Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2015-2

FASO Nieuwsbrief 2015-2

14 maart 2015

Beste lezer,

Bij dezen ontvangt u, vlak vóór de nieuwe lente, de tweede Nieuwsbrief van 2015 met ook deze keer weer een groot aantal interessante onderwerpen. Naast nieuws uit de FASO en een aantal aankondigingen van lente concerten, zijn er al enkele artikelen over muziek maken in de zomer; heerlijk om alvast vooruit te plannen.
In de rubriek ‘Wie wij zijn’ stelt het Toonkunst Orkest Leiden zich voor; op de home page van de FASO website presenteert dit orkest zich in de komende tijd tevens met een dia show. In ‘Mijn Favoriet’ geeft Peter Greve zijn diepe gevoelens ten aanzien van ‘Das Wohltemperierte Klavier’ prijs. Verder diverse interessante concerten die wellicht inspireren om ook eens een programmering in die richting te ondernemen zoals ‘Broadway’ en Opera.
Bij het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten zijn de deelnemers van de finale dag op 1 juni a.s. in De Doelen bekend, een dag die u beslist moet gaan mee beleven want maar liefst zes Jeugdorkesten zetten op die dag de muziek letterlijk in het zonnetje. De Commissie Jeugdbeleid doet een herhaalde oproep voor medewerking aan haar Jeugdbeleid, een beleid gericht op de toekomst van onze orkesten.

Veel leesplezier

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)
 

Inhoud

Van de bestuurstafel

Nieuws uit de FASO-bibliotheek

Wie wij zijn?

Mijin Favoriet

Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten

25 jaar La Pellegrina (2)

Nederlandse Junior Dirigeer Academie

Opera gala concert

Apollo Zomeracademie 2015

Best of Broadway

Dudokfestival Hilversum

Orlando Festival 2015

Voorjaarsconcert Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch

Huismuziek

Orkest Gezocht

FASO-concertagenda

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel


Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 28 maart in Akoesticum in Ede. De uitnodiging en agenda zijn inmiddels aan de contactpersonen van de lidorkesten gestuurd.    In het formele gedeelte stelt het bestuur onder meer een nieuw bestuurslid voor en zal de Commissie Jeugdbeleid in een presentatie haar resultaten, maar ook haar grote zorgen over de steun aan haar beleid, naar voren brengen. Naast dit formele gedeelte (dat we zullen trachten kort te houden) zal ruim tijd gemaakt worden voor het  onderwerp ‘aantrekkelijk programmeren’.

 

Aantrekkelijk programmeren

De inleider van dit thema onderwerp is componist Peter Greve, een erkende grootheid op het gebied van programmeren.

Zomaar een paar vragen over dit onderwerp:

  • Hoe maak je een programma met mooie maar speelbare muziek
  • Hoe maak je muziek speelbaar?
  • Hoe kan ik actuele/hedendaagse muziek inpassen?

Natuurlijk zijn er veel orkesten die al heel aantrekkelijk en effectief programmeren. Wij nodigen hen van harte uit om hun kennis met andere orkesten te delen. Heeft u een dirigent die hier al heel goed in is? Neem hem of haar vooral mee om inspirerend te zijn voor andere FASO leden. Het thema mag breed bediscussieerd worden.

 

Facebook

Uw secretaris heeft met heel veel lidorkesten contact gelegd via Facebook. Zij heeft zich voor de FASO, aanvankelijk met frisse tegenzin, aangesloten bij dit fenomeen maar heeft inmiddels de positieve kanten leren kennen: inzicht in wat er zoal gebeurt bij de leden. Is uw orkest (nog) niet actief op Facebook maar wilt u wel eens zien wat er zoal te zien is? Ga dan naar www.faso.eu en klik op de link naar Facebook, rechts boven op de homepage.
 


Nieuws uit de FASO-bibliotheek

 

Werken voor jeugdorkest ingedeeld

De afgelopen periode zijn alle jeugdorkestwerken uit de FASO-catalogus ingedeeld in moeilijkheidsgraad. Dank gaat uit naar Nico Brandon, die ook de criteria voor de indeling heeft gemaakt. Het resultaat hiervan is binnenkort te zien in onze webcatalogus.

