Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2016-3

FASO Nieuwsbrief 2016-3

8 mei 2016

Beste lezer,

Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief is de lente eindelijk doorgebroken en ben je geneigd om De Lente uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi te willen gaan uitvoeren. Maar dat werk is alleen maar voor de 'happy few’ weggelegd. Gelukkig is er daarnaast heel veel muziek die voor ons, goedwillende amateurs, wel bereikbaar en uitvoerbaar is. En daarvan vinden we in de deze Nieuwsbrief meerdere voorbeelden. Wat verheugend is, is dat in deze Nieuwsbrief meerdere festivals en projecten voor de zomertijd aangekondigd worden. In de ons omringende buurlanden liggen ze wat dit fenomeen betreft, ver op ons voor. Maar wie weet beginnen we aan de inhaalslag die meer dan welkom is. Want de zomertijd is voor de rechtgeaarde muzikant toch wel een erg ‘droge periode’…..
We beginnen deze Nieuwsbrief met de melding van lintjes voor Wilma van der Heide en Jan Kees Eweg, twee bekende namen uit onze FASO kring. Daarna mooie meldingen uit de afgelopen ALV, waaruit blijkt dat ‘onze club’ eindelijk weer positief naar de toekomst kan kijken. En dat geldt zeker voor het Jeugdbeleid, want dat begint op diverse plaatsen in het land te ontkiemen en uit te komen, hetgeen gereflecteerd wordt in de drie artikelen hierover.
In de rubriek ‘Wie wij zijn’ stelt het pas 10 jaar oude Hineni SO zich voor en in ‘Mijn Favoriet’ wordt het vioolconcert van Brahms voor het voetlicht gehaald. Daarnaast nog vele andere interessante projecten, festivals en concerten.
Kortom: meer dan genoeg leesvoer om de muziekhonger te stillen!

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden) wenst u veel leesplezier.

 

 

Inhoud

Lintje voor Wilma van der Heide en Jan Kees Eweg

Van de bestuurstafel

Jeugdbeleid

Brabantse strijkersdag 2016

Merwe Sinfonietta bouwt aan toekomst

Wie wij zijn ... Hineni Symfonie Orkest

Mijn Favoriet

Amsterdamse componist genomineerd voor prijs Keuris Concours

Young Conductors Award 2016

Red de Fagot

Kamermuziekweekend in Dordrecht

CityProms Festival 2016

Orlando Festival

Nieuwe Mannheim Koor en Orkest

Zomeracademie Zutphen

Toonkunst Bussum neemt afscheid van dirigent Marion Bluthard

FASO concertagenda

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Lintje voor Wilma van der Heide en Jan Kees Eweg

Op dinsdag 26 april 2016 is aan Wilma van der Heide, lid en erelid van Toonkunst Bussum, een Koninklijke Onderscheidng uitgereikt. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar jarenlange inzet voor Toonkunst Bussum en het vele werk voor de FASO. Op de foto, genomen in de Grote Kerk van Naarden, staat zij vierde van links op de voorste rij.
Op diezelfde dag kreeg ook Jan Kees Eweg, tot voor kort  penningmeester van de FASO deze onderscheiding, mede voor zijn grote verdiensten voor de FASO.


Van de bestuurstafel

Positief gestemde Jaarvergadering in Bussum op 16 april.

Na een aantal ALV’s waarin nogal somber gesproken werd over de toekomst van de FASO was een positief gestemde jaarvergadering een verademing. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de stemming maar ook om de feiten.

 

Financiën

De penningmeester kon melden dat 2015 niet met het verwachte forse tekort was afgesloten maar met een klein overschot. Deze omslag is vooral te danken aan het  nieuwe servicecontract dat voor de komende drie jaar met Musidesk is afgesloten (voor hun werkzaamheden in de FASO bibliotheek).

 

FASO-KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie)

Een belangrijk punt op de agenda was de voorgenomen samenwerking van de FASO met de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie = de koepel voor harmonie en fanfareorkesten en andere muziekorganisaties).

In aanwezigheid van Bart van Meijl (voorzitter KNMO) en Toon Peerboom (vice-voorzitter KNMO) heeft de ALV unaniem toegestemd in een overeenkomst tussen FASO en KNMO. De FASO wordt voorlopig voor 3 jaar, als vereniging, zonder bijkomende kosten, lid van de KNMO.

Enkele van de in Bart van Meijls presentatie genoemde voordelen zijn: KNMO kan grote invloed uitoefenen op het verkrijgen van gestructureerde subsidies voor bijvoorbeeld muziekonderwijs en de sector amateur muziek; verder kan een krachtige organisatie een strategisch sterke positie naar de overheid toe innemen. Daarnaast kan het Nationaal Repertoirecentrum nieuw repertoire ontwikkelen i.s.m. Musidesk Arnhem, Kunstbalie Tilburg en de KNMO.
Deze overeenkomst zal op 21 mei a.s. officieel bekrachtigd worden door KNMO en FASO tijdens de ECWO 2016 (European Championship for Wind Orchestras) die voor de eerste keer door de KNMO wordt georganiseerd op 20 en 21 mei en in Utrecht zal plaats vinden.  Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief.


