Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2015-7

FASO Nieuwsbrief 2015-7

20 december 2015

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van 2015! Terugkijkend is ook dit jaar weer ‘omgevlogen’. Voor een deel komt dit door onze gezamenlijke hobby muziek, die ons zo aangenaam bezig houdt. Actief in onze orkesten/verenigingen en ‘passief’ door ernaar te luisteren of naar concerten te gaan. En wat hebben we op dit gebied in 2015 weer veel moois mogen beleven!
In deze Nieuwsbrief zijn we weer ‘van alle markten thuis’.
De rubriek ‘Van de bestuurstafel’ maakt melding van bestuurlijke ontwikkelingen binnen de FASO en de koers voor de komende jaren.
In ‘wie wij zijn’ stelt Het Ad Hoc Orkest Utrecht zich voor. Dit ‘tijdelijke’ orkest vierde onlangs het 40 jarig bestaan! 
In ‘Mijn Favoriet’ beschrijft v.m. FASO voorzitter Gerbrand Kotting de immense ‘Symphonie Fantastique’ vanuit zijn eigen deelname als altviolist.
Voor de komende tijd (t/m de zomer!) kondigen we al meerder projecten aan: Brabantse Strijkersdag, Zomersymfonie Zeeland en het Orlando Festival werpen hun schaduwen al vooruit.
Symfonieorkest Rijnmond (SOR) durft het aan om met minder bekend repertoire een concert te verzorgen onder het motto: ‘onbekend wordt toch bemind’.
Tipboeken gratis? Geen grap, maar echt waar!
De verenigingen Flutonicon en Huismuziek bieden voor het komende half jaar weer mooie activiteiten/cursussen.

Wij wensen we u veel leesplezier en een goed en muzikaal jaar 2016. 

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

 

 

 

Inhoud

Dringend verzoek van de eindredacteur

Van de bestuurstafel

Wie wij zijn... Ad Hoc Orkest Utrecht

Brabantse strijkersdag 2016

Mijn Favoriet

Zomersymfonie Zeeland 2016

Orlando Festival 2016

Flutonicon

Huismuziek -Wintercursussen

e-TIPboeken gratis!

FASO-concertagenda

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Dringend verzoek van de eindredacteur

Sluipenderwijs vermindert het aantal abonnees van de nieuwsbrief. Dit komt niet zozeer doordat mensen opzeggen, maar vooral doordat er van elk nummer een tiental onbestelbaar terugkomt. We hebben gezien dat hier allemaal redenen voor zijn:niet doorgegeven  wijzigingen in de emailadressen (soms voor een hele instelling tegelijk), bestuurswisselingen, volle mailboxen, maar ook bv een door de abonnee opgegeven wijziging waarin een tikfout gemaakt is.

 

Alstublieft, als uw emailadres verandert, geef dat aan ons door; bovenaan rechts op de home page vindt u een link via welke u wijzigingen kunt doorgeven. Als u dat liever doet door een mailtje naar de redactie te sturen is dat ook prima, maar geef dan wel even door wat uw oude emailadres was; het is niet altijd makkelijk voor ons om die op te sporen.

 

Bij voorbaat mijn hartelijke dank,

 

Jet Katgert, eindredacteur


Van de bestuurstafel


Najaars ALV 2015

Op 21 november jongstleden vond in Lelystad de najaarsvergadering plaats, waarin het  bestuur de richting heeft aangegeven die zij voor de toekomst van de FASO ziet:
• Forse kostenbesparing bij de bibliotheek.
• Intensief onderzoek naar de mogelijkheden van onze bibliotheek in de toekomst.
• Inzetten op samenwerking met andere organisaties zoals: KNMO (Landelijke koepel voor de blaasmuziek), Huismuziek, KONSO (overlegorgaan van studentenorkesten).
• Teruglopende levering van muziek door de uitgevers; FASO volgt deze ontwikkeling nauwlettend.


Bestuurssamenstelling

Jan Sier (reeds actief als bestuurslid) is benoemd tot nieuwe voorzitter; waarnemend voorzitter Wilma van der Heide wordt weer vice-voorzitter. Jan Kees Eweg heeft zich teruggetrokken als penningmeester; Frank Peelen is benoemd als nieuwe penningmeester.