We hebben nu 24 titels voor beginners (moeilijkheidsgraad A), 96 titels met moeilijkheidsgraad B, 94 titels met moeilijkheidsgraad C en 13 titels voor de meest gevorderden (D). Ook is het nu mogelijk te zoeken naar een partij voor derde viool. Het blijkt dat ook ‘gewone’  werken een partij voor derde viool kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld de Brandenburgse concerten van Bach. Vaak is de derde viool dan een vervanging van de altviool, en meestal niet een extra stem in de harmonie.

Voor ongeveer de helft van de werken is het nu mogelijk om op partijen voor derde viool te zoeken. Omdat deze zoekfunctie pas sinds begin dit jaar mogelijk is, worden deze partijen en werken nu uitgezocht. Als iemand denkt te weten dat een muziekstuk ook partijen voor derde viool bevat, dan hoopt de FASO op uw reactie, zodat niet alle 5400 sets van de plank gehaald hoeven te worden. Ook andere opmerkingen zijn welkom.

Marja Maclaine Pont, FASO Werkgroep Gelderland, fasogld@faso.eu

 

Inventarisatie reservesets

 

In de bibliotheek wordt nog steeds hard gewerkt aan het inventariseren van alle reservesets. De enorme stapel met aanvullingen van werken die in december geleverd is, moet nu nog in de juiste dozen gestopt worden, materiaalstaten moeten worden aangepast en de veranderingen moeten ook weer in de online catalogus zichtbaar gemaakt worden. Maar daarna staat onze verzameling er weer een stuk beter voor. Het scheelt ons allemaal een flink aantal sets waarin iets ontbreekt (soms partijen en vaak de partituren).


Wie wij zijn?

 

Toonkunstorkest Leiden

 

Het Toonkunstorkest Leiden is een van de oudste orkesten van Nederland, met een geschiedenis die teruggaat tot 1874. Met deze lange traditie heeft het orkest een belangrijke bijdrage geleverd aan de muzikale cultuur van de stad. En we doen dat nog steeds, niet alleen traditioneel maar ook vernieuwend.

Het orkest verjongt zich voortdurend en ontwikkelt zich muzikaal sterk. Onze dirigent Jeppe Moulijn wil net als wij de prestaties van het orkest steeds weer een stap verder brengen.  Zo hebben we in het najaar van 2014 Dvoráks uitdagende zevende symfonie ten gehore gebracht, en het programma daarvoor Stravinsky’s Symphony in three movements. In 2011 voerde we de wereldpremière uit van Jeppe Moulijns altvioolconcert.

Het Toonkunstorkest Leiden is een bijzonder sociaal ensemble. De wil om samen, met plezier, mooie muziek te maken is onze drijfveer. En dat heeft al verschillende malen geleid tot bijzondere hoogtepunten. Onze uitvoering van Vaughan Williams’ vijfde symfonie in de stad Oxford zullen we bijvoorbeeld niet vlug vergeten. Daarbij aanwezig was trouwens een vertegenwoordiger van de Britse Ralph Vaughan Williams Society, die zelden zo’n mooie vertolking van deze symfonie gehoord had.

Buitenlandse reizen zijn erg belangrijk voor ons orkest. Een keer per twee jaar gaan we op tournee. Dit jaar doen we Gent aan, waar we in de St-Baafskathedraal onder andere de vierde symfonie van Bruckner zullen spelen. In 2013 gingen we naar Münster, in 2011 naar Oxford, in 2009 naar Parijs en daarvoor zelfs naar Turkije.

Vernieuwend is het orkest in de manier waarop het samenwerkt met andere muzikale ensembles en kunstgroepen. Zo leveren wij jaarlijks een bijdrage aan de Leidse Scratch-dagen en nemen we samen met andere muziekgezelschappen initiatieven tot concerten en uitvoeringen. Soms in samenwerking met buitenlandse muziekgezelschappen, soms juist met ensembles binnen Leiden, zoals tijdens het Leids Amateurkunstfestival. We geven een keer per twee jaar een kinderconcert waar een groot deel van de Leidse jeugd op afkomt. Dit jaar voerden we het verhaal Alice in Wonderland uit met muziek van Jeppe Moulijn en samen met een kindercircus en kinderkoor.

