Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Speeldag, vol Nederlandse muziek

FASO-speeldag 2023

Op zaterdag, 2 september 2023, reisden 38 enthousiaste deelnemers, dirigent en hulptroepen naar de Doopsgezinde Kerk in Bussum. Na een welkomst kopje koffie of thee werden de plaatsen in het orkest ingenomen en na het voorstellen van dirigent en concertmeester door Wilma van der Heide werd gestart met het afstemmen van de instrumenten. Onder de enthousiaste en vakkundige leiding van Albert van Eeghen werd de hele dag hard gestudeerd aan Poethischer Spaziergang, opus 50 (uit 1927)  van Jan Brandts-Buys, bestaande uit zeven delen: Das Bächlein, Hirten in öder Einsamkeit, Begegnung, Das Grammophon in der Schenke, Was die Schlossruine erzählt, Ein wunderlicher Passant, Vorübergehendes Gewitter.

 Albert had van te voren veel uitzoekwerk gedaan aan de noten in de diverse partijen, die verschilden met zijn partituur. Ook de maatnummering bij sommige blazers was anders, waardoor gevreesd werd dat er twee sets bladmuziek gebundeld waren. Dit soort ongeregeldheden kosten veel tijd tijdens de repetities, waardoor Albert het van te voren gecommuniceerd wilde hebben. Dat, met name, waarderen wij zo aan zijn kundigheid. 

 Er waren zes eerste en  zeven tweede violen. De vier altviolen, dames met één kranige heer, hadden zich goed voorbereid en speelden op tegen het leger van 2e violen. Zo ook de zes celli (met één heer) en de twee dames contrabassisten. 

Door de inspanningen van de dirigent en de elf blazers (zes dames en vijf heren) werd het uiteindelijk een mooi geheel; er werd verrassend goed gespeeld. Bovendien wist Albert met zijn prachtige verhalen over componist en compositie voor (ont)spanning te zorgen. 

Het idee om de blazers zelf in overleg hun stem te laten kiezen, heeft wel gewerkt. De eerste stem werd meestal verdeeld over beide spelers. De fagottist moest weliswaar voor twee spelen. Tijdens de Speeldag zijn altijd extra partijen aanwezig, de originele FASO-bladmuziek.

De inschrijvingen voor deze Speeldag 2023 verliepen aanvankelijk vlot en goed. Er moesten zelfs reservelijsten bijgehouden worden. Helaas waren het vooral houtblazers, die tot een week geleden afzegden, waardoor Wilma veel moeite moest doen om spelers te rekruteren.

De aanwezige deelnemers vertegenwoordigden FASO-lidorkesten uit het hele land: Orkest Toonkunst Bussum, Verenigd Utrechts Symfonie Orkest, Valkenswaards Kamerorkest, Alkmaars Symfonie Orkest, Delfts Symfonieorkest, Flos Campi (Nijmegen), Symfonieorkest Eindhoven, Orkestvereniging Amersfoort, Groningen Mozart Ensemble, Fries Kamerorkest, Scaramouche, Hanze Orkest Zwolle, Hilversumse Orkest Vereniging, Sinfonia Hoorn, OVIO, Zeeuws Orkest. Een trompetvader en -zoon van Crescendo Baarn speelden mee, een mooi voorbeeld van onze samenwerking met de KNMO. De trouwe slagwerker stelde tijdens de lunch zijn instrumentarium op en liet de weersinvloeden duidelijk horen. 

 Heerlijk dat er na de inspannende lange ochtendrepetitie een voortreffelijke lunch klaar stond! Fijn dat we dat zelf mogen regelen in deze accommodatie, met dank aan Inge van Herk en helpers. Door de orkestleden werd volop kennisgemaakt en bijgepraat. De overkoepelende vereniging FASO is echt nodig en zeker ook levensvatbaar. Nelleke Geusebroek, interim secretaris, kon dan ook met plezier meedelen dat zich een nieuwe secretaris heeft aangemeld! 

 Na een pauze volgde de goedbezochte slotpresentatie met een woordje door de dirigent. Swingend en met veel enthousiasme werd het hele stuk uitgevoerd tot plezier van de toehoorders.

Na diverse dankbetuigingen en de bloemen voor dirigent en organisatoren werd nog door een kleine groep nagepraat, geborreld en opgeruimd na afloop. Ook Albert was erg tevreden over het resultaat, de organisatie en de onderlinge communicatie. 

Als organiserend comité zijn we Frank Peelen en Marcus van der Heide dankbaar voor de ondersteuning; Frank Peelen en Tom Koornwinder (koorlid Toonkunst Bussum) maakten foto opnames. Tot onze vreugde verleende oud-deelneemster Jorine Lamsma weer hand- en spandiensten bij de catering op de dag zelf. Hierdoor konden Inge van Herk, Wilma van der Heide en ik weer ontspannen meespelen. Uit de ontvangst van enkele bedankmailtjes van enthousiaste deelnemers blijkt dat er zeker belangstelling is voor een nieuwe mooie dag in dit sfeervolle kerkje in Bussum!

Volgend jaar FASO-75 met een feestelijk orkestweekend en in 2025 komt er zeker weer een FASO speeldag, zelfs een extra  feestelijk orkest-weekend.

Bekkie Doornweerd,  11 september 2023