Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Internationaal

 

EOFed

 

De FASO is lid van de European Orchestra Federation / EOFed. EOFed werd opgericht in mei 2009 in Dalfsen. Deze federatie is ontstaan uit een fusie van de Europäische Vereinigung von Liebhaberorchestern / EVL (1985) en de European Association of Youth Orchestras / EAYO (1988); de FASO was van deze beide mede-oprichtster. Als gevolg van deze fusie is EOFed de Europese federatie van amateurorkesten, inclusief jeugdorkesten.

 

Hoe functioneert EOFed?

 

Doelstelling

Doelstelling van EOFed is het ondersteunen van musiceren in orkestverband door jeugd en volwassenen, in het bijzonder op het gebied van kamer- en orkestmuziek. Oogmerk hierbij is het bevorderen van wederzijdse belangen en het onderhouden en uitbreiden van banden tussen orkesten en musici in Europa, met speciale aandacht voor de jeugd.

Leden

In 2023 bestaat EOFed uit nationale orkestenfederaties en orkesten uit 23 verschillende landen.
Gewone leden: nationale orkestenfederaties en individuele orkesten (in landen waar geen federatie bestaat).
Geassocieerde/ ondersteunende leden : individuele personen of organisaties die de doelen van EOFed willen helpen bevorderen waaronder 4 partners (festival organisaties en koepelorganisaties voor amateur muziek in Europa).

Bestuur

De ledenvergaderingen worden eens in de drie jaar gehouden. Tijdens de ledenvergadering vindt de bestuursverkiezing plaats. Tot aan de ledenvergadering in 2018 ziet het EOFed-bestuur er als volgt uit:

Functie 

Naam

Organisatie

Voorzitter

Juri-Ruut Kangur

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit / ESOL

Vice-voorzitter

Nelleke Geusebroek

Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten / FASO

Penningmeester

Olav Vinkingsen

 De Unges Orkesterforbund/UNOF

Lid

Emilia Schmidt

Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester / BDLO

Lid

Astri Pestalozzi

Solhaug Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund / NASOL

Lid

Clarice Zdanski

Asociaizione Italian Musicisti Amatori / AIMA

Lid

Normunds Drégis

Latvias Orchestru Associacija/LOA

Lid

Carol Daly

Irish Association Youth Orchestras/IAYO

Lid

Johannes Reinhard

Eidgenossisches Orchester Verband/EOV

 

Contacten en samenwerking

EOFed heeft contacten tot samenwerking en informatieuitwisseling met organisaties als de European Music Council /EMC, de International Music Council /IMC, de ArtMusFair 2010 en het European Composers Forum /ECF. EOFed heeft ook een vertegenwoordiger in het bestuur van de World Federation of Amateur Orchestras /WFAO. De WFAO heeft tijdens de vergadering in Glasgow, in september 2011, haar doelen opnieuw geformuleerd en daarmee de weg naar de toekomst verzekerd. Het ondersteunen van het musiceren door amateurs wereldwijd, het bevorderen en verdedigen van de belangen van amateurmuziek in de maatschappij en het toegankelijk maken van muziek voor allen, met name ook voor de jeugd, zijn binnen deze doelstellingen belangrijke en zeer actuele speerpunten. Er wordt uiteraard voortdurend gewerkt aan het opbouwen van nieuwe contacten binnen Europa. Hieruit zullen in de toekomst nieuwe activiteiten voortvloeien voor de leden.

 

Interne en externe communicatie

EOFed communiceert via website, Facebook en een nieuwsbrief voor alle belangstellenden (inschrijven kan via eofed.org). In 2020 is een onderzoek gedaan naar uitbreiding van de communicatie door studenten van Hanze University of Applied Science. Het bestuur houdt enquêtes indien nodig maar investeert ook veel in contacten per mail en indien mogelijk door bezoeken aan leden en collega organisaties. Samen met de leden wordt naar uitbreiding van de activiteiten gezocht zoals: het bekend maken van hedendaagse muziek en het uitwisselen daarvan. Gedacht wordt ook aan het fasciliteren van uitwisseling van orkesten en dirigenten. Het steeds meer functioneren van een databank voor de leden en het bekend maken van activiteiten van de leden die open staan voor internationale deelname.

 

Activiteiten

  • Het aantrekken van nieuwe leden is een voortdurend aandachtspunt alhoewel EOFed in 2023 al leden in 23 landen heeft. Met name in Scandinavië en Balkan zijn nog landen niet vertegenwoordigd. Ook heeft EOFed werkrelaties met organisaties voor amateur muziek in Europa (festival organisaties).
     
  • Internationale muziekuitleen

Vanaf 2020 zijn er bijeenkomsten geweest van de bibliothecarissen en bestuursleden van EOFed leden. Er wordt nu gebouwd aan ELISE (vanuit de FASO) een zoeksysteem op de bibliotheken van de leden van de EOFed.

 

  • Europees Orkestenfestival

Het Europees Orkestenfestival is inmiddels een vast evenement geworden. Het wordt eens in de drie jaar georganiseerd in een van de aangesloten landen. Het eerste festival vond plaats in 1988. In 2018 heeft het 11e Europese Orkesten Festival plaatsgevonden in Bergen in Noorwegen. Een bruisend festival met dit keer ook veel prachtige jeugd (strijk)orkesten.

Het volgende festival heeft inmiddels plaats gevonden in Plovdiv, Bulgarije. Na uitstel door corona is dit gebeurd in 2022. Het volgende festival zal plaatsvinden in 2025. Plaats en datum zal zo snel mogelijk worden bekend gemaakt. Het festival bestaat uit concerten van bezoekende orkesten maar heel belangrijk zijn ook de internationaal samengestelde workshops.

 

  • De EOFed-website www.eofed.org, is hét medium voor informatie. Voor de nieuwsbrief kunt u zich daar ook inschrijven.

Wellicht tot ziens op het volgende

Nelleke Geusebroek, vice-voorzitter EOFed
mailtadres eofed.vicepresident@gmail.com

Bezoek onderstaande websites voor meer informatie:

European Orchestra Federation: www.eofed.org
International Music Council: www.imc-cim.org
European Composers' Forum: www.composersforum.eu
ArtMusFair 2010: www.artmusfair.eu/2010