Zie ook: www.toonkunstorkestleiden.nl
 


Mijin Favoriet


Das Wohltemperierte Klavier van J.S.Bach
 

Toen ik benaderd werd voor de rubriek ‘Mijn Favoriet’ in de FASO Nieuwsbrief heb ik ‘Mijn Favoriet’ vrij geïnterpreteerd als: aan welk (muziek)werk heb ik in mijn leven het meest gehad’. En mijn keus valt dan op Das wohltemperierte Klavier van J.S.Bach.

Het werk roept meteen een aantal associaties op:

* Het uiterlijk: een rafelige, vergeelde Band V uit het verzamelde klavierwerk van Bach, uitgebracht onder redactie van Dr. Hans Bischoff, Berlin, 1883; niet lang daarna aangeschaft door mijn grootvader, nu talloze malen gescheurd en weer geplakt, vol vingerzettingen en andere aantekeningen; soms open, soms dicht, maar altijd aanwezig op mijn vleugel als steun en toeverlaat bij het pianospelen en componeren.
* Getalsmatig: alle 48 preludia & fugae heb ik wel eens doorgespeeld, maar ‘slechts’ 38 ervan heb ik serieus gestudeerd, waarvan weer 28 onder toezicht van één van mijn leraren Jean Antonietti, Léon Orthel en Frank Herman. Ik hoop op eigen kracht nog eens de ontbrekende 10 in de vingers te krijgen.
* Op welk instrument? Zonder meer de moderne vleugel, met al zijn mogelijkheden die het clavecimbel ontbeert (behalve diens historische waarde), maar wel met een paar randvoorwaarden: geen rubati (wel dynamiek), niet telkens het fugathema uit laten komen omdat dat nu eenmaal kan op een piano, alleen pedaalgebruik om bindingen te realiseren en  zorgvuldig maar niet noodzakelijkerwijs ‘barok’ articuleren.
* Subjectieve betekenis. Voor mij betekent Bach: volmaakt beheerste vormgeving, uniek ambachtelijk vermogen, onuitputtelijke fantasie, emotionele diepgang en veelzijdigheid, harmonische gedurfdheid, combinatie van grote bogen en kleine details, mentaal evenwicht.  Hoe meer je analyseert, hoe minder je ervan begrijpt, want hier is een hogere logica aan het werk; als het soms rommelig is in het hoofd, hoeft men maar een willekeurige fuga te spelen en de mist trekt op: het overbodige valt weg en het essentiële blijft over.

In het kort kan men dit werk als volgt samen vatten:
Met Das Wohltemperierte Klavier kan men zijn hele leven bezig zijn en er toch nooit op uitgekeken raken.

Peter Greve

 


Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten

Voorronde in Akoesticum groot muziekfeest

 