Verdere positieve ontwikkelingen binnen de FASO

• Een aantal FASO-leden heeft hulp aangeboden bij werkzaamheden zoals de ledenadministratie, de bibliotheek en het verder verbeteren van onze communicatie.
• Er zijn twee nieuwe leden voor de commissie Jeugdbeleid en weer twee lidorkesten hebben aangekondigd een jeugdbeleid te gaan voeren.
• In de bibliotheek wordt hard gewerkt om de kwaliteit van de sets te inventariseren om daarmee een planning voor de komende jaren te kunnen maken om waar nodig stukken te vervangen of te conserveren (al of niet gescand). Doel is  om onze mooie verzameling muziek voor de leden beschikbaar en betaalbaar te houden.
• Een mooi initiatief binnen de FASO gelederen is ook een activiteit van het FASO Fluitensemble, de Franse Fluitdag op 21 mei a.s. De vergadering drong er overigens op aan om weer muziekdagen voor FASO-leden te organiseren.
• Er is serviceverlening bij problemen als de afschaffing van de VAR regeling. De penningmeesters van de lidorkesten hebben hierover bericht gehad.

Zeer positief is ook dat er steeds meer samenwerking binnen de landelijke amateur muzieksector op gang komt tussen koepels en andere organisaties. Samenwerking bundelt de krachten en inspireert.

Goedkeuring voor het bestuursbeleid en samenstelling bestuur

Het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar werd besproken, samen  met het algemeen en financieel jaarverslag die beide werden goedgekeurd. 

Van het bestuur waren Wilma van der Heide en Nelleke Geusebroek aftredend; zij werden unaniem herkozen. In hun komende bestuursperiode zullen zij mede vorm geven aan de ingezette vernieuwing en verbreding van het beleid in de inmiddels aardig gestroomlijnde FASO structuur.

 

Nelleke Geusebroek, secretaris


Jeugdbeleid

Brabantse Strijkersdag

De zesde editie van de Brabantse Strijkersdag op 17 april 2016  is opnieuw een groot succes geworden. Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u het verslag hierover van commissielid Bekkie Doornweerd.
Voor foto’s en filmfragmenten zie: www.strijkersdagen.nl.

 

Richtlijnen strijkers en examinering

Het vervolg van de strijkers richtlijnen met examinering wordt steeds concreter.
In juli zullen de eerste praktijkexamens strijkers in de provincie Brabant worden afgenomen. Verdere informatie hierover volgt in de Nieuwsbrief van eind juni.

 

Oproep website

Onze oproep op de FASO website om ondersteuning te bieden aan orkesten die openstaan voor jeugdbeleid heeft drie reacties opgeleverd waarvan er twee gehonoreerd zullen worden:

  1. Een dagorkest voor jong en oud (ook beginners) in Rumpt (Betuwe) o.l.v. dirigent Bart van den Goorbergh
  2. KLM symfonieorkest Airchestra in Badhoevedorp dat in het najaar een project met jeugd wil starten.

1. Betuws Dagorkest in Rumpt
Voor muzikanten die graag met anderen muziek maken, maar bij voorkeur overdag repeteren, start Bart van den Goorbergh het Betuws Dagorkest. Voor iedereen die, om welke reden dan ook, overdag beschikbaar is, is dit orkest een uitkomst. Het sociale aspect zal zeer belangrijk zijn, want volwassenen, gepensioneerden, vutters spelen samen met kinderen en scholieren. Het repertoire omvat licht klassiek, een beetje swing, Latijns-Amerikaans, volksmuziek en soms een mooi popnummer. De verbindingen tussen de diverse soorten muziek kan heel inspirerend zijn. Alle instrumenten zijn welkom zoals bijvoorbeeld viool, klarinet, cello, tuba, drums, piano of (bas) gitaar, maar ook accordeon, blokfluit of misschien wel luit.
Het Betuws Dagorkest wil dat avontuur aangaan.
Contact: Tel.: 06 55544418 / mail: bvdgoorbergh@gmail.com

 

2. Orkestproject van KLM symfonieorkest Airchestra met jeugdige strijkers in Badhoevedorp
Vyron Lymberopoulos, voorzitter van het KLM symfonieorkest Airchestra zag de oproep op de website. Vyron is zelf  altviolist en versterkte recent het jeugdorkest van Toonkunst Bussum. Hij was dusdanig enthousiast over dit project dat voor de achtste keer succesvol werd afgerond met een concertje in de Watertoren dat hij dit ook in Badhoevedorp wil gaan proberen, aan de hand van het draaiboek van Toonkunst Bussum. De geplande start is in het najaar met zes repetities en een slotuitvoering, waarschijnlijk op de woensdagavond. Dit project gaat door bij een deelname van tenminste acht jonge of beginnende strijkers (viool of cello).
Contact: Tel.: 06-10406699 / mail: airchestra@gmail.com


Brabantse strijkersdag 2016


De Brabantse strijkersdag vond op zondag 17 april voor de 6e keer plaats in Eindhoven in het gebouw van het CKE. De organisatie was in handen van de Stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen in samenwerking met philharmonie zuidnederland, de FASO, CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) en Art4U Veldhoven. Een strijkersdag voor beginnende strijkers met als doel het opdoen van orkestervaring, alsmede het aanmoedigen van het plezier in samenspelen. Met bijna honderd deelnemers dit jaar! 

Het feest begon al om tien uur op zondagmorgen met de eerste repetities van de drie orkesten:

  •  De Jongste Strijkertjes

  •  Het A/B orkest

  •  Het C/D orkest

De eerste twee orkesten hadden op zaterdag 19 maart al een oefendag (‘inzeepdag’) gehad;  het C/D orkest kwam op deze zondag voor het eerst bij elkaar.

Het orkest van de Jongste Strijkertjes telde maar liefst 41 deelenemers: 28 violen en 13 celli. Zij begonnen met groepsrepetities onder leiding van docenten en orkestleden van  philharmonie zuidnederland. Na een pauze met veel lekkere dingen dan naar de Concertzaal om op het podium het hele programma in te studeren.