Ondersteuning voor het bestuur

De volgende personen hebben aangegeven het bestuur buitenbestuurlijk te willen ondersteunen: 
- Henke Baars: adviezen over PR beleid van de FASO. Henke is actief als organisator van culturele activiteiten/ het realiseren van kunstwerken, in samenwerking met marktpartijen of overheid.
- Pieter de Oude: was al actief vrijwilliger in de FASO bibliotheek en wil daar mee doorgaan.  Verder zou Pieter bij de FASO het “clubgevoel” willen ontwikkelen.
- Bekkie Doornweerd gaat de Commissie Jeugdbeleid versterken. Bekkie is jaren actief geweest voor de FASO (o.a. als secretaris). De laatste jaren is zij zeer actief voor de jeugdorkesten in Nederland (zomercursus Woudschoten/Concours voor de Jeugdsymfonieorkesten). Zij heeft een enorm netwerk op het gebied van de jeugdorkesten.
- Ien van Gerwen die de ledenadministratie van de FASO wil gaan doen.

Een verheugende ontwikkeling , waarvoor het bestuur dank zegt.

 

Uitleensysteem in website geïntegreerd

Hoewel de meeste gebruikers van deze website het niet aan de website kunnen zien, is het uitleensysteem onlangs in de website geïntegreerd zodat de gegevens in het ene systeem automatisch hetzelfde zijn als in het andere systeem. Reserveren voor een tijdvak is nu mogelijk en extra partijen (o.a. getransponeerde partijen) zijn nu zichtbaar. Berichten omtrent lenen zullen er wel een beetje anders uitzien dan voorheen. Mails zullen namens bibliothecaris of penningmeester verstuurd worden; deze kunnen ook beantwoord worden.
De overdraagbaarheid van het systeem is een belangrijke reden geweest om deze stap te zetten. Door deze aanpassingen is een uniform systeem ontstaan dat beter aan de eisen van de gebruikers voldoet. Het kan zijn dat er in de overgangsperiode nog ‘ongerechtigheden’, zoals onterechte aanmaningen, plaats vinden. Neemt u in zo'n geval gerust contact op met de bibliothecaris of penningmeester.


Wie wij zijn... Ad Hoc Orkest Utrecht

Hoewel de naam anders doet vermoeden, bestaat het Utrechtse Ad Hoc Orkest inmiddels alweer 41 jaar. Ons symfonieorkest bestaat uit ongeveer veertig enthousiaste amateurmusici die onder leiding van dirigent Haiko Boonstra met veel plezier samenspelen. Dat plezier willen we graag delen met mensen die in hun dagelijkse leven niet zo makkelijk in aanraking komen met klassieke muziek. We hebben een rijke traditie van spelen in instellingen, scholen, ziekenhuizen en zelfs een TBS-kliniek. De concerten die we geven zijn meer dan een doorsnee concert.

Ons orkest werd in de jaren ’70 gestart door een groep jonge mensen die wat anders wilden dan een studentenorkest; een ensemble waar je ook na je studie nog kon spelen. Gedurende zeker twintig jaar is er regelmatig vergaderd over een naamsvergadering, maar daar hebben we een punt achter gezet. Nu dragen we onze geuzennaam: hét Ad Hoc Orkest.
Plezier in het spelen en het laten horen van muziek staat voor ons voorop. We komen op zeer verschillende plekken waardoor ons publiek zeer divers is. Zo geven we al heel lang jaarlijks een kerstconcert in de psychiatrische instelling Zon en Schild in Amersfoort, waar op de klanken van Brahms’ Eerste Serenade al eens een polonaise door de zaal ging.

We spelen alles wat binnen de bezetting van een kamerorkest past, en regelmatig ook daarbuiten. Van oud en klassiek tot nieuw en modern, met en zonder solisten. De leden van het orkest hebben hierin ook hun eigen inbreng.

Per seizoen studeren we twee programma’s in die we uitvoeren in januari en juni. Het ene half jaar spelen we een eigen muzikaal programma en het tweede half jaar staat er een thema centraal waarbij de muziek vaak aangevuld wordt met andere kunstdisciplines, zoals schilderkunst, poëzie, dans, theater en fotografie.

Een van die projecten was een binnen het orkest ontwikkelde theatervoorstelling met het thema CRISIS! waarmee we in 2014 het veertigjarig bestaan vierden. Ook reisden we vorig jaar met het orkest naar Leipzig en Weimar waar we een aantal concerten gaven, onder andere in een zorgcentrum voor gepensioneerde kunstenaars.

