Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Nieuwsbrief 2014-5

FASO Nieuwsbrief 2014-5

13 september 2014

Beste lezer,

Na een lange zomerpauze ontvangt u bij dezen weer een Nieuwsbrief met veel nieuws en informatie. De redactie merkt dat de meeste muzikanten blij zijn dat die lange zomerpauze weer voorbij is, want overal zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer gestart en de eerste aankondigingen van concerten, projecten en evenementen komen weer binnen. En van al dat moois hopen wij in de komende uitgaven van de Nieuwsbrief verslag te kunnen doen. 
In deze editie starten wij met een nieuwe rubriek ‘Van de bestuurstafel’, waarin het (FASO) bestuur in het kort melding doet van de zaken die binnen de FASO spelen. Hierdoor hoopt het bestuur de betrokkenheid van de leden te vergroten en te laten zien dat de FASO naast de bibliotheek nog meer te bieden heeft.

In de vorige Nieuwsbrief beet Jet Katgert het spits af voor de nieuwe rubriek ‘Uw favoriet’, waarvoor wij uw medewerking vroegen. U heeft zeker wel een (of meerdere werken) waarvan het instuderen en de uitvoering u zodanig geraakt hebben, dat u deze ervaring aan alle muziekvrienden gunt. Maak ons hier deelgenoot van en stuur uw bijdrage aan redactie@faso.eu
In deze editie heeft Wil Senden het stokje van Jet overgenomen met de symfonie IV van Gustav Mahler. Wie volgt
 

Inhoud

Van de bestuurstafel

FASO nu ook op Facebook

Mijn Favoriet

De Fagot - tijdschrift voor fagottisten

Vereniging Huismuziek

Flutonicon

Fluitkwartetdagen in Gelderland

Het Scarbopianistencollectief

Het Mysterie van het Verdwenen Geluid

Carmina Burana

Lunchconcert Symfonieorkest Rijnmond

Nieuw: Het Notenkwartetspel

Nieuw televisieprogramma zoekt amateurmusici

FASO Concertagenda

Kopij FASO Nieuwsbrief

 


Van de bestuurstafel

Onderzoek Jeugdbeleid:

Het onderzoek van Hidde Hoogstraten naar de instroom en doorstroom van jeugd in de FASO amateur symfonieorkesten in Nederland is nu in volle gang. Het onderzoek wordt binnenkort afgerond en gepresenteerd op de komende ALV.  Bent u ook benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek? Enkele herkenbare problemen zijn in ieder geval: ledenwerving, aannamebeleid en repertoire keuze. 

 

Algemene Ledenvergadering

De najaars ALV wordt op 15 november a.s. gehouden in Bussum, in de sfeervolle Doopsgezinde Kerk (vlakbij NS-station Naarden Bussum). Deze locatie is bij de ALV van 15 maart j.l. zo goed bevallen, dat besloten is hier weer terug te keren. Het is voor ons doel een passende plek want het wordt door zijn a-typische vorm met koepel vaak als muziektempel ervaren.
Deze ALV staat in het teken van 65 jaar musiceren binnen de FASO.
We hebben een feestje te vieren en dat willen we dan ook uitdragen met onder meer:
• Koffie met taart
• Feestelijke lunch
• Presentatie onderzoek Hidde Hoogstraten + mini-symposium jeugdbeleid
• Een kleine expositie over 65 jaar FASO
• Veel cadeautjes om weg te geven zoals bladmuziek, boeken, PEP-pakketten

We kijken op dit feest echter niet alleen 65 jaar terug maar ook vooruit in de toekomst. Wij hopen met u te brainstormen en middels  discussie een schat aan verfrissende nieuwe ideeën te verzamelen.  Zorg dus dat u erbij bent en maak het verschil!  

 

FASO Internationaal

Bij deze alvast de aankondiging dat het Tiende Europese Orkestenfestival zal plaatsvinden in Cremona op 10-14 juni 2015. U hoort hierover binnenkort meer.
 


FASO nu ook op Facebook

Om de contacten met de  abonnees van onze Nieuwsbrief, maar ook met alle leden van de FASO-lidorkesten te verbeteren is FASO nu ook te vinden op Facebook. Dit is bij uitstek de plaats voor aankondigingen van interessante evenementen, workshops, Scratch-projecten e.d. waarvan de aanmeldingsdatum al is verstreken als de volgende Nieuwsbrief uitkomt. We houden ons ook aanbevolen voor bv. filmpjes of tips, als het maar met klassieke muziek te maken heeft. 
Vind ons leuk!