 

Dirigent John van den Beemt schreef voor deze gelegenheid ‘Zappen’, gebaseerd op melodieën uit oude en nieuwere tv-programma’s als Okkie Trooy, Belle en het Beest, Kinderen voor Kinderen, Floris, Spongebob Squarepants, Ja zuster, nee zuster en Pippi Langkous. De stukjes werden verbonden door een klein toneelstukje met een opa en een kleindochter die zo hun eigen voorkeuren hebben. Op een scherm achter het orkest worden flarden van de tv-series getoond. De kinderen vinden het allemaal prachtig, want af en toe klinkt zelfs op de gang het thema van Belle en het Beest.

Het A/B orkest (29 violen en 11 celli) onder leiding van Guido Janssen (vervanger voor de ziek geworden Heleen Koppe) studeerde aan de Capriol Suite van Peter Warlock, Peter en de Wolf van Serge Prokofiev  (arr. Simon Foxley), Sahara Crossing van Richard Meyer en Kleine Hongaarse Dans van Kokai Rezsó.

Deze beide orkesten worden ondersteund door docenten op piano, viool, cello, contrabas en slagwerk. Voor de kinderen is het elk jaar weer een belevenis om zich met zo’n korte voorbereidingstijd in de orkesten te presenteren. Het is wel de bedoeling dat de eigen muziekdocent vooraf de stukken instudeert met de leerling.

 

Het C/D orkest bestond uit studenten van Quadrivium Eindhoven, met ondersteuning van orkestleden van philharmonie zuidnederland en telde 10 violen, 3 altviolen en 5 celli.
Onder leiding van Daniel Held werd gewerkt aan Lyrisches Andante van Max Reger en Concerto VIII van Arcangelo Corelli.
In de wandelgangen hoorde je zeggen dat de studenten veel plezier hebben aan het studeren en samen spelen in een orkest.

Na de lunch maakten de drie orkesten zich op voor de ‘doorloop’ van de presentatie op het podium. Om vier uur is het dan zo ver: de slotpresentatie voor een bomvolle zaal met ouders, opa’s en oma’s. En trots dat ze zijn op de prestaties van hun (klein)kinderen!
Marieke Keser (hoofd kunsteducatie van het KCE) presenteerde dit feest en na het bedanken van de medewerkers en een bloemenhulde speedlen alle orkestleden in een tutti orkest de compositie Let’s play a happy Tune van Hans Scheepers, dat inmiddels het ‘lijflied’ van de BSD geworden is. En met die melodie in het hoofd gingen alle deelnemers moe maar voldaan weer naar huis.

Grote dank aan de organisatie met projectleider Anne Peters aan het hoofd, de docenten, de dirigenten, de volwassen ondersteuners, de conciërges en de vele helpers achter de schermen. Eendracht maakt Macht is bij dit muziekgebeuren de toverspreuk gebleken!

Zie ook www.strijkersdagen.nl

 

Bekkie Doornweerd, namens FASO-commissie Jeugdbeleid.

 

Foto: Marco Dirven


Merwe Sinfonietta bouwt aan toekomst

In de FASO Nieuwsbrief 2015-5 (september 2015) werd uitvoerig aandacht besteed aan de initiatieven van Merwe Sinfonietta om met jeugdige muzikanten aan de slag te gaan en voor hen en met hen leuke projecten te organiseren. Dit resulteerde al gauw in de start van een opleidingsorkest. In de omgeving bleek veel enthousiasme te zijn, want na 3 weken repeteren was er een groep van maar liefst 14 beginners!


Per 1 januari 2016 werd besloten om een jeugdlidmaatschap in te voeren. Dit was eigenlijk pas de planning voor 2017, maar na overleg (ook met ouders) bleek dat dit nu al een optie was. Voor €10 per maand verzorgt de vereniging muziek, dirigent, ruimte en een wekelijkse repetitie van 45 min. Dit is goed ontvangen want inmiddels telt het opleidingsorkest 18  leden w.o. twee dwarsfluiten, een trompet en een hobo. Bij het concert van het ‘grote orkest’ op 28 mei speelt het opleidingsorkest een half uur als voorprogramma. Ook hebben ze een YouTube filmpje gemaakt en gaan ze een optreden  doen in een verzorgingstehuis. De organisatie is ondergebracht bij een muzikant uit het orkest die alles rondom de beginners regelt.
En dat alles geïnitieerd door een oproep van de Commissie Jeugdbeleid op de website en in de FASO Nieuwsbrief!


Wie wij zijn ... Hineni Symfonie Orkest

Het Hineni Symfonie Orkest viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. Zoveel jonge orkesten zijn er nu ook weer niet! Reden om eens een kijkje achter de schermen te nemen en zomaar eens enkele vragen te stellen. Allereerst: de naam, wat betekent ‘Hineni’ eigenlijk en waar staat het orkest voor?

Het antwoord is: ‘Hier ben ik’, de vertaling komt uit het Hebreeuws en dat is zoals u weet de taal van Israël, een land dat regelmatig in het nieuws is. ‘Hier ben ik’ blijk je ook te kunnen vertalen met ‘ik steun Israël’. En dat was inderdaad de achterliggende gedachte toen in 2005 het idee ontstond om een symfonieorkest op te richten, om muziek te gaan maken voor een nieuwe toekomst, een gelukkige toekomst voor de overlevenden van de afschuwelijke bomaanslagen die je toen al een hele tijd in Israël had.

Denkt u alleen maar aan de bushaltes en stadsbussen in Jeruzalem die her en der werden opgeblazen, de honderden doden en gewonden die er vielen, de ontelbaren die vooral geestelijk gewond, getraumatiseerd raakten.