Zo’n lustrum, orkestreis en projecten vragen natuurlijk de nodige voorbereiding. Gelukkig kan het bestuur van het orkest volop steunen op de enthousiaste inbreng van de leden. Met hulp van diverse commissies weten we 'Ad Hoc' plannen vaak opvallend snel te realiseren.
In het Ad Hoc Orkest spelen niet alleen studenten, of alleen grijze koppen, maar ook vaders en moeders, zwanger of net bevallen (we mochten dit jaar maar liefst vier baby’s verwelkomen!) en mensen met zeer uiteenlopende werkkringen.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Momenteel zijn we op zoek naar een aanvoerder voor de celli, maar ook voor een hoornist, violisten en altviolisten is nog plaats. We repeteren elke woensdagavond in Utrecht. Op de lessenaar staan momenteel de symfonie no. 8 (Die Unvollendete) van Schubert, de Ouverture Prometheus van Beethoven en de American Suite en Slavische Dansen van Dvořák. Dit sfeervolle programma voeren we uit op zaterdag 30 januari 2016 in de Wilhelminakerk in Utrecht. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd!

Meer informatie over ons orkest, lid worden en concerten is te vinden op www.adhocorkest.nl.


Brabantse strijkersdag 2016

Op 19 maart (oefenmiddag) en 17 april 2016 vindt de zesde editie van de Brabantse Strijkersdag plaats.
Wil jij als jonge strijker iets onvergetelijks meemaken wat ook nog ontzettend leerzaam is? Op de Brabantse Strijkersdag speel je onder leiding van muziekschooldocenten van CKE en Art4U en musici van philharmonie zuidnederland op je eigen topniveau. De dag wordt afgesloten met een eindpresentatie in de concertzaal van het CKE.

 

 

De Uitdaging

Onder leiding van topmusici van philharmonie zuidnederland, Art4U en CKE repeteer je in een orkest van je eigen niveau. Je repeteert niet alleen met het complete orkest, maar ook in groepjes.  

’s Middags treed je op in de concertzaal van CKE: een echt concertpodium waar je familie en andere bekenden naar je kunnen komen luisteren.

 

Informatie over de oefenmiddag en de indeling naar niveau kun je hier vinden .

 

Inschrijven

• De Brabantse Strijkersdag en de oefenmiddag vinden plaats bij CKE aan de Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven.
• Deelname kost € 35 inclusief lunch.
• Schrijf je vanaf 16 november 2015 in via www.strijkersdagen.nl. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
• Na 1 februari 2016 ontvang je een uitgebreide beschrijving van de dag. CKE zorgt voor de indeling van de orkesten.


Mijn Favoriet

Symphonie Fantastique

 

Als amateur-altist en van huis-uit al vroeg blootgesteld aan klassieke muziek, zou ik een lange lijst van favorieten kunnen bedenken.
Maar in het kader van deze Nieuwsbrief en gestimuleerd door de voorafgaande bijdragen in deze rubriek, is het interessanter een werk te noemen waarin ik zelf mijn partij heb mogen meestrijken.

Als lid van het Delfts Symphonie Orkest, met een grote bezetting, heb ik een reeks belangrijke werken op de lessenaar gehad die ik van horen kende en mede daardoor een uitdaging vormden toen ik ze mocht spelen.
Opvallend daaronder is ongetwijfeld Berlioz’ “Symphonie fantastique” (1830-32). Deze symfonie vergt niet alleen veel inzet wegens de hoge speeleisen, maar is ook een zeer veelzijdig werk met vele uitersten, versterkt door de instrumentatie en de vrije vormbehandeling. Het wordt door weinig amateurorkesten uitgevoerd; ik had dan ook nooit gedacht het ooit te zullen spelen. Daardoor is het een studie en uitvoering geworden die veel sporen bij mij heeft nagelaten.