Jet Katgert
 


Mijn Favoriet

Symfonie Nr. 4 van Gustav Mahler

 

Het overkomt je als amateur musicus wellicht EEN keer in je leven dat je mee kunt spelen in de 4e symfonie van Gustav Mahler. Deze unieke ervaring overkwam mij in september 2006 bij het ‘Mahler Project’ in Bussum, dat t.g.v. het 60-jarig jubileum van het orkest van Toonkunst Bussum in de Wilhelminakerk gehouden werd. Bij de besprekingen voor de jubileumviering opperde dirigent Marion Bluthard het idee om deze symfonie als project uit te voeren; het bestuur omarmde dit idee en na een intensieve organisatorische voorbereiding van ruim een half jaar en een drietal voorbereidende repetities was het op zaterdag 23 september zover: met het orkest van Toonkunst Bussum als ‘kern’ zat er bij het begin van de dag een orkest van zo’n 85 musici met ruim 50 strijkers die aan dit muzikale avontuur begonnen. Als afsluiting vond ’s avonds een openbare presentatie van het bereikte resultaat plaats met Reina Boelens als sopraan in het 4e deel.
Het enthousiasme spatte er letterlijk vanaf en rond drie uur in de middag hadden we de vier delen doorgewerkt en konden we, voor zover er nog tijd en energie over was, aan de muzikale vormgeving werken.
Voor mij was het absolute hoogtepunt van de dag het moment waarop de 17 (!) celli  tijdens de repetitie het derde deel (Ruhevoll) inzetten. Ijzingwekkend mooi werd dat gespeeld en de zakdoek moest eraan te pas komen …
Als Mahler-adept beluister ik de 4e symfonie regelmatig, zowel op CD als bij concerten, maar geen enkele uitvoering van het derde deel heeft het sinds die dag in Bussum kunnen opnemen tegen dat moment op die zaterdagochtend in de Wilhelminakerk.

 

Wil Senden


De Fagot - tijdschrift voor fagottisten

Bij de FASO zijn ruim 250 orkesten aangesloten. Weliswaar niet allemaal symfonie orkesten, maar als we dit voor het gemak toch even aannemen, betekent dit, dat er binnen de FASO zo’n 500 fagottisten ‘werkzaam’ zijn. Daarnaast zijn er nog een groot aantal fagottisten, zowel beroeps als amateurs, die dit prachtige en onmisbare instrument bespelen. De bespelers van de fagot hebben een groot saamhorigheidsgevoel dat o.m. tot uitdrukking komt in ‘Het Fagotnetwerk’,  een vereniging van fagottisten in Nederland en Vlaanderen; ruim 250 fagottisten zijn er lid van, amateurs en professionals (www.fagotnetwerk.org).

Sinds medio 2010 geeft het Fagotnetwerk het tijdschrift De Fagot uit. Een fagottijdschrift was een al langer bestaande wens; in 2010 kon deze wens werkelijkheid worden en verschenen de eerste afleveringen. Op dit moment verschijnt het blad twee maal per jaar.
In De Fagot treft u onder andere aan:

 • Aankondigingen en verslagen van activiteiten van het Fagotnetwerk, zoals recent het internationale Ghent Bassoon Festival, en de jaarlijkse Jeugddag en de Dag van de Fagot.
 • Besprekingen van nieuwe - Nederlandse - composities voor fagot.
 • Interviews met professionele fagottisten.
 • Technische zaken betreffende het instrument.
 • Vertalingen van artikelen uit Engels- en Duitstalige fagottijdschriften.
 • Recensies van nieuwe fagot cd's.
 • Besprekingen van orkestsolo's voor fagot.
 • Componisten en de fagot

Het blad is gekoppeld aan het lidmaatschap van het Fagotnetwerk, maar een afzonderlijk abonnement is ook mogelijk.

Zie verder: http://www.fagotnetwerk.org/de-fagot/
Mail: defagot@fagotnetwerk.org


Vereniging Huismuziek

Muziekcursussen

- Akoestische gitaarbouw (start op 13 september, Arnhem). Zelf een gitaar bouwen? Dat kan op de bouwzolder van Bouwerskontakt. Ervaring niet noodzakelijk.
- Koordirectie voor vakmusici (v.a. 4 oktober, Ede)
Een cursus van 5 zaterdagmiddagen o.l.v. Rineke Marwitz in het nieuwe Akoesticum.