 

Veel mensen die het gehoord hadden op de radio of die het gezien hadden op de tv wilden iets positiefs doen om de bevolking van Israël wat op te monteren, moed te geven, een hart onder de riem te steken. En met de steun en support van de stichting Christenen voor Israël in Nijkerk kreeg het Hineni Symfonie Orkest in een jaar tijd steeds meer vorm en dat resulteerde in een volwaardig symfonisch orkest, opgebouwd uit afgestudeerde musici, conservatoriumstudenten en getalenteerde amateurs die alleen na een geslaagde auditie mogen meespelen.

 

Verbazing

Tot verbazing van heel muziekminnend Nederland kwam op 21 januari 2006 als het ware uit het niets een gloednieuw, enthousiast orkest tevoorschijn in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn met bijna 1.400 bezoekers, een nagenoeg ‘uitverkocht huis’ voor een nog volslagen onbekend orkest, dat sinds de eerste dag onder leiding staat van dirigent Lubertus Leutscher. Met als speciale gasten: de toenmalige ambassadeur van Israël in ons land, de heer Harry Kney Tal, en Benjamin Philip, de directeur van het Hineni-centrum in Jeruzalem.


Het Hineni-centrum, wat is dat? Leo van Koesveld, de huidige voorzitter van het orkest: “De organisatie Hineni biedt steun aan onder meer slachtoffers van terreur, maar ook aan kansarme jongeren, weeskinderen en overlevenden van de Holocaust waaraan zeventig jaar geleden een einde kwam. Hineni beschikt over een grote gaarkeuken, die dagelijks de allerarmsten in Jeruzalem van een gratis warme maaltijd voorziet. Het centrum wordt geleid door Benjamin Philip, die een mooie baan en een financieel zekere toekomst in Nederland vaarwel zei en in Jeruzalem helemaal opnieuw begon.

Zolang het Hineni Symfonie Orkest bestaat, gaat de netto-opbrengst van alle concerten naar deze organisatie Hineni die om onkosten te sparen alleen maar werkt met vrijwilligers. Vergeet intussen niet dat ook de orkestleden pro Deo spelen, tegen vergoeding van alleen reiskosten.

Het zijn voornamelijk professionele musici, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: ze dragen het Joodse volk een warm hart toe, overeenkomstig de volgende doelstelling van het orkest toen het in 2006 van start ging: ‘De musici van het Hineni Symfonie Orkest dragen het Joodse volk en Israël een warm hart toe. De leden van het orkest spelen ter bemoediging van het Joodse volk en willen op deze wijze hun sociale en culturele welzijn bevorderen, door samenwerking met en steun aan de stichting Hineni in Jeruzalem’.

Wij kunnen niet meer goedmaken wat het Joodse volk in de afgelopen eeuwen allemaal is aangedaan, maar we kunnen wel zeggen: ‘We staan naast jullie, we staan achter jullie.”

 

Blijvend fenomeen

In tien jaar tijd heeft het Hineni Symfonie Orkest heel wat wapenfeiten mogen opschrijven. Wat begon als een eenmalig optreden, werd spontaan omgezet in een blijvend fenomeen. Zo maakte het orkest al gauw in 2007 een succesvolle tournee door Israël. Daar werden vier concerten gegeven, onder meer in de kibboets Kinneret in het noorden van Israël, in de kibboets Dorot bij de Gazastrook en in het plaatsje Sderot waar in die tijd veel raketten vanuit Gaza neerkwamen.

Maar het hoogtepunt was toch wel een galaconcert in de Henry Crown Symphony Hall van het Jerusalem Theatre in Jeruzalem. Een week voor het concert was de zaal al uitverkocht en het concert zelf was een groot succes!


In ons eigen land gaf het orkest tientallen concerten, onder meer in het Concertgebouw in Amsterdam, De Doelen in Rotterdam en in allerlei kleinere plaatsen, tot in Barneveld en Bunschoten-Spakenburg aan toe, maar ook in grotere zoals Apeldoorn en Dordrecht in februari van dit jaar. Dit voorjaar staat niet alleen onze hoofdstad Amsterdam op het programma, maar ook het de historische stad Amersfoort.

 

Geen vertaling nodig

“Muziek heeft geen vertaling nodig,” zegt Leo van Koesveld ten slotte, “het is een taal die iedereen begrijpt”. Daarmee weet ons orkest een brug te slaan tussen Israël en allen, die ooit zo’n benefietconcert van ons hebben meegemaakt. “Hier zijn we,” is en blijft onze boodschap. En tegen de Israëli’s, met name de Joden, blijven we zeggen: We staan achter jullie, jullie hebben vrienden in Nederland, we bidden voor jullie en waar mogelijk zullen we jullie financieel helpen, zodat jullie de hulp mogen krijgen die jullie nodig hebben.

Toehoorders van onze concerten kunnen eenmalig wat geven, maar ook ‘vriend’ (voor minimaal 15 euro per jaar) of ‘ambassadeur’ voor minimaal 100 euro per jaar. ‘Ambassadeur’ zijn heeft enkele voordelen, zoals elk jaar met twee personen gratis een concert bezoeken met gereserveerde plaatsen.”