In zijn “Pastorale” beschreef en bracht Beethoven de impressie van de natuur en de sfeer van landleven tot klinken en zette zo eerste stappen naar programmatische muziek.
Berlioz gaat daarin duidelijk verder en is daarin van grote invloed op latere componisten. Hij gaf zijn symfonie de titel mee “Épisode de la vie d'un artiste”; hij beschrijft hierin de verschillende gemoedstoestanden van de kunstenaar. Daarbij vormt de passie van hemzelf voor de Ierse actrice Harriet Smithson, door haar niet beantwoord, een soort leidraad, wellicht ook ‘lijddraad’ ….

Het eerste deel, “Rêves, passions” kent de klassieke vorm met twee thema’s; het hoofdthema keert overigens in alle vijf delen in wisselende gedaante terug. De kunstenaar verkeert in een melancholische droom, waarin hij zijn geliefde ziet, die hem inspireert maar onbereikbaar blijft.
Daarna volgt “Un bal”: de wervelende beweging wordt geleid en opgezweept door de harpen, ingebed in de klanken van strijkers en blazers. Het is de kunst niet alleen te luisteren maar ook mee te blijven spelen.
Het derde deel, “Scène aux champs”: de kunstenaar droomt bij avond op het veld (gesymboliseerd door herdersmelodieën) van zijn geliefde, vol van hoop, die ijdel blijkt te zijn. Donderklanken in de verte voorspellen het naderend onheil.
Het vierde deel, “Marche au supplice”: de kunstenaar droomt dat hij zijn geliefde heeft gedood en tot de galg is veroordeeld. De dreiging wordt ingeleid door lage strijkers en fagotten, waarna het volle orkest volgt.
Het slotdeel is de “Songe d’une nuit de Sabbat”: de kunstenaar is terechtgesteld en verkeert nu tussen heksen en andere monsters, eindigend in een heksendans. Het geheel als parodie op het ‘Dies irae’-thema uit het requiem.

De naam “fantastique” draagt deze symfonie terecht: niet alleen om te beluisteren maar nog meer om  in mee te spelen is dit werk overweldigend. Zeer rijk aan verschillende stemmingen en ontladingen waarin je wordt meegevoerd.


Gerbrand Kotting
oud-voorzitter FASO


Zomersymfonie Zeeland 2016

Inschrijving voor gepassioneerde amateurmuzikanten gestart

De provincie Zeeland wordt het komend jaar voor de eerste maal het schitterende decor voor Zomersymfonie Zeeland. Aan het begin van de zomer in een volledig bezet, groot symfonieorkest musiceren onder leiding van een gedreven en ervaren professionele dirigent. Geen kamersymfonie-orkest van 40 of 50 musici, maar Zomersymfonie Zeeland 2016 zal klinken met een volledige bezetting. 

Honderd tot honderdtwintig amateurmusici die zich  in vier dagen tijd,  van 22 tot 25 Juni 2016, storten op een schitterende Brahmssymfonie. Vier inspirerende dagen van repeteren, workshops, wandelen, samen eten en drinken en ter afsluiting een slotconcert op een schitterende locatie. Er worden dit jaar geen audities gehouden maar weet waar u aan begint! U kunt het hele jaar studeren aan uw partij en u krijgt professionele tips voor het instuderen van de muziek. Meld u zich op tijd aan, want de inschrijving stopt zodra de bezetting rond is.

 

De zomersymfonie vindt plaats in Vlissingen.

Inschrijven via het mailadres: aandacht.nu@gmail.com                                                                            

Uiterlijke inschrijfdatum 1 Februari 2016.
Voor uitgebreidere informatie en kosten kunt u terecht op facebookpagina Zomersymfonie Zeeland.                                                                                      

Voor studenten geldt een apart studententarief


Orlando Festival 2016

Vorige keer berichtten wij over de Orlando Samenspelcursus. De uiterste inschrijfdatum hiervoor is inmiddels verstreken, maar nu is de inschrijving voor het Orlando Festival geopend. Het festival zal plaats vinden van 11 tot 21 augustus 2016.

 

Studenten- en jeugdamateurensembles kunnen zich inschrijven bij de Orlando Academy; jonge professionele ensembles geven zich natuurlijk op voor een Master Class.

Uiteraard worden er weer veel enthousiaste amateur ensembles verwacht. Vorig jaar is de inschrijving al verruimd door ook duo’s toe te laten. Dit jaar gaat men nog een stapje verder en mag u niet alleen uw eigen
aankomst- en vertrekdatum kiezen maar ook privéles boeken bij een docent naar keuze! Wel moet u nog steeds met een ensemble (van duo tot nonet) meedoen aan het festival.