 

Ontbrekende musici gezocht

- Requiem van Mozart (27-28 september, Utrecht). Tenoren zijn extra welkom.
- Blazersensemble (11-12 oktober, De Glind). Spelen in blaaskwintet, homogeen kwartet en dixtuor. Gezocht: hoornist, klarinettisten en hoboïsten.
- Octet van Reicha (v.a. 9 november). Gezocht: gevorderde hoornist, klarinettist, fagottist en violisten.
Nieuwe locatie: Muziekschool Noord, Amsterdam.

 

Music Mix 15-16 november

Het eerste Music Mix weekend van het seizoen is weer zeer divers. Het Tango-orkest staat voor de tweede keer op het programma en ook de workshops Afrikaanse zang en de Workshop voor vrouwenkoor zijn wegens succes terug. Nieuw zijn Italiaanse smartlappen en volksliederen en Afrobeat.

 

Najaarscursussen

- Canto Ostinato voor gevorderden (v.a. 27 september, Veenendaal). Vervolg van de succesvolle cursus van vorig jaar.
- Bouw van een sopranino of sopraanblokfluit (start in oktober). Bijeenkomsten zijn in overleg in Arnhem of in Alphen a/d Rijn.
- Koormuziek, vers van de pers (4 oktober, Utrecht).
- Rock me Amadeus (14-16 november, De Glind).
- Altvioolkwartetten (22 november, Amsterdam).
- Kamermuziekontmoetingsdag Tilburg (23 november).
- Slavische kerstliederen (11 december, Utrecht). . De liederen waren in heidense tijden een onderdeel van het winterzonnewende feest en later een symbool van Kerstmis.
- Kerstliederen (13 december, Ede).
- Musiceren met kerst (22-27 december). We spelen en zingen in grote en kleinere ensembles.

 

Orkesten zoeken:

- Deventer Symfonisch Orkest zoekt strijkers, meedoen als projectlid is mogelijk. Het orkest werkt komend seizoen aan stukken van Joh.Chr. Bach, Grieg en Fodor.
- Orkest rond de Merwe uit Gorinchem zoekt violisten.
-  Barokensemble Lelystad zoekt  een cellist, een dwarsfluitist en twee violisten. Blokfluitisten zijn ook welkom. 

Voor informatie zie:  www.huismuziek.nl


Flutonicon

Decembermuziek

Voor dwarsfluitdocenten en amateurfluitisten (vanaf 19 jaar) op zondag 28 september in Dordrecht.
Aanmelden via secretariaat@nfg-fluit.nl
Informatie: www.nfg-fluit.nl/decembermuziek/

 

Flutonicon Fluitorkest

De bijeenkomsten van het Flutonicon Fluitorkest zijn op zaterdag 4 oktober, 17 januari en 16 mei  in Parnassos, Utrecht. Ook in  2014-2015 leidt Raymond Honing dit Flutonicon Fluitorkest.

 

Traverso workshops

De eerste serie traverso workshops voor beginners en gevorderden zijn op de zondagen  21 september, 19 oktober, 23 november en 21 december in GO  Leerdam.
De vervolgserie van januari t/m mei 2015 is gewoonlijk ook op de derde zondag van elke maand. De traverso workshops worden geleid door Raymond Honing.

 

Flutonicon Fluitdagen

Flutonicon organiseert op 21 en 22 februari de Flutonicon Fluitdagen  in GO Leerdam.
Fluitorkest en Samenspel o.l.v. Robert Pot en verder een groot aantal workshops waaronder podiumangst en beatboxen. Voor de traverso groep is er een workshop Kennismaking met de Traverso en Samenspel. Voor wie gewoon een tijdje wil meespelen, is er de hele zaterdag het  inloop fluitorkest voor alle niveaus.