 

Komende concerten

De twee eerstkomende concerten, in Amsterdam (donderdag 12 mei) en in Amersfoort (woensdag 15 juni), zijn in samenwerking met het Amsterdams Synagogaal Koor. Een speciale vermelding verdient het concert op 12 mei. Dat is namelijk op de Joodse kalender Jom Ha’atsmaoet, Israëls Onafhankelijkheidsdag. Het concert op 12 mei zou je daarom een verjaardagsconcert kunnen noemen.
Beide concerten – 12 mei en 15 juni – beginnen ’s avonds om acht uur. Toegangskaarten zijn op dit moment nog verkrijgbaar voor € 15,- in de voorverkoop en € 17,50 op de concertdatum, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Kaarten zijn online te bestellen via www.hinenisymfonieorkest.nl. Op deze website is het orkest ook te zien en te horen. Maar wilt u op andere wijze nog meer over het Hineni Symfonie Orkest willen weten: stuur even een mailtje naar Marijke Terlouw, secretaris van het orkest, info@hinenisymfonieorkest.nl.


Mijn Favoriet

Vioolconcert van Johannes Brahms

Toen de FASO redactie mij vroeg iets te schrijven voor de rubriek ‘Mijn Favoriet’, dacht ik, hemeltje, wat zal ik kiezen….?
De bedoeling is tenslotte dat je het leukste of meest bijzondere concert (of een deel daarvan) uit je muziekleven beschrijft. Als je bijna 70 jaar oud bent, is dat dus niet eenvoudig.
Daarbij komt, dat ik van huis uit hoboist ben (bijna 40 jaar hobo/althobo), maar sinds ongeveer 10 jaar ook cello in een symfonieorkest en in kamermuziek speel en een tijd lang zelfs ‘dubbel’ gespeeld heb (hobo in het ene orkest en cello in een ander orkest). Maar sinds 7 jaar speel ik alleen nog cello. En overal heb ik gewone, bijzondere en ook hele leuke dingen meegemaakt.


Eigenlijk zijn de gewone repetities het leukst en vooral het gezelligst.
Dat kan ik van de meeste concerten niet zeggen, maar na heel veel wikken en wegen (waarmee ik bladzijdes zou kunnen vullen) heb ik dan uiteindelijk voor een werk uit mijn hobo periode gekozen en wel het vioolconcert van Brahms met de Orkest Vereniging Amersfoort (OVA).
Het zal zo'n 10 jaar geleden zijn, schat ik zo. Zoals u wellicht weet, begint het 2e, langzame deel met een hemelsmooie lange hobosolo die hierna wordt overgenomen door de vioolsolist. Best eng om als amateur hoboist de introductie voor de (professionele) vioolsolist te moeten spelen.…..
Hoe kwam het dan toch, dat het voor mij het mooiste concert werd?
Bij de OVA hadden ze voor dit concert een jonge latino jongen geëngageerd, zijn naam is mij ontschoten, die verduveld mooi en vooral virtuoos kon spelen. Op de generale repetitie, op vrijdagavond in de Bergkerk, waren zijn leraar en ouders erbij omdat die op zaterdag niet konden.
Een heel mooie en bekwame cadens van de jongeman aan het eind van het eerste deel. En na die cadens moest ik.....

 

Zaterdagavond bij het concert, de kerk was haast vol, kon het feest beginnen.
Het eerste deel begon verdienstelijk. Het orkest, nog fris en ijverig, deed echt z’n best en toen kwam de cadens eraan.
Dit leek onze solist zijn lust en zijn leven! Veel uitgebreider dan op de generale  fiedelde hij het hele oeuvre van Brahms aan elkaar, inclusief zijn eigen variaties.
Het duurde al bijna twee maal zo lang als op de repetitie toen de dirigent eens naar de partituur en naar de solist keek, maar daar werd hij ook niet wijzer van. Het hele orkest, ja de hele kerk was muisstil van deze geweldige cadens van alle harmonieën en modulaties van Brahms zoals die uit de vingers, hoofd en viool van die mooie jonge jongen werden getoverd.
Ook ik zat ademloos te luisteren en te kijken zodat ik van de weeromstuit mijn zenuwen vergat voor de inzet van het tweede deel.
Ik vermoedde later dat die violist zo relaxed had gespeeld omdat zijn leraar en zijn ouders er niet bij waren.
Toen de cadens klaar was en het orkest het einde eraan breide kon een tussen-applaus niet uitblijven. Daarna moest iedereen zo nodig even kuchen en mocht ik mijn ding doen; een mooi akkoord van de hoorns, zoals Brahms er zoveel heeft geschreven, leidde de hobo-solo in.


Zoals ik later terughoorde van de opnames, waren mijn eerste maten wat krampachtig en sullig, maar toen heb ik, best aardig voor een amateur, de solo geblazen...En zo beleefde ik mijn leukste concert.

 

Wim Terlouw (cellist in OVA en VUSO)


Amsterdamse componist genomineerd voor prijs Keuris Concours

Wereldpremière van composities in Amersfoort

De Amsterdamse componist  Danny de Graan (43) is voor zijn compositie ‘Zap!’ genomineerd voor een prijs van het Keuris Componisten Concours in de categorie Jeugdsymfonieorkest. Hij is daarmee de enige Nederlandse componist die is doorgedrongen tot de finale van het Concours. Het Finale Concert vindt zaterdag 21 mei plaats in de Flint in Amersfoort, de geboorteplaats van Tristan Keuris, naar wie het concours is vernoemd. Keuris is een van de belangrijkste naoorlogse Nederlands componisten.
Voor het tweejaarlijkse Componisten Concours stuurden 65 componisten uit 25 landen composities in voor Ensemble of Jeugdsymfonieorkest; voorwaarde was dat  de werken speelbaar moesten zijn voor de jeugdige (gevorderde) amateur.
Naast het werk van De Graan zijn twee composities genomineerd voor de categorie Jeugdsymfonieorkest en drie voor de categorie Ensemble. De genomineerde componisten komen uit  Nederland, het Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.


