Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2015-6

FASO Nieuwsbrief 2015-6

8 november 2015

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u alweer de voorlaatste Nieuwsbrief van dit jaar! Na de lange zomerperiode is muziekmakend Nederland letterlijk weer ‘op stoom gekomen’. Door het hele land vinden concerten plaats of zijn concerten voor de komende periode in voorbereiding.
Een kleine impressie hiervan vindt u in deze Nieuwsbrief. De rubriek ‘Van de bestuurstafel’ maakt melding van bestuurlijke ontwikkelingen binnen de FASO en van enkele verheugende ontwikkelingen op het gebied van het Jeugdbeleid.
In ‘Mijn Favoriet’ beschrijft violiste en voormalig FASO-secretaris Bekkie Doornweerd haar liefde voor de vijfde Symfonie van Sjostakovitsch (met een vleugje nostalgie over de vroegere FASO projecten …)
Het Juniorenorkesten Spektakel in Archeon vindt volgend jaar alweer voor de 5e keer plaats,
Het NAKO bestaat 50 jaar en onze muziekvrienden van het Belgisch-Limburgs Kamerorkest vieren hun 20 jarig jubileum op een speciale manier.
Voor 2016 zijn er al oproepen tot deelname van ‘La Pellegrina’ en van  HSO Euterpe!
De serie Tipbook is nu ook digitaal verkrijgbaar en de vereniging Huismuziek biedt u weer mooie muziekprojecten aan.

Wij wensen we u veel leesplezier en een goede muzikale tijd in aanloop naar de komende concerten.

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

Van de bestuurstafel

Mijn Favoriet

Juniorenorkesten Spektakel in Archeon

Oproep tot deelname aan concert La Pellegrina

20 jaar Limburgs Kamerorkest!

Romantische avond in Heemstede

Haags Symfonie Orkest Euterpe wordt 125 jaar!

Rachmaninov voor amateurorkesten

Tipboek-serie nu ook digitaal

Huismuziek

Inschrijving Orlando Samenspelcursus van start

FASO-concertagenda

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Wijzigingen in het bestuur

Het meest ingrijpende nieuws van de bestuurstafel is, dat het bestuur inmiddels gewijzigd is. De penningmeester van de afgelopen tien jaar, Jan Kees Eweg, heeft zich gedwongen gevoeld het penningmeesterschap tussentijds neer te leggen omdat hij het niet eens kon zijn met het beleid van de meerderheid van het bestuur m.b.t. het bibliotheekuitleensysteem dat in de website geïntegreerd is en de ingrijpende wijzigingen die nodig zijn om meer financiële ruimte en organisatiekracht te kunnen ontwikkelen voor het beleid op overige gebieden zoals PR, jeugdbeleid/educatie, programmering, actuele muziek, samenwerkingsvormen en ouderenbeleid. In de komende ALV wordt Frank Peelen voorgesteld als nieuwe penningmeester van de FASO.
Jan Kees heeft in de afgelopen jaren heel veel tijd en energie gegeven aan de FASO; als penningmeester, als organisator van het FASO blazersensemble en, sinds twee jaar, ook  in de FASO bibliotheek.
Die ingeslagen richting van de meerderheid van het bestuur heeft er ook toe geleid dat drie  actieve vrijwilligers eveneens hun functie hebben neergelegd. Dit zijn Marja Maclaine Pont, Peter Kampmeijer en zijn vrouw Annemarie. Marja was onder meer ‘aanvoerder’ van de Werkgroep Gelderland en actief voor het FASO Blazersensemble; de laatste twee jaar was zij ook zeer actief voor de bibliotheek. Peter Kampmeijer was adviseur voor ICT van de FASO en  bouwer van het uitleensysteem van de FASO bibliotheek; ook Peter was al bijna twee jaar zeker een dag in de week actief in de FASO bibliotheek om de inventaris te controleren, evenals zijn vrouw  Annemarie. Voor het vele en goede werk dankt de FASO hen oprecht.