Info en aanmelding: www.flutonicon.nl

 


Fluitkwartetdagen in Gelderland

FASO Werkgroep Gelderland organiseert twee middagen, waarin een aantal fluitkwartetten studeert en daarbij gecoacht wordt op repertoire voor 4 fluiten (ook piccolo, altfluit en basfluit zijn toegestaan). De leiding is in handen van Peter Verduyn Lunel, eerste fluitist van Het Gelders Orkest. Bestaande fluitkwartetten en individuele deelnemers zijn welkom.
Data: 25 oktober, 22 november. Openbare slotpresentatie.
Lokatie: Akoesticum in Ede.
Informatie: Marja Maclaine Pont, FASO Werkgroep Gelderland, tel. 0318-417045, mail: fasogld@faso.eu
 


Het Scarbopianistencollectief

Het Scarbopianistencollectief is een groep van 25 pianisten die sinds 2005 concerten organiseert. Twee keer per jaar geven zij rond een bepaald(e) thema of componist een concert, waarbij zo’n tien pianisten hun favoriete solo-pianostuk van die componist spelen. Af en toe worden ook grotere projecten georganiseerd met pianoconcerten. Deze worden dan gespeeld met een orkest, bestaande uit amateurs en professionals. Zo werden in 2006 tien pianoconcerten van Mozart uitgevoerd door evenzoveel pianisten, en in 2012 de twee pianocerten van Brahms door zeven pianisten die ieder een deel voor hun rekening namen. De pianisten zijn ook beschikbaar voor solowerken met uw orkest, bijvoorbeeld voor een programma met alleen pianoconcerten van Bach, Haydn, Mozart, Liszt, of een door u gewenste componist. Alle pianisten zijn afgestudeerd aan een conservatorium, en willen graag samenwerken met orkesten die zijn aangesloten bij de FASO.
Geïnteresseerd? Op www.scarbopianistencollectief.nl kunt u terecht voor meer informatie, geluidsfragmenten van de afzonderlijke pianisten en een contactformulier.


Het Mysterie van het Verdwenen Geluid

Een innovatief muziekproject voor basisschoolleerlingen (groep 3 t/m 5) dat bestaat uit een spannende combi van live muziek, film en interactie: dat is ‘Het Mysterie van het Verdwenen Geluid’. De kinderen worden zelf hoofdrolspelers in het verhaal dat zich zowel op het filmscherm als live in de zaal afspeelt: de kinderen denken naar een les over muziekinstrumenten te komen, maar dan… wordt ineens het geluid van de musici gestolen. We ontdekken met de kinderen dat tovenaar Ofkie hier achter zit, hij is jaloers omdat hij zelf geen muziek kan maken. Maar als Ofkie door de kinderen betoverd wordt, halen de muzikanten hem over het geluid terug te geven. Maar… als het deurtje van het klankenkabinet opengaat, klinken alle gestolen geluiden door elkaar! Aan de kinderen de taak om Ofkie te helpen de muziek weer terug te brengen naar de juiste instrumenten.

Met deze formule willen de makers, Renske Wijma en Elsbeth de Jong, kinderen op een eigentijdse manier enthousiasmeren voor (klassieke) muziek.  Aansluiten bij hun belevingswereld is het belangrijkste uitgangspunt. Ook het doel om een flexibel project neer te zetten is behaald. Het project is door haar opzet uit te voeren in elke ruimte en de instrumenten zijn deels inwisselbaar. Het Mysterie heeft inmiddels een team van zes musici en wordt door het hele land gespeeld. Ook wordt het project verhuurd aan muziekscholen, die het project met eigen docenten uitvoeren. Er is nu ook een versie waarin de muziek door een orkest wordt verzorgd. Meer informatie hierover is te vinden op www.hetverdwenengeluid.nl

Om orkesten over de financiële drempel te helpen, gaat de organisatie van Het Mysterie een aanvraag doen voor tien orkesten en/of muziekverenigingen. Wilt u meedoen met deze gezamenlijke aanvraag, of meer informatie over het project? Mail dan naar info@hetverdwenengeluid.nl.


Carmina Burana

Carmina Burana door het Nieuwe Mannheim Koor en Orkest

 

Het Nieuwe Mannheim Koor en Orkest is een jong, dynamisch projectkoor en -orkest dat opereert op hoog niveau. De leden zijn zeer goede amateurs of (semi-)professionele musici. Het NMKO geeft regelmatig concerten onder leiding van de Britse dirigent Quentin Clare, doorgaans met een kleine bezetting.