Bezoekers mogen zich natuurlijk ook al opgeven voor een bezoek aan het Orlando Festival en Concours. Deze unieke muziekvakantie op één van de prachtigste plekjes van Nederland zorgt voor een onvergetelijke
ervaring.

 

Meer informatie over de nieuwe constructie en de inschrijfformulieren vindt u hier


Flutonicon

De Flutonicon Fluitdagen vinden plaats op 20 en 21 februari. Twee dagen fluitorkest met het accent op samenspel in al zijn facetten onder leiding van Robert Pot. Voor de liefhebbers en overnachters op zaterdagavond fluitkwartet en fluitkwintet. Wil je ruim tevoren de muziek hebben, schrijf dan in vóór 15 januari .

Flutonicon Fluitorkest

Het Flutonicon Fluitorkest komt weer bijeen op 16 januari onder leiding van Raymond Honing.
Inschrijven doorlopend.

Traverso

In januari start een nieuwe serie Kennismaken met de Traverso en Verder met de Traverso, eveneens onder leiding van Raymond Honing.

Workshops

Heb je interesse in een workshop Alt- Basfluit of Ademhaling en Presentatie, stuur dan een mailtje naar info@flutonicon.nl . Zodra er voldoende inschrijvingen zijn, worden de workshops georganiseerd.

Benelux Fluitconcours

Speel je in een ensemble met minimaal één fluit of veel meer fluiten en wil je deelnemen aan het Fluitconcours voor Ensembles, schrijf dan in vóór 1 januari 2016.

Nieuw lesmateriaal

De nieuwe uitgave 'Van fluit leren spelen tot muziek kunnen maken' van Josine Brackman-Pijnacker Hordijk is speciaal voor het lesgeven aan jonge kinderen.

Fluit.nu

De regiogesprekken met docenten hebben voldoende materiaal opgeleverd om als samenwerkende fluitorganisaties aan de slag te kunnen gaan om regio fluitdagen te organiseren.
Een gezamenlijke dag vindt al plaats op 13 februari 2016 in Utrecht met de voorronde van het Benelux Fluitconcours Ensembles en activiteiten van NFG en Neflac.

Zie voor alle informatie: www.flutonicon.nl


Huismuziek -Wintercursussen

The Sound of Music (24 jan, Ede)

Deze klassieker spelen we in een instrumentale bewerking. Partijen op maat, dus ook voor meer beginnende spelers. Nog plaats voor cellisten, fluitisten en klarinettisten.

Man singt mit freuden (30-31 jan., Steenwijk)

Duitse barok voor koor en orkest. Een eeuw muziek voor de Passietijd, Pasen en Nieuwjaarsdag. Strijkers gezocht!

Muziek uit alle windstreken, cellokwartet (13 feb., Utrecht)

Een dag cellokwartet voor gevorderde cellisten. Op de lessenaar muziek uit Polen, Oostenrijk, Italië, Duitsland en Nederland, een kleine Europese tournee dus.

Minimal music (14 feb., Amsterdam)

Ontdek deze stijl in een dag op een toplocatie, namelijk het Muziekgebouw aan 't IJ. Ook voor zangers

Workshop pianosamenspel (12 maart, Ede)

Met 8 pianisten op 4 piano's. Docent Caecilia Andriessen arrangeert elk seizoen weer prachtige stukken

Kamermuziek à la carte (19-20 maart, Steenwijk)

Een weekeinde lang kamermuziek maken. Op de website kun je kiezen uit de stukken of doe zelf een voorstel.

Septet van Beethoven (13 maart en 16 april, Ede)

Het septet van Beethoven spelen onder leiding van twee ervaren (kamer)musici. Volgeboekt voor klarinet en fagot.

Kamermuziekdagen (19 maart, Gouda)

Ook in 2016 organiseert Huismuziek weer diverse kamermuziekdagen samen met vrijwilligers. Op 19 maart is de Kamermuziekontmoetingsdag in Gouda. Heb je nog helemaal geen ervaring met kamermuziek, dan kun je beter meedoen met Kamermuziek in de steigers in Groningen of Zwolle. Beide dagen zijn op 16 april.

Samenspeeldag Huismuziek Den Haag (16 april)

Huismuziek Den Haag organiseert deze dag vier verschillende workshops. Overkoepelend thema is Contrasten.

