allerlei pluimage hebben zich aangemeld voor het concours van 2016.

De jury, bestaande uit voorzitter Ellen Corver (pianiste, NL), Ingrid Geerlings (fluitiste, NL), Larissa Groeneveld (celliste, NL), Alan R. Kay (klarinettist, VS) en Livia Sohn (violiste, VS) heeft uit alle aanmeldingen een selectie van 9 ensembles gemaakt. De jury beoordeelde het niveau van alle ensembles als erg hoog. Maar liefst 38 musici uit 12 landen gaan meedoen aan het Orlando Concours. De drie rondes vinden van 11 t/m 13 augustus plaats op festivallocatie Rolduc.

De finale zal plaatsvinden op zaterdagavond 13 augustus in theater Heerlen. De drie finalisten van het Orlando Concours zullen daarnaast op een aantal regioconcerten te zien zijn.

Nieuwsgierig naar het programma en de deelnemende ensembles?
Zie www.orlandofestival.nl voor meer informatie.


Zeister Muziekdagen 2016

De wereldtop van de kamermuziek komt van 13 tot 27 augustus weer naar Zeist! Naast gevestigde namen als het Artemis Quartett, Belcea Quartet en Emerson String Quartet treden er enkele jonge strijkkwartetten op die hoge ogen gooien in de internationale pers. De programmering van de Zeister Muziekdagen 2016 biedt een combinatie van klassiek en modern repertoire.

Met het Schumann Quartett haalt artistiek leider Alexander Pavlovsky aanstormend talent uit Duitsland naar de Zeister Muziekdagen. Het Spaanse Cuarteto Quiroga krijgt versterking van Alexander Pavlovsky (viool en altviool) en andere musici van naam zoals Orfeo Mandozzi (cello), Robert Kulek (piano) en Dana Zemtsov (altviool). Orfeo Mandozzi sluit zich ook aan bij het Belcea Quartet voor de uitvoering van Schuberts Strijkkwintet. Behalve deze klassieker en andere hoogtepunten uit de kamermuziek biedt het festival veel verrassend repertoire zoals ‘La oración del torero’ van Joaquín Turina, het zelden live te horen Tweede Strijksextet van Brahms en het Grande Sestetto Concertante van Mozart.

Ook wordt een avond georganiseerd waarop verbanden worden gelegd tussen klassieke muziek en andere kunstvormen. Dit jaar staat liedperformance op het programma. In het muzikaal theateravontuur ‘Wende zingt Winterreise’ van Boudewijn Tarenskeen herscheppen zangeres Wende Snijders en pianist Gerard Bouwhuis Schuberts meesterwerk tot een indringende performance.

Diverse activiteiten zijn gratis toegankelijk, zoals de masterclasses voor jonge professionals en het Openluchtconcert door studenten en het West Side Trio.
Op maandag 22 augustus 2016 om 20:30 uur treden jonge talentvolle professionals op in de Tindalvilla te Bussum. Deze musici zijn deelnemers aan deze internationale masterclasses.
Alexander Pavlovsky, de primarius van het Jerusalem Quartet en artistiek leider van dit gerenommeerde festival, wil graag een aantal geselecteerde musici de gelegenheid bieden kamermuziek uit te voeren in de intieme sfeer en schoonheid van de Tindalvilla.

Meer informatie en kaartverkoop is te vinden op www.zeistermuziekdagen.nl. Daar vindt u ook het volledige programma.


Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten 2017

Het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten zet de deuren wagenwijd open voor de zesde editie in 2017. Op 11 en 12 maart vinden de voorrondes plaats in Akoesticum in Ede en op 10 juni de finale in De Doelen te Rotterdam.
Na een zeer succesvolle eerste lustrumeditie in 2015 is nu de inschrijving voor de volgende editie geopend.

Bij de voorronde kwalificeren de orkesten zich in 3 afdelingen met een vrij programma. Er is plaats voor de kleinere jeugdorkesten met een flexibele bezetting, voor jeugdorkesten met een groot symfonische bezetting en voor regionale orkesten.
Zij ontvangen nuttige feedback en een juryrapport. Naast de voorronde zijn er diverse workshops en masterclasses in kleine groepen voor de orkestleden. Zo leveren musici van o.a. het Metropole Orkest een bijdrage en daarnaast werken nog vele anderen mee uit de professionele Nederlandse orkesten.

De finalisten krijgen na de voorronde een verplicht werk mee naar huis, speciaal geschreven voor deze gelegenheid. De grote zaal van De Doelen in Rotterdam is op 10 juni 2017 het podium voor de finalisten, een prachtige ervaring. Er wordt gespeeld voor de 1e en 2e prijs per afdeling.
Alle orkestleden krijgen de gelegenheid een aantal masterclasses en workshops te volgen en iedereen gaat naar huis met een prijs in de finale!

Inschrijving z.s.m. op www.jijspeelttochook.nl 
Info via projectleider Inge Joldersma: inge@jijspeelttochook.nl


Nieuw cursusseizoen Huismuziek

Elk seizoen komt een kleine duizend mensen samen om bij Huismuziek te musiceren. Van tango tot minimal music, van renaissancemuziek tot klezmer, het genre is meestal ondergeschikt aan het doel: samen klank produceren, samen ploeteren en samen genieten. Het nieuwe cursusaanbod is bekend. In seizoen 2016-2017 staan 43 muziekcursussen en 4 cursussen voor instrumentenbouwers op het programma. Dit seizoen organiseert Huismuziek voor het eerst een open cursusmiddag, waarop geïnteresseerden een aantal cursussen en workshops kunnen uitproberen, namelijk op 11 september in Akoesticum, Ede.


Nieuwe cursussen

All’improvviso op 12 november in Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ.
De principes van improvisatie in de baroktijd zijn eenvoudig te leren. Het geeft je meer inzicht in de opbouw van barokcomposities en het is bovendien bevorderlijk voor het samenspel. De cursus is voor alle instrumentalisten.


Britse eilanden op 19-20 november in Steenwijk, Fredeshiem
Een kennismaking met zoveel mogelijk facetten van de instrumentale muziek uit Ierland en Groot-Brittannië.
Barokke bouwwerken op 21-22 januari 2017 in Ede, Akoesticum
De mooiste barokmuziek is vaak gebouwd op een herhaalde baslijn of een herhaalde harmonie. In deze cursus spelen wij drie werken gebaseerd op deze bouwstenen.


Adios Noniño voor cello-ensemble op 9 februari 2017, Utrechts Centrum voor de Kunsten
Naast Adios Noniño staat ook Oblivion van Astor Piazzolla op het programma, samen met twee negentiende-eeuwse Cubaanse tango's. 

Het vuur van Telemann voor koor en orkest op 1-6 mei 2017 in De Glind (auditie in maart in Utrecht)
Orkestsuites, concerten en koormuziek zoals motetten staan op het programma.

Informatie :  www.huismuziek.nl. De inschrijving is geopend. Gratis cursusbrochure aanvragen via info@huismuziek.nl of  026-8450788.


Kopij FASO Nieuwsbrief


Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar: redactie@faso.eu
De deadlines en verschijningsdata van de FASO-nieuwsbrief nade zomer zijn weergegeven in de volgende tabel:

 

 

Editie Deadline Verschijningsdatum
2016-5 10 september 24 september
2016-6 22 oktober 5 november
2016-7 3 december 17 december