 

Jeugdbeleid

In de vorige Nieuwsbrief las u al over het geweldige initiatief van Merwe Sinfonietta om een beginnersorkest te starten met advies en hulp van de FASO. Op Facebook bent u misschien ook het filmpje tegengekomen van hun flashmob in druk en enthousiast reagerend Gorinchem (www.merwesinfonietta.nl). Op het YouTube filmpje  kunt u bewonderen hoe iedereen, groot en klein, uit zijn hoofd meespeelt en meezingt!  Gaat u vooral even kijken; zo leuk kan samen muziek maken zijn.
De Commissie Jeugdbeleid begint nu langzamerhand hier en daar kleine successen te zien van hun ‘doorzettend vermogen’. Maar de oproep om ook aan Jeugdbeleid te doen, blijft onverminderd geldig. Binnen de Nederlandse blaasmuziek is het vanzelfsprekend dat de orkesten/verenigingen aan jeugdopleiding doen; binnen de FASO is dit helaas nog een uitzondering! U kunt altijd contact opnemen met de commissie als u advies nodig heeft,  want simpel is het zeker niet altijd. Zie ook de website van de FASO.


Strijkersdag Limburg


Op zaterdag 17 oktober werd in Maastricht de eerste Limburgse Strijkersdag gehouden. Deze was opgezet volgens de formule die al vijf jaar in successie bij de Brabantse Strijkersdag succesvol gebleken is. Er waren 40 inschrijvingen verdeeld over twee orkesten (beginners en gevorderden), met zowel groepsrepetities als tuttirepetities door docenten van Kumulus Muziekschool en musici van de philharmonie zuidnederland. 
Het werd een geweldige dag, goed getimed en voortreffelijk georganiseerd met zelfgemaakt gebak van ouders bij de koffie, voor ieder een eigen lunchpakketje en een feestelijke slotuitvoering in een bomvolle zaal met 120 belangstellenden. Enthousiaste ouders, kinderen, docenten. Voor herhaling vatbaar, dus.


Mijn Favoriet

De keuze van mijn favoriete stuk wisselt nogal eens en is sterk afhankelijk van de stukken waar ik in de (project)orkesten mee bezig ben of komt voort uit een concert of film waar ik geweest ben.

Op dit moment is mijn favoriet: Symfonie nr. 5, opus 47 van Dmitri Sjostakovitsj. Mijn vroegste herinnering dateert uit oktober 1999 toen deze symfonie bij het 40e FASO-Studieweekend op de lessenaar stond. Als afsluiting van de festiviteiten rond het vijftigjarig bestaan van de FASO hebben oud-bibliothecaris Thea Bastiaans en ik (oud-secretaris) een orkest van wel honderd musici bij elkaar gekregen.

Onder de inspirerende leiding van Josef Suilen werd het een heel goede uitvoering in Cultureel centrum De Flint te Amersfoort. Zo goed dat het jammer was om dat gelegenheidsorkest te ontbinden.

Op initiatief van Sef Suilen ontstond het projectorkest ‘Orchestra Columna’, dat jaarlijks koorbegeleidingen  zou verzorgen en waarbij ook altijd een eigen stuk op het programma zou staan. Dat projectorkest heeft best lang bestaan, ook nadat afscheid was genomen van de initiatiefnemer.

Van Sjostakovitsj’ Symfonie nr. 5 weet ik nog dat je echt alles moest geven voor de gewenste strijkersklank en dat het voor de tweede violen af en toe ook ‘erg hoog ging’. We vonden het allemaal een geweldig stuk, zeker als je het verhaal ‘erachter’ gehoord hebt.

Van die uitvoering is een mooie videoband gemaakt, die tot op heden bij mij in de kast staat. Daar blijft die nog wel even staan, want wie kijkt er nog video?
Mijn tweede kennismaking dateert van maart dit jaar toen Symfonie Orkest Eindhoven (voorheen Orkest Vereniging Helikon), waarin ik bijna dertig jaar de tweede violen aanvoerde en een aantal  bestuursfuncties vervuld heb, dit stuk uitvoerde in Muziekgebouw Frits Philips te Eindhoven. Zo kon ik, als erelid, de symfonie een keer vanuit de zaal ondergaan. Het was een geweldige prestatie van het orkest met dirigent Daan Admiraal en al mijn herinneringen hieraan kwamen weer terug.
De derde keer was onlangs bij de film ‘Nelsons No 5’, waarin de Letse dirigent Andriss Nelsons gevolgd werd tijdens het instuderen van de 5e symfonie van Sjostakovitsj met het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Nu waren de verhalen erachter nog indringender, omdat Nelsons het strenge Russische regime als jongen heeft meegemaakt en de omstandigheden waaronder Sjostakovitsj deze symfonie schreef zo goed begreep. Tijdens de film hoorde je flarden van de symfonie en ‘woonde je orkest- repetities bij’. Je leerde het KCO beter kennen en je zag hoeveel  respect dirigent en orkest voor elkaar hadden. Al met al een knappe montage en jammer dat ik niet naar één van de twee concerten ben geweest.
Wat de film betreft (een aanrader!) is het nog interessant te melden dat de dochter van FASO-voorzitter Wilma van der Heide, harpiste Petra, een prominente rol in de film speelt. 
Bekkie Doornweerd