In het weekend van 28 februari/1 maart vond in Akoesticum in Ede de voorronde plaats van het 5e Nationaal Concours voor JeugdsymfonieOrkesten. Ongeveer 500 jonge instrumentalisten uit 10 orkesten lieten zien EN vooral horen dat de symfonische muziek ook bij jong Nederland nog springlevend en in ontwikkeling is. Een vakjury bestaande uit 5 professionals beoordeelde de prestaties. Zes orkesten plaatsten zich voor de finale op zaterdag 13 juni in de Doelen te Rotterdam
Het jeugdorkestenlandschap in Nederland is divers. Oorsprong, niveau, omvang en repertoirekeuze zijn haast per orkest uniek te noemen. Daarom wordt er een indeling in drie afdelingen gehanteerd: een groot-symfonische afdeling, een symfonische afdeling en een klein-symfonische afdeling met flexibele bezetting.
Deze vijfde editie van het concours was extra feestelijk door het aanbod van vele workshops in Akoesticum simultaan met de wedstrijd. Zo konden orkestleden zich in korte tijd de technieken van de zigeunermuziek eigen maken, maar was er ook gelegenheid om in 1,5 uur tijd de beginselen van het saxofoon spelen - geen typisch symfonisch instrument - onder de knie te krijgen. Meer dan de helft van de orkestleden nam aan deze workshops deel. Door een livestream verbinding vanuit het auditorium van het fonkelnieuwe trainingscentrum voor podiumkunsten konden veel thuisblijvers die ‘hun’ orkest een hart onder de riem wilden steken mee kijken en luisteren.
Verder verleende de aanwezigheid van het Ricciotti Ensemble, het ‘Nationale Straatsymfonieorkest’,  een bijzonder cachet aan deze muziekdag. Dit ensemble laat al sinds 1970 klassieke muziek klinken op plekken waar ze normaal niet klinkt. Als kruisbestuiving werd door alle deelnemers van zondag 1 maart na afloop van de optredens het werk ‘De Gepikte Vogel’ van Andriessen (hun meest gespeelde werk) uitgevoerd. Dit was bedoeld als  een opmaat naar nog meer Ricciotti repertoire op de lessenaars van de jeugdorkesten, want onderweg naar de finale zullen alle deelnemers nog een eigen ‘streetwise versie’ van zelfgekozen Ricciotti repertoire op film vastleggen om mee te dingen naar een publieksprijs op de finale dag op zaterdag 13 juni, in  De Doelen in Rotterdanm.
Voor deze finale hebben zich de volgende orkesten geplaatst: Amersfoorts Jeugd Orkest, Hofstad Jeugdorkest, Frysk Jeugd Orkest, Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek, Arnhems Interscholair Orkest en het Rotterdams JeugdSymfonieOrkest.
Voor verder informatie: www.jijspeelttochook.nl / Facebook: Jijspeelttochook / Twitter: #jijspeeltochook


25 jaar La Pellegrina (2)

 

In het vorige nummer van de Nieuwsbrief werd aandacht besteed aan de verschillende activiteiten die werden georganiseerd in het kader van de viering van het 25 jarig bestaan van de zomercursussen van La Pellegrina. De festiviteiten zijn inmiddels op 1 maart afgesloten met een feestelijk concert in de Stadsgehoorzaal Leiden. Daar heeft een uit ruim 100 oud-cursisten bestaand lustrumkoor en -orkest onder leiding van de oprichter van La Pellegrina, Dirkjan Horringa, twee meesterwerken van Antonín Dvořák uitgevoerd, nl. de Mis in D-majeur, opus 86 (1887) en de Symfonie no. 9 in e-mineur "Uit de Nieuwe Wereld", Op. 95 (1893). We willen nu wat meer ingaan op het ontstaan van de zomercursussen en het programma van de zomer van 2015.

 

Intermedii per La Pellegrina

In 1989 werden Dorothée Wortelboer en Dirkjan Horringa uitgenodigd om een zomercursus in Italië te geven met de Intermedii per La Pellegrina als onderwerp. Helaas ging de organisatie die hen had uitgenodigd failliet, waarop zij besloten het dan maar zelf te organiseren. Ze moesten daarvoor een organisatie oprichten en de naam La Pellegrina lag voor de hand.
La Pellegrina (de pelgrimse, een vrouwelijke pelgrim dus) is de naam van een Italiaans toneelstuk uit de 16e eeuw. Toen dit toneelstuk bij een huwelijk in de Medici familie in 1589 in Florence zou worden opgevoerd, besloot men het te verlevendigen door tussen de vijf aktes van het toneelstuk bij wijze van intermezzi spektakels te spelen (Intermedii = tussenspelen). Het was een serie spektakels waarin gezongen, gespeeld en gedanst werd en waarin vernuftige toneelmachines voor in die tijd ongekende effecten zorgden, zoals goden die afdaalden uit de hemel op een wolk, grotten die zich openden en bootjes die rondvoeren op het toneel. Ze maakten zoveel indruk op tijdgenoten dat ze een trend zetten die tot de geboorte van de opera leidde. Zonder de Intermedii per La Pellegrina was bijvoorbeeld de Orfeo van Monteverdi ondenkbaar geweest.


