Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO - Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten

De FASO is een vereniging van rechtspersonen die orkesten vertegenwoordigen. Het doel van de FASO is dat amateurorkesten zo veel mogelijk samenwerken opdat zij optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde en door het samenvoegen van hun eigen muziekbibliotheken één gezamenlijke grote muziekbibliotheek beheren waarvan alle leden gebruik kunnen maken.

 

De FASO is 9 juli 1949 opgericht door zes orkesten, die besloten hun muziekbibliotheek - tegen een geringe vergoeding - aan elkaar ter beschikking te stellen. Door het samenvoegen van hun bibliotheken , schenkingen en subsidies slaagde de FASO erin een grote gezamenlijke bibliotheek op te bouwen. Mede door deze gezamenlijke bibliotheek groeide de FASO snel. Op dit moment telt de FASO ruim 200 lidorkesten in Nederland en België, waarbij in totaal zo'n 8500 muzikanten zijn aangesloten.

Behalve de groei van de gezamenlijke bibliotheek en van het aantal leden zijn ook de contacten en netwerken met buitenlandse zusterorganisaties zoals de Duitse BDLO, de Belgische VLAMO en EOFed, de European Ochestra Federation toegenomen. 

 

Met de toenemende digitalisering ook van de bladmuziek wordt de bibliotheekfunctie van de FASO minder urgent, al zal die de komende jaren voor een groot aantal orkesten belangrijk blijven. De andere functies van de FASO worden daarentegen steeds belangrijker:

  • vertegenwoordiging en belangenbehartiging van en voor amateur orkesten (onder meer via de KNMO). Deze functie zal gezien de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, komende jaren steeds belangrijker worden. Samen sta je sterker.
  • internationale contacten
  • ondersteuning van orkesten op het gebied van regelgeving, organisatie en financiën
  • versterking onderlinge contacten en onderlinge ondersteuning

Een en ander heeft geleid tot een aantal voordelen voor FASO-leden:

  • 5% korting bij huur muziek van Albersen
  • mogelijkheid om te participeren in collectieve KNMO-contracten met  FEMU (en op termijn wellicht ook BUMA/STEMRA)
  • mogelijkheid om voor de dure huur van rechtengebonden muziek bij Albersen/Donemus subsidie te ontvangen van FASO (MAD-regeling)

Maar het relatief goedkoop (kostprijs) lenen van bladmuziek blijft voor veel orkesten belangrijk. In toenemende mate zal de FASO-bibliotheek voor de leden digitaal gratis beschikbaar komen.