Juniorenorkesten Spektakel in Archeon

Vooraankondiging: 1e lustrum

 

Zondag 12 juni 2016 organiseert de Stichting Jeugdsymfonieorkesten Nederland (SJN) in samenwerking met Archeon in Alphen aan den Rijn weer een Juniorenorkesten Spektakel.
Deze dag, die bedoeld is voor juniorensymfonie- en strijkorkesten, vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats. Orkesten worden uitgenodigd zich op te geven voor dit evenement. De leeftijdsgrens van de deelnemers is 14 jaar. Ieder orkest krijgt de gelegenheid een eigen concertje te geven van 20 minuten. Aan het eind van de middag vormen alle kinderen in de Arena van het park een tutti orkest en laten het publiek horen hoe mooi zo’n mega-orkest van meer dan 500 musicerende kinderen klinkt!

Gedurende de dag is er voor alle kinderen volop de gelegenheid om het park Archeon te verkennen. Archeon is een themapark voor levende geschiedenis van de Prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Er valt veel te zien zoals spannende gladiatorengevechten, maar ook zelf aan de slag bij de smid of de bakker is een mogelijkheid.

De toegang voor de orkestleden, dirigent en enkele begeleiders per orkest is natuurlijk gratis. Voor meegekomen publiek zijn er kortingskaarten beschikbaar. Opgeven kan vanaf nu bij bekkieprojects@yahoo.com en ruthwitte@yahoo.com Omdat er een limiet aan het aantal deelnemers zit, is het verstandig snel in te schrijven, uiterlijk op 1 januari 2016.

Misschien komt Mixolydius, de beschermheilige van de jeugdorkesten, ook wel weer op bezoek?!

 

 


Oproep tot deelname aan concert La Pellegrina

Het projectkoor en orkest La Pellegrina geeft op 5 maart 2016 een zeer speciaal concert in de Geertekerk in Utrecht. Op het programma staat de in Nederland zelden uitgevoerde cantate Svatební košíle voor koor en orkest van Antonín Dvořák opus 69. Dirkjan Horringa heeft de algehele muzikale leiding. De solisten zijn Karolína Janů, sopraan (het meisje), Georgi Sztojanov, tenor (de levende dode) en Mitchell Sandler, bas (verteller).
De cantate zal in het Tsjechisch worden gezongen. Er is een speciale trainer aangetrokken voor de uitspraak van het Tsjechisch. Ook zal het koor en orkest worden versterkt met een groepje Tsjechen, dat speciaal voor deze gelegenheid naar Nederland komt.
Het project wordt georganiseerd onder de auspiciën van de Stichting La Pellegrina. Er is in het orkest nog plaats voor violisten en trombonisten en in het koor voor tenoren en bassen.
Repetities zijn bij de Stichting BplusC te Leiden (Volkshuis en Muziekschool). Die beginnen op zaterdag 23 januari 2016.
Informatie en aanmelding:  www.pellegrina25.nl. Of stuur een mail naar  organisatie@pellegrina25.nl of bel met Wilma Luining 06-23243236.


20 jaar Limburgs Kamerorkest!

Het Limburgs Kamerorkest (België) bestaat 20 jaar, en dat wordt op passende wijze gevierd. Uiteraard gebeurt dat met een concert, maar voor deze gelegenheid heeft het LKO voor een speciale formule gekozen: de zes dirigenten die ooit voor het orkest stonden, komen nu elk één van hun favoriete stukken uit hun directieperiode dirigeren.

Het Limburgse Kamerorkest is opgericht in 1995 en heeft een vzw-structuur.
Het orkest heeft de klassieke symfonische bezetting, die gangbaar was rond 1800: een twintigtal strijkers, een volledige houtblazerssectie, twee hoorns en pauken. Voor dit type kamerorkestorkest componeerden Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert en vele anderen hun grote werken, tot en met de hedendaagse componisten.
De 40 muzikanten van het orkest komen van overal in Limburg, voor een deel ook uit Nederlands Limburg.
Het LKO is lid van de FASO en van VLAMO (Vlaamse Amateurmuziek Organisatie).

