Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2014-7

FASO Nieuwsbrief 2014-7

20 december 2014

Beste lezer,

 

Het jaar 2014 loopt alweer op zijn eind en dat is met name te merken aan het grote aantal kerstconcerten die overal in den lande plaats vinden.
Maar een blik in de Concert Agenda op de FASO website (www.faso.eu onder ‘Nieuws’) laat zien dat de voorbereidingen voor de ‘gewone’ concerten ook al volop aan de gang zijn. Ook in deze Nieuwsbrief vindt u al heel wat informatie over aanstaande muzikale activiteiten in 2015 zoals de Brabantse Strijkersdag, een strijkersdag in Den Helder met het Nederlands jeugd Strijkorkest en een samenspeeldag met hedendaagse muziek in Maastricht. Verder in deze Nieuwsbrief informatie over muziek voor cello en piano, over de digitale leerlijn van het Concertgebouw en over de vereniging Huismuziek en Flutonicon. Het nieuwe jaar zal, gelukkig, ook weer bol staan van muziek en muziekactiviteiten. In deze zin wensen wij u allen mooie kerstdagen en een gelukkig en muzikaal 2015.  

 

De redactie (Jet Katgert, Sanneke van der Ouw, Ninon Vis en Wil Senden)

Inhoud

Van de bestuurstafel

Nieuws van de Commissie Jeugdbeleid

Mijn Favoriet

Online catalogus met muziek voor cello en piano

Strijkersdag met het NJSO

Digitale leerlijn muziek door Concertgebouw

Workshop persberichten maken

Huismuziek

Flutonicon

Colourful CoMA'

Symfonieorkest Rijnmond met concert in sprookjessfeer

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel

Najaars ALV

 

De ALV met het feestelijke randje ligt inmiddels al weer een paar weken achter ons. Het onderzoek naar de toestroom en doorstroom naar onze orkesten werd door Hidde Hoogstraten gepresenteerd: vooral het tekort aan strijkers was een terugkerend item. Er zijn veel jongere en veel oudere amateurmusici maar de groep van de dertigers en veertigers is moeilijk te vangen voor veel FASO orkesten.

De aanwezigen kwamen aan het woord in een mini-symporium met als onderwerpen:

 - De doorstroom (op termijn) van jeugdorkesten naar andere orkesten.

 - Het probleem van veel orkesten om bestuursleden te vinden

 - Mogelijkheden van projectmatig werken

 - Mogelijkheden voor samenwerking over de grenzen van de amateurkunsten heen.

 

Uiteraard was er ook veel aandacht voor de begroting 2015 en alle problemen van dien. Uitleen van muziek loopt terug en dus ook de inkomsten. Daar staat gelukkig wel een groeiend legertje van vrijwilligers tegenover dat taken op zich neemt.

 

Een kort verslag van de ALV staat op de homepage van onze website www.faso.eu en wordt binnenkort aan de orkesten toegestuurd.

 

FASO op Facebook

 

Inmiddels heeft FASO ook een eigen Facebookpagina; u kunt deze bereiken via een link op onze website. Wij hopen hiermee niet alleen de jeugd aan te spreken maar ook kennis en ervaringen beter te kunnen delen. We denken dat we veel van elkaar kunnen leren. We zullen zelf actief op zoek gaan naar interessante items, maar we nodigen ook alle FASO-orkesten uit om ons deelgenoot te maken van hun inspirerende momenten en mooie ideeën. Inspiratie is dus de essentie van onze pagina en die kan liggen in een mooi concert, een uitdagende samenwerking, een goed idee om nieuwe orkestleden te winnen of gewoon iets uit de kunsten waar u nou blij van wordt.