La Pellegrina: van Barok tot nu


Hoewel het dus allemaal begon bij de historische dans en opera, de zomercursussen van La Pellegrina richten zich thans op muziek uit de Barok, de Klassieke tijd, de Romantiek en de twintigste eeuw tot en met nu. Daarbij staat vooral de rijke Tsjechische muziekcultuur centraal, met uitstapjes naar Duitse, Slowaakse en Hongaarse componisten, die immers uit het zelfde cultuurgebied komen. Er zijn nu cursussen voor kamerkoor en -orkest, voor symfonieorkest en kamermuziek en voor oude muziek voor zangers en oude instrumenten. Voor enthousiaste zangers en instrumentalisten valt er dus veel te doen op een goed muzikaal niveau. Voor alle cursussen geldt, dat de eeuwenoude gebouwen waar repetities en concerten plaatsvinden voor een unieke sfeer en extra inspiratie zorgen.
De grote motor achter de projecten is steeds dirigent Dirkjan Horringa:
'Tien dagen lang repeteer je zo'n zes uur per dag,' legt hij uit. 'De helft van de tijd speel je onder begeleiding van vakmusici. Je hebt continu de beschikking over docenten, instrumenten en stemmen. Zo kun je dus ook buiten de repetities om musiceren, zelfs in bezettingen waar je thuis niet zo snel mensen voor vindt.'
Het succes van de zomercursussen van La Pellegrina is voor een belangrijk gedeelte toe te schrijven aan zijn onvermoeibare inzet en organisatorisch vermogen. Samen met het door hem gevormde team van Tsjechische coaches, allen gerenommeerde professionals uit Tsjechië  en Nederland , staat hij borg voor kwalitatief hoogstaande cursussen in de prachtige ambiance van de Tsjechische steden Bechyně en České Budějovice. Een citaat van een trouwe cursiste:
"Pellegrina is een onmisbaar onderdeel geworden in mijn muziekleven"

 

Zomercursussen La Pellegrina 2015


Het La Pellegrina programma omvat in de zomer 2015 drie cursussen:
1. Kamermuziekcursus met het Martinů kwartet (České Budějovice)
2. Cursus Barokmuziek voor zangers, 'oude' instrumenten en barokdansers (Bechyně) in 2015 weer gewijd aan de Intermedii per La Pellegrina (1589)
3. Een cursus gericht op het Tsjechische romantische repertoire, voor instrumentalisten en (koor)zangers (Bechyně). Daarin staat Dvořáks Svatební košíle (het bruidshemd) op. 69 voor koor, orkest en solisten centraal.

Meer informatie over de La Pellegrina zomercursussen 2015 kunt u vinden op www.pellegrina.nl. Op de een speciale lustrum site www.pellegrina25.nl vindt u een verslag van de verschillende lustrumactiviteiten.

 

Jan de Jongh, Stichting La Pellegrina.

 


Nederlandse Junior Dirigeer Academie


Aanmelden voor audities van start


In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van de start van de Nederlandse Junior Dirigeer Academie (NJDA), een initiatief van de Jorma Panula Stichting. De NJDA stelt zich als doel jong dirigeertalent te ontwikkelen.
De eerste audities zijn op zaterdag 13 juni a.s.
Aanmelden kan tot 1 mei via de website www.njda.nl; op 9 mei volgt uitsluitsel over deelname.
Contact persoon is Taco Kooistra: tacokooistra@gmail.com / tel.020-6696304

 


Opera gala concert

Samenwerking tussen Amstelveen en Almere


Het Amstelveens Symfonie Orkest heeft in samenwerking met het Operakoor Almere een bijzonder feestelijk programma samengesteld met een selectie van de mooiste arias, orkest- en koorwerken van beroemde opera’s.
Dit Opera Gala wordt in Almere uitgevoerd op zondag 12 april (15.00 uur) en op zaterdag 18 april (20.00 uur) in de Paaskerk in Amstelveen.
Bij dit Gala worden werken van Verdi, Gounod, Puccini en Bizet tot klinken gebracht, zoals het Slavenkoor uit Nabucco, Bacchanale uit La Traviata, Habanera en Les Toréadors uit Carmen en nog veel meer.
Het concert staat onder leiding van dirigent Rutger van Leyden.
Info en kaarten via: www.amso-orkest.nl en www.operakooralmere.nl