Het jubileumconcert zal plaatsvinden op 29 november om 15.00 uur in Casino Modern in Waterschei, Genk. Op het programma staan onder meer delen uit Symfonie nr. 5 van Schubert, Nimrod uit de Enigma Variaties van Elgar, Ma mère l’oye van Ravel, en de Orchestral Suite nr. 3 van Devreese.

Kaarten zijn voor 15 euro te reserveren via lko.tickets@hotmail.com, aan de deur kosten deze 18 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Van harte uitgenodigd!

Voor uitvoerige informatie zie: www.hetlimburgskamerorkest.be


Romantische avond in Heemstede

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPHO) studeert een ambitieus en misschien wel wat gewaagd programma in voor een romantisch concert op 29 november. Mirjam Karres speelt het Pianoconcert op. 54 van Schumann en vervolgens brengt het orkest de 7e symfonie van Beethoven ten gehore met het zeer bekende tweede deel dat ook wel “de intiemste treurmars ooit geschreven” wordt genoemd.
Mirjam Karres (1972) studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Willem Brons. Samen met haar tweelingzus Sandra vormt zij een viool-pianoduo.
Het HPHO is in 1966 opgericht, staat onder leiding van Dick Verhoef en telt rond de 50 leden.
Volgend jaar wordt het 50-jarig jubileum gevierd.
Locatie: Pinksterkerk, Camplaan 18, Heemstede; aanvang 20,15 uur.
Informatie en voorverkoop:  www.hpho.nl.


Haags Symfonie Orkest Euterpe wordt 125 jaar!

Volgend jaar viert het Haags Symfonie Orkest Euterpe het 125- jarig bestaan. Een lustrumcommissie is bezig feestelijk programma’s te organiseren. Graag worden daar ook oud-leden bij betrokken van zowel de vroegere orkestvereniging Euterpe (opgericht in 1891) als van het Haags Symfonie Orkest (HASO) (opgericht in 1928). Beide orkesten zijn samengevoegd in 1999. Dirigent is Albert van Eeghen, die al sinds 1995 voor het HASO staat.
Oud-leden die zich willen melden word verzocht een mailtje te sturen naar m.schuurman@casema.nl


Rachmaninov voor amateurorkesten

Het Naardens Kamerorkest bestaat dit jaar 50 jaar. Op 12 en 13 december vinden de laatste jubileumconcerten plaats en wordt het bijzondere en unieke stuk: "2e Suite voor twee piano’s van Sergej Rachmaninov" gespeeld. Dit stuk is voor amateur orkesten vrijwel onspeelbaar, technisch gezien maar ook vanwege de grote bezetting. Jeppe Moulijn, dirigent van het Naardens Kamerorkest en tevens componist, heeft de suite georkestreerd voor kamerorkest. Hiermee is de muziek toegankelijk geworden voor alle amateurorkesten in Nederland. De orkestratie zal worden gedoneerd aan de FASO bibliotheek.
Kaarten reserveren via kaarten@nako.nl of kijk op www.nako.nl.
Op het programma staan verder: het pianoconcert van Grieg met solist Mengji Han en de Schilderijententoonstelling van Moessorgski met medewerking van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.


Tipboek-serie nu ook digitaal

In 1997 verschenen de eerste delen van de Tipboek-serie, een inmiddels vijftien titels tellende reeks handige gidsen over muziek en muziekinstrumenten. Geschreven voor, door en met muzikanten biedt elk Tipboek de verzamelde kennis en ervaring van vele docenten, reparateurs, fabrikanten en andere deskundigen.

In 2015 was het tijd voor Tipboek 2.0. Alle ‘papieren’ titels verschijnen dit jaar ook als eTipboek-app voor iPad, iPhone, Android tablets en smartphones. Met daarbij in elke gratis te downloaden app een vijftig pagina’s tellende preview van het boek. De eerste dertien titels zijn al uit! Indeling en inhoud van de eTipboeken zijn identiek aan de vertrouwde papieren boeken: kennismakingshoofdstukken voor beginners, een aantal hoofdstukken waarin dieper op het instrument en accessoires wordt ingegaan, stemmen en onderhoud, geschiedenis, familie en productie. En als extra’s nog een woordenlijst, een index en aanvullende informatie.