 


Nieuws van de Commissie Jeugdbeleid

Het komend jaar staan er meerdere activiteiten op stapel. Sommige al geheel uitgewerkt, andere nog als plan of deels in wording.
De Stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen is inmiddels een feit. Door te kiezen voor de stichtingsvorm is het eenvoudiger om projecten voor strijkers te organiseren en daarvoor subsidie aan te vragen. De FASO-commissie Jeugdbeleid blijft als partner betrokken bij de uitvoering van deze projecten. Voor  2015 staan inmiddels de volgende projecten gepland:
1. De Brabantse Strijkersdag (BSD) die op 12 april haar eerste lustrum viert met als thema Verbeelding. Extra feestelijk tintje is het optreden van het jeugdig tutti-orkest met de bewerking van Scheherazade in het voorprogramma van een concert door philharmonie zuidnederland in Theater aan de Parade (Den Bosch) op zondag 19 april. 
2. In Limburg zal najaar 2015 een strijkersdag in dezelfde opzet worden georganiseerd.  Ook hier wordt samengewerkt door meerdere participanten:   philharmonie zuidnederland,   Kumulus (Muziekschool Maastricht) en FASO-werkgroep Limburg.
Er zijn plannen om de Richtlijnen voor strijkers concreter te maken en hierover najaar 2015 een symposium te organiseren.  Daarnaast wordt er ook een eerste experiment gestart  voor de examinering van de richtlijnen waar de Commissie Jeugdbeleid aan mee werkt.
Het onderzoek van Hidde Hoogstraten naar in- en uitstroom van leden bij de FASO orkesten (gepresenteerd op de recente ALV - zie hierboven) krijgt mogelijk een vervolg.
 


Mijn Favoriet

Parade (1916) Erik Satie

 

De jonge dirigent Vincent de Kort bedacht iets origineels voor het Haags Symfonie Orkest (Haso). We gingen de balletmuziek Parade van Satie spelen. Het was voor mij en mijn fagot zeker geen ontroerende ervaring, maar wel het vreemdste optreden dat ik ooit heb meegemaakt. De compositie vereiste een batterij aan buitenissige slagwerkinstrumenten (sirenes, ratels etc.), die door onze paukenist met een legertje van helpers bediend moesten worden. Herhaaldelijk grepen zij op het verkeerde moment naar het verkeerde instrument.
Hoboïst Kees moest op aanwijzing van de dirigent een klapperpistool afschieten en maakte zich op voorhand al reuze zenuwachtig dat het wapen op het beslissende moment dienst zou weigeren.
Het solo-instrument? Een ouderwetse schrijfmachine. Ik bezat zo’n zwarte Underwood waarvan de hamertjes keihard tikten. Aan het eind van de regel rinkelde een belletje en moest je de wagen met veel geratel weer naar links halen. Deze loodzware machine kwam op een schrijftafel voor het orkest te staan. De vriend van fluitiste Doortje betrad in zwart pak, velletjes papier onder de arm, als solist het podium.
Ik had niet veel te doen met mijn fagot, dus kon ik prima waarnemen hoe hij de solo’s er ritmisch uit hamerde en hoe het belletje vrolijk tinkelde, want ik had de regellengte kort ingesteld.
Mooi? Nee, niet echt, maar we hebben wel enorm veel plezier gehad tijdens de repetities. De uitvoering voor een FASO-festival in 1989 in het Haags conservatorium was een groot succes.

Ninon Vis

 

 


Online catalogus met muziek voor cello en piano

Met zo’n 250 orkesten die bij de FASO zijn aangesloten ligt het aantal actieve cellisten in deze orkesten ver boven de 1000; een groot aantal van hen zijn ook buiten hun orkest actief en voor hen heeft de Stichting Cellosonate een mooi project gelanceerd dat hier beschreven wordt.

