Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

Muziekgebruik en COVID-19

Afgelopen jaar zijn er door het bestuur twee maatregelen genomen om het financiële leed bij de orkesten als gevolg van COVID-19 enigszins te verzachten . Momenteel is het nog steeds niet goed mogelijk om in orkestverband te repeteren, laat staan om concerten te geven . Ook kan in een aantal gevallen de muziek niet tijdig teruggestuurd worden ( door gesloten gebouwen bijvoorbeeld ).  Omdat niet bekend is hoe lang de regeringsmaatregelen om het virus te bestrijden nog doorgaan is het ook voor het bestuur niet mogelijk om te besluiten of er in 2021 nog een tegemoetkoming in de kosten komt .

 

De volgende besluiten zijn daarom door het bestuur genomen :

- voor verlengingen van de leentermijn wordt de gebruikelijke vergoeding gevraagd . Op een later tijdstip zal worden besloten of dit ( deels ) terugbetaald wordt .

- voor muziek die in 2021 teruggestuurd moet worden zal het orkest bij overschrijding van de leentermijn een melding van een boete ontvangen .De bijbehorende factuur zal op een later tijdstip al dan niet verzonden worden .Wel ontvangt de bibliothecaris graag een bericht waarom de muziek niet teruggestuurd kon worden .  

 

de bibliothecaris

Piet van den Heuvel