Danny  de Graan is geboren en getogen in Amsterdam, deed verschillende studies op het gebied van muziek en werd uiteindelijk componist.  ,,Ik componeer zowel techno, reclamemuziek als hedendaagse klassieke muziek.’’  De compositie die hij heeft geschreven voor het concours omschrijft hij als ‘modern met een knipoog’. ,,Het is een verhaal; ik neem de mensen mee in de moderne samenleving van dit moment, waarin alles heel snel  gaat’’, zegt De Graan.
Tijdens het Finale Concert beleven de zes composities een wereldpremière: drie ervan worden uitgevoerd door het professionele Keuris Ensemble samen met jeugdige musici, jongeren tot 21 jaar die klarinet, piano of cello spelen. Het Amersfoorts Jeugd Orkest neemt de uitvoering van de andere drie werken voor zijn rekening.


Componist des Vaderlands en oud-leerling van Keuris, Willem Jeths, is ambassadeur van het concours. Hij benadrukt het belang van het KCC:  ,,In deze tijd waarin jonge componisten weer graag voor het symfonieorkest componeren, is het Keuris Componistenconcours een absolute must. Tristan Keuris die tegen de stroom  in voor het symfonieorkest bleef componeren en het repertoire wist te verrijken met grootse werken, blijft voor ons een bron van inspiratie.'’’
De jury van het Componistenconcours bestaat onder anderen uit oud-leerlingen van Tristan Keuris, die in 1996 op 50-jarige leeftijd overleed. Hij was docent aan verschillende conservatoria en ontving in 1975 de Matthijs Vermeulenprijs voor  zijn werk Sinfonia. Daarmee verwierf hij internationale bekendheid;  zo kreeg hij opdrachten van het Houston Symphony Orchestra, de orkesten van de BBC en het Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna.


Kaarten voor het Finale Concert op 21 mei zijn verkrijgbaar via www.deflint.nl.  Meer informatie over het 2e Keuris Componisten Concours op www.keurisconcours.nl
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, interview-aanvragen en foto’s: Impress1st PR en communicatie, Marianne Michielen,  impress1st@dds.nl of 06 – 40 227 359.


Young Conductors Award 2016

In de week van 25 juni t/m 2 juli 2016 vindt in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum een bijzondere muzikale happening plaats. Jonge, aan Nederlandse conservatoria net (of nog net niet) afgestudeerde dirigenten strijden daar om de Young Conductors Award 2016 tijdens een unieke combinatie van een dirigentenconcours met masterclasses. Het begon allemaal tijdens een voordracht van dirigent Jan Stulen bij een van de Hilversumse Rotary Clubs. Het onderwerp was het probleem voor jonge dirigenten om geregeld voor een orkest te kunnen staan om zo meer kennis, kunde en daardoor een hoger niveau te behalen. Zijn gepassioneerde pleidooi inspireerde de Rotarians zodanig dat de Stichting Hilversum Muziek Concours ontstond.

 

Het interessante van het concours is de combinatie met masterclasses. Een professionele jury met onder anderen Ed Spanjaard en Roland Kieft zal de dirigenten beoordelen. Na de auditiedag wordt het concours op 25 juni met maximaal 8 dirigenten gestart. Orkest van die avond is het Amersfoort Jeugdorkest. Op 28 juni volgt de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en op 29 juni Camerata Particolare met solisten Selma Harkink en Marco Bakker. De twee finalisten mogen op zondag 2 juli voor het Metropole Orkest staan. Uit de diversiteit van de orkesten blijkt wel dat de kandidaten zeer veelzijdig moeten zijn.

Wil je dit spannende concours volgen? Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op: www.hilversum-muziek-concours.nl


Red de Fagot

In 2015 lanceerde het Holland Festival de campagne ‘Red de Fagot’, met als doel het fagotspelen te stimuleren onder mensen van alle leeftijden.
De fagot behoort namelijk tot de instrumenten die steeds minder bespeeld worden. Kinderen spelen niet meer vanzelfsprekend een klassiek instrument en kiezen bovendien niet vaak voor de fagot.

Op zaterdag 25 juni beleeft ‘Red de Fagot’ zijn daverende finale in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, als openingsconcert van de Holland Festival Proms.


Componist Merlijn Twaalfhoven schrijft in opdracht van het Holland Festival een werk met de titel Grand Subphonia, een unieke compositie voor meer dan honderd fagottisten. Nooit eerder werd een stuk geschreven voor zoveel fagottisten. Iedereen kan meespelen: van jong tot oud, van beginner tot Nederlands grootste fagotvirtuoos Bram van Sambeek.
Verweven met het werk van Twaalfhoven brengt Bram van Sambeek met het Nederlands Kamerorkest Mozarts concert voor fagot (KV 191) tot klinken.