In tegenstelling tot muzikale meesterwerken, die voltooid zijn zodra de componist de eindstreep getrokken heeft, is het meesterwerk van pianist Frans van Ruth en celliste Doris Hochscheid eigenlijk nooit af. Telkens als de eindstreep in zicht komt en de inventarisatie compleet lijkt, doet weer een nieuwe totaal vergeten componist van zich spreken. Hochscheid en Van Ruth hebben een ongekende schat aan muziek blootgelegd. Enerzijds door hun sublieme vertolking van onbekende werken, anderzijds door de indrukwekkende neerslag in een online catalogus van hun speurwerk. Liefhebbers konden al enige tijd over de schouders van de makers meekijken, het is nu de hoogste tijd om dit meesterwerk aan een breder publiek te tonen.

Waar vind ik bladmuziek van de tweede cellosonate van Igance Lilien? Wat schreef Hector Berlioz over de Maastrichtse cellist Alexander Batta? Wat heeft Willem Pijper eigenlijk voor cello en piano geschreven? Op al deze vragen en meer vind je het antwoord op www.cellosonate.nl . Of je nu repertoire zoekt voor een niet-alledaags programma of benieuwd bent naar het levensverhaal van je favoriete cellocomponist, deze website biedt een schat aan praktische informatie en mooie verhalen. Van Ruth en Hochscheid zijn bezig met het samenstellen en opnemen van hun zevende en achtste cd. Dankzij deze twee mensen stijgt de internationale waardering voor deze componisten. Bij iedere recensie komt het terug: het duo koppelt passie aan muzikale perfectie.

 

 


Strijkersdag met het NJSO

Triade organiseert op zaterdag 14 maart 2015 een strijkersdag in Den Helder, in samenwerking met het Nederlands Jeugd Strijk Orkest (NJSO). De dag is gericht op enigszins gevorderde jonge spelers (ca. 14-21 jaar) die gaan repeteren en samenspelen met het NJSO, o.l.v. Carel den Hertog. Het is de bedoeling om in de periode februari tot half maart twee muziekstukken voor te bereiden (zelfstandig of met de eigen docent), die op 14 maart samen gerepeteerd gaan worden. Aan het eind van de dag worden deze werken samen met het NJSO als onderdeel van een concert gepresenteerd. Ook geeft een viool/cellobouwer een workshop over de bouw en verzorgen van strijkinstrumenten. Het wordt een ‘speelse’  en inspirerende dag. Een unieke kans om mee te spelen met een groot strijkorkest met allemaal jonge mensen!

De dag duurt van 11.30 tot 18.00 uur, en is gevuld met (groeps)repetities en een concert. Op het repertoire staan de 5e Hongaarse Dans van Brahms en delen uit de Kleine Suite van Sjostakovitsj. Deelname aan deze dag kost slechts € 15,00; de repetities en uitvoering vind plaats bij Triade, Middenweg 2 in Den Helder. Er is volop gratis parkeergelegenheid; Triade ligt slechts 10 minuten lopen vanaf NS station Den Helder.
Meer informatie op www.triade-denhelder.nl. Aanmelden kan tot 31 januari 2015.


Digitale leerlijn muziek door Concertgebouw

In de vorige FASO Nieuwsbrief kon u al lezen over de nieuwe digitale leerlijn voor het vak muziek op de basisschool. Deze leerlijn wordt ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 en zal bestaan uit dertig lessen per schooljaar. De leerlijn komt uit op 1 januari 2016 en is dan voor de periode van een half jaar gratis beschikbaar voor de scholen. Per 1 augustus 2016 kan de school een licentie per kind afnemen. Deze licentie zal ongeveer € 2,50 per kind bedragen.