Muzikanten gezocht

Huismuziek Zeist zoekt een extra cellist(e) voor de Gemengde Groep, bestaande uit o.a. klarinet, dwarsfluit en blokfluit zijn we op zoek naar een extra cellist(e). We spelen eens in de 14 dagen op donderdagavond.
Huismuziek Zutphen zoekt blazers en strijkers. Momenteel bestaat het ensemble uit 9
personen. Repertoire: van middeleeuws tot hedendaags. Repetities op vrijdagmiddag, eens per 14 dagen.

Bouwers zoeken nieuwe locatie

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in Arnhem rondom De Helling, waarin Bouwerskontakt, dwz de mensen die hun eigen instrurmenten bouwen,  een eigen ruimte huurt. Het is daarbij onzeker of ze er na de vakantie 2016 nog terecht kunnen, daarom zijn ze op zoek naar vervangende ruimte. Ze zoeken naar een mogelijkheid waar ze elke week terecht kunnen en waar ze ook hun machines en gereedschappen kunnen opslaan. Zej houden zich aanbevolen voor tips!
Eisen voor vervangende ruimte: centraal in het land; gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer; ruime parkeergelegenheid; verwarming, telefoon, internet; toiletruimte; beschikbaar op zaterdagen; minimaal twee ruimtes. Bijvoorbeeld  een handenarbeidruimte in een (V)MBO-school.
Ook de zoektocht naar een nieuwe voorzitter is nog gaande.

Informatie, inschrijvingen e.d. : www.huismuziek.nl


e-TIPboeken gratis!

Goed nieuws!

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn dit jaar alle papieren TIP-boeken ook als eBooks verschenen, tegen een prijs die ongeveer de helft bedroeg van de papieren uitgave. Maar nu is er een aanbieding die U zich niet kunt laten ontgaan:

 

Vanaf vandaag tot en met 31-01-2016 zijn al deze in-app purchases gratis (alleen iOS; Android € 0,99)! Ga naar www.tipbook.com/apps  en download elk Tipboek dat U hebben wilt. Niet missen, deze kans!

 

Een selectie uit de TIP-boeken:


eTipboek Cello
eTipboek Fluit en piccolo
eTipboek Klarinet
eTipboek Muziek op papier (basistheorie)
eTipboek Piano en vleugel
eTipboek Saxofoon
eTipboek Viool
 


FASO-concertagenda


De redactie ontvangt regelmatig concertaankondigingen van orkesten. Gewone, maar vaak ook heel bijzondere concerten.
Aankondigingen van deze concerten kunt u plaatsen op de FASO-website in de FASO-concertagenda. FASO-orkesten kunnen door gebruik te maken van hun inloggegevens gemakkelijk aankondigingen van hun concerten aan de concertagenda toevoegen. Maak daar gebruik van: de concertagenda kan ook
andere orkesten stimuleren tot het samenstellen van uitdagende programma's.

 

Zo ontving de redactie de aankondiging van het volgende bijzondere concert:

 

Winterconcert Symfonieorkest Rijnmond met als thema ’Onbekend wordt toch bemind’

Symfonieorkest Rijnmond (SOR) geeft op zaterdagavond 30 januari 2016 in de Prinsekerk aan de Statensingel, Rotterdam, haar volgende concert met een aantal minder bekende werken, die echter meer dan de moeite waard zijn om te spelen en te beluisteren Het SOR hoopt hiermee het publiek nieuwe luisterimpulsen aan te reiken.

Op het programma staan: Symfonic Poem ‘Lenore’,  H. Duparc; Concerto pour Trombone et Orchestra van H. Tomasi; Balletsuite ‘Chopiniana’ op. 46, A. Glazoenov en Balletsuite nr. 4 , D. Shostakovich

Solist: Pierre Volders
Dirigent: Cor van der Linden


 


Kopij FASO Nieuwsbrief


Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
redactie@faso.eu
De deadlines en verschijningsdata van de FASO-nieuwsbrief tot
zomer 2016 zijn weergegeven in de volgende tabel:

 

Editie

Deadline Verschijningsdatum
2016-1 23 januari 6 februari
2016-2 5 maart 19 maart
2016-3 23 april 7 mei
2016-4 11 juni 25 juni