Alle fagottisten in Nederland zijn welkom om mee te spelen in Grand Subphonia. Meer informatie, ook voor aanmelding, is te vinden op de speciale website: www.reddefagot.nl

Zie verder ook nog: www.hollandfestival.nl


Kamermuziekweekend in Dordrecht

Op 25 EN 26 JUNI 2016 wordt in Dordrecht een kamermuziekweekend gehouden.
De organisatie is in handen van het Pelgrim Trio dat min of meer toevallig ontstond door de ontmoeting van een al jarenlang succesvol opererend duo altviool/piano met een klarinettiste die in de buurt kwam wonen.
Karin Dolman, Caecilia Boschman en Thea Rosmulder begonnen als Pelgrim Trio in 2004 met een eerste concert in het Hof in Dordrecht. Het was het begin van een warme en succesvolle samenwerking met vele mooie concerten, waaronder ook een jaarlijks zomeroptreden op de Dag van de Romantische Muziek in Rotterdam.
Tien jaar later, zomer 2014, werd het trio het zeer gewaardeerde docententeam van de kamermuziekcursus op het Chateau de La Lande in Crozon (Fr.).
En deze ervaring willen zij nu ook in Nederland met geëngageerde musici delen.
Amateurensembles die hun interpretatie en samenspel willen verbeteren kunnen een aanvraag tot deelname doen; er kunnen 5 ensembles meedoen.
Locatie: Oud-Katholieke Kerk, Voorstraat 120 in Dordrecht
Informatie op: www.pelgrimtrio.nl


CityProms Festival 2016

CityProms is hét grootste, vrij toegankelijke klassieke- muziekfestival van het Noorden, van 23 t/m 26 juni in Leeuwarden. Met professionele musici, amateurs en jong toptalent. Naast luisteren en beleven, kun je lezingen en een symposium bijwonen. Samen met musici, studenten en wetenschappers delen we onze kennis over klassieke muziek en de betekenis ervan voor de samenleving, dit alles om jong en oud kennis te laten maken met klassieke muziek. Zo zijn er ook projecten op het gebied van welzijn, zorg en educatie die worden uitgevoerd onder de vlag CityProms Embrace.

 

CityProms biedt ook een podium aan amateurorkesten. Dit jaar staan onder andere KamerFilharmonie der Aa en het Frysk Jeugd Orkest geprogrammeerd. Een opwarmer voor dit festival vindt op 23 juni plaats: ‘De Koperen Tuin’, een muziektheatervoorstelling naar de roman van Simon Vestdijk met pianomuziek van Bizet, Chopin, Busoni en Horowitz, gespeeld door Christiaan Kuyvenhoven.

De komende tijd organiseert CityProms ook ‘Fryske Fynsten’: drie zondagmiddagconcerten op verschillende locaties in Friesland, waarbij diverse ensembles Friese muziek ten gehore brengen uit het Frysk Musyk Argyf.

Meer informatie over het CityProms Festival en Fryske Fynsten is te vinden op www.cityproms.nl


Orlando Festival

Kaartverkoop 35ste editie van start

Het Orlando Festival & Concours viert in 2016 zijn 35-jarig bestaan met 13 avondconcerten op diverse locaties in de Euregio en 10 namiddagconcerten op Rolduc in Kerkrade. Deze, zowel in bezetting als in repertoire sterk gevarieerde en aantrekkelijke programma’s, bieden voor elk wat wils, met een keur aan meesterwerken uit de kamermuziekliteratuur, uitgevoerd door gerenommeerde internationale solisten en kamermusici.
De kaartverkoop van deze concerten is gestart. Vanaf dit jaar kunnen bezoekers online hun kaarten kopen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het online ticketing-systeem van de VVV genaamd Tickli.

 

Op het gebied van kamermuziek is er veel bijzonders te beluisteren, teveel om op deze plaats te noemen; op de website van het Festival (zie beneden) is alle informatie te vinden. Het vermelden waard is dat het Festival speciale aandacht besteed aan de Nederlandse muziek, dit jaar reikend van Diepenbrock, Oscar van Hemel, Marius Flothuis, Louis Andriessen en Roel van Oosten tot Martijn Padding, met bovendien een wereldpremière van een werk van de uit Limburg afkomstige Vincent Cox.


Op veel van de concerten treden ook jonge internationale kamermuziek-ensembles op die zijn toegelaten tot de Masterclass. Bijzonderheid is ook dat er dit jaar wordt gemusiceerd op twee historische vleugels uit de negentiende eeuw.

Gedurende de eerste drie dagen van het Orlando Festival vindt het Orlando Concours plaats, met drie rondes waarin zeven door de jury geselecteerde internationale ensembles zich presenteren, waarvan er
drie in de finale zullen spelen. Niet alleen de finale, in Theater Heerlen, maar ook alle rondes op Rolduc zijn voor publiek toegankelijk.

Bekijk het volledige concertprogramma én bestel kaarten via www.orlandofestival.nl .


Nieuwe Mannheim Koor en Orkest

Resounding memories

Het NMKO is een jong projectkoor en -orkest dat gevormd wordt door ambitieuze amateurs en (semi)professionele musici en graag musiceert met kwaliteit en plezier. Op 27 en 28 mei geven het Nieuwe Mannheim Koor en Orkest concerten, met het programma Resounding memories.

Klinkende herinneringen, daaruit bestaat het programma. Drie Engelse componisten laten ons een echo uit het verleden horen, elk vanuit hun eigen klankwereld. Vaughan Williams en Tippett schreven allebei een Fantasia voor strijkers, gebaseerd op thema’s van illustere voorgangers. Vaughan Williams laat een 16e-eeuws thema van Thomas Tallis weerklinken in een Engels-romantisch jasje, terwijl hij het orkest zo opstelt dat het klinkt als een orgel. Tippett liet zich inspireren door het Andante uit een concerto grosso van Corelli. Hij nam niet alleen het thema, maar ook de barokke orkestindeling over - en overdreef die zelfs nog een beetje door het strijkorkest niet in twee maar zelf drie groepen te verdelen. Samen laten ze Corelli van een hele andere kant zien…

 

In de periode die Tippett met zijn Fantasia memoreert, schreef Händel The ways of Zion do mourn, een van zijn meest indrukwekkende werken voor koor en orkest. Hij schreef het bij de begrafenis van en ter nagedachtenis aan Queen Caroline van Engeland. De koningin was zijn patrones en een dierbare vriendin. Het Funeral Anthem is daarmee een even emotioneel als majestueus monument.