Het gezelschap slaat nu een nieuwe weg in door een stuk met een grote bezetting uit te voeren: de Carmina Burana van Carl Orff, voor groot orkest, grootkoor, kamerkoor, kinderkoor en vier solisten. Dit monumentale oratorium is gebaseerd op vagantenliederen uit de elfde en twaalfde eeuw. De teksten gaan over alles wat het leven de moeite waard maakt: liefde, de lente, seks, drinken, gokken en dansen. Het bekendst is de opening en afsluiting: ‘O Fortuna’, een ode aan vrouwe Fortuna, het lot. De solo zangpartijen van de Carmina Burana worden vertolkt door sopraan Sarah Helsby Hughes, tenor Nicholas Sales en bariton Pieter Hendriks. 
Naast de Carmina Burana worden ook de Paganini Variaties van Rachmaninov uitgevoerd, een bruisend werk met pianosolist Tobias Borsboom.

Wilt u dit bijzondere concert bijwonen? De concerten vinden plaats op 18 september in de Schönbergzaal van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en op 20 september in de Hooglandse Kerk in Leiden, beide vangen aan om 20:15 uur. Kaarten zijn te koop via www.nmko.nl.
 


Lunchconcert Symfonieorkest Rijnmond

Symfonieorkest Rijnmond geeft op zaterdagmiddag 1 november een lunchconcert, waarbij de volgende composities ten gehore worden gebracht:

 • Ouverture Hänsel und Gretel, E. Humperdinck;
 • Piet Hein Rhapsodie, P. van Anrooy;
 • delen uit de schilderijententoonstelling, M.Moessorgski.

Dirigent is Cor van der Linden.
SO Rijnmond is een jong ambitieus orkest in de regio Rotterdam Rijnmond, dat in juni
2007 is opgericht.

 

Aanvang concert: 12.45 uur. Zaal open: 12.30 uur
Plaats: De Doelen, Schouwburgplein, Rotterdam
Vrij entree
Zie voor verdere informatie: www.symfonieorkestrijnmond.nl
 


Nieuw: Het Notenkwartetspel

Het Notenkwartetspel is een educatief kwartet waarmee je leerlingen kennis laat maken met het muziekschrift, geschikt voor beginners op alle muziekinstrumenten. Het is geen lesmethode, maar wel een unieke aanvulling op al het bestaande lesmateriaal. Een leuk en mooi vormgegeven spel waarmee leerlingen spelenderwijs vertrouwd raken met het muzikale jargon. Ideaal voor ouders om thuis met hun kind te spelen; kennis van het muziekschrift is niet nodig. Dorine Wiersma, de bedenker van het spel, werkt als gitaardocent op diverse muziekscholen. Zij gebruikt humor en spel om haar leerlingen het muziekschrift bij te brengen. Dat was de inspiratie voor dit notenkwartetspel. Door de fijnzinnige, komische tekeningen van Annet Visser is het spel behalve educatief ook humoristisch.
Het Notenkwartetspel is verkrijgbaar in de muziek- en boekhandel, of via webwinkels zoals bol.com. Adviesprijs: 7,95 euro.


Nieuw televisieprogramma zoekt amateurmusici

Hier is uw kans om in het concertgebouw te spelen: RTL4 gaat een tv-programma maken waarin uit gevorderde musici een amateurorkest wordt samengesteld. Verdere informatie en een link naar het aanmeldformulier vindt u op de homepage van de FASO: www.faso.eu


FASO Concertagenda

Aankondigingen op de FASO-website

 

De redactie ontvangt regelmatig concertaankondigingen van orkesten. Gewone, maar vaak ook heel bijzondere concerten. Aankondigingen van deze concerten kunt u plaatsen op de FASO-website in de FASO-concertagenda. FASO-orkesten kunnen, door gebruik te maken van hun FASO-inloggegevens, gemakkelijk hun eigen concerten aan de concertagenda toevoegen. Maak daar gebruik van: de concertagenda kan ook andere orkesten stimuleren tot het samenstellen van uitdagende programma’s!
 


Kopij FASO Nieuwsbrief


Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar:
  redactie@faso.eu
De deadlines en verschijningsdata van de FASO-Nieuwsbrief na de zomer zijn weergegeven in onderstaande tabel:
 

Editie Deadline Verschijningsdatum
2014-6 17 oktober 1 november
2014-7 6 december 20 december
2015-1 17 januari 1 februari
2015-2 28 februari 14 maart
2015-3 11 april 25 april
2015-4 31 mei 13 juni