De leerlijn bevat dertig lessen per jaar die in thema’s zullen worden gerangschikt. Alle muzikale stijlen komen aan bod en de methode voldoet aan de leerdoelen gesteld in het SLO leerplankader. Tot 1 januari 2016 worden de lessen ontwikkeld en getest op speciale testscholen. De afdeling Educatie van het Concertgebouw streeft ernaar om de scholen tussentijds op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Meer informatie op:  www.concertgebouw.nl/educatie/digitale-leerlijn-muziek
 


Workshop persberichten maken

Communiceren met de pers

In de vorige Nieuwsbrief (2014-6) maakten wij melding van de workshop ‘Communiceren met de pers'. Deze workshops blijken in een behoefte te voldoen, vandaar dat cultuurjournalist Rudolf Hunnik.deze op regelmatige basis organiseert.
De workshop behandelt onder meer de volgende onderwerpen:
- Het schrijven en presenteren van een persbericht
- Hoe onderhoud je het contact met journalisten
- Hoe ontvang je de pers bij een voorstelling

Maar ook
- Hoe informatief is je website en is de indeling wel goed
- Hoe trek je meer nieuwe lezers
- Wat is het belang van sociale media als Facebook en Twitter

De volgende workshop vindt plaats op: zaterdag 10 januari 2015 om 10.30 uur in Grand café restaurant ‘t Meenthuis in de Blaricummermeent. De kosten zijn 30 euro, inclusief hand-out, koffie en thee. De sessie duurt ongeveer 2 uur. 
Rudolf Hunnik werkt als cultuurjournalist voor onder meer dagblad de Gooi- en Eemlander en Operamagazine.nl.         

Voor meer informatie kijk op: ‘Communiceren met de pers’.
Inlichtingen: info@diversityathome.nl ; www.diversityathome.nl
 


Huismuziek

Strijkinstrumentenbouw

De cursus strijkinstrumentenbouw (van vedel tot cello) begint op 3 januari in  Arnhem.

Vooruitblik op lente en zomer

De vernieuwde barokcursus Van Lübeck naar Napels  voor koor en orkest (2-9 mei) is verplaatst naar De Glind.

Nieuw Summerbeats heet de Jongerenweek van 18-24 juli voor instrumentalisten en zangers van 13-17 jaar in De Glind. Op het programma: pop, jazz, wereld- en klassieke muziek. Verder kun je rappen, je eigen mash-up maken en vrij musiceren! We sluiten de week af met een openbare eindpresentatie. Aan alle (groot)ouders en docenten wordt gevraagd jongeren te bereiken die zich willen opgeven.

Bach-dag Amsterdam

Op 7 februari organiseert Huismuziek Amsterdam een samenspeeldag met als thema de muziek van Bach.

Charivari Festival

Op 23, 24 en 25 januari organiseert het Charivari trio het Charivari wereldmuziek festival  in Arnhem, met workshops en concerten van o.a. de Gipsy Cimbalom Band en het Carel Kraayenhof Ensemble.

Orlando samenspel cursus

Op 7 februari start de Orlando Samenspel Cursus  voor mensen die kennis willen maken met het spelen in een ensemble. De cursus bestaat uit vier repetities, een concert en een masterclass.

Masterclasses voor strijkensembles

Deze masterclasses zijn bestemd voor  bestaande strijkkwartetten, -kwintetten of –sextetten.
Data: 21 en 22 februari. Locaties: Grote Kerk, Muiden en Theater de Veste, Delft. De kneepjes van het vak leer je van het Ragazze kwartet.

Basorkest

Voor: fagottisten, gambisten, cellisten en contrabassisten. Op 7 maart in muzyQ, Amsterdam.
Dat worden dus brommende lage snaren van bassen en celli, stralende noten van fagotten en basgamba’s.  Gespeeld worden o.m. werken van Boismortier en Rossini.

Korting

Alle cursisten van 30 jaar of jonger krijgen 50% korting op de cursusprijs van ALLE cursussen (ook bouwcursussen).

Verdere informatie: www.huismuziek.nl

 


Flutonicon

Op de vernieuwde website van Flutonicon  kun je vinden wat er allemaal te beleven valt aan fluit-  en traverso-activiteiten.
Op 21 en 22 februari kun je in GO in Leerdam kiezen uit één of meer workshops. Je kunt ook deelnemen aan het weekend Fluitorkest en Samenspel.