Vrijdag 27 mei 20.15 uur - Jacobikerk Utrecht
Zaterdag 28 mei 20.15 uur - Marekerk Leiden
Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.nmko.nl Wie online koopt, ontvangt €5 korting.


Zomeracademie Zutphen

Van 6 - 10 juli wordt in Zutphen de Zomeracademie gehouden, voor professionals, Amateurmusici en studenten. Aanmelding is mogelijk voor de muziekworkshops en masterclasses.

Deelnemers (indivudueel of als duo) ontvangen drie privélessen in masterclassverband van hun eigen meester (met focus op authentieke uitvoeringspraktijk). Zij kunnen de zen-dagopening van Bruno von Nünlist bijwonen (verplicht voor de zangers) en 's middags en 's avonds verschillende workshops volgen of deelnemen aan de kamermuziek-, lied- en/of operaklassen. Er is tevens een koorklas. Amateus ontvangen twee privélessen van een meester en kunnen met alle workshops en liedklassen meedraaien. Bovendien is er gelegenheid om in het academiekoor mee te zingen, met optredens bij de operaklas presentatie en het slotconert. Ietereen krijgt de gelegenheid zich meerdere malen in concerten te presentere.

Voor verdere informatie, aanmelding en kosten, zie de website


Toonkunst Bussum neemt afscheid van dirigent Marion Bluthard

Alma Mahler als rode draad bij afscheidsconcert op 4 juni

Op zaterdag 4 juni neemt Toonkunst Bussum afscheid van dirigent Marion Bluthard met een feestelijk concert, waarin Alma Mahler, de vrouw van Gustav Mahler, centraal staat. Marion Bluthard heeft Toonkunst Bussum 14 jaar geleid. Voor bezoekers van de concerten van Toonkunst en van de Kinderconcerten die het orkest van Toonkunst jaarlijks verzorgt, is Marion uitgegroeid tot een vertrouwde figuur, die koor en orkest van Toonkunst met vaste hand leidt en die kan bogen op een lange reeks mooie en succesvolle concerten.
Dit afscheidsconcert is opnieuw een echt ‘Bluthard-concert’. Marion bewandelde met Toonkunst Bussum graag ongebaande paden, met een verrassend en oorspronkelijk repertoire. De keuze van Alma Mahler als centrale figuur past daar helemaal in. Alma Mahler was een beroemdheid in de Weense high society van rond de vorige eeuwwisseling.

Weinigen weten dat zij niet alleen getrouwd was met een componist, maar dat zij zelf ook een begaafd musicus en componist was. In die hoedanigheid heeft zij altijd in de schaduw gestaan van haar beroemde echtgenoot.

 

Tijdens dit concert presenteert Toonkunst een aantal van de liederen die zij schreef. Toonkunst wordt daarin bijgestaan door de sopraan Anitra Jellema, lid van het Groot Omroepkoor. Die liederen zijn ingebed in een programma met muziek van componisten met wie zij op de een of andere manier verbonden was: uiteraard haar man Gustav Mahler, maar ook haar leraar Alexander Zemlinsky en beroemde voorgangers als  Johan Strauss en Richard Wagner. Het Wenen van haar tijd komt tot leven in teksten die gepresenteerd worden door de Bussumse dorpsdichter Gaston Barnier en in lichtbeelden van het werk van (onder meer) de al even beroemde schilder Gustav Klimt, ooit de minnaar van Alma. 
Het volledige programma is te vinden op www.toonkunstbussum.nl.
Plaats en tijd: Wilhelminakerk Bussum (Wilhelminaplantsoen 14) - aanvang 20.15 uur.
Kaarten: € 17,50 (incl. consumptie en programmaboekje) zijn als volgt te verkrijgen:
• Telefonisch op nummer 035-6235309 (Wil Senden)
• Bij Muziekcentrum Schimmel, Havenstraat Bussum tel. 035-6852623
• Via e-mail: info@toonkunstbussum.nl

 

Foto: Jean Pauly


FASO concertagenda

Wij willen graag weer uw aandacht vestigen op enkele bijzondere concerten:

95 jaar Bataafs in Den Haag!

Op 28 mei speelt het Bataafs Symfonieorkest in de Nieuwe Badkapel een gevarieerd klassiek concert.

Het Bataafs Symfonieorkest viert dit jaar haar 95ste verjaardag. Een leeftijd om trots op te zijn. Een lange historie die leden bindt en nieuwe, jonge musici aantrekt. Ons orkest bestaat uit ruim 40 enthousiaste musici, variërend in leeftijd, uit Den Haag en omgeving.

Kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en zijn te bestellen via info@bataafs.nl. Meer weten over ons orkest? Kijk op onze website

 

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest bestaat dit jaar 50 jaar

Dit wordt o.a. gevierd met het programma “Vier het met Bloemen” Wat te vieren heeft het HPhO zeker! Daarom zal het HPhO op 26 juni 2016 samen met Karin Bloemen een feestelijk programma uitvoeren in de grote zaal van de Philharmonie te Haarlem. Deze unieke samenwerking staat garant voor een veelzijdig programma á la ‘Night of the Proms’ met een mix van klassiek en lichte muziek.


Kopij FASO Nieuwsbrief

Lever uw bijdrage!


Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
redactie@faso.eu
De deadline en verschijningsdatum van de volgende FASO-nieuwsbrief zijn 12 juni resp. 26 juni