De eTipboeken zijn actueel, voorzien van veel extra’s zoals links en video’s, en kosten         € 6,99 per stuk, ruim vijftig procent goedkoper dan de papieren editie.

Website: www.tipbook.com


Huismuziek

Huismuziek biedt de volgende cursussen aan:

 

Weekeinde van 14 en 15 november in Steenwijk:
HUMOR A CAPELLA
Koorbewerkingen van schrijvers als Herman Finkers en Annie Schmidt. Er zijn nog twee bassen nodig.
VALENTIJN MET JETSE BREMER Ierse folk
BULGAARSE ZANG

 

KERST

GREGORIAANS ZINGEN: ADVENT EN KERST (28 NOV. UTRECHT).
In deze nieuwe workshop gaan we dieper in op het Gregoriaans met als thema advent en
kerst.
GEORGISCHE KERSTLIEDEREN (10 DEC. UTRECHT).
Het bijzondere Georgië heeft een rijke en levendige vocale traditie. De harmonieën, de samenzang en het stemgebruik zijn bijzonder.
MUSICEREN MET KERST (22-27 DEC. WESTELBEERS).
Onze kerstklassieker voor zang en instrumenten in allerlei combinaties.

 

VOCAAL en INSTRUMENTAAL in 2016
HUISMUZIEKFEEST VOOR ORKEST (16-17 JAN. EDE).
Een weekend voor muzikale omnivoren met mooie noten van Brel tot Mendelssohn voor gemengd ensemble.
THE SOUND OF MUSIC (24 JAN. EDE).
Deze klassieker spelen we in een instrumentale bewerking. Partijen op maat, dus ook voor beginnende spelers.
MAN SINGET MIT FREUDEN (30-31 JAN. STEENWIJK).
Duitse barok voor koor en orkest. Een eeuw muziek voor de Passietijd, Pasen en Nieuwjaarsdag.
MUZIEK UIT ALLE WINDSTREKEN, CELLOKWARTET (13 FEB. UTRECHT).
Muziek voor cellokwartet uit verschillende Europese landen, zowel in originele bezetting als in bewerking.
MINIMAL MUSIC (14 FEB. AMSTERDAM).
Ontdek deze stijl in een dag op een toplocatie: Muziekgebouw aan 't IJ. Ook voor zangers.

Informatie en aanmeldingen: www.huismuziek.nl


Inschrijving Orlando Samenspelcursus van start

Je kunt je weer inschrijven voor de Orlando Samenspel Cursus 2016. Deze cursus, primair bedoeld om mensen bij elkaar te brengen om samen muziek te maken, vindt plaats begin volgend jaar. Iedereen kan zich inschrijven (geen leeftijdsgrens). Studenten van het conservatorium Maastricht zullen ensembles samenstellen op basis van leeftijd, instrument en niveau. Vervolgens wordt er door deze studenten passend repertoire gezocht of gearrangeerd..Inschrijving is mogelijk tot 15 december via de website van het Orlando Festival


FASO-concertagenda


De redactie ontvangt regelmatig concertaankondigingen van orkesten. Gewone, maar vaak ook heel bijzondere concerten. Aankondigingen van deze concerten kunt u plaatsen op de FASO-
website in de FASO-concertagenda. FASO-orkesten kunnen door gebruik te maken van hun inloggegevens gemakkelijk aankondigingen van hun concerten aan de concertagenda toevoegen. Maak daar gebruik van: de concertagenda kan ook andere orkesten stimuleren tot het samenstellen van uitdagende programma's.
Zo ontving de redactie de aankondiging van het volgende bijzondere concert:

Op zaterdag 28 november geeft Toonkunst Bussum in de Wilhelminakerk te Bussum o.l.v. Marion Bluthard een concert met werken van Franz Schubert de  cantate 'Mirjams Siegesgesang' en de Unvollendete, en het vioolconcert van Ludwig van Beethoven. Als solisten treden twee jonge vrouwen op: violiste Svenja Staats en zangeres Stéphanie Héman.


Kopij FASO Nieuwsbrief

 

Kopij FASO Nieuwsbrief

 

Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar: redactie@faso.eu
De deadlines en verschijningsdata van de FASO-nieuwsbrief na de zomer zijn weergegeven in de volgende tabel:

 

Editie Deadline Verschijningsdatum
2015-7 5 december 19 december