 

 


Apollo Zomeracademie 2015

 

Ervaar de kracht van samenspel in een unieke week op Landgoed Willibrordus in Heiloo. Kamermuziek met intensieve coaching, een orkestproject op hoog niveau met Beethovens Tweede symfonie, blokfluitconsort, workshops, concerten…                                                         

Wie eenmaal bij de Apollo Zomeracademie kwam, komt terug. De eerstkomende gelegenheid daartoe is in augustus dit jaar en wel van van 10 t/m 16 augustus.

De cursus wordt gegeven op drie verschillende niveaus ( A, B en C) om de cursisten een optimale uitdaging te bieden op hun eigen niveau. De cursus staat open voor individuele deelnemers en bestaande ensembles met de volgende indeling:
A: Conservatoriumstudenten of zeer ver gevorderde amateurs
B: Vergevorderde amateurs
C: Gevorderde amateurs.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei. Om ensembles goed op niveau in te kunnen delen wordt gevraagd om een opname van je spel te sturen van 5 à 10 minuten. Het gaat om een stuk uit de 17e of 18e eeuw. De meeste deelnemers doen de volledige cursus, maar voor sommige mensen is dat te veel en daarom is er ook een mogelijkheid om je aan te melden voor:
- Alleen het Beethovenorkest
- Eén of twee sessies per dag
- Eén of twee dagen met een bestaand ensemble

Kijk voor alle mogelijkheden en kosten op www.apollo-ensemble.nl 

 


Best of Broadway

35 jaar Timbres Divers, met musicalsterren

 

Musicalsterren Maaike Widdershoven (bekend van The Sound of Music) en Tony Neef (bekend van Sonneveld) brengen op 13 en 14 juni 2015 twee bijzondere concerten onder de titel ‘Best of Broadway’ in Schouwburg Kunstmin te Dordrecht. Zij worden begeleid door het jubilerende Groot Film- en Musicalorkest Timbres Divers. Tijdens deze twee bruisende concerten kunt u genieten van de grootste successen uit de geschiedenis van Broadway.

Timbres Divers viert dit jaar zijn 35-jarig jubileum. Het speelde de afgelopen jaren in grote theaterhuizen met gastoptredens van onder andere Paul de Munnik, Margriet Eshuijs en Bastiaan Ragas. Het orkest staat onder leiding van dirigent Ruud van Eeten.

Kaarten voor de concerten zijn te koop in Dordrecht aan de kassa van het Energiehuis of bij Schouwburg Kunstmin, via de site www.kunstmin.nl of telefonisch via 078-6397979.


Dudokfestival Hilversum

Tweede editie van theater festival in juni

 

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 2015 vindt de 2e editie van het Dudokfestival plaats. Tijdens dit tweedaags theaterfestival zien bezoekers drie voorstellingen van elk een half uur, op drie verschillende locaties in het centrum van Hilversum. Het publiek loopt tussen de voorstellingen door van locatie naar locatie. Jonge talenten in de disciplines cabaret, kleinkunst en klassieke muziek krijgen tijdens het Dudokfestival een podium om zich aan het publiek te presenteren. De vijf heren van Taralli loodsen de toehoorder tijdens hun theatrale concert “Shadow Men” door vier eeuwen opera als eerbetoon aan de wispelturigheid der vrouwen: la donna è mobile.
Meer informatie over dit festival op www.dudokfestival.nl.


