Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO - Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten

De FASO is een federatie van verenigingen en instellingen met als doel orkest- en kamermuziek te spelen.  De FASO is 9 juli 1949 opgericht door zes orkesten, die besloten hun muziekbibliotheek - tegen een geringe vergoeding - aan elkaar ter beschikking te stellen. Door schenkingen en subsidies slaagde de FASO erin een eigen bibliotheek op te bouwen. Mede door deze bibliotheek groeide de FASO snel. Op dit moment telt de FASO 209 lidorkesten in Nederland en België, waarbij in totaal zo'n 8500 muzikanten zijn aangesloten.

Behalve de groei van de bibliotheek en van het aantal leden zijn ook de contacten en netwerken met buitenlandse zusterorganisaties zoals de Duitse BDLO, de Belgische VLAMO en EOFed, de European Ochestra Federation toegenomen. 

De FASO stelt zich ten doel de belangen van de bij haar als lid aangesloten amateur symfonie- en strijkorkesten en aanverwante ensembles te behartigen bij hun streven om door zelfwerkzaamheid het serieus beoefenen van orkest- en kamermuziek onder vakkundige leiding mogelijk te maken en te bevorderen (Artikel 3 van de statuten). De FASO is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; voor details: zie het betreffende tab-blad)

De FASO heeft niet alleen een eigen muziekbibliotheek maar is ook een koepelorganisatie die

  • een toekomstgerichte visie en jeugdbeleid ontwikkelt
  • de amateurorkesten bij (semi) overheidsinstellingen vertegenwoordigt
  • als vraagbaak voor de lidorkesten fungeert