 

Fl ui t d a g e n -  21 en 22 februari 2015, GO Leerdam
Twee dagen fluitactiviteiten voor amateur fluitisten onder het motto: Wil je wat leren? en Wil je lekker een paar dagen spelen met andere fluitisten?
Onder leiding van prima docenten tegen vriendelijke prijzen.

Voor het programma, informatie en inschrijving: www.flutonicon.nl
Inschrijven kan tot 15 januari 2015


Colourful CoMA'

Onder deze titel organiseert CoMAMaastricht op 10 januari 2015 in samenwerking met Intro in situ een Samenspeeldag Hedendaagse Muziek voor Amateurs.

Voor de muzikant die:
- Graag ongebaande wegen bewandelt
- Het avontuur niet uit de weg gaat
- Nieuwsgierig is naar de klanken van vandaag

In een aantal workshops wordt er kennis gemaakt met hedendaagse muziek, speciaal gecomponeerd voor amateurensemble met een flexibele bezetting en grootte. Dit betekent dat alle instrumenten mee kunnen doen, ongeacht hun stemming. De partijen zijn goed speelbaar en kunnen zo nodig aangepast worden aan het speelniveau. Dus iedereen is welkom!!
Speciaal voor deze Samenspeeldag zullen een aantal jonge componisten, verbonden aan Intro in situ, een nieuw werk schrijven. Ervaar daarom ook hoe speciaal het is een werk in
te studeren in aanwezigheid van de componist.
En halverwege de dag is er de ‘Verrassings-workshop’, die uiteraard past binnen het thema van deze dag, dus kleurrijk.
Aan het einde van de dag, rond 17.00 is er een openbare presentatie.

Aanmelden via info@comamaastricht.nl , onder vermelding van Naam, Adres, Telefoonnummer, Emailadres, Instrument en Niveau (aantal jaren les/samenspeelervaring). Bij tijdige aanmelding krijg je de partijen van te voren toegestuurd.
Meer info, waaronder de precieze dagindeling, vind je op www.comamaastricht.nl

Wanneer: zaterdag 10 januari 2015 van 9.30h tot 17.30h
Waar: Intro in situ, Capucijnengang 12, 6211 RV Maastricht
Kosten: € 15 en € 10 voor studenten en jongeren t/m 21 jaar (incl. lunch, koffie en thee)


 


Symfonieorkest Rijnmond met concert in sprookjessfeer

 

Winterconcert op zaterdag 31 januari 2015

Symfonieorkest Rijnmond geeft op zaterdagavond 31 januari 2015 een concert in sprookjessfeer. In dit bijzondere ‘sprookjes’ concert worden de volgende werken uitgevoerd:

• Ouverture Hänsel und Gretel van Engelbert Humperdinck
• Fantasie Romeo og Julia van Svendsen en
• Nacht op de kale Berg van Modest Moessorgski

Daarnaast zal het orkest de cellist Floris Mijnders, ex-solocellist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, begeleiden in het Concert voor cello en orkest van Antonin Dvořák.

Het geheel staat onder leiding van Dirigent Cor van der Linden

Winterconcert Symfonieorkest Rijnmond: zaterdag 31 januari 2015
Aanvang concert: 20.15 uur.
Zaal open: 19.30 uur
Plaats: Prinsekerk, Statensingel 24, Rotterdam
Toegangsprijs: € 17,50/ € 15,00

Zie voor verdere informatie onze website: www.symfonieorkestrijnmond.nl
 


Kopij FASO Nieuwsbrief


Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
redactie@faso.eu
De deadlines en verschijningsdata van de FASO-Nieuwsbrief na
de zomer zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Editie Deadline Verschijningsdatum
2015-1 17 januari 1 februari
2015-2 28 februari 14 maart
2015-3 11 april 25 april
2015-4 31 mei 13 juni