Orlando Festival 2015

20 – 30 augustus 2015


Sinds 1982 verzamelen kamermuziekliefhebbers uit de hele wereld zich in het 16e-eeuwse klooster van Rolduc (Kerkrade, Zuid-Limburg),  waar overdag openbare lessen, lezingen, workshops en masterclasses worden gegeven aan zowel  getalenteerde jonge professionele ensembles als ook aan enthousiaste en toegewijde amateurgroepen.
Het Orlando Festival 2015 begint op 20 augustus 2015 met het Orlando Concours. Het concours is dit jaar voor pianotrio’s, en bestaat uit drie rondes op Rolduc in Kerkrade, en een finale in het Theater Heerlen. Een internationale jury zal de 1e prijs (de Prix Charles Hennen) en de 2e en 3e prijs toekennen tijdens de finale op 22 augustus.
Het Orlando Festival barst los op vrijdagmiddag 21 augustus. Ook dit jaar weer een keur aan musici die zowel concerten zullen geven als les zullen geven. Twaalf internationale musici, met het jonge Schumann Quartett als kern, vormen onder leiding van Henk Guittart de Gruppo Montebello.  Ook het Nederlandse Osiris Trio is te gast op het Orlando Festival.
Tijdens het festival worden twee masterclasses gehouden: één voor strijkkwartetten en één voor pianotrio. Naast de muzikale lessen zullen de ensembles ook gecoacht worden door een communicatie-deskundige, en wordt er gewerkt aan lichaamshouding en aan Emotional Freedom Techniques.
Robin de Raaff is de composer in residence en de jonge componist Sam Wamper schrijft het verplichte werk  voor de derde ronde van het concours.
Alle verdere informatie (musici, deelname, concertbezoek etc.) kunt u vinden op www.orlandofestival.nl


Voorjaarsconcert Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch

Met kleurrijke muziek ‘om in te lijsten’

 

Een concert waar de kleur vanaf spat. Beter kan het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch (FOH) de lente niet beginnen. Het concert op zaterdag 21 maart heeft nl. als hoofdthema  ‘Beeldende kunst als inspiratiebron voor muziek’ met het bekende ‘Schilderijen van een Tentoonstelling’ van Modest Moussorgsky als DE blikvanger op het programma. 

Het thema van dit concert zet zich voort in Sergej Rachmaninov’s ‘Dodeneiland’, waarbij de componist zich liet inspireren door het gelijknamige schilderstuk van Arnold Böcklin.
Deze compositie reflecteert de vergankelijkheid. Met een ongekende precisie weet Rachmaninov het werk van Böcklin uit te beelden.

Deze twee werken worden muzikaal omlijst door de ouverture ‘Sakuntala’ en een solistisch optreden van het, uit orkestleden bestaande, koperoctet FOHKES. Zij spelen ‘Cortège’ uit het opera-ballet Mlada van Rimsky-Korsakov en ‘Fanfare pour précéder La Péri’ van Paul Dukas.

Het geheel belooft een feest voor de zintuigen te worden.

Het concert staat onder leiding van Lex Bergink en vindt plaats in de Wederkomstkerk in Den Bosch. Aanvang 20.00 uur.


Huismuziek

Graag willen wij u namens Huismuziek attent maken op een aantal cursussen die voor leden van FASO-orkesten interessant zouden kunnen zijn:

 

MATTHEÜSDAG in Utrecht op 28 maart. Kent u het stuk ook bijna uit uw hoofd, maar hebt u het om allerlei redenen nog nooit gezongen? Dit is uw kans! Aan de hand van een aantal koralen en koordelen zetu uw eerste stapjes in de Mattheüs.

 

IMPROVISEREN, EEN VREUGDE DIE IEDEREEN LEREN KAN, in Utrecht op 28 maart, 25 april en 30 mei. Iedereen heeft improvisatietalent. Maar bij velen slaapt dit. In deze cursus krijgt u een groot aantal handvatten aangereikt om over de ‘improvisatiedrempel’ te stappen.

 

BALKANORKEST in Sint Michielsgestel op 11-12 april. In deze workshop ontdekt u de verschillende karakters van Balkanmuziek, zowel temperamentvolle en dynamische als lyrische en gevoelige. De nadruk ligt op samenspel, frasering en improvisatie.

 

VIER WINDSTREKEN VOOR STRIJKERS in Ede op 30-31 mei. Een weekend voor avontuurlijke strijkers! U maakt kennis met vier verschillende strijkerswerelden: volksmuziek, improvisatie, barok en Indiase muziek.
Uit elke wereld neemt U een wijze les mee.

 

VAN LÜBECK NAAR NAPELS, barokkoor en – orkest, in De Glind op 2-9 mei. Een week met Italiaanse en Duitse barokmuziek. Op het programma onder andere een concerto van Dall´Abaco, een orkestsuite van Johann Bernhard Bach, een cantate van Buxtehude en delen uit de _Vespro della Beata Vergine_ van Alessandro Scarlatti.

 

Informatie over cursusleiding, onkosten etc. vindt u op www.huismuziek.nl
 


Orkest Gezocht

 
De FASO-commissie Jeugdbeleid zoekt een orkest dat (nog) niet aan jeugdbeleid doet, maar dat in 2015 wél als goed voornemen heeft. Samen met dit orkest willen wij een project voor een jeugdstrijkorkest (7-14 jaar) realiseren. De projectduur is circa 6 weken.
Wat vragen wij:
• enthousiasme van het bestuur voor jeugdbeleid
• een aantal behulpzame strijkers en/of ouders
• oefenruimte
Wat bieden wij:
• een compleet uitgewerkt draaiboek
• expertise gebaseerd op voorgaande projecten
• muziek voor jonge strijkers (via de FASO-bibliotheek)
• en niet te vergeten: financiële ondersteuning
Voor vragen en aanmeldingen (tot uiterlijk 15 maart):
Wilma van der Heide, email: voorzitter@faso.eu; telefoon 035-6980390


 


FASO-concertagenda

Aankondigingen op de FASO-website

 

De redactie ontvangt regelmatig concertaankondigingen van orkesten. Gewone, maar vaak ook heel bijzondere concerten. Aankondigingen van deze concerten kunt u plaatsen op de FASO-website in de FASO-concertagenda. FASO-orkesten kunnen, door gebruik te maken van hun FASO-inloggegevens, gemakkelijk hun eigen concerten aan de concertagenda toevoegen. Maak daar gebruik van: de concertagenda kan ook andere orkesten stimuleren tot het samenstellen van uitdagende programma’s!

Zo kunt u er bijvoorbeeld aankondigingen vinden van de volgende  concerten:

 

Lunchconcert Symfonieorkest Rijnmond

Symfonieorkest Rijnmond geeft op zaterdagmiddag 21 maart een lunchconcert, waarbij de volgende composities ten gehore worden gebracht:
• Fantasie ‘Romeo og Julia’ van J.S. Svendsen
• Intermezzo uit de opera ‘Cavalleria Rusticana van P. Mascagni
• Nacht op de kale Berg van M. Moessorgski
Dirigent is Cor van der Linden.
SO Rijnmond is een jong ambitieus orkest in de regio Rotterdam Rijnmond, dat in juni 2007 is opgericht.

Aanvang concert: 12.45 uur. Zaal open: 12.30 uur
Plaats: De Doelen, Schouwburgplein, Rotterdam
Vrij entree
Zie voor verdere informatie: www.symfonieorkestrijnmond.nl

 

Voorjaarsconcert Rijnlands Symfonie Orkest

Vrijdag 24 april, 20:15 uur, in de theaterzaal van het CKC, Zoetermeer.

Programma:

Z. Kodály: Háry János Suite: deel 1, 3 en 5.
A. Dvorak: Slavische Dansen opus 46, nr. 1, 2, 4. En opus 72, nr. 2
W.A. Mozart: Ouverture Don Giovanni
W.A. Mozart: Vioolconcert in A. Vioolsoliste: Rozemond Zigterman.
F. Schubert: Little symfonie for winds (bewerkt voor dubbel blaaskwintet).

Dirigent: András Czifra

 

Zie voor verdere informatie: www.rijnsymfo.nl

 


Kopij FASO Nieuwsbrief


Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
redactie@faso.eu
De deadlines en verschijningsdata van de FASO-Nieuwsbrief tot de zomer zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Editie Deadline Verschijningsdatum
2015-3 11 april 25 april
2015-4